Güvenlik Soruşturması Avukat Sosyal Medya İtiraz

Güvenlik Soruşturması Avukat Sosyal Medya İtiraz

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması avukat aramalarınızda merak ettiklerinizi ve sizlerin güvenlik soruşturmaları hakkında merak ettiklerinizi yazımızda cevaplandırmak istiyoruz. Güvenlik soruşturmaları kişilerin kamu kurumlarına işe alınması veya iş başvuruları sırasında engel bir durumun bulunup bulunmadığı konularında yapılan araştırmalardır. Bu araştırmalar neticesinde kişilerin kamu kurumlarında çalışabilecekleri yada bu duruma uygun olmadıklarının tespitleri yapılmaktadır.

Güvenlik soruşturmaları kişilerin kamu platformlarında çalışmalarına uygun olup olmadığı kişinin devletine ve devlet kanunlarına bağlı bir şekilde hizmetlerini yürütebilecek perspektife sahip olup olmadığını belirlemek için yapılan araştırmalardır. Güvenlik soruşturmaları genel olarak halk nezrin de askeri ve emniyet personel alımlarında yapıldığı bilinmektedir. Ama Güvenlik soruşturmaları devlet kurumlarına alınan tüm personeller kapsamlı ve titizlikle yapılmaktadır.

Arşiv Soruşturması Nedir ?

Arşiv Soruşturması Bireylerin emniyet ve güvenlik kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde hakkında herhangi bir arama yada sınırlandırma olup olmadığının mevcut kayıtlardan incelenmesi ve saptanmasıdır.

Güvenlik Soruşturması Nedir ?

Güvenlik soruşturması, Kişinin emniyet ve adli birimlerce hakkında devam eden aranıp aranmadığının kolluk güçleri yada istihbarat kaynakları tarafından adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir arama yada sınırlandırma olup olmadığının incelenmesi ve kişinin terör, bölücü ve yıkıcı eylemlerde bulunup bulunmadığının, kişinin ahlaki durumunun takibi, yabancı ile ilgisinin takibi, sır saklama yeteneğinin araştırılması işlemlerinin mevcut kaynaklar ve yerinde araştırılması  elde edilen verilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılan işlemleridir.

Güvenlik Soruşturması Avukat

Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırmalarını hangi makamlar yapmaktadır ? Bu soru genel olarak en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Askeri harp okulu sınavına hazırlanan öğrenciler ve aileleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırmaları Milli savunma Bakanlığı ve İç işleri bakanlığının görevlendirdiği kişilerce yapılmaktadır. Askeri ve Emniyet Personel alımlarında gerekli talepler Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına iletilir.  Cumhurbaşkanlığına iletilen talepler sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak tamamlandırılmaktadır.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırmalarında genel olarak kişilerin içinde bulunduğu ortam ve çevresi araştırılmaktadır.  Güvenlik Soruşturması arşiv araştırmalarında kişilerin kayıtlı bulundukları ve ikamet ettikleri adresleri esas alınmak suretiyle birde fazla alanda incelemeler yapılmaktadır. Bunları Maddeler halinde sıralamak gerekirse;

 • Güvenlik soruşturması talep edilen kişinin kimlik bilgilerinin kontrolü, kimlik kayıtlarının doğrulukları ve kişinin yabancı bir devlet vatandaşlığına geçip geçmemesi incelenmektedir.
 • Kişinin devlet güvenlik güçlerinde yada adli makamlarca daha önce herhangi bir suçtan kaydı olup olmadığı, adli sicil kaydının incelenmesi ve kişi hakkında kolluk güçleri tarafından herhangi bir arama kaydı olup olmadığı incelenmektedir.
 • Güvenlik soruşturması talep edilen kişinin Terör örgütlerine kaydının bulunup bulunmadığı, Devler kurumlarınca tehdit unsuru bulunan bir kuruma üyeliğinin bulunup bulunmadığı, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna ve Atatürk ilke inkılaplarına aykırı bir davranışının bulunup bulunmadığı incelenmektedir.
 • Yabancılarla özellikle düşman yada düşman olması muhtemel olan devlet mensupları ile herhangi bir ilgi derecesinin olup olmadığı kapsamlı olarak incelenmektedir.

