0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Hakkımızda

Kadim Hukuk Hakkında
11
Hakkımızda

Kadim Hukuk & Danışmanlık

2017 yılında Av. Umur Yıldırım tarafından kurulan Kadim Hukuk ve Danışmanlık ulusal ve uluslararası sektörlerde faaliyet gösteren birçok gerçek ve tüzel kişiye hizmet vermektedir. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’de güçlü bir iş ağına sahip olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, uzmanlaşmayı temel alan sistemi ile birçok farklı alanda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

11

Av. Umur Yıldırım

11

Misyonumuz

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak misyonumuz ; insan haklarına saygı ve hukuk devleti ilkelerinden hareketle müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir, hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Aynı zamanda genç ve idealist hukukçuları yetiştirmek ve mesleğe kazandırmayı da misyon edinmiştir.

11

Vizyonumuz

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak vizyonumuz; prensiplerimize bağlı kalarak, yargının 3 temel direğinden biri olan avukatlık mesleğinin niteliğine uygun düşecek biçimde hukukun üstünlüğünün ve Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını sağlamak adına ceza ve idare hukuku başta olmak üzere tüm hukuk alanlarında uzmanlaşmış olan büromuzun; her daim etkin, yetkin ve güncel kalarak profesyonel bir hukuki hizmete devam etmesi için çalışmaya devam etmektir.

11

İlkelerimiz

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu’nda ifadesini bulan yaptığımız görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde  avukatlık mesleğini yerine getirmeyi, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmayı ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen Avukatlık Meslek İlkeleri’ne uymayı prensip olarak benimsemiştir.

Uzmanlık Alanlarımız Neler?

Neden Kadim Hukuk ve Danışmanlık?

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine verilecek hukuki yardımda öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olmak gerektiğini düşünmekte ve aksi davranışın müvekkile yarar değil zarar vereceği kanısındadır. Bu bakımdan öncelikle kanunlar ve hukuk çerçevesinde başvurabilecekleri yolların neler olduğunu müvekkillerimize açıkça anlatmayı ilke olarak kabul etmektedir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekte ve müvekkillerine, gelecekte oluşabilecek sorunlardan koruma amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda da avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.