Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme (İdari Dava – Emsal Karar)

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme (İdari Dava – Emsal Karar)

paem pmyo pomem saglik nedeniyle elenme idari dava

Pomem sağlık nedeniyle elenme durumunda 60 gün içinde yürütme durdurma istemli idari dava açılmalıdır. Bu dava idare mahkemesine açılır. İdare mahkemesi telafisi güç ve imkansız zarar ile birlikte açıkça hukuka aykırılık tespit ederse yürütme durdurma kararı verir. Bu nedenle davayı hızlı ve usulüne uygun açmak önemlidir. Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (Paem, Pmyo, Pomem) eğitim-öğretime başlayabilmek ve  mezun olabilmek için sağlık şartlarından “Polis Öğrencisi Olur” raporu almaları gerekir. Paem, Pmyo ve Pomem sağlık şartlarının değerlendirilmesi 3 Ocak 2018’de yürürlüğe giren “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli sağlık şartlarına sahip olup olmadıkları hususa bakılır. Paem-Pmyo-Pomem sağlık nedeniyle elenme durumunda idari dava açılmalıdır. Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (Paem, Pmyo, Pomem) öğrencilerin sağlık raporlarının olumsuz olması sonrası ilişiklerinin kesilerek mağdur edilme durumları ile çokça karşılaşılmaktadır. Ülkemizde yer alan polis meslek eğitim merkezleri;

 • Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz  Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi,
 • Yozgat  Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bu eğitim merkezlerinde eğitim gören polis adayları hakkında sağlık kurul raporları tanzim edilmekte ve sağlıktan eleme gerçekleştirilebilmektedir. Paem-Pmyo-Pomem sağlık nedeniyle elenme ve idari dava sürecini ele aldığımız yazımızda genel olarak Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hakkında bilgi verildikten sonra Paem-Pmyo-Pomem sağlık raporundan elenenler ne yapmalı sorusunun yanıtı verilecektir. Pomem sağlık nedeniyle elenme durumunda Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

pomem saglik nedeniyle elenme yurutme durdurma
pomem saglik nedeniyle elenme emsal karar

Paem – Pmyo – Pomem Sağlık Kontrolü

Paem-Pmyo-Pomem sağlık şartları nedeniyle elenme günümüzde polis ve komiser yardımcısı öğrencisi olmak isteyen adayların muzdarip olduğu bir konudur. Paem-Pmyo-Pomem sağlık nedeniyle elenme, okula girişte yaşanabileceği gibi eğitim sırasında devam eden sağlık uygulamalarında yahut okulu bitirirken de ortaya çıkabilmektedir. 60 günlük idari dava açılması gerekir. Paem sağlık şartları nedeniyle elenme davası da aynı şekilde 60 gün içinde açılmalıdır.

 • Ön Sağlık Kontrolü

Adaylar kurum sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Öğrenci Adayı Olur” veya “Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. Hakkında “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

 • Geçici Kayıt

Kurumlara kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre öğrenci olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve kurumlara gereği yapılmak üzere bildirilir.

 • İntibak Eğitimi ve Kesin Kayıt

Kurumlara geçici kaydı yapılan adaylar intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır. Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, adayların dosyaları işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

 • Sağlık Nedeniyle İlişiği Kesilenler İyileşmeleri Halinde Bir Yıl İçinde Tekrar Başvurabilir

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca haklarında ” Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenlerin diğer nitelikleri taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için planlamaları yapılır.

POMEM Sağlık Raporu

Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği 3 Ocak 2018 Çarşamba günü yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları düzenler. Polis Akademisi bünyesinde eğitim veren, Paem, Pmyo ve Pomem öğrenci alınırken bu yönetmelik kapsamında sağlık değerlendirilmesi yapılır.

pomem saglik nedeniyle elenme idari dava
pomem saglik nedeniyle elenme idari dava

PMYO Sağlık Raporu Hakkındaki Tüm Sorular

 • Paem, Pmyo ve Pomem’e alınacak polis öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır. Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını yönetmeliğe uygun olarak düzenler. Özel hastane veya sağlık ocağından alınan raporlar okula girmek için kullanılamaz.
 • Raporda teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır. Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.
 • Polis Akademisi bünyesinde eğitim veren, Paem, Pmyo ve Pomem’e alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar. Bu durumda okula alınmazlar veya geçici kaydı yapılışsa ilişiği kesilir.
 • Öğrenci adayı hakkında bulgu ve teşhis varsa raporu Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık Dairesi Başkanlığı, öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.
 • Aksi durumda bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir.
 • Fakat birçok polis öğrencisi bu süreçlerden geçirilmeden ilişiği kesilmekte ve mağdur edilmektedir. Son olarak Paem, Pomem, Pmyo yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde “bir defaya mahsus olmak üzere” devlet hastanelerinden alacakları “sağlık durumunun düzeldiğine” ilişkin rapor ile başvurmaları halinde, sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tekrar hastaneye sevk edilecek.

Paem-Pmyo-Pomem Genel Sağlık Raporundaki Bölümler Neler?

 • Dahiliye Bölümü 1-2 tüp kan veriyorsunuz. Burada bakılanlar daha önce kullandığın uyuşturucu uyarıcı maddeler, karaciğer yağlanması, açlık ve tokluk şekeri, kan değerleri, enfeksiyon gibi şeylere bakılıyor. Sonuçların hepsi olumlu ise sorun olmuyor. Sağlam alıyorsunuz. Bu aşamalar her yerde aynı olmayabilir.
 • Göz Bölümü gidiyorsunuz. Doktor  bakmadan ilk olarak bir makine içerisinde küçük eve bakıyorsunuz göz derecesi çıkarılıyor. Sonra doktor muayene ediyor. Renk körlüğü testi burada tekrardan yapılıyor. Göz dereceleri için uzaktan harfler okutuluyor doktor inceleme yapıyor. Göz muayenesinde doktor sayı olarak not yazıyor. Çıkan gör derecesini rapora yazıyor. Belli dereceye kadar göz derecesi öğrenciliğe engel değildir
 • KBB Bölümünde ise kulağınızdaki kulak zarının yırtık olup olmadığına bakılıyor. Ses testi yapılıyor ses testi için bir odaya giriyorsunuz hiç ses gelmiyor makineden bir ses elinde elinizde bulunan butona basıyorsunuz kulak duymasını ölçüyor. Burun konusunda ise et sorun olmuyor ancak konuşmanızda bir farklılık göstermiyorsa.
 • Kardiyoloji Bölümü ise EKG çekiliyor ilk olarak onlara bakılıyor eğer sorun çıkmadıysa ayrıntılı inceleme yok kalbiniz dinleniyor. Yapılan diğer tahlilleri inceliyor.
 • Üroloji Bölümü ise idrar tahliline bakılıyor böbrekler inceleniyor. Daha önceden dışarıdan yapılan bir ameliyat var mı o inceleniyor. Böbrek yapısına ve taş olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca burada erkek adaylar sadece olduğundan yumurtalara bakıyorlar iki tane olup olmadığına bir de varikosel olup olmadığınızı kontrol ediliyor. Sağlık şartları yönetmeliğine uygunluğu araştırılıyor.
 • Nöroloji Bölümü ise beyin için inceleme yapılıyor. Bazı hareketler yaptırılıyor dengeye bakılıyor, sorular soruluyor.
 • Psikiyatri Bölümü ise en çok inceleme burada yapılıyor. Adayın sistemden geçmişine dönük ilaçları ve tanıları inceleniyor. Kullandıkları ilaçlara bakılıyor orada sordum sadece psikiyatri alanına giren ilaçlara bakılıyormuş. Psikiyatri konuşuyor sorular soruyor bazı adaylara test yapıyor. Kişilik testi sorun olmuyor. Eskiden ilaç kullanmışsanız sorun teşkil edebiliyor.
 • Göğüs Bölümü ise göğüs, karaciğer filmlerine bakılıyor.
 • Diş Bölümü ise adayın dişlerine bakılıp ön dişlerinden eksilik varsa onu inceliyorlar. 5 taneden fazla ise sorun oluyor ancak ön dişlerde eksiklik yoksa sorun olmuyor. Dolgular ve eksik diş sorun teşkil etmiyor.
 • Cildiye Bölümü ise adayın vücudu inceleniyor kollarınıza ellere yüze bakılıyor. Benler büyük değilse sorun olmuyor. Sivilce izlerinde de aşırı derece oyuk değilse korkmayın bir şey olmuyor.

Sonrasında adaya POMEM Genel Sağlık Raporu formları tamamlandıktan sonra hastanenin sağlık heyetine sunuluyor oradan geçtikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Daire Başkanlığına yollanıyor. Oradan gelen kesin kararla sağlık raporları onaylanıyor.

pomem sagliktan elenenler ne yapmali
pomem sagliktan elenenler

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir

Polis Akademisi bünyesinde eğitim görecek Paem-Pmyo-Pomem öğrencileri okula alınırken ve mezun olurken emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında hastanede kontrolden geçirilirler. Sevk edildikleri hastanelerden  A dilimi sağlık raporu almak zorundadırlar. Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır. Özel hastane, sağlık ocağı veya tam teşekküllü olmayan hastanelerden alınan raporlar dikkate alınmaz. Paem-Pmyo-Pomem sağlık şartları nedeniyle elenme durumunda idari dava açılmalıdır.

[vc_message]Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Yani okula başlamadan ameliyat olmuş ve tedavinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde tedavi için aday öğrenciye süre verilmez.[/vc_message][vc_row][vc_column]

A B C D Dilimi Sağlık Şartları Nedir?

Okullara (POMEM PMYO PAEM) alınacak öğrencilerde, aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esaslar Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Okullara alınacak öğrenci adayları için giriş raporu aldırılır ve öğrenci adayları A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.

Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.

Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.

Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.

Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir. Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme Durumunda Ne Yapılır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki okula girdiğiniz zaman “Öğrenci Olur” raporu almış fakat bir teşhis konulmuşsa Emniyet Sağlık Dairesi Başkanlığı sizi Ankara’da danışman hastanelerden birine sevk etmek zorundadır. Ankara’da bu konuda Numune, Ankara Hastanesi, Atatürk Hastanesi ve Gazi Hastanesi danışman hastanedir. Bu kurumlardan birinden “Öğrenci Olur” raporu alındığı takdirde öğrenciliğe devam edilir. Aksi yönde karar verilirse 3. Heyet hastaneye sevkiniz sağlanır. 3. Heyet hastanenin vereceği rapor doğrultusunda karar verilir ve bu rapor nihaidir, itiraz edilemez.

Sağlık raporunun iptali ile okula geri dönmek için İdare Mahkemesi’ne, 60 gün içerisinde, yürütme durdurma talepli iptal davası açılmalıdır. Açılacak idari davada, yürütme durdurma veya iptal kararı verilirse 30 gün içerisinde okula kaydınız gerçekleştirilecektir. İdari davalar spesifik davalar olup, idare hukukunda uzman avukatların takip etmesi davanız açısından hayati öneme sahiptir.

Pomem Sağlık Raporu İtiraz

Polislik sağlık aşamalarında yapılan hatalar ve yanlış teşhislerden dolayı bir çok öğrencinin polis okulundan ilişiği kesilmektedir. Polis olmak isteyen adaylar çocukluklarından itibaren bu mesleği kendilerine hedef koyar. Bir çok zorlu süreçten geçerek Pomem, Pmyo ve Paem’i kazanmış olsalar da sağlık aşamasını geçemedikleri takdir de elenmektedir. Bu şekilde tüm emekleri boşa gidecektir. Bu yazımızda Pomem sağlık raporu itiraz nasıl yapılır ve süresi ne kadardır soruları üzerine bilgilendirmelerde bulunacağız.

Öncelikle polis olmak isteyen adaylar 2 sağlık kontrolünden geçmek zorundadır. Bunlardan ilki ön sağlık, ikincisi genel sağlık raporudur. İkisinin birbirinden farklı olduğunu belirtmekte fayda vardır. Sağlık raporunuzda öğrenci olur / olamaz şeklinde ibarelere yer verilmektedir. İlki çok detaylı yapılan bir denetim iken sonuncusu daha farklı bir uygulamaya tabidir. Genel sağlık intibak eğitiminde yapılan ve çok ayrıntıya girilen muayenedir. Hastaneye sevkiniz yapılır ve Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre öğrenci olup olamayacağınız raporla belirlenir.

Genel sağlık muayenesinde; üroloji, genel cerrahi, nöroloji, kulak burun boğaz, psikoloji, göz, diş gibi Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen tüm hususlar incelenecektir. Ön sağlık ise spor mülakatı ile sözlü mülakattan önce yapılan ayrıntıya çok girilmeyen bir muayenedir. Ön sağlıkta yapılacak ilk işlem boy ve kilonun ölçülmesidir. Kadınlarda boy oranı 1.62, erkeklerde 1.67 cmdir. Boy ve kilo ölçüldükten sonra vücut kitle endeksi hesaplanacaktır. Bu  endeks 18 ile 20 arasında olacaktır. Daha sonra renk körlüğü testine geçilecektir. Burası en çok elemenin olduğu ön sağlık testidir. Mutlaka ön sağlığa girmeden renk körlüğü testi yapınız. Son aşamada vücudunuza gözle doktorlar bakacak. Burada güvercin göğsü, ameliyat izi, yara izi, dövme var mı yok mu bakılacak. Zira polis okullarına girerken uygulanan sağlık kontrolünde en önemli görülen hususlardan biri de vücuttaki bu iz ve yara benzeri yapılardır.

Ön sağlık aşamasındaki kurulda bir doktor ve okulda görevli komiser yardımcısı, komiser ya ya görevli bir polis bulunacaktır. Bazı ön sağlık komisyonlarında görevli personelin Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine tam anlamıyla hakim olmamalarından dolayı keyfi elemelere takılan polis adayları olacaktır. Bu nedenle Pomem sağlık raporu itiraz süreci başlayacaktır. İtiraz sürecinizde ilk olarak bakılması gereken raporda yer alan ve yönetmeliğe aykırı olan hastalık yahut durumun var olup olmaması, akabinde ise uygulanması gereken prosedürün uygulanıp uygulanmadığı olmalıdır.

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Davaları

Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere polis okullarına girebilmek için Yönetmeliğin 3 numaralı ekinde belirtilen A dilimi sağlık şartlarının karşılanması gerekmektedir. Bu durumun tespiti için öğrenci adayları okullar tarafından tam teşekküllü devlet hastanelerine sevk edilmekte ve sağlık kurulu raporu aldırılmaktadır. Raporlar sağlık komisyonları tarafından değerlendirilerek aday hakkında nihai karar verilmektedir. Öğrenci olur kararı verilenler için süreç devam ederken öğrenci olamaz kararı verilenlerin okulları ile ilişikleri kesilmektedir. Sağlık şartları nedeniyle de olsa öğrenci olamaz kararı ile ilişik kesme işlemi idari bir işlem olup idari yargı denetimine tabidir. Yani Pomem sağlık nedeniyle elenme ve ilişik kesme işlemine karşı iptal davası açılabilir.

Sağlık şartlarının tespiti ve değerlendirilmesi farklı bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle dava sürecinde Mahkemeler genellikle kişiyi, daha doğrusu davacıyı farklı bir devlet hastanesine sevk ederek buradan gelen rapora göre karar vermektedirler. Bununla birlikte sağlık şartlarının tespiti ve değerlendirilmesinde hastaneler de hata yapabilmektedir. Yanlış ya da hatalı teşhis ve tanılar konulabilmekte ya da Yönetmelik ekinde yer alan dilimlerde hatalar yapılabilmektedir. Farklı devlet hastanelerinden alınan raporlarda çelişkiler olabilmektedir. Bu nedenle rapor süreçleri ve işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı konuları titizlikle takip edilip Mahkemeye uygun bir şekilde izah edilmelidir.

Bir diğer önemli konu da şudur: Rapor ve değerlendirme süreçleri uzayabilmekte ve bu süreçte aday eğitimini tamamlayabilmektedir. Eğitimin tamamlayan aday için ise artık öğrenci adaylığı değil, memur adaylığı söz konusudur. Öğrenci adayları için memur adaylarına göre daha sıkı sağlık şartları aranmaktadır. Yani bir kişi sağlık şartları açısından öğrenci olamayabilir ancak memur olabilir. Bu bakımdan şayet öğrenci eğitimini tamamlamışsa artık onun sağlık şartları açısından öğrenci olup olamayacağı değil, memur olup olamayacağı değerlendirilmelidir. Bu durum da dava dilekçesinde açıklanmalıdır.

İlişik kesme işleminin tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmalıdır. Rapor ve işlem süreçlerindeki hukuka aykırılıklar ve ilişik kesme işlemi nedeniyle maruz kalınan maddi ve manevi zararlar açıklanmalıdır. İlişik kesme işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile birlikte mahrum kalınan maddi ve özlük haklarının iadesi de istenmelidir.

Pomem Sağlıktan Elenenler İçin Mahkeme Süreci

Pomem sağlıktan elenenler mahkeme ile okullarına geri dönmektedir. İdare mahkemesine açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasında, yürütme durdurma kararı alındığı takdirde kısa bir süre zarfında okula dönülebilmektedir.  Yürütme durdurma kararı bu sebeple hayatine öneme sahiptir. Pomem YD alanlar 30 gün içerisinde okula dönebilmektedir. Pomem sağlıktan elenenler 60 gün içerisinde idari dava açmak zorundadır. Bu süreyi geçirdikleri takdirde dava açma hakları son bulacaktır.

Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri uyarınca memurluk ve polis öğrenciliği için farklı dilimler öngörülmüştür. Memurluk için daha esnek olan bu dilimler, polis öğrenciliği için daha katıdır. Yani yönetmelik öğrencilik statüsü ile memuriyet statüsünü ayrı ele almış, bunlar hakkındaki sağlık şartı usul ve esaslarını farklı bölümler altında farklı maddelerde düzenlemiş; ikinci bölümde öğrencilik statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esaslar yani polis öğrencisi şartlarını ele alırken, üçüncü bölümde ise memuriyet statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esasları yani memuriyete girişi sağlık şartlarını kurala bağlanmıştır.

Pomem sağlıktan elenenler Ankara İdare Mahkemesinde idari dava açmalıdır. Farklı bir ilde açılırsa yetkisizlik kararı verilir. Yine Pomem sağlıktan elenenler açacakları idari davada yürütme durdurma talep etmelidir. Pomem sağlık davalarında savunma alınmadan yürütme durdurma talep edilmelidir. Bu durumda idare mahkemesi dava açıldığı tarihten itibaren 5-10 gün gibi kısa sürede yürütme durdurma kararı vererek kişinin okula veya mesleğe geri dönüşü sağlamaktadır. Yürütme durdurma kararı verilmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü 30 gün içerisinde işbu kararı uygulamak zorundadır.

Sağlık Raporundan Elenenler İçin Yürütme Durdurma Kararı

Yürütmenin durdurulması konusunda temel düzenleme Anayasanın 125.maddesinin 5.fıkrasıdır. Anılan fıkrada; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir” hükmü düzenlenmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 27.maddesinde, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2 şartın birlikte gerçekleşmesi gereklidir. Bunlar;

 • İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve
 • İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasıdır.

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulması kararı verebileceği kabul edilmiştir. Yürütme durdurma kararı 2 şekilde verilir. Birincisi idarenin savunması alındıktan sonra bu kararın görüşülmesi şeklinde gerçekleşirken, ikincisi idarenin savunması alınmadan yürütme durdurma kararının verilmesi halidir. Savunma alınmadan verilen yürütme durdurma kararı davanın açılmasından itibaren 5-10 gün içinde çıkan hızlı bir karardır. Savunma alındıktan sonra verilecek yürütme durdurma kararı ise yine davanın açılmasından itibaren 2-3 ayı bulmaktadır. Avukat Umur Yıldırım; “Polis okulu sağlık davalarında, idare mahkemelerinin savunma almadan yürütme durdurma verebildiklerini” ifade etmektedir.

Savunma alınmadan yürütme durdurma kararı verilebilmesi hususu İYUK 27.maddede düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında; “Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.”

Pomem sağlık sebebiyle elenme davalarında savunma alınmadan yürütme durdurma kararı: “Öğrenci olan davacının Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden ilişiğinin kesilmesine ilişkin olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği ve uygulanmakla etkisi tükenebilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması alınıp ya da savunma süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanunun 16. maddesinin 5. fıkrası uyarınca dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte Mahkeme Başkanlığına gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye duyurulmasına, savunma verilebilmesi için davalı idareye (15) gün süre tanınmasına, ../../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.”

Polis okulu öğrencisinin devre kaybetmemesi için yürütme durdurma kararının erken alınabilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple idari davanın titizlikle ve dikkatli bir şekilde yürütülmesi gereklidir. Pomem sağlık nedeniyle elenme durumunda vakit kaybedilmeden idari dava açılmalıdır.

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme Emsal Kararlar

Ankara 11. İdare Mahkemesi Esas No: 2019/1164, Karar No: 2020/612

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Pomem Sağlık Davaları – Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme

Yukarıda aktarılan mevzuatta, polis meslek eğitim merkezlerine geçici kayıtları yapılacak olan adayların sağlaması gerektiği sağlık şartları belirlenmiş ve bu şartları sağlamadığı sağlık kurulu raporlarıyla tespit edilenlerin adaylıkla ilişiğinin kesileceği düzenlenmiştir.

Bakılan davada; davacının, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene edildiği ve bu hastanenin sağlık kurulunca, öğrencilerde aranan sağlık şartlarını taşımadığının tespit edildiği görülmektedir.

Olayda; davacının, anılan sağlık kurulu raporunun teyidi amacıyla Mahkememizin 31.07.2019 tarihli ara kararıyla hakem hastaneye sevk edildiği, hakem hastane olarak belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 04.09.2019 tarih ve 2840 sayılı sağlık kurulu raporunda: “davacıda huzursuz bacak sendromu hastalığının bulunmadığı” tespit edildiği ve davacının öğrenci olacaklarda aranan sağlık şartlarını taşıdığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının, polis meslek eğitim merkezi öğrencisi olmak için aranan sağlık şartlarını taşıdığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yukarıda anılan raporuyla anlaşıldığından,  adaylıkla ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


Ankara 23. İdare Mahkemesi Esas No: 2018/2, Karar No: 2019/2978

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Pomem Sağlık Davaları – Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme

Mahkememizce, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 20/03/2019 tarihli kaldırma kararı uyarınca, 17.04.2019 günlü ara kararıyla davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bendinde aranan sağlık şartlarına haiz olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla ek rapor alınmak üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki üzerine adı geçen hastane tarafından düzenlenen, 13.05.2019 gün ve 3973 sayılı sağlık kurulu raporunda “Total bilirubin düzeyi:1.86, direk bilirubin düzeyi:0.58, indirek bilirubin düzeyi: 1.28 karaciğer fonksiyon testleri normal olup Ek 3-1-a 6/a bendinde belirtilen sağlık şartlarına uyar (hepatolbiliyer sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilirubin düzeyi < %3 mg olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir) Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Davalı idarenin rapora yapmış olduğu itirazlar yerinde görülmeyerek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporunun karara esas alınabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Bu duruma göre, hakem hastane olarak belirlenen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporuna göre Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bölümünde öngörülen sağlık şartlarına uyduğu, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olmasını engelleyen herhangi bir sağlık durumu bulunmadığı anlaşılan davacının ilişiğinin kesilmesi yolunda tesis olunan davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Ankara 7. İdare Mahkemesi Esas No : 2020/1287

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Yürütmenin Durdurulması – Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme

Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu işlemin davacıda bulunduğu ileri sürülen  “diabetes mellitus+miyopi” tanılı hastalık nedeniyle tesis edildiğinin anlaşıldığı, Mahkememizce davacıda mevcut bulunduğu ileri sürülen hastalığın infaz ve koruma memurlarının yapacağı görevler de dikkate alınarak, infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaya engel olup olmadığının tespiti için  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği, anılan Hastane tarafından davacının muayene edilmesinden sonra düzenlenen ve tedavi ve kontrollerinin düzenli yapılması koşulu ile tıbben infaz ve koruma memuru olarak görev yapmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına yönelik raporu dikkate alındığında, davacının infaz ve koruma memurluğu yapamayacağına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin, kamu hizmetine ilk defa girmeye ilişkin olduğu ve uygulanması durumunda  telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 20/10/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Danıştay 8. Dairesinin 03.07.2009 tarihli ve 2008/3011 E,  2009/4450 K

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Pmyo Sağlık Davaları

Davacı tarafından, “talesemi taşıyıcılığı ” nın, hastalık olmadığı ve polislik mesleği bakımından sakınca doğurmadığı; öne sürülmüştür.

Dairemizce, bakılan bazı dava dosyalarında çeşitli hastanelerden alınan sağlık raporlarında “talesemi taşıyıcısı” olan ilgililerin Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olamayacağı, bazılarında ise Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olabileceğinin belirtildiği görülmüştür.

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı … Numune Hastanesi tetkik ve raporu ile … Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Nakli Konsey Raporu uyarınca “talesemi taşıyıcısı” olduğu belirlenen davacının tanısının;

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-I-A maddesinin 1. fıkrasındaki; “hematoloji… hastalığı yönünden tam ve sağlam olacaktır.Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.” ibaresi kapsamında mı;

Bahse konu Ek-3-I-A maddesinin 1.fıkrasında ki,”ancak”ibaresi ile başlayan istisnalar arasında “tedavi edilebilir anemi taşıyıcılığı öğrenciliğe engel değildir ” çerçevesinde mi,

Yoksa Ek-3-I-D maddesinin 1. fıkrasında; “Evre III-IV remisyona girmeyen hematolojik maligniteler, ağır koagülasyon ve hemostaz defektleri, homozigot hemoglobinopatiler ve diğer iyileşme sağlanamayan kan hastalıkları öğrenci adaylığına kabul edilmez……” kuralı getirildiğinden, sayılan istisnalar kapsamında mı;

bulunduğu hususunda bilgi istenilmesi ve belirtilen görüş doğrultusunda davacının “Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olup olamayacağı; konusu, 29.04.2009 ve 26.06.2009 tarihli ara kararları ile .. Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bölümünden ve aynı Üniversite Prenetal Tanı Merkezinden sorulmuştur.

Dairemizin ara kararlarına gelen cevaplardan, “talesemi taşıyıcılarının hiç bir şekilde bir tedavi gereksinimi duymadıkları gibi, bir hastalık belirtisi göstermedikleri; ilerleyen teknoloji ve yeni yöntemler ile herkeste bir çok hastalığın taşıyıcılığının bulunabileceği; bunlardan en kolay tesbit edilenin talesemi taşıyıcılığı olduğu; bu nedenle, Yönetmelikte tam ve sağlam olma şartının sağlam olmak şeklinde değiştirilmesi gerektiği; talasemi taşıyıcılığı bir hastalık olmadığı için “iyileşme sağlanamayan kan hastalıklarından” kabul edilemeyeceği; her hangi bir rahatsızlık oluşturmadığından Emniyet Mensubu olmalarında sakınca bulunmadığı” hususlarının belirtildiği, anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, Dairemizde bulunan bazı dava dosyalarında çeşitli hastanelerden alınan sağlık raporlarında “talesemi taşıyıcısı” olan ilgililerin Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olamayacağı, bazılarında ise Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olabileceği yönündeki sağlık raporları ile Dairemizin yukarıda belirtilen ara kararları cevaplarının birlikte değerlendirilmesinden, bir hastalık olmayan ve iyileşme sağlanamayan kan hastalıklarından kabul edilmeyen ” talesemi taşıyıcısı ” durumunda olan davacının, bu nedenle okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-I-A maddesinin 1. fıkrasındaki ” hematoloji” ibaresinin iptali isteminin reddine, davacının … Polis Meslek Yüksek Okulu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemin iptaline; dava kısmen ret, kısmen iptal ile sonuçlandığından, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca …-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline verilmesine; …TL. yargılama giderinin yarısı olan …TL. nin davacı üzerinde bırakılmasına; diğer yarısı olan …TL. nin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 03.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.


Paem – Pmyo – Pomem Sağlık Emsal Davalar

                 T.C.

             İSTANBUL

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İKİNCİ İDARE DAVA DAİRESİ

ESAS NO       : 2018/…

KARAR NO  : 2018/…

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI)     : …

VEKİLİ         :

KARŞI TARAF (DAVALI) : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA

VEKİLİ         : HUK. MÜŞ. FİLİZ ŞEN GÖNÜL

(Aynı Adreste)

İSTEMİN ÖZETİ: İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Büyükçekmece Olay Yeri İnceleme ve Kişi Tespiti Büro Amirliği’nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan davacının, meslekten ilişiğinin kesilmesine ilişkin olan ve davacıya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ../../2017 tarih ve 599.. sayılı yazısı ile bildirilen işlemin iptali istemiyle açılan davada, “… Bu durumda; davacının Adli Tıp Kurumuna sevki neticesinde tanzim edilen raporda görüldüğü üzere, davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükümlerinden Ek-3-IV-A bendinin 1 ve 3. Maddelerinde aranan asgari sağlık şartlarını sağlamadığı sabit olduğundan, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine ilişkin İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin ../../2018 tarih ve E:2017/…, K:2018/… sayılı kararının; davacının eğitim merkezindeyken yapılan sağlık kontrolünde göz rahatsızlığı tespit edilmesi üzerine davacının derhal bir sağlık kuruluşunda tedavi olup sağlığına kavuştuğu, buna rağmen hakkında ilişik kesme işlemi tesis edildiği, o işleme karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/… esas no’lu davasını açtığı, davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine davacının göreve tekrar başlatıldığı, dava devam ederken yapılan yanlış yönlendirmeler sebebiyle o davadan feragat ettiği, ama davacının o davada feragat etmesindeki amacının meslekten uzaklaşmak değil, mesleğe devamı ve davalı idare ile arasındaki nizaya son vermek olduğu; iş bu istinaf konusu kararda mahkemenin adli tıp kurumu raporunu yanlış yorumladığı ileri sürülerek, yürütmenin durdurulmasına, akabinde de İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin anılan kararının kaldırılıp dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf dilekçesinde belirtilen hususların mahkeme kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı ve kararın usul ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

….

Dava dosyasının, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/883 esas no’lu dava dosyasının UYAP’ta bulunan belgeleriyle birlikte incelenmesinden; davacının, Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) öğrencisiyken yapılan sağlık kontrolünde göz ile ilgili rahatsızlığının tespit edildiği gerekçesiyle öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi üzerine bu işleme karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/883 esas no’lu davasını açtığı; anılan dava dosyasındaki 22.02.2016 ve 22.08.2016 tarihli ara kararlarla dava konusu işlemin yürütülmesinin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği; mahkemece verilen bu kararlar doğrultusunda davacının öğrenciliğe yeniden başlatıldığı, bu şekilde devam eden öğrenciliğini bitirmesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildiği, bu kapsamda 29. Mayıs Devlet Hastanesi tarafından tanzim edilen “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı’na Alınacak Öğrenciler Ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” başlıklı 22.08.2016 tarihli sağlık kurulu raporunda (iş bu dosyada bir örneği mevcuttur) “Sağ-Sol Psödofak Ek3 4A’ya göre A dilimine uymaktadır” şeklinde kanaat belirtildiği, ardından, davacının 27.08.2016 tarihli atama onayı ile memurluğa (komiser yardımcılığı) atandığı ve bu atama sebebiyle aynı gün PAEM’den ilişiğini kestiği, bu şekilde memuriyete başladıktan sonra Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin anılan dosyasına 19.10.2016 tarihinde dilekçe vererek davasından feragat ettiğini belirttiği; davacının bu yazılı feragat beyanı üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada verilen 27.10.2016 tarih ve E:2016/883, K:2016/2941 sayılı kararla “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” kararı verildiği; bunun üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin anılan kararına ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine atfen tesis edilen iş bu dava konusu işlemle, süreç içerisinde PAEM’den mezun olup İstanbul ilinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayan davacının meslekten ilişiğinin kesildiği; bunun üzerine de meslekten ilişiğin kesilmesine dair işlemin iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerinden görüleceği üzere, Yönetmelik öğrencilik statüsü ile memuriyet statüsünü ayrı ele almış, bunlar hakkındaki sağlık şartı usul ve esaslarını farklı bölümler altında farklı maddelerde düzenlemiş; ikinci bölümde öğrencilik statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esaslar, üçüncü bölümde ise memuriyet statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esaslar kurala bağlanmıştır. O halde, davacının öğrencilik hukukunu etkileyen işlem hakkında tesis edilen işleme karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde açılan anılan davada verilen karar, davacının memuriyet hukukunu etkileyen işleme karşı açılan iş bu davada tek başına sonuç doğurmayacaktır.

Bu durumda, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin geçici olarak durdurulmasına dair anılan kararları üzerine öğrenciliğe dönüp öğrencilik statüsünü tamamlayıp memuriyet statüsüne geçen davacı hakkında, sadece, önceki statüsü olan öğrencilik statüsünde tesis edilen işlem hakkında Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” kararı gerekçe gösterilerek sonraki statüsü olan memuriyetini sonlandırır şekilde meslekten ilişiğinin kesilmesi işlemi tesis edilemeyeceği, davacının memuriyete başlayabilmek için aranan sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının öğrencilik statüsünde tesis edilen ve Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin anılan davasına konu olan işlemden bağımsız olarak belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda yapılan incelemede ise, davacının PAEM’i bitirdikten sonra memuriyete başlayabilmek için gerekli sağlık şartlarını taşımadığı yönünde bir tespit bulunmadığı, aksine, memur olabilmek için aranan sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığı yönünde muayeneye sevk edilmesi sonucu 29. Mayıs Devlet Hastanesi’nce yukarıda değinilen olumlu rapor tanzim edildiği ve memuriyete başlayabilmek için sağlık engeli bulunmadığı hususunun bu rapordan sabit olduğu, zaten davacının bu rapora istinaden memuriyete başlatıldığı, dolayısıyla, sadece, davacının önceki statüsü olan öğrencilik statüsünde tesis edilen işlem hakkında Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” kararı gerekçe gösterilerek sonraki statüsü olan memuriyetini sonlandırır şekilde meslekten ilişiğinin kesilmesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Burada belirtmek gerekir ki, bir memurun güncel sağlık durumunun ne olduğu, ancak meslek içerisinde ortaya çıkan sağlık sorunları kapsamında tesis edilen işlemler hakkında yapılacak muhakemede önem arz eder. İş bu dava konusu işlem ise davacının mesleğine baştan itibaren son verilmesi mahiyetindedir. Dolayısıyla, davayı çözmek için yapılacak muhakeme, davacının güncel olarak sağlık durumunun ne olduğunun tespiti yönünde değil, mesleğe girişindeki durumunun ne olduğunun tespiti yönünde yapılmalıdır. Bu muhakeme ve bu muhakeme sonucunda ulaşılan sonuç da yukarıda izah edilmiştir. Ancak, davacının mesleğe başladıktan sonra tespit edilen ya da tespit edilecek güncel bir sağlık sorunu var ise, bunun memuriyetini baştan itibaren sonuçlandıran bir işlem tesis edilmesi suretiyle sonuçlandırılmaması gerektiği, bu halde ne gibi işlemler tesis edileceğinin mevzuatta belirtilmiş olduğu ve idarece de ilgili mevzuatta belirtilen süreç işletilmek suretiyle ilgilisi hakkında her zaman gerekli işlemlerin yapılabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun kabulüne, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin ../../2018 tarih ve E:2017/…, K:2018/… sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 911,70-TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00 TL vekalet ücretinin (davacı vekilinin ilk aşamadaki duruşmaya katılmadığı görülmüştür) davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra artan tebligat ücretinin mahkemesince ilgilisine iadesine, kullanılmayan 59,10-TL YD harcının istemi halinde mahkemesince davacıya iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,  ../../2018 tarihinde oy birliğiyle  karar verildi.

X
kadim hukuk ve danışmanlık