Bu yazdığımız maddeler dışında kişilerin bulunduğu ortam olarak bahsedilen araştırılmalar tam olarak bilinmemektedir.  Ama genel olarak bu söylemden anlaşılan kişilerin beraber yaşadıkları aile ve akrabalarının yaşamları ve bulundukları ortamları olarak yorumlanabilmektedir. Danıştay 1. Dairesi de kişinin yakınları ve birinci derece akrabalarının anlaşılması gerektiğini kararlarında içtihat etmiştir.

Özel nitelikli taşıyan meslek gruplarında yapılacak alımlar da genel olarak “yakınlık” ibaresi olarak bahsedilen terimin açıklamaları belirtilmektedir.

Güvenlik Soruşturması Avukatı

657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınacak bireylerin sahip olması özellikler ve bulundurmaları gereken şartlar düzenlenmiştir.  3 Ekim 2016 da yayılanan 676 sayılı Kanun Hükmünde kararname’de bulunan 74. madde  ve daha sonra değiştirimeden kabul edildiği 1 şubat 2018 tarihli 7070 sayılı kanunda bulunan 60. madde ve genel şartların 8. maddesine ” Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırması Yapılmış Olmak” şartı getirilmiştir. Yapılan bu düzenlemeler ve yayılanan Kanun hükmünde kararnameler ile artık memur olmak isteyen bireylere de Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırması zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Güvenlik soruşturmaları ve Arşiv araştırmaları ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sonrasında yönetmeliklerimizde yapılan değişiklikler ile tüm kamu yaşamını etkilemiştir.  Bu girişim sonrasında kamu birimlerinde en üst düzey atamalardan en alt birimde çalışan kişiere kadar tüm kamu personeli için uygulanır bir hale gelmiş bulunmaktadır.

Kişilerin özel hayatının korunması hakkı ve kamu hizmetine girme hakkı birden fazla alanlara etkisi bulunan güvenlik soruşturmaları yoğun bir şekilde idari yargının hatta kişilerin bireysel başvuralarının konusu olmaktadır. Güvenlik soruşturmaları Danışatay’ın almıuş olduğu kararların yanı sıra yaşanılan hak ihlalileri neticesinde Anayasa mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesinin bu konularda almış olduğu önemli kararlar bulunmaktadır.  Kadim Hukuk olarak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında yaşayabileceğiniz tüm sorunlarınızda sizlere profesyonel anlamda hizmetler sunmaktayız.  Sizlere yazımız içerisinde bu konularda yapabileceğiniz itiraz davaları hakkında bilgiler sunmaktayız.

Güvenlik soruşturması İtiraz

Güvenlik soruşturması ve Arşıv soruşturması neticesinde bireylerin olumsuz olarak sonuçlanan müraacatların neden ve ne için olumsuz olduğu kişilere bildirilmemektedir. Yaşanılan bu durum neticesinde bireylerin itiraz imkanı da bulunmamaktadır.  Bu şekilde sonuçlanan durumlara da kişiler ancak idari işlemin iptali talebi ile İdari dava açmaları durumunda idarenin bu konuda ki savunmasından müracaatın neden olumsuz sonuçladığı bilgisini öğrenebilmektedir.

Yapılacak olan bu işlemde ve bu işlemin sağlıklı olarak yürütülmesi konusunda atılacak ilk adım idari kanunun ve idari hukuku iyi bilen bir İdari avukatın bulunmasıdır. Bu konularda sizin adınıza profesyonel olarak bu işlemleri ve yazışmaları yürütmesi konusunda alanında uzman bir avukat tercih etmelisiniz.

Güvenlik soruşturması Kadim Hukuk

İdari yargıda ve görev yetki meseleleri kamu düzeni ile bağlantılıdır. İdareye açacak olduğumuz davalarda bu sebepten ötürü davanın hangi mahkemeye açılacağı büyük önem arz etmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının iptali davası bu konular ile ilgili açılacak olan her dava İdari mahkemelere açılması gerekir. Bu konularda karar ve yetki merci idari mahkemelerdir.

Bu konularda hukukçuların sıklıkla kullandığı yetkili mahkemenin tespit edilmesi konusu da büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü işlemler sırasından yapılacak olan bir yanlış adım mahkemenin yetkisizlik kararı ile başka mahkemeye göndermesi anlamına gelmektedir. Bu da davanın başlamadan sürüncemede kalması ve aynı zamanda da süreç için zaman kaybı olmasına neden olacaktır. Dolayısı ile 2577 sayılı kanunda yer alan yetki kurallarına çok dikkat etmek gerekmektedir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen kişilerin karar itiraz etmek için açmak istedikleri davalarda ön başvuru yapmaları zorunlu değildir.  Bu işlemler itiraz yapılmadan yada karara dava açmadan sonuç almak kesinlikle mümkün değildir. İdarenin aldığı kararlara açılan davalar zorluk gerekçesi en zor davalar arasında bulunmaktadır. İdarerciler ve yöneticiler kendisini güvenlik soruşturmalarında sorumluluk altına sokmamaktadırlar ve Mevkilerinde yükselmek, ileriye dönük kademe atlamak için hiç bir risk almamaktadırlar. Bu sebepten dolayı bu tarz durumlar vakit kaybetmeden açılacak davalar sizler için en isabetli karar olacaktır.

Güvenik soruşturması ve arşiv davalarında açılacak olan itiraz davaları yazılı evrağın kişilere tebliği edilmesinden sonra 60 gün içerisinde açılması gerekmektedir. Aksi durumlar da ise davalar sürenin aşılmasından dolayı kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacaktır.

Güvenlik Soruşturması  Otel Kayıtları Avukat

Güvenlik soruşturmaları otel kayıtlarında çıkar mı ? sorusu memurluğa müraacat  eden kişiler arasında sıkça merak edilen bir soru olarak ön plana çıkmaktadır. Otel kayıtları  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulmakta ve arşivlendirilmektedir. Kamu kurumları ve askeri birimlerin güvenlik soruşturması ve arşiv kayıtlarında son noktada değerlendirmeye alınmaktadır. Ve olumlu olarak değerlendirilmektedir.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz değerlendirilenler ise görevine başlatılmamaktadır  Bu durumlarda itiraz ise sadece İdari mahkemelere yapılabilmektedir.

Otel kayıtları güvenlik soruşturmalarında çıkar mı sorusunu merak etmek yerine haysiyetli bir yaşam yaşıyor olmamız bizim için önemlidir. Kanunlar nezdinde belirlenen Devlet memuru olma ve Devlet memurlarında aranılan özellikler gelen olarak haysiyetli bir yaşam sürüyor olması ve çalışma saatlerinin dışında da buna dikkat etmek gerekmektedir.  Bu gösterilecek olan hassasiyet amirler nezdinden güveni sarsmadan yola devam etmemizi sağlayacaktır.

Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında çıkar mı sorusunun cevabı ise ahlaki kurallar aykırı bir durum olması durumunda bizlere güvenlik soruşturmamızın olumsuz olarak karşımıza çıkmasına neden olacaktır. Zira ahlaki zafiyet olarak nitelendirilen otel kayıtlarının birçok farklı insanla farklı otellerde kayıt altına alınmış olması, mesleğin onuruyla bağdaşmadığı gerekçesi ile güvenlik soruşturması değerlendirme komisyonları tarafından olumsuz değerlendirilmektedir.

Bu tarz bir durumda kararın iptaline ilişkin dava açabilmektesiniz.  Tebliği kağıdının elinize ulaşmasından 60 gün içerisinde dava açabilmektesiniz. Olumsuz değerlendirilen güvenlik soruşturması sonucu hakkınızda tesis edilen idari işlemlerin iptali konusunda hizmet vermekten mutluluk duyacağımızı bilmeniz isteriz.

Güvenlik Soruşturması Ahlaki Durum

Bakanlar kurulu kararınca çıkartılan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” hükümlerine göre Güvenlik soruşturması ahlaki durum araştırması yürütülür. Güvenlik soruşturması ahlaki durum: 1.Otel Kayıtları