Emekli Maaşı Hesaplama – İkramiyesi (4 A-B-C)

Emekli maaşı hesaplama programı ile hızlıca 4A (SSK), 4B (BAĞKUR) ve 4C (Emekli Sandığı) emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki emekli maaşı hesaplama aracındaki ilgili boşlukları doldurduktan sonra hesapla butonuna basınız. Hızlıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olduğunuzda ne kadar emekli maaşı alacağınızı hesaplayınız. Memur ve emekli maaş zam oranları %49,25 olarak netleşti. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni oranla 10 bin TL oldu.

Sigorta Tipi:
Sigorta Başlangıç Tarihi:
Aylık Ort. Brüt Maaşınız (TL):
Toplam Hizmet Yılı:

 

Emekli maaşı hesaplama programında yer alan boşlukları doldurarak hesaplama butonuna basınız;

 • Sigorta Tipi (4A 4B 4C)
 • Sigorta Başlangıç Tarihi
 • Aylık Ort. Brüt Maaşınız (TL)
 • Hizmet Yılı

Emekli maaşı hesaplaması; çalışan statüsü ve 3 döneme ayrılan SGK prim ödeme tarihlerine göre değişen bir sistemi vardır. Çalışan statüleri 4A (işçi),4B (vergi levhalı) ve 4C (memur), SGK prim ödeme tarihleri ise 2000 öncesi, 2000 Ocak ila 2008 Ekim, 2008 Ekim sonrasıdır. Özellikle 4A ve 4B çalışanlarda SGK prim ödeme tarihlerine bağlı olarak aylık bağlanma oranının ve alt sınır taban maaş oranın değişmesi nedeniyle emekli maaşları da değişmektedir. Özellikle Ekim 2008 yılından sonra ödenen primlerde bunun etkisi daha fazladır.

emekli maasi hesaplama programi

emekli maasi hesaplama programi

Emekli Maaşı Nedir?

Emekli maaşı, emeklilik yaşına (Kanunen belirlenen yaş sınırları: 60, 62) ulaşmış kişilere devlet tarafından verilen düzenli nakit ödemelerdir. Emekli olanlar için emekli maaşı, emekli olacakları süre büyük önem arz ediyor. Emekli olduğunuz zaman alacağınız maaşı çalışırken belirlemek biraz da çalışanın elinde. Bu nedenle emekli maaşını etkileyen faktörleri bilmeniz gereklidir. Türkiye’de emeklilik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. Bunlar;

 • 08.09.1999 (hariç) çalışılan dönem: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.
 • 08.09.1999 (dahil) ile 30.04.2008 (dahil) tarihler arası çalışılan dönem: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65’e çekiliyor.
  30.04.2008 (hariç) sonrası çalışılan dönem: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50’ye kadar iniyor.

Türkiye’de üç farklı sigorta sistemi vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan bu sigorta kolları 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Sigorta kollarına göre emeklilik şartları da değişmektedir. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) olarak ifade edilir. Bu statülerin açıklamaları şu şekildedir:

 • 4A (SSK): Kamu kurumlarına ait olmayan herhangi bir iş yerinde çalışan tüm işçiler, ayrıca kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan kişiler de bu statüde değerlendirilir.
 • 4B (BAĞKUR): İş yeri sahipleri, muhtarlar, çiftçiler, şirket ortakları gibi kendi işini yapan ve vergi levhalı iş yeri sahipleri bu statü altında yer alır. Bazı istisnalar dışında bu kategoridedir.
 • 4C (Emekli Sandığı): Kamu kurumlarında kadrolu olarak çalışan kamu personelleri bu statüde değerlendirilir.

Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Emekli; çalışma hayatında belirli sürelerle çalışmış ve bu çalışmaları dolayısıyla bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumlarından malullük, yaşlılık, ölüm ve vazife malullüğü halinde sürekli ödeme yapılması ile iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine sürekli ödemeye hak kazanılması hallerine tabi olan kimseye denir. Hak sahibi ise; çalışanın veya sürekli iş göremezlik ödeneği ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde mevcut yasalar gereği gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan ve vukuatlı nüfus örneğinde kayıtlı bulunan eş, çocuk, anne ve babasına hak sahibi denilmektedir. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranına %5 ilave yapılmış ve zam oranı %37,6’dan %42,6’ya yükseltilmiştir.  En düşük emekli aylığı 10.000 TL olmuştur. 2024 yılı memur ve emekli maaş zammı 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanan Aralık ayı %2,93 enflasyon oranı ile birlikte netleşti.

Emekli maaşı hesaplama işlemi; ödenen prim miktarı, gün sayısı, yaş ve işe bağlama tarihi gibi değişik kriterlere göre değişiyor. Hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Türkiye’de sigorta sisteminde 3 farklı sistem bulunuyor. 4A, 4B ve 4C şeklindedir. SGK’nın maaşını merak edenler için üst tarafta emeklilik hesaplama programı ile hızlıca ne kadar emekli maaşını alacağını hesaplayabilir. e-Devlet platformundan da emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. Emekli maaşı hesaplamak için öncelikle 5 şartı bilmek gereklidir. Bunlar;

 • Çalışma dönemi boyunca ödenen değişik prim miktarı
 • İşe başlanılan ilk tarih
 • Sigortalılık süresi
 • Ödenmiş prim günü sayısı
 • Kişinin yaşı

Emeklilik döneminde belirli bir yaşın tamamlanması ile birlikte doğum tarihi özellikle gün ay ve yıl olarak emeklilik hesabında dikkate alınır. 2024 ek zam ile emekli maaşları şu şekildedir:

 • ARALIK MAAŞI: 7.500,00
 • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
 • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
 • Ek zam farkı: 876,00

 • ARALIK MAAŞI: 10.000,00
 • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
 • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
 • Ek zam farkı: 1.168,00

 • ARALIK MAAŞI: 12.000,00
 • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
 • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00
 • Ek zam farkı: 1.401,60

 • ARALIK MAAŞI: 16.000,00
 • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
 • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00
 • Ek zam farkı: 1.868,80

 • ARALIK MAAŞI: 20.000,00
 • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
 • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00
 • Ek zam farkı: 2.336,00

En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak emekli maaşı formülü; emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı’yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor.

Emekli maaşı hesaplaması, sigortalının çalıştığı süreye ve prim ödeme gün sayısına göre belirlenir. Bu nedenle emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalının çalıştığı süre ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. Emekli maaşı hesaplaması için öncelikle sigortalının aylık brüt kazancı belirlenir. Sigortalının aylık brüt kazancı, SGK’ya bildirilen ücretlerin toplamına eşittir. Ardından, sigortalının prime esas kazancı belirlenir. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken, sigortalının prim ödeme gün sayısı da dikkate alınır. Prim ödeme gün sayısı arttıkça, sigortalının emekli maaşı da artar. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalar 3’e ayrılmıştır. Bunlar;

 • 4 A emeklisi (Eski adıyla SSK)
 • 4 B emeklisi (Eski adıyla BAĞ-KUR)
 • 4 C emeklisidir. (Eski adıyla Emekli Sandığı)

Kanun değişmeden önce bunlar SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığıydı. Emekli maaşı hesaplamasında üç ayrı dönem vardır. Bu dönemle 2000 öncesi dönem, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerdir. Bu dönemlerde yapılan kanun değişiklikleri sebebiyle emekli maaşı hesaplama şekilleri farklılık göstermektedir. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken; sigortalının prim ödeme gün sayısının yanı sıra, sigortalılık süresi de dikkate alınır. Sigortalılık süresi arttıkça, emekli maaşı da artar. SGK’nın kendi sitesinde maaş hesaplama yapabilirsiniz. Sitenin linki https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ Aşağıda 4 A Emekli Maaşı Hesaplama, 4 B Emekli Maaşı Hesaplama, 4 C Emekli Maaşı Hesaplama, SGK Emekli Maaşı Hesaplama, Bağkur Emekli Maaşı Hesaplama ve Memur Emekli Maaşı Hesaplama ayrı ayrı ele alınmıştır.

emekli maasi hesaplama robotu

emekli maasi hesaplama robotu

4A Emekli Maaşı Hesaplama (SSK)

01.10.2008 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda çalışan tanımı yer almasına rağmen 4/a sigortalılarının önceki 506 Sayılı Sosyal Sigortalar kanunu kapsamın da sigortalı sayılanlara karşılık geldiği bilinmektedir. Bir hizmet akdine dayanarak çalışan işçinin Sosyal Güvenlik yasaları gereğince sigortalı (SSK) sayılması gerekmektedir. 4/A emekliliğin kanun değişmeden önce adı Sosyal Sigortalar Kurumu veya SSK’dı. Bu kanun öncesinde kendilerini güvence altına almak için prim ödeyenler SSK’ya primlerini ödüyorlardı. Ancak 2006 yılında gerçekleştirilen yapılanma sonrasında SSK’ya pirim ödeyen çalışanlar SGK altına girerek 4A sigorta altına dahil edilmeye başlandı. SSK sigortası devrolan yeni düzenleme sonrasında 4A sigortası olarak SSK adı altında yerini aldı. 4A emeklisi olarak bilinen SSK emeklilerinin maaşları, emeklilik dönemlerine göre farklı formüllerle hesaplanır. 4A emekli maaşı hesaplama formülü zamanlara göre şu şekildedir;

 • 2000 öncesi dönemde gösterge rakamı, aylık bağlama oranı ve katsayı kullanılır:

Formül: Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4A Emekli Maaşı

 • 2000-2008 dönemi için gösterge yerine güncelleme katsayısı kullanılır.

Formül: Güncelleme Kat Sayısı x Aylık Bağlama Oranı = 4A Emekli Maaşı

 • 2008 sonrası dönemde ise emekli maaşı hesaplaması, aylık kazancın ortalaması ve bağlanma oranı üzerinden yapılır.

Formül: Aylık Kazancın Ortalaması x Bağlanma Oranı = 4A Emekli Maaşı

Örnek 4 A emekli maaşı hesaplaması: Mehmet, 4A sigortasına tabi olarak çalışmış ve emeklilik için başvurmuştur. 2005 yılında emekli olmuş ve 2016 yılında vefat etmiştir. Mehmet’in emekli maaşı hesaplaması şu şekildedir:

 • Gösterge Rakamı: 2005 yılı için 3000
 • Aylık Bağlama Oranı: %60
 • Katsayı: 12000

Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 3000 x 0.60 x 12000 = 2,160,000 TL (Mehmet’in emekli maaşı)


4a; SSK olarak alınan sosyal güvencenin yeni adıdır olarak verilebilir. Bu sigorta kapsamında özel bir iş yerinde çalışan kimselere sunulan özel haklar ve sözleşme dâhilindeki güvence maddeleri yer alır. Eğer özel bir iş yerinde çalışıyorsanız, zorunlu olarak yatırılması gereken sigortanız 4A sigorta üzerinden belirlenen tutarlar karşılığında maaşınızdan kesilerek sigortaya aktarılır. 5510 sayılı kanuna göre bir işveren altında çalışan herkes 4A sigorta ile çalışmaktadır. ​2000 yılından önce 4A SGK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplaması kat sayı, aylık bağlama oranı ve gösterge rakamı verileri kullanılarak yapılır. Örnek 2018 yılında emekli olacak. 4A emekli maaşı hesaplamasına şu şekilde yapılır;

 • Bu durumda 2017 yılına ait verilere bakılır. Yani, emekli olacağı yıldan bir yıl öncesine ait değerlere bakılır.
 • Gösterge rakamının hesaplanması için kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır.
 • Bu hesaplama yapılırken kişiye ait son 10 yıllık kazanç değerlendirilir.
 • Daha sonra bu kişinin 10 yıllık kazancı toplamı 10’ a bölünür ve yıllık ortalama kazancı bulunur.
 • Bu hesaplama sonrasında bulunan rakam, gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir.
 • Hesaplamada kullanılacak kat sayı için değer 12000 olarak belirlenmiştir.
 • Aylık bağlanma oranı ise %60 olarak kabul edilmektedir.
 • Buna göre 2000 yılından önce 4A SGK kaydı olan bir kişinin emekli maaşının hesaplanması şu formül ile gerçekleştirilmektedir:

SONUÇ: Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4 A emekli maaşı şeklindedir.

emekli maasi hesaplama formulu

emekli maasi hesaplama formulu

4B Emekli Maaşı Hesaplama (BAĞKUR)

5510 sayılı Sosyal sigortalar Genel Sağlık sigortasının çalışanları tek çatı altında toplamasıyla birlikte Bağkurlu olanların 4/b li olarak tanımlanmıştır. Eski kanunda döneminde 4B emeklilik sisteminin adı BAĞ-KUR’du. 4B sigortası; bu sigorta altında bulunan kişiler daha çok bir işveren altında çalışmayan ve kendi mesleğini, işini yapan kişilerdir. Sanatkarlar, mühendisler, avukatlar, mali müşavirler, kendi işini kurmuş kişiler, dışarıdan freelance iş yapan ve sigorta primlerini kendileri ödeyen kimseler bu gruba girebilir. Serbest meslek çalışanları ve esnaflar da 4B sigortası kapsamına girer. 4B sözleşmeli personeller, bağlı oldukları bir işveren olmasa da belirli iş alanlarında birlikte çalışan kimseler olabilir. Genel olarak bağımsız olsa da bir iş yerine bağlı olarak çalışan kimseler de bu sigorta grubu altında 4B kadrolu olarak yer alabilir. 4B sözleşmeli personel ise belirli bir iş yerinde kendi primlerini yine kendi dışarıdan ödeyerek çalışan kimseler aynı zamanda bu iş yeri ile sözleşmeli olarak çalışabilir.

4B emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK’nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor. 4B Bağkur sigortasına sahip olan kişiler SGK üzerinden emekli olduğunda ne kadar maaş alabileceğini e devlet üzerinden öğrenebilir. E devlet üzerinden linki https://uyg.sgk.gov.tr/ Karşınıza çıkan sayfada T.C. Kimlik numaranızı girmeniz, sonrasında da tarım veya esnaf sigortası seçeneklerine göre işlem yapmanız gerekiyor. Sonrasında yaklaşık olarak ne kadar emekli maaşını alacağınızı hesaplayacaktır.

 • 2000 Öncesi 4B Emekli Maaşı Hesaplama:

Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4 B emekli maaşı şeklindedir.

 • 2000 – 2008 Arası 4B Emekli Maaşı Hesaplama:

Güncelleme Kat Sayısı x Aylık Bağlanma Oranı = 4 B emekli maaşı şeklindedir.

 • 2008 yılından sonrası 4B Emekli Maaşı Hesaplama:

Aylık Kazancın Ortalaması x Bağlanma Oranı = 4 B emekli maaşı şeklindedir.

Örnek 4 B emekli maaşı hesaplaması: Hasan, 4B sigortasına tabi olarak Bağkur kapsamında çalışmıştır. 2003 yılında emekli olmuş ve 2021 yılında vefat etmiştir. Hasan’ın emekli maaşı hesaplaması şu şekildedir:

 • Ağırlıklı Ortalama: 4000 TL
 • Aylık Bağlama Oranı: %65

Ağırlıklı Ortalama x Aylık Bağlama Oranı = 4000 x 0.65 = 2,600 TL (Hasan’nın emekli maaşı)

4C Emekli Maaşı Hesaplama (Emekli Sandığı)

01.10.2008 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda çalışan memurların da 4/c li olarak emekli sandığı sigortalılarını sınıflandırmıştır. 4C sigorta tıpkı 4A ve 4B gibi 4C de SGK öncesinde devam eden ayrı sigorta türüydü. Emekli sandığı olarak bilinen bu sistemde yapılan düzenleme sonrasında 2006 yılında SGK altına 4C olarak girmiştir. 4C sigorta kapsamına hizmet için çalışanlar, muhtarlar ve kadrolu çalışanlar dahildir. Yine kendi işini yapan kimselerin ve sanatçıların da içerisinde yer aldığı bu grupta aynı zamanda belirli bir süre sözleşmeli olarak çalışan kimseler de yer alır. 4C sigorta hakkındaki bilgilere ulaşmak için e-Devlet üzerinden sigorta hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. 4C maaş sorgulamaları için eğer bir kuruma bağlı olarak çalışıyorsanız maaş bordronuzu insan kaynaklarında talep ederek öğrenebilirsiniz. 4 C emekli maaşı hesaplanırken 2008 öncesi ve sonrası şeklinde 2’ye ayrılır.

 • 2008 yılından önce göreve başlayanların maaş hesaplanması aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılacaktır:

Memur emekli aylığı hesaplanırken; memurun 657 sayılı Kanunun 43. maddesindeki gösterge rakamı, aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı, her yıl güncellenen memur maaş katsayısı, taban aylığı ve kıdem aylığı, memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. maddesinde yer alan oran, özel hizmet tazminatı, varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil), ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.

 • 2008 yılından sonra göreve başlayan memurların emekli maaş hesabının yapılmasında şu formül uygulanmaktadır:

Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı = Emekli Aylığı

sgk emekli maasi hesaplama
sgk emekli maasi hesaplama

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur, emekli zam oranları netleşti. SSK ve Bağkurlu emeklilerin 2024 yılında maaşlarına yüzde 42,6 oranında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve Tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış daha yaparak zam oranlarını yüzde 42.60’a yükseltti. Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altında kalan maaşlara da zam yapılacak. 2024 yılımda yüzde 42’lik emekli maaş zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulandı. En düşük emekli maaşına da yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseldiğini duyuruldu. En düşük emekli maaşına da yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseldiğini duyuruldu. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu. 2023 Temmuz ayında en düşük emekli maaşlarında artış yapılmadığı için yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanmıştı.

 • En düşük emekli maaşı yüzde 33,33 zam ile 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye yükseldi.
 • Yüzde 42,6 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:
 • 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışla birlikte 11.051 TL alacak.
 • 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışla birlikte 14.260 TL alacak.
 • 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.
 • 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 21.390 seviyesine çıkacak.
 • 17 bin 500 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 24 bin 955 TL olacak.

Hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler hesaplamalara dahil edilmemiştir. SGK primlerinde taban tutar brüt asgari ücrettir. Tavan tutar ise brüt asgari ücretin 2017 yılından önce 6,5, 2017 yılında sonra ise 7,5 katının çarpımı olarak hesaplanır. Ödenen SGK primleri ne kadar yüksek olursa alınacak emekli maaşı da o oranda yükselir. Yani emekli maaşı hesaplanırken baz alınacak prim miktarı arttığı için emekli maaşı da artacaktır. Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 21.000 TL’ye yükselecek.

memur emekli maasi hesaplama
memur emekli maasi hesaplama13

Malulen Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Malulen emekli maaşı; Ülkemizde işyerinde meydana kalan kaza sonrası engelli kalan çalışanlar SGK tarafından malulen emekli maaşı bağlanır. Malulen emekli maaşı; yalnızca belirli şartları taşıyan kişilere bağlanıyor. Malulen emekli olan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken, prim ödemeleri göz önünde bulundurulur. Malulen emekli maaşları, yıllık enflasyon oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte kişilere aylık bağlanabilmesi için kişilerin birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor. Malulen emekli olma şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kişinin engelli olmadan önce en az 15 yıl boyunca sigortalı çalışmış olması ve sigorta primlerinin yatırılmış olması
 • Engelli kişinin en az 1800 gün boyunca bakıma muhtaç olması ya da çalışma durumunun olmaması(Bu şartları taşıyan kişilerde prim günü şartı aranmıyor)
 • Engelli kişinin engel durumuna ilişkin engelli raporunun ilgili birimlere beyan edilmiş olması

Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan kişilerin otomatik bir şekilde ilgili kuruma malul oldukları iletiliyor. Kişilerin malulen emekli olabilmeleri için engel durumlarına ilişkin mutlaka heyet raporu almış olmaları gerekiyor.

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin en az %40 engel oranına sahip olmaları gerekiyor. Engel oranı %40 ile %49 arasında olanların 18 yıllık sigortalı olmaları gerekirken, engel oranı %50 ile %59 aralığında olanların ise en az 16 yıllık sigortalılık sürelerinin mevcut olması gerekiyor. Malulen emekli maaşı; prim ödenme gün sayısına, ödenen prime esas kazanca ve engelli kişideki engel oranına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Yani malulen emekli olan kişilere eşit miktarda bir maaş bağlanmıyor. Malulen emekli maaşını belirleyen faktörleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibinin ödenmiş prim gün sayısı
 • Başvuru sahibinin prime esas kazancı (aylık aldığı son maaş)
 • Başvuru sahibindeki mevcut engel oranı
 • Başvuru sahibinin 4A, 4B ya da 4C sigorta türlerinden hangisine mensup olduğu

2023 yılında ortalama malulen emekli maaşlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

 • SSK ortalama emekli maaşı: 5.500-6000 TL
 • Bağkur ortalama emekli maaşı: 5.500-6000 TL
 • Emekli Sandığı ortalama emekli maaşı: 8000-9000 TL

Emekli Maaşı Hesaplama Araçları

E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden emeklilik işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir araç vardır. E-Devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması yapmak da oldukça basit ve kullanışlıdır. Farklı sigorta kollarına bağlı olarak yapılan ödeme hesaplamalarını ayrı ayrı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı elde ettiğinizde, aktif çalışma hayatınıza son vererek emekli maaşınızı almaya başlayabilirsiniz. Normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğinizi ve alacağınız maaşı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. E-Devlet resmi web sitesine erişim sağlayın.
 2. E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapın.
 3. “Hizmetler” veya “Sosyal Güvenlik” başlığı altında bulunan “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” seçeneğine tıklayın.
 4. Açılan sayfada “Sigorta Kolu” ve “Hizmete Başlama Tarihi” seçeneklerini belirleyin.
 5. “Sorgula” butonuna tıklayarak işleminizi başlatın.

Bu adımları takip ederek, emeklilik tarihinizi ve emekli olacağınız şartları öğrenebilirsiniz. Bu bilgi, emeklilik planlarınızı daha iyi şekillendirmenize yardımcı olabilir.

Emekli maaşı hesaplama konusunda e devlet üzerinden veya kurumların kendi sitelerinden çeşitli uygulamalar kullanıcılara sunulmaktadır. Bu uygulamalar üzerinden emekli maaş hesaplama yapabilirsiniz. Emeklilikle ilgili düzenlemeler 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanununda yer almaktadır. Bu kanun sayesinde tüm emeklilik statülerinin önemli ölçüde tek bir yerde toplanmıştır. 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama araçları resmi olarak şunlardır;

İşçi (4A) statüsünde çalışanlar için; SGK’nın 4A emekli aylığı hesaplama aracı (hesaplama için en 3600 prim günü talep edilir) İşçi emeklilik maaşı hesaplamasını merak eden kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan aylık hesaplama sayfasını açmaları gerekiyor. Bu kısımdan sonra izlenmesi gereken birkaç adım bulunuyor.

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kısmını girin.
 • SSK Sicil Numarası kısmını doldurun.
 • Baba Adı bilgilerinizi ekleyin.
 • Nüfus İli ve Doğum Tarihi kısımlarını doldurun.

Bu basit işlemlerin ardından sorgula butonuna basıldığında 4A emekli maaşı hesaplama sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. Ne kadar emekli maaşı alırım 2024 SGK 4A hesaplamasını öğrenmek isteyen herkes için geliştirilen bu uygulamaya kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

 • Bağkur Emekli Maaşı Hesaplama Aracı

Vergi Levhalı (4B-Bağ-Kur) statüsünde çalışanlar için; SGK’nın 4B emekli aylığı hesaplama aracı kullanabilirsiniz. Özel sektörde çalışanların yanı sıra Türkiye’de kendi işini yapan çok sayıda vatandaş bulunuyor. Bağkurlular ne kadar emekli maaşı alırım şeklinde bir sorgulama yapmak isteyen 4B sigortalı kişilerin de birkaç basit adım izleyerek emekli maaşı miktarını öğrenmeleri mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde hizmet veren 4B sigortalıların, aylık hesaplama sayfasını açtıktan sonra sırasıyla yapılması gereken birkaç adım bulunuyor.

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kısmını doldurun.
 • Kurum seçin.
 • Karşınıza çıkan Güvenlik Kodu’nu doğru bir şekilde girin.

Bu aşamaları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra sorgula butonuna basıldığında 4B emekli maaşı hesaplayabilirsiniz.

 • Memur Emekli Maaşı Hesaplama Aracı

Memur (4C) statüsünde çalışanlar için; SGK’nın 4C emekli aylığı hesaplama aracı kullanabilirsiniz. Devlet kurumlarında görev yapan memurların bağlı olduğu sigorta sistemi olan 4C de emekli maaşı konusunu merak eden vatandaşları içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 4C hizmet süresi ve yaş hesabı sayfasından bu hesaplamayı yapman son derece kolay. Sayfayı açtıktan sonra sırasıyla girmen gereken bilgiler şöyle:

 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Çalışma Süresi Başlangıç ve Bitiş Tarihi
 • Hizmet Türü

Bu alanları doldurduktan sonra sorgulama yaparak emeklilik maaş bilgine ulaşman mümkün oluyor. Vermiş olduğumuz araçlar ile çalışan durumu dikkate alınarak hazırlanmış SGK’nın emeklilik hesaplama sayfalarına göz atabilirsiniz. Buna ek olarak, 4A emekli maaşı hesaplama sayfasından SSK sicil numarası da talep ediliyor. Eğer SGK sicil numaranızı bilmiyorsanız e-devlet hizmet dökümü sayfasından öğrenebilirsiniz.

X
kadim hukuk ve danışmanlık