Hakkımızda

hakkimizda

Kadim Hukuk & Danışmanlık

2017 yılında Av. Umur Yıldırım tarafından kurulan Kadim Hukuk ve Danışmanlık ulusal ve uluslararası sektörlerde faaliyet gösteren birçok gerçek ve tüzel kişiye hizmet vermektedir. Türkiye’de güçlü bir iş ağına sahip olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, uzmanlaşmayı temel alan sistemi ile birçok farklı alanda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız. Büromuz, kendisine gelen geniş kapsamlı talepler ve uyuşmazlıklardan elde edilmiş tecrübeler sayesinde, karışık ve acil olan uyuşmazlıkları en uygun ve etkili şekilde sonuçlandırabilmektedir.

Umur Yildirim imza
MİSYONUMUZ

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak misyonumuz ; insan haklarına saygı ve hukuk devleti ilkelerinden hareketle müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir, hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Aynı zamanda genç ve idealist hukukçuları yetiştirmek ve mesleğe kazandırmayı da misyon edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak vizyonumuz; prensiplerimize bağlı kalarak, yargının 3 temel direğinden biri olan avukatlık mesleğinin niteliğine uygun düşecek biçimde hukukun üstünlüğünün ve Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını sağlamak adına ceza ve idare hukuku başta olmak üzere tüm hukuk alanlarında uzmanlaşmış olan büromuzun; her daim etkin, yetkin ve güncel kalarak profesyonel bir hukuki hizmete devam etmesi için çalışmaya devam etmektir.

İLKELERİMİZ

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu’nda ifadesini bulan yaptığımız görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde avukatlık mesleğini yerine getirmeyi, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmayı ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen Avukatlık Meslek İlkeleri’ne uymayı prensip olarak benimsemiştir.

Neden Kadim Hukuk ve Danışmanlık?

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine verilecek hukuki yardımda öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olmak gerektiğini düşünmekte ve aksi davranışın müvekkile yarar değil zarar vereceği kanısındadır. Bu bakımdan öncelikle kanunlar ve hukuk çerçevesinde başvurabilecekleri yolların neler olduğunu müvekkillerimize açıkça anlatmayı ilke olarak kabul etmektedir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Hangi Davalara Bakmaktadır?

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta olup, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin nitelikli şekilde temini için ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarını sürdürmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık, avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekte ve müvekkillerine, gelecekte oluşabilecek sorunlardan koruma amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda da avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir

Nasıl Vekalet Verebilirim?

Vekaletname, avukatı belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık ofisine vekaletname çıkartmak isteyen kişi, vekaletname çıkarılacak avukatların adı soyadı ve TC kimlik ile notere başvurmalıdır. Noter gerekli işlemleri yaparak vekaletnameyi çıkartacaktır.

Vekalet Çıkarmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaportu, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisi vekaletname çıkarılacak avukatların adı soyadı ve TC kimlik numarası ve vekaletnamenin çeşidine göre vekaletname çıkartacak kişinin vesikalık fotoğrafı ve notere ödenecek bir miktar para.

Ankara Dışından Nasıl Vekalet Verebilirim?

Vekalet verebilmeniz için Ankara’ya gelmenize gerek yoktur. Bulunduğunuz ilde vekalet çıkararak Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisine posta ve e- mail yoluyla gönderebilirsiniz. Vekaletname gönderdikten sonra kesinlikle telefonla veya mail ile bize bilgi vermeniz gereklidir.

Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Türk Hukuk sisteminde, mahkemede avukatla temsil zorunlu olmamakla birlikte, her bireyin kendi davasını kendisi takip etme ve savunma hakkı bulunmaktadır. Avukat tutmanın faydaları arasında, avukatların hukuki bilgi ve deneyime sahip olmaları, hukuki stratejileri belirleme konusundaki uzmanlıkları, delillerin toplanması ve sunulmasında yardımcı olmaları, hukuki belge hazırlama konusundaki profesyonellikleri ve hukuki riskleri azaltma yetenekleri bulunmaktadır. Bu nedenle, avukatların yardımıyla yargılama süreci daha etkin bir şekilde yönetilebilir ve hukuki hakların korunması sağlanabilir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık