18 Ocak 2020
Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara Ankara, memur davalarına bakan avukat sıralamasında birinci sırada gelen illerimizden bir tanesi olmakla beraber avukat yoğunluğu bakımından ele alındığında avukat bulmanın kolay olduğu bir yer olarak düşünülmektedir. Ancak bu kolaylık idari avukatlık yapmanın gerektirdiği bilgi, birikim ve tecrübe nedeniyle bir bakıma kısıtlanmaktadır. Memur davaları dendiğinde el alınan konuları sıralamak gerekirse; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu […]
31 Aralık 2019
Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları Mesleki hak ve menfaatleri doğrudan etkilemeleri nedeniyle rütbe terfi işlemleri sıklıkla idari dava konusu olmaktadır. Rütbe terfi mahkeme kararları aşağıda yer verilmektedir. Rütbe terfi mahkeme emsal kararı tek tek esas numarasıyla ele alınmıştır. Emniyet rütbe terfi davaları emsal kararları; Danıştay 5. Dairesinin 06.02.2019 tarihli ve 2016/7444 E.  ,  2019/757 K. sayılı kararından: Dava konusu istem: Komiser […]
31 Aralık 2019
Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet Rütbe Terfi Davaları Emniyet rütbe terfi davaları son zamanlar sıkça karşılaşılan ve bir çok mağduriyete neden olan dava türlerindendir. Polis amirlerinin rütbe terfileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre: Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte […]
19 Aralık 2019
lojman tahliye davaları

Lojman Tahliye Davaları

Lojman Tahliye Davaları 1984 yılından beri yürürlükte olan Kamu Konutları Yasası ve buna dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, kamu kuruluşlarındaki kamu personellerin lojmanlardan yararlanma şartlarını ve hangi durumlarda tahliyeye karar verileceğini gibi hususları düzenlemektedir. Söz konusu kanun kapsamında çıkartılan TSK Konut Yönergesi, TSK personeli için tahsis edilen kamu konutlarının puanlaması, tahsisi, konut yönetimi ve personelin konuttan çıkarılması hususları ayrıca düzenlenmiştir.  17 […]
28 Kasım 2019
Subay ve Astsubay Atamaları

Subay ve Astsubay Atamaları

Subay ve Astsubay Atamaları Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atamalarına ilişkin hükümler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde yer almaktadır. Subay ve Astsubay Atamalarında Dikkate Alınacak Hususlar (926 s. K/m.118) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile […]
27 Kasım 2019
Taşeron İşçiler İçin Güvenlik Soruşturması

Taşeron Güvenlik Soruşturması

Taşeron Güvenlik Soruşturması Günümüzde belediyelerin, kamu kurumlarının yaptığı bir takım işler, projeler oldukça büyük seviyelerdedir. Bu nedenle, bu büyük işler bölümlere ayırılır ve bu bölümler belediyelerin, kamu kurumlarının yerine yapılmak üzere farklı yüklenicilerle, farklı şirketlerce üstlenilirler. Başka bir değişle teknik haliyle, büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl yükleniciden alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici taşerondur. Taşeron güvenlik soruşturması, ilgili yönetmelik […]
27 Kasım 2019
Dövizle askerlik

Dövizle Askerlik

Dövizle Askerlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, askerliğe elverişli olan ve askerlik çağına gelen her erkek askerlik yapmaya mecburdur. Anayasa madde 72’de vatan hizmeti “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmektedir. İlgili madde hükmü ile askerlik hizmeti Türk için hak ve ödev olarak tanımlanmaktadır. […]
31 Ekim 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir?

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kişinin içinde bulunduğu ortamın da incelenerek yapılması ile sonuçlandırılır. Kişinin sadece kendisi değil güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre kişinin içinde bulunduğu ortama da bakılır. Kişinin içinde bulunduğu ortamdan ne anlaşılması gerektiği konusunda ise kanunumuzda ya da yönetmeliğimizde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Güvenlik soruşturması kişinin içinde […]
16 Eylül 2019
Polislik Güvenlik Soruşturması

Polislik Güvenlik Soruşturması

Polislik güvenlik soruşturması okula girmeden başlayıp, okul süresince devam eden süreçtir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında araştırmalar yapılır ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Güvenlik soruşturması tüm polisler için zorunludur. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan polisler 60 gün içinde idari dava açmalıdır.