Memur Hukuku

Memur hukuku genel anlamda memuru inceleyen ve memurların haklarını belirleyen  bir hukuk disiplinidir. Özel Kanunlar ile belirlenen memurlar hukuku 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Memur Hukuku İdari bir sisteme bağlı olacak şekilde kamu hizmeti yapmakla görevlendirilmiş memurlar, kamu görevlisi sıfatına haiz ve devlet güvencesi altındadırlar. Kamu görevlisi sıfatına haiz olabilmek adına memurlarda bir takım şartlar aranmaktadır.

Memur Hukuku

Bu nedenle, Devlet Memuru olabilmek kolay elde edilen bir sıfat olmamakla birlikte kaybedildiği takdirde bir daha elde edilebilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle, devlet memurları yahut devlet memuru adayların yaşamış oldukları bir hukuki uyuşmazlıkta. Mutlaka uzman bir memur davalarına bakan avukattan yardım almaları gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen memuriyete ilişkin hükümler memur davalarının konusunu oluşturmaktadır. Memur davaları ilişik kesme, aylıktan kesme cezası, kıdem durdurma cezalarına ilişkin olabilmektedir. Tüm bu davalara ilişkin yasal süreç İdare Mahkemelerinde başlatılmakta olup iptal veya tam yargı davalarına konu edilmektedir.

Memur Hukuku ve Memnur Davalarına bakan avukatlar yukarıda sayılan ve daha çoğaltılabilecek birçok idari davada deneyim kazanmış avukatlardır. İdari davalar söz konusu olduğunda; iptali istenen her bir idari işleme karşı dava açabilmeniz için hak düşürücü olan 60 günlük süreniz bulunmaktadır.

Memur Hukuku idare hukukunun alanına girmekle dava sürecinizi birlikte yürüteceğiniz memur davalarına bakan avukat.  Size bu süreleri kaçırmamanızda ve yine kısıtlı olarak kanunla hükmedilen bazı itiraz süreçlerini sağlıklı yürütmenize yardımcı olacaktır.

Memur Davası Avukatı

Unutmayın ki; idari davalarda kaybedeceğiniz ya da kaçıracağınız bir süre mesleğinizin elinden alınmasına kadar gidebilmektedir. Ve bu nedenle memur davalarına bakan avukat seçimi sizin hayatınıza yön verecektir.

Memur Hukuku ve Memur davalarına bakan avukat sıralamasında birinci sırada gelen illerimizden bir tanesi Ankara  olarak bilinmektedir. Avukat yoğunluğu bakımından ele alındığında avukat bulmanın kolay olduğu bir yer olarak düşünülmektedir. Ancak bu kolaylık idari avukatlık yapmanın gerektirdiği bilgi, birikim ve tecrübe nedeniyle bir bakıma kısıtlanmaktadır.

Memur davaları hakkında tecrübeli avukat ve profesyonel hizmet için hemen bize ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu