Bekçi Nasıl Olunur? Bekçi Alım Şartları Nelerdir?

Bekçi Nasıl Olunur? Bekçi Alım Şartları Nelerdir?

bekci nasil olunur sartlari

Bekçi nasıl olunur, bekçi alım şartları nelerdir, bekçi maaşları ne kadar? Bekçi olmak isteyen her kişinin merak ettiği bu soruları size cevaplayacağız. Bekçi olmak için Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisi tarafından duyurulan bekçi alımına başvurmak gerekir. Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bekçilik ilanına başvuran kişiler, üç aşamalı sınav sürecini başarıyla tamamlamaları gerekir. Tüm süreçlerden başarılı olunması durumunda bekçi olunur. Bekçi olma şartları şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Lise veya dengi bir okul mezunu olmak.
 • Bekçilik başvurusunun yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmak.
 • Başvuru yapılan il sınırları içinde 1 yıl veya daha fazla süreden beri ikamet ediyor olmak.
 • Herhangi bir siyasi partiye ya da bir siyasi partinin yan kuruluşuna üye olmamak.
 • Sağlık sebebi dışında herhangi bir sebebe bağlı olarak polislik mesleğinden çıkarılmamış olmak.
 • Silah taşıma ve silahlı görev yapmaya hukuken bir engele sahip olmamak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan mahkûm olmamak.
 • Güvenlik ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu çıkması.

Bekçi, belirli bir bölgede ya da mahallede güvenliği sağlama görevini üstlenen güvenlik görevlisidir. Yerel yönetimler tarafından istihdam edilir. Bekçilerin görevleri arasında;, suçları önlemek , halkın güvenliği sağlamak ve görevli olduğu bölgede huzuru sağlamak gibi görevler bulunmaktadır. Gece saatlerinde görev yapan bekçiler; sokaklarda devriye gezer, görevli bulunduğu bölgede huzuru sağlar, gerektiğinde yetkili makamlara yardımcı olur ve karşılaşılan acil durumları yönetirler. Bekçilerin güvenlik ve huzuru sağlama görevlerinin yanı sıra trafik düzeninin sağlanması, kayıp kişilerin bulunması gibi görevleri de üstlenirler. Sorumluluklarını başarıyla yerine getiren bekçiler belirli bölgelerde devriye gezerek çalışır ve sorumlusu oldukları bölgelerin güvenliğini sağlarlar. Potansiyel suçları önceden tespit ederek suçu önlemek adına gerekli işlemleri yaparlar ve halkın güvenliğini sağlarlar. Peki bekçi nasıl olunur? Bekçi alım şartları nelerdir? Bekçi olmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bekçilik için aranılan nitelikler nelerdir? Bu sorunun cevabını makalemizde bulacaksınız.

bekci alim sartlari
bekci alim sartlari

Bekçi Alım Şartları Nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. En az 167 cm boyunda olmak,
 4. Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 5. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (Sınav tarihine göre değişkenlik göstermektedir.) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
 6. Askerlik ödevini ön başvuruların son günü (Sınav tarihine göre değişkenlik göstermektedir) itibarıyla bitirmiş olmak,
 7. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (Sınav tarihine göre değişkenlik göstermektedir) ve 31 yaşından gün almamış olmak,
 8. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 9. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 10. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 11. Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
 12. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 13. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 14. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 15. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 16. Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 17. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 18. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 19. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi Nasıl Olunur? Bekçiliğe Nasıl Başvurulur?

Bekçilik kadrosu için yapılacak olan ön başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Online olarak yapılacak başvurular Polis Akademisinin internet adresi olan https://pa.edu.tr linkine e-devlet şifresi ile giriş yapılarak adayın linkte çıkan bilgileri doldurması ile tamamlanmaktadır. E- devlet şifresi bulunmayan ve bu hususta sorun yaşayan adaylar için yeni şifre alınması gerekmektedir. E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. E-Devlet şifresinin yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilmesi mümkündür.

Bekçi adaylarının internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasına  belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır. Adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmamakta ve ilan tebligat niteliğinde sayılmaktadır. Bekçilik için yaş, kilo ve boy sınırı şu şekildedir;

 • Bekçilik İçin Yaş Sınırı: Bekçi olmak için başvuracak adayların 18 yaşını doldurmaları ve 31 yaşından gün almamaları gerekmektedir.
 • Bekçi Olmak İçin Boy/Kilo Sınırı: Bekçi olabilmek için belirlenen şartlara göre adayların en az 1.67 cm boyunda olmaları ve vücut kitle indekslerinin ise 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir. Bu şartlar da dâhil olmak üzere diğer koşullara da uyan adaylar, bekçilik için başvuruda bulunabilmektedirler.

