Aydın Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

Aydın Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

aydin ceza avukati

Avukat bir serbest meslek mensubudur. Avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmadığı gibi “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmaktadır. İnternet üzerinden “Aydın ceza avukatı” veya “Aydın ağır ceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Aydın ceza avukatı;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

Görülen davalara bakar.

Aydın avukatları hakkında detaylı bilgiyi baronun sitesinden alabilirsiniz. https://www.aydinbarosu.org.tr/v2/
aydin agir ceza avukatlari
aydin agir ceza avukati

Aydın Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır. Aydın ceza avukatı bu davaları yürütür;

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret

Aydın Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Aydın ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Aydın ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Parada sahtecilik
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Aydın Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Avukatlık Kanunu gereği avukatlar belirli bir baroya kayıt olmalıdır. Avukatlar istedikleri illerden işleri alabilir, aldıkları işleri yürütebilir. Ceza davalarında her bir detay çok önemli olduğundan, asıl husus işlerin sıhhatli bir biçimde devam ettirilmesidir. Aydın ceza avukatı Aydın merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet verir. Aydın ceza avukatının hizmet verdiği yerler;

 • Aydın Merkez (Aydın Adliyesi)
 • Bozdoğan (Bozdoğan Adliyesi)
 • Buharkent (Buharkent Adliyesi)
 • Çine (Çine Adliyesi)
 • Didim (Didim Adliyesi)
 • Efeler (Aydın Adliyesi)
 • Germencik (Germencik Adliyesi)
 • İncirliova (Aydın Adliyesi)
 • Karacasu (Karacasu Adliyesi)
 • Karpuzlu (Çine Adliyesi)
 • Koçarlı (Aydın Adliyesi)
 • Köşk (Aydın Adliyesi)
 • Kuşadası (Kuşadası Adliyesi)
 • Kuyucak (Kuyucak Adliyesi)
 • Nazilli (Nazilli Adliyesi)
 • Söke (Söke Adliyesi)
 • Sultanhisar (Sultanhisar Adliyesi)
 • Yenipazar (Yenipazar Adliyesi)

Aydın Ceza Avukatı Ücretleri

Aydın ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.

Adana Barosunu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi;

 • Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği 107.100,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği 92.700,00 TL

 • Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 65.500,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği 53.700,00 TL

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.800,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL

Aydın Avukatları

Ceza avukatından avukatlık desteği alınmak istenmesi durumunda özenli davranılmalıdır. Ceza yargısı titiz ve dikkatli bir çalışma gerektirmektedir. Bu nedenle avukat ile yürütülecek olan ceza davalarında, avukatın uzmanlık alanı ve deneyimleri de önemlilik arz etmektedir. Ceza yargılaması sonucu kişilerin hayatını önemli ölçüde etkileyebileceği gibi, yargılama sırasında yapılan bir hata da kişilerin önemli ölçüde hak kaybına uğramasına yol açabilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması adına işinin ehli bir avukattan hukuksal destek alınması çok önemlidir. Aydın avukatları;

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma
 • Tutukluluğa itiraz
 • Adli kontrole itiraz
 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma
 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Cezaevi ziyareti
 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi
 • İstinaf ve temyize

Başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Aydın avukatları yargılamanın sağlıklı yürütülmesi için her ceza yargılamasının her evresinde aktif olmalıdır. Yargılanan yahut yargılama başlatma kabiliyeti olan vatandaşların bir avukattan yardım alarak hukuksa bir yol çizmeleri ve bu yolda yapılacak ihbar, şikayet ve karar neticesinde kararın istinaf ve temyiz kanun yoluna götürülmesi de önem arz etmektedir. Hak kayıplarının yaşanmaması adına, hukuksal destek almak gerekmektedir. Bu nedenle Aydın avukatları seçilirken detaylı ve titiz bir araştırma yapılmalıdır. Avukatın deneyimleri araştırılarak, ceza yargılamasının başından sonuna değin etik bir şekilde işin yürütülmesi sağlanmalıdır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık | Aydın Ceza Avukatı olarak; Aydın ceza avukatı ve Aydın ağır ceza avukatı olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuz ile tüm Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık