28 Kasım 2019
Subay ve Astsubay Atamaları

Subay ve Astsubay Atamaları

Subay ve Astsubay Atamaları Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atamalarına ilişkin hükümler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde yer almaktadır. Subay ve Astsubay Atamalarında Dikkate Alınacak Hususlar (926 s. K/m.118) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile […]
27 Kasım 2019
Taşeron İşçiler İçin Güvenlik Soruşturması

Taşeron Güvenlik Soruşturması

Taşeron Güvenlik Soruşturması Günümüzde belediyelerin, kamu kurumlarının yaptığı bir takım işler, projeler oldukça büyük seviyelerdedir. Bu nedenle, bu büyük işler bölümlere ayırılır ve bu bölümler belediyelerin, kamu kurumlarının yerine yapılmak üzere farklı yüklenicilerle, farklı şirketlerce üstlenilirler. Başka bir değişle teknik haliyle, büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl yükleniciden alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici taşerondur. Taşeron güvenlik soruşturması, ilgili yönetmelik […]
27 Kasım 2019
Dövizle askerlik

Dövizle Askerlik

Dövizle Askerlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, askerliğe elverişli olan ve askerlik çağına gelen her erkek askerlik yapmaya mecburdur. Anayasa madde 72’de vatan hizmeti “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmektedir. İlgili madde hükmü ile askerlik hizmeti Türk için hak ve ödev olarak tanımlanmaktadır. […]
31 Ekim 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir?

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kişinin içinde bulunduğu ortamın da incelenerek yapılması ile sonuçlandırılır. Kişinin sadece kendisi değil güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre kişinin içinde bulunduğu ortama da bakılır. Kişinin içinde bulunduğu ortamdan ne anlaşılması gerektiği konusunda ise kanunumuzda ya da yönetmeliğimizde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Güvenlik soruşturması kişinin içinde […]
16 Eylül 2019
Polislik Güvenlik Soruşturması

Polislik Güvenlik Soruşturması

Polislik güvenlik soruşturması okula girmeden başlayıp, okul süresince devam eden süreçtir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında araştırmalar yapılır ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Güvenlik soruşturması tüm polisler için zorunludur. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan polisler 60 gün içinde idari dava açmalıdır.
16 Eylül 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Nedir? Ne Kadar Sürer? Nasıl Yapılır?

Öğretmen güvenlik soruşturması 657 sayılı DMK kapsamında zorunlu yapılması gereken bir uygulamadır. Güvenlik soruşturması 60 iş günü, arşiv araştırması ise 30 iş günü sürmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bu konuda çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında yapılır ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.
15 Eylül 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Öğretim Görevlilerinin Güvenlik Soruşturması

Öğretim Görevlilerinin Güvenlik Soruşturması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tüm okullarda zorunludur. Güvenlik soruşturması 60 iş günü içinde arşiv araştırması ise 30 iş günü içinde tamamlanmalıdır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve yardımcı doçentler 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Dava sonunda idare mahkemesi lehinize karar verirse tüm parasal ve özlük haklarınızı üniversite ödemektedir.
9 Eylül 2019
Doktor Güvenlik Soruşturması Nedir?  Güvenlik Soruşturmasını Geçemeyen Doktorlar Ne Yapmalı ?

Doktor Güvenlik Soruşturması Nedir?  Güvenlik Soruşturmasını Geçemeyen Doktorlar Ne Yapmalı ?

Doktor Güvenlik Soruşturması Nedir?  Güvenlik Soruşturmasını Geçemeyen Doktorlar Ne Yapmalı ? Doktorlar, başka deyişlerle hekimler veya tabipler, tıp alanında çalışan insan sağlığını koruyan yahut sağlığı bozulmuş insanları tedavi eden profesyonel kişilerdir. Doktor güvenlik soruşturması 2019 yılında bir çok atamanın iptaline neden olmuştur. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen doktorlar bu sebeple mağdur edilmiştir. Doktor atamaları güvenlik soruşturması 1-2 ay gibi kısa sürede […]
7 Eylül 2019
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Subay ve Astsubay Güvenlik Soruşturması

Subay ve Astsubay Güvenlik Soruşturması 4045 sayılı Kanunun 1. maddesi; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında güvenlik soruşturması yapılacağını hükme bağlamaktadır. Subay ve astsubaylar bu kapsamda güvenlik soruşturmasına tabi bulunmaktadır. Güvenlik soruşturması; kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve […]