7 Temmuz 2020
pomem saglik sartlari hepatit b engel mi

Pomem Sağlık Şartları Hepatit B

Pomem Sağlık Şartları Hepatit B Pomem sağlık şartları hepatit b hastalığı taşıyan adaylar için engel mi? Bu soru sıkça sorulmaktadır. Kelime anlamı olarak, karaciğerde bir tür iltihap anlamına gelen Hepatitin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden biri olan Hepatit B virüsü nedeniyle ortaya çıkan Hepatit B hastalığı, karaciğeri etkileyen ciddi bir hastalıktır. Türkiye’de 3 milyon Hepatit B hastalığı taşıyıcısı bulunması nedeniyle, […]
29 Mart 2020
polis disiplin suclari

Polis Disiplin Cezaları

Polis Disiplin Cezaları Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarını  7068 sayılı Kanun düzenlenmiştir. Yani polis disiplin cezaları 7068 sayılı kanuna göre verilir. Emniyet mensuplarına verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası verilecek fiiller 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 7-12. […]
24 Ocak 2020
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak İptal Davası

Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak İptal Davası Görevden Uzaklaştırma Nedir? Görevden uzaklaştırma ile ilgili temel düzenleme 657 Sayılı Kanunun 137.maddesinde ‘’Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel, görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılacak iptal davası sürecini bilmesi gereklidir. Görevden uzaklaştırma kanunda, bir disiplin cezası […]
18 Ocak 2020
Memur Davalarina Bakan Avukat Ankara

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara Ankara, memur davalarına bakan avukat sıralamasında birinci sırada gelen illerimizden bir tanesi olmakla beraber avukat yoğunluğu bakımından ele alındığında avukat bulmanın kolay olduğu bir yer olarak düşünülmektedir. Ancak bu kolaylık idari avukatlık yapmanın gerektirdiği bilgi, birikim ve tecrübe nedeniyle bir bakıma kısıtlanmaktadır. Memur davaları dendiğinde el alınan konuları sıralamak gerekirse; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu […]
31 Aralık 2019
Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları Mesleki hak ve menfaatleri doğrudan etkilemeleri nedeniyle rütbe terfi işlemleri sıklıkla idari dava konusu olmaktadır. Rütbe terfi mahkeme kararları aşağıda yer verilmektedir. Rütbe terfi mahkeme emsal kararı tek tek esas numarasıyla ele alınmıştır. Emniyet rütbe terfi davaları emsal kararları; Danıştay 5. Dairesinin 06.02.2019 tarihli ve 2016/7444 E.  ,  2019/757 K. sayılı kararından: Dava konusu istem: Komiser […]
31 Aralık 2019
Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet Rütbe Terfi Davaları Emniyet rütbe terfi davaları son zamanlar sıkça karşılaşılan ve bir çok mağduriyete neden olan dava türlerindendir. Polis amirlerinin rütbe terfileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre: Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte […]
19 Aralık 2019
lojman tahliye davaları

Lojman Tahliye Davaları

Lojman Tahliye Davaları 1984 yılından beri yürürlükte olan Kamu Konutları Yasası ve buna dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, kamu kuruluşlarındaki kamu personellerin lojmanlardan yararlanma şartlarını ve hangi durumlarda tahliyeye karar verileceğini gibi hususları düzenlemektedir. Söz konusu kanun kapsamında çıkartılan TSK Konut Yönergesi, TSK personeli için tahsis edilen kamu konutlarının puanlaması, tahsisi, konut yönetimi ve personelin konuttan çıkarılması hususları ayrıca düzenlenmiştir.  17 […]
28 Kasım 2019
Subay ve Astsubay Atamaları

Subay ve Astsubay Atamaları

Subay ve Astsubay Atamaları Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atamalarına ilişkin hükümler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde yer almaktadır. Subay ve Astsubay Atamalarında Dikkate Alınacak Hususlar (926 s. K/m.118) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile […]
27 Kasım 2019
Taşeron İşçiler İçin Güvenlik Soruşturması

Taşeron Güvenlik Soruşturması

Taşeron Güvenlik Soruşturması Günümüzde belediyelerin, kamu kurumlarının yaptığı bir takım işler, projeler oldukça büyük seviyelerdedir. Bu nedenle, bu büyük işler bölümlere ayırılır ve bu bölümler belediyelerin, kamu kurumlarının yerine yapılmak üzere farklı yüklenicilerle, farklı şirketlerce üstlenilirler. Başka bir değişle teknik haliyle, büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl yükleniciden alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici taşerondur. Taşeron güvenlik soruşturması, ilgili yönetmelik […]