Ön başvuru aşamasını tamamlayan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunmalıdır.  Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmemektedir. Bekçi nasıl olunur sorusunun cevabını bu başlıkta vermeye çalıştık.

Bekçilik Başvuru Belgeleri ve Ücreti

Bekçilik sınavına başvuru ücretlidir. Adayları bekçilik sınavı için ön başvurularının alınmaya başlaması ile ücret ödeme tarihi de başlamaktadır. Her başvuru yılı için Polis Akademisi tarafından belirlenen başvuru ücreti talebi yapılmaktadır. Başvuru ücreti bekçiliğe başvuru kılavuzunda belirtilen banka hesabına gönderilmesi başvurunun geçerli olması bakımından önemlidir. Adayların sınav ücretini yatırırken kendi adı ve kendi T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak kaçıncı dönem için başvurduğunu da belirtmesi gerekmektedir. Sınav ücretinin yatırılması hususunda dikkatli olunması gerekmektedir. Ücret yatırma hususunda herhangi bir yanlışlık yapılması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır. Zam ile birlikte bekçilerin maaşları 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren en az 36 bin 500 TL civarında olacak. Bekçilik alım sınavına katılmak isteyen adaylardan talep edilen belgeler;

 1. https://pa.edu.tr adresi üzerinden alınacak Sınav Başvuru Belgesi,
 2. TC. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
 3. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi),
 4. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde Müracaat Kabul aşamasının son günü (Sınav tarihine göre değişkenlik göstermektedir) itibarıyla en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 5. Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
 6. Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,
 7. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),
 8. Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
 9. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
 10. Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.)

Belgelerin teslimi sonucunda belgeler ve aday başvuru incelemeye alınacaktır. Yapılan inceleme sonucunda müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

bekci nasil olunur
bekci nasil olunur

Bekçilik Sınavı Ön Sağlık Kontrolü Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Bekçi adayları Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılmaktadır. Ön sağlık kontrolünde dikkat edilen hususlar;

 1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.
 2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.
 4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Bekçilik İçin Yazılı Sınav Nasıl Yapılmaktadır?

Bekçilik için yazılı sınav çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı olarak yapılmakta ve adaylara 100 soru yöneltilmektedir. Her soru bir puan değerinde sayılmakta ve dört yanlış bir doğru cevap puanının silinmesine sebep olaraktır. Sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.  Yazılı sınav 17.03.2023 tarihli ve 32135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında Yazılı Sınav soru konuları “Genel Kültür ve Genel Yetenek” olarak güncellenmiştir. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; yazılı sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılmaktadır.

Sınavlarda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanırlar. Bu testte adayların koşu, şınav, mekik, barfiks gibi bazı fiziksel aktiviteleri yapmaları beklenir. Fiziki yeterlilik testini geçen adaylar, sağlık kontrolünden geçirilir ve ardından polis eğitim merkezlerinde eğitim almaya hak kazanırlar. Eğitim süresi genellikle 6 ay olup, bu süre boyunca adaylar mesleki eğitimlerinin yanı sıra silah kullanımı, ilk yardım, iletişim, insan hakları ve hukuk gibi dersler de alırlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atanarak göreve başlarlar.

Bekçilik İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Yapılmaktadır? 

Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınavında Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapmaktadır. Adaylar belirlenirken dikkat edilen hususlar;

 1. Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
 2. Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
 3. Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

Bekçilik İçin Sözlü Sınav Nasıl Yapılmaktadır?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulmaktadırlar. Sözlü sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilmekte ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilmektedir. Sözlü sınavda aday hakkında dikkat edilen hususlar;

 1. Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
 2. Kendisinden istenileni kavraması,
 3. Özgüveni,
 4. İfade etme yeteneği,
 5. Beden dilini kullanma becerisidir.

Her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılmaktadır.

bekci nasil olunur alim
bekci nasil olunur alim

Bekçilik İçin Sınav Sonucunun Belirlenmesi Nasıl Yapılmaktadır?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanmaktadır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınmaktadır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilmektedir.

 1. Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilmektedir.
 2. Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilmektedir.

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılmaktadır.

 1. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır.
 2. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek il kontenjanı için düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık