Paem-Pmyo-Pomem Yıl Sonu Mülakatı ve İptal Davası

Paem-Pmyo-Pomem Yıl Sonu Mülakatı ve İptal Davası

pmyo paem pomem yil sonu mulakati

Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (Paem, Pmyo, Pomem) eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan adayların, mezun olabilmek için polislik eğitim sonu sınavına girmeleri ve bu sınavları başarıyla geçmeleri gereklidir. Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatı 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Sene sonu mülakatında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli olup olmadıkları hususu değerlendirilir.

Adayların,  Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) veya Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunu olarak polis memuru olmaları ya da Polis Amiri Eğitim Merkezi (PAEM) mezunu olarak komiser yardımcısı kadrosunda göreve başlayabilmeleri için eğitim sonu sınavlarını başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan adaylar, polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanamazlar. Yıl sonu mülakatında başarısız olan adaylar sadece diploma alarak mezun olmaktadırlar.

 • PAEM: Polis Amirleri Eğitim Merkezi açılımıdır. Dış kaynaklardan 4 yıllık lisans mezunlarına yönelik komiser yardımcısı yetiştiren okuldur. Ankara Gölbaşında eğitim ve öğretim verir. Eğitim ve öğretim süresi 1 yıldır. PAEM alım ve yıl sonu sınavı Ankara Gölbaşında yapılmaktadır. Mezunları komiser yardımcısı olur.
 • PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu açılımıdır. Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarıdır. Bir çok ilde bulunur. Alım ve yıl sonu sınavı başvuru yapılan okulda yapılır. Mezunları polis memuru olur.
 • POMEM: Polis Meslek Eğitim Merkezi açılımıdır. Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarıdır. Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir. Bir çok ilde bulunur. Alım ve yıl sonu sınavı başvuru yapılan okulda yapılır. Mezunları polis memuru olur.
pomem sene sonu mulakati
pomem yil sonu mulakati

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı Nedir?

Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatı; polis okulunu başarılı ile tamamlayan öğrencilerin tabi tutulduğu sözlü mülakata denir.  Yani polis okuldaki dersleri başarı ile tamamlamış olan polis öğrencileri bu mülakattan 70 üstü aldıkları takdir de eğitimini tamamlamış olacaklar. Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatı, polis ve komiser yardımcısı adaylarının mesleğe geçmeden önceki son engelidir. Bu aşamayı geçen adaylar polis memuru veya komiser yardımcısı olarak göreve başlayabilirler. Bitirme mülakatı, Polis Akademisi veya Polis Okulu’nu başarıyla tamamlayan adaylara eğitim öğretim dönemi sonunda uygulanan bir sınavdır. PAEM ve POMEM sene sonu mülakatı, eğitim sonu sınavı ya da  PMYO bitirme mülakatı ismiyle de bilinmektedir.

Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatı 2-3 dakika sürmektedir. Adayların en az 70 puan alması gerekir. 70 puan ve üstü alan adaylar başarılı sayılır ve ataması gerçekleştirilir. Yemin töreni öncesi bitirme mülakatına giren polis memuru ve komiser yardımcısı adaylarının bu mülakattan başarılı olması gerekir. Komisyon ayrıca mesleki bilgi ve becerisini ölçmek için çoktan seçmeli soruda yöneltebilir.  Sözlü mülakatta adayları; Mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir. Yıl sonu mülakatına kararlarına itiraz edilemez. Paem, Pmyo ve Pomem sene sonu mülakatı sonucu elenenler 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerine yürütme durdurma istemli idari dava açmaları gereklidir.

Polis Akademisi’ne bağlı Paem, Pmyo, Pomem gibi okullarda eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan adayların, mezun olabilmek için polislik eğitim sonu sınavına girmeleri ve bu sınavdan başarıyla geçmeleri gereklidir. Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatı 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Sene sonu mülakatında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli olup olmadıkları hususu değerlendirilir. 

Yürütme durdurma hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/yurutmenin-durdurulmasi-sartlari-itiraz-iyuk-27/
paem yil sonu mulakati iptal davasi
pomem yil sonu mulakati iptal davasi

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı Nasıl Yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca sene sonu mülakatı komisyonlar tarafından yapılır. 3 tane komisyon vardır. Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılır.

 • Soru Hazırlama Komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında 5 rütbeli personel ve hazırlanacak soru sayısı ve ders konuları dikkate alınarak yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler ve ayrı ayrı kartlara basımını sağlar.
 • Sınav komisyonu; emniyet müdürü rütbesinde bir başkan ve üç rütbeli personel ile bir öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan sorularla sözlü sınav yapmakla görevli ve yetkilidir. İhtiyaca göre her bir polis eğitim kurumunda ve Başkanlıkta birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi birden fazla polis eğitim kurumu için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.
 • Merkezi sınav komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, Başkan adına sınav takvimi süresince yürütülecek iş ve işlemleri takip, koordine ve denetleme ile yetkilidir.

Komisyonlarda görev almak üzere üye sayısı kadar yedek üye ile komisyonlara yardımcı olmak üzere yeteri sayıda personel görevlendirilir.

Paem, Pmyo ve Pomem de eğitim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar sene sonu mülakatına girmeye hak kazanırlar. Mülakat komisyonu adaya;

 • Önceden hazırlanmış sorulardan birini adaya çektirir.
 • Aday çektiği soru numarasını sınav komisyonuna okur.
 • Sınav komisyonu bu numaraya karşılık gelen soruyu adaya okur.
 • Aday bu soruyu cevaplar.
 • Çekilen soru haricinde adaya ekstra sorular yöneltilebilir.

Polislik dönem sonu yani yıl sonu mülakatında sorulan sorular genelde polislik mesleği ile ilgili ve sizin dönem boyunca aldığınız derslerden çıkacaktır.  Yani bu ders, mevzuat,  silah bilgisi, savunma taktikleri vs bunlardan çıkar. Çektiğiniz soruya tam ve eksiksiz cevap vermeniz önemlidir. Fakat soruya doğru cevap vermeseniz dahi başarılı olabilirsiniz. Önemli olan sizin orada ki tutumunuz ve kendinizi ifade etme yeteneğiniz. Tüm bu yapılan işlemler tutanağa geçirilmek zorundadır.

Sınav yerleri ve tarihleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için ayrı ayrı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenir. Eğitim sonu sınavı en az on beş gün önce Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde (https://www.pa.edu.tr/) ilan edilir. Mülakat sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir. Pomem yıl sonu mülakatına karşı bu internet sayfasında yayınlanan sonuçlarına karşı açılır. Dava dilekçesine sınav sonuç ekran görüntüsü konulur.

70 üstü aldıkları takdir de  mülakattan başarılı sayılırlar. Yılsonu mülakatı 2-3 dakika sürmektedir.

pmyo yil sonu mulakati davasi
pomem yil sonu mulakati davasi

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatında Ne Sorulur?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin “Sınava Katılacak Adaylar” başlıklı 5. maddesine göre: “Polis eğitim kurumları ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmalarından önce sınava tabi tutulur.” Hükmü gereğince aday polis memurları Eğitim Sonu Sözlü Sınava (ESS) yani mülakata tabi tutulurlar. ESS’de altta yer alan konular adaya sorulur.

Paem, Pmyo ve Pomem eğitim sonu sınavı, eğitim ve öğretim yılının son haftasında eğitim gördükleri okulda yapılır. Pomem bitirme mülakatında sorulan soruya doğru cevap verilen elenen veya soruya yanlış veya hiç cevap vermeyip başarılı olan adaylar vardır. Bu durum hukuk ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Fakat idare bu nokta da takdir yetkisini sınırsız kullanarak adaletsizliğe neden olmaktadır. Yapılan bu mülakat 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” uyarınca aşağıdaki şekil ve esaslara uygun olarak yapılır. Yönetmelik kapsamında;

 • Mesleki bilgi düzeyi   40 Puan
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 20 Puan
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 20 Puan
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 20 Puan

Hakkında sorular sorulur. Aday bu sorular üzerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı Elenenler Ne Yapmalı?

Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatından elenenlerin neden elendiğine dair net bir cevap alamasa da genel olarak şu duyum kulaktan kulağa dolaşmaktadır. Polis okulu eğitimi süresince öğrencilerin güvenlik soruşturmaları devam etmekte ve problemli olanlar bitirme mülakatından elenmekte şeklinde genel bir söylenti hakimdir. Bu duyum doğru olsa dahi sizler mülakattan düşük not almanız sebebi ile elendiniz. Açılacak idari dava da mülakatın iptaline yönelik olacaktır.

Sene sonu mülakatına giren adayların üniversite mezunu olmalarına ve PAEM, PMYO ve POMEM eğitimini yüksek puan ve ortalamaya sahip olarak büyük bir başarıyla tamamlamalarına rağmen birkaç dakika bile sürmeyen bir sözlü sınavda kendilerine sorulan bir soru üzerinden değerlendirilmekte ve başarısız sayılmaktadırlar. Birkaç dakika içinde tek bir soru üzerinden adayın mesleki bilgi düzeyinin, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun değerlendirilemeyeceği açıktır. Zaten üniversite mezunu olan bir aday altı ayı bulan zorlu POMEM eğitimini başarıyla tamamlayarak bu niteliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bir kişinin yıllar boyu süren eğitim ve emeğinin birkaç dakikalık bir mülakat sonucunda heba edilmesi hukukla ve hakkaniyetle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Ne yazık ki bir çok aday başarılı eğitim hayatlarına rağmen sözlü sınavda başarısız sayılmakta ve hayalleri olan polis üniformasını giyememektedir. Diğer taraftan, güvenlik soruşturmasında bir sorun olmamakla birlikte hakkında şüphe duyulan adayların sınavda başarısız olma bahanesiyle elendikleri de sıklıkla dile getirilmektedir.

Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatına maalesef itiraz mümkün değildir. Sadece idari dava açılabilir. Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatından elenenler 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Dava İdari Mahkemesinde açılmalıdır. Aynı şekilde dava sadece Ankara İdare Mahkemesine açılmalıdır. Aksi takdirde yetkisizlik kararı verilir ve 2-3 ay zaman kaybı yaşarsınız. Paem eğitim sonu sınavı emsal karar internette en çok aranan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu emsaller özellikle mülakat davalarında zor alınan kararlar olması nedeniyle çok önemlidir ve idari davanızda kullanmanız mahkeme heyeti açısından da yol gösterici niteliğe sahip olacaktır.

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı İptal Davası

Yukarıda belirtildiği üzere polislik yıl sonu mülakatına itiraz edilemez. Bu sebeple yıl sonu mülakatına dava açmak zorunlu ve tek yoldurPolislik yıl sonu mülakatından elenen adayların 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup, geçirildiği takdirde dava açma hakkınız son bulacaktır. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatları sözlü sınavların yazılı sınavların nesnel sonuçlarını ortadan kaldırmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bakımdan POMEM eğitim sonu sınavlarında başarısız olmanın nadiren ve istisnai durumlarda söz konusu olabilmesi gerekmektedir. Çünkü zaten üniversite mezunu olan ve POMEM eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların sözlü sınavlarda başarısız olmaları hayatın olağan akışına aykırıdır.

Tüm bunlara karşı adayların elinde hukuki mücadele dışında bir yol bulunmamaktadır. Açılacak iptal davalarında sınavın usulüne uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı, özellikle komisyonların usulüne uygun bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığı, soru ve cevapların kayıt atına alınıp alınmadığı araştırılmalı, sınav süreci detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Eğitim ve meslek hayatındaki başarılara vurgu yapılmalı, birkaç dakika bile sürmeyen bir sorudan ibaret bir mülakatta başarısız sayılarak haklarından mahrum bırakılmanın eğitim hayatının nesnel sonuçlarını ortadan kaldırdığı ve hayatın olağan akışıyla bağdaştırılamayacağı vurgulanmalıdır.

Dava sonucunda verilen iptal kararı ne yazık ki adayın doğrudan atanması sonucunu doğurmamaktadır. Mahkemeler adayın tekrar sınava alınması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu yaklaşımın yaşanan mağduriyetleri gideremeyeceği açıktır. İdarenin sınavı iptal ettiren bir adaya karşı daha kararlı bir tutum izlemesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle iptal kararının doğrudan atamayı gerektirecek bir şekilde verilmesi ve bu yönde uygulanması daha isabetli olacaktır.

Polis okulu yıl sonu mülakat davaları idare mahkemesi görev alanına giren davalardır. Bu davalar sadece Ankara İdare Mahkemesi’ne açılır. Farklı bir ilde açılması durumunda yetkisizlik kararı verilerek dosyanız Ankara’ya gönderilir. Bu da 2-3 ay süre kaybetmeniz anlamına gelecektir. Polis Akademisi; Polis Meslek Yüksekokullarından (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri’nden  (POMEM) ve Polis Amiri Eğitim Merkezi’nden  (PAEM) yıl sonu mülakatı sebebiyle elenip Yürütme Durdurma veya İptal Davasını Kazanarak okula dönen adayların bu kararlarını 30 gün içerisinde uygulamaktadır.

Son olarak belirtmek isteriz ki; yıl sonu mülakatında size yöneltilen soruyu bilseniz dahi elenme ihtimaliniz vardır. Zira bu yönetmeliğin getirilmesinde amaç güvenlik soruşturması olumsuz olan adayların mülakat gibi idarenin takdirinde olan bir zemine alınarak denetlenebilirliğini azaltmak, kişilerin idari dava açarak geri dönmelerini engellemektedir. Pmyo sene sonu mülakatı elenenler idare mahkemesi açtıkları davada yürütme durdurma isteminde bulunmayı unutmamaları gerekir. Zira yürütme durdurma istemi kabul edildiği takdir de biran önce atamanız gerçekleştirilecektir. Davayı idare hukuku avukatı ile yürütmeleri faydalarına olacaktır.

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı Yürütme Durdurma Kararı

Öncelikle belirtmek gerekirse yürütme durdurma kararı geçici bir tedbirdir, nihai karar değildir. ESS’den dolayı başarısız sayılan adaylar iptal davası açtıklarında yürütme durdurma talep edilmelidir. İdare mahkemesi yürütme durdurma kararı verilmesi durumunda öğrenci tekrardan mülakata alınır. Bu kararın 30 gün içinde uygulanması zorunludur. Sene sonu mülakatına katılan ancak; “Aday Polis Memuru Olamaz” kararı ile başarısız sayılan adayların, mülakat sonucunun iptali için yürütme durdurma istemli iptal davası açması gerekir. Dava sürecinin nasıl ilerlediği ve yürütmeyi durdurma kararının (YD Kararı) nasıl uygulanacağını makalemizde detaylı olarak anlattık. Çünkü polislik mülakatından elenen adayların, psikolojik yorgunluk ve kararsızlık içindeyken; idari dava sürecine adım atabilmeleri için polislik mülakat sonucunun iptali davası hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Mahkemenin polis mülakatı başarısız puan işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verebilmesi için şu iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Birincisi; idari işlemin uygulanması halinde yani polis mülakatı sonucu başarısız sayılan ve dava açan polis adayı için telafisi güç veya imkansız zararın varlığı. İkincisi; polislik mülakatında yapılan puanlama işlemi açıkça hukuka aykırılığı. Uygulamada mahkemeler, yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verebilmek için öncelikle davalı idareden savunma istemekte, mülakata ilişkin gerekli evrakları sunması için 30 günlük süre tanımaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; İdare Mahkemelerinde Yürütmeyi Durdurma talebinin reddedilmesi halinde, davacı tarafından tebliğden itibaren 7 gün içerisinde bağlı bulunduğu Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı Mahkeme Kararı Gerekçeleri

Eğitim sonu sözlü sınav (Başarısız) sonucunun iptali için açılan iptal davarında, dava konusu işlem hakkında verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararlarında gerekçeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Teorik, uygulama ve meslek derslerini başarıyla tamamlayan ve not ortalaması yüksek olan polis adayının mesleki bilgiye ilişkin Eğitim Sonu Sözlü Sınav sorusundan düşük puan alması objektif değerlendirmeye dayanmamaktadır.
 • Polis Adayına, Eğitim Sonu Sözlü Sınavında sorulan soru yoruma kapalı bilgi sorusu iken aday hakkında kendisini ifade etme yeteneği, ikna kabiliyeti ve öz güveni hakkında varılan kanaat objektif bir değerlendirmeye dayanmamaktadır.
 • Eğitim Sonu Sözlü Sınav formunda adayın hangi yönlerden ne sebeple mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmadığının açıklanmaması, gerekçenin diğer adaylarda da kullanılan genel nitelikte ifadelerden oluşması hukuka aykırı olup, mülakat işleminin amacına uygun düşmemektedir.
 • Adaya tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi.
 • Adaya tüm komisyon üyelerinin aynı gerekçesi yazması.
 • Tutanakların hukuka ve ilgili kanuna aykırı düzenlemesi.
 • Tutanakları oluşan eksiklikler ve hatalar.
 • PAEM, PMYO ve POMEM öğrencisi (Polis Adayı) mesleğe geç atanması nedeniyle derece ve kıdem olarak emsallerinden geride kalacağından, hukuka açıkça aykırı olduğu görülen Eğitim Sonu Sözlü Sınavı işlemi için Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi hukuka ve yasaya uygun sayılmıştır.

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı Emsal Karar

Ankara 6. İdare Mahkemesi Esas No: 2018/.. Karar No: 2019/..

 • Pomem Yıl Sonu Mülakatı
 • Sene Sonu Mülakatı Emsal Karar

Dava dosyasının incelenmesinden, Rize Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan davacının, Sınav Komisyonu tarafından gerçekleştirilen mülakat sınavında 70 puanın altında puan alarak (54 puan) başarısız sayılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada,  gerçekleştirilen sözlü sınavda sorulacak soruların Polis Akademisi Başkanlığı’nca mevzuata uygun şekilde önceden belirlendiği, sınav öncesinde belirlenen soruların cevaplarının da hazırlandığı, sınava giren davacının söz konusu sorular arasından kendi çektiği soruyu cevaplandırdığı, ancak komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçlarının ayrı ayrı  tutanağa bağlanması gerekirken tek bir tutanağa bağlandığı, komisyon üyelerince hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmemesinin sınavın hukuken denetlenebilir olmasını imkansız hale getirdiği, dolayısıyla sınavda usul hükümleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, bu kararın davacının sınavda başarılı olduğu sonucunu doğurmayacağı, usul hükümlerine uygun biçimde düzenlenecek olan mülakat sınavına davacının katılması gerektiği hususu tartışmasızdır.

Nitekim, Danıştay 8. Dairesi’nin 24/04/2017 tarih ve E:2016/.., K:2017/..sayılı kararı da bu yöndedir.


Ankara 11. İdare Mahkemesi Esas No: 2020/.. Karar No: 2020/..

 • Pomem Yıl Sonu Mülakatı
 • Sene Sonu Mülakatı Yürütme Durdurma

Olayda; yukarıda belirtilen 6638 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3201 sayılı Kanunun Ek 1. maddesine ikinci fıkrayı ekleyen 23. maddesi gereği, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmak için öğrenim süresini başarıyla tamamlamak ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığı’nca yapılacak sınavda başarılı olmak şartlarının getirildiği, 03.12.2019 tarihinde yapılan sınavda davacıya kendi iradesi ile çektiği “Marksizm’in şiddeti meşrulaştırcı argümanları nelerdir”  şeklindeki sorunun yüksek sesle okutturularak cevaplamasının istenildiği, mülakat sınavı sonucunda aday için puan değerlendirme karar formu oluşturularak toplamda 60 puan verildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, davacı hakkında düzenlenen sözlü sınav puan değerlendirme formu incelendiğinde, bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından 40 puan üzerinden değerlendirilen “mesleki bilgi düzeyine” kriterine bütün komisyon üyeleri tarafından 30 puan takdir edildiği, yine 20’şer puan üzerinden yapılan değerlendirmede “bir konuyu  kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü” kriterine, bütün komisyon üyeleri tarafından 10 puan takdir edildiği,  “öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı” kriterine  bütün komisyon üyeleri tarafından her bir kriter için yine ayrı ayrı 10 puan takdir edildiği, “liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu” kriterine bütün komisyon üyeleri tarafından 10 puan takdir edildiği, başka bir deyişle davacıya bütün komisyon üyeleri tarafından herbir değerlendirme kriteri için aynı puanının verildiği, verilen puanlara ilişkin her bir kriter için belirlenen alt kriter  gerekçelerinin de aynı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, sözlü sınavda her bir kriter yönünden yapılan değerlendirmede, komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına rağmen, bütün komisyon üyeleri tarafından dört ayrı kriter ve alt kriterler için de aynı gerekçeler ile aynı puanın takdir edilmesinin makul olmadığı ve söz konusu durumun sözlü sınavdaki takdir yetkisinin objektif olarak kullanıldığı hususunda şüphe uyandırdığı  anlaşıldığından, davacının sözlü sınav sonunda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Paem, Pmyo ve Pomem bitirme mülakatı elenenler tarafından en çok yöneltilen soru “Güvenlik soruşturmam olumsuz olduğu için mi elendim?” sorusudur. Bu sorunun cevabı olarak güvenlik soruşturmanız hakkında yorum yapmadan verilecek cevap şu olacaktır. Açacağınız dava, hakkınızda tesis edilen idari işleme yönelik bir iptal davası niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, mülakat sonucunuza ilişkin bir idari işlemin iptali davasında güvenlik soruşturmanızla ilgili hiçbir durumun önemi yoktur. Zira tekrar belirtmekte fayda var ki; açılacak idari dava “mülakatın iptaline” ilişkin bir iptal davası olacaktır.

Pomem bitirme mülakatında elenenler iptal davalarını, ilişiklerinin kesilmesine ilişkin belgenin kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde açmalıdırlar. Ankara İdare Mahkemelerinde açılması gereken bu davanın başka illerdeki mahkemelerde açılması mümkün değildir. Açılırsa da o idare mahkemesi dosyanızı herhangi bir talebe gerek duymadan yetkili olan Ankara İdare Mahkemeleri’ne gönderecektir. Buradaki kaybınız yalnızca zaman olacaktır. Ancak hayat planlarınız ve mesleğinize bir an evvel kavuşabilmeniz açısından zaman en önemli etken olacaktır.

Pomem bitirme mülakatında polis adayının girmiş olduğu sözlü sınavın şartları varsa kayda geçirilmesi Anayasa tarafından korumaya alınan ve hukuk devleti ilkesinin gereği olan denetlemenin bir gereğidir. Ayrıca gerçekleştirilen bu mülakatta yetkili ve işinin ehli kimselerin komisyonda bulunması gerekmektedir. Bu komisyon üyelerinin ise verdikleri tüm puanların gerekçeli olarak tutanağa geçirilmesi şarttır. Dolayısıyla açacağınız idari davada tüm bunların hukuki temellendirmeleri ile birlikte yer alması davanızın kazanılması için önemli hususlardır.


ANKARA  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO       : 2019/…

KARAR NO    : 2019/…

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVALI)     : 1- Emniyet Genel Müdürlüğü / Ankara

VEKİLİ   : …

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVACI) :

VEKİLİ    :

E-tebligat adresi bulunmaktadır.

İSTEMİN ÖZETİ            :Polis Akademisi 19/2 Eğitim Dönemi sonunda yapılan mülakat sınavında başarısız olan davacı tarafından bu işlemin; iptali istemiyle açılan davada; davacının başarısız sayıldığı sözlü sınava ilişkin olarak düzenlenen tutanakta, kendisine yöneltilen 288. soruya ilişkin olarak ”bilgisinin bulunmadığı” ibaresine yer verilmiş ise de;  idare tarafından sunulan soru ve cevaplar başlıklı belgede, idarece kabul edilen cevabın, “burun altı baskı, kulak altı baskı, çene altı baskı, gırtlak altı baskı, köprücük kemiği baskısı, boyun yan sinir baskısı” şeklinde, yoruma açık olmayan nitelikte bir cevap olduğu, davacı tarafından soruya hiç cevap verilmemesi durumunda bütün komisyon üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmenin aynı olması gerektiği, oysa bir komisyon üyesi tarafından söz konusu alana 5 puan takdir edildiği, öte yandan sözlü sınavda puanlamaya esas, “bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü”, “özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı”, “liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu” alanları yönünden de, komisyon üyeleri tarafından takdir edilen notlar arasında açık farklılıkların bulunduğu, bu durumda, davacının girmiş olduğu sözlü sınavda komisyon üyeleri tarafından yapılan puanlamalar arasında takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyecek boyutta farklılıklar bulunduğu görüldüğünden,

Davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin Mahkemelerince iptal edilmesinin davacının doğrudan sözlü sınavda başarılı olduğu sonucunu doğurmayacağı, kararda belirtilen hususlara riayet edilmek suretiyle davalı idare tarafından davacının tekrar sözlü sınava alınmasının gerekeceği, yapılacak yeni sözlü sınava göre başarılı olup olmadığına karar verileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, bu aşamada davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve parasal hakları bulunmadığından, tazminat isteminin reddi gerektiği gerekçesiyle Ankara 23. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali, davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının ödenmesi isteminin ise reddi yönünde verilen ../../2019 gün ve E:2018/…, K:2019/… sayılı kararın, davacı tarafından vekalet ücretine ilişkin kısmının, davalı idare tarafından ise; işlemin iptaline ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek  kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANLARIN ÖZETİ         : Taraflarca savunma verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanunla değişik 45. maddesi uyarınca dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İstinaf istemine konu idare mahkemesi kararı  usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvularının reddine; istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin başvuruda bulunanlar üzerinde bırakılmasına; posta gideri avansından artan miktarın karar kesinleştiğinde istinaf talebinde bulunan taraflara iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere   ../../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Paem, Pmyo ve Pomem Yıl Sonu Mülakatı Sık Sorulan Sorular

Pomem yıl sonu mülakatı elenenler ne yapmalı?

Pomem yıl sonu mülakatından elenenler 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.

Pomem yıl sonu mülakatı nedir?

Pomem yıl sonu mülakatı okulu bitiren polis öğrencilerinin atanması için girdikleri sözlü mülakata denir. En az 70 puan almaları gerekir.

PAEM sene sonu mülakatı elenenler ne yapmalı?

PAEM sene sonu mülakatından elenenler Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Eğitim sonu sınavı elenenler ne yapmalı?

Eğitim sonu sınavına itiraz edilemez. Sadece idari dava açılabilir. Eğitim sonu sınavından elenenler idari dava açmalıdır.

PMYO sene sonu mülakatı elenme sebepleri nelerdir?

PMYO sene sonu mülakatından elenme sebebi mülakattan 70 puan altı alınmasıdır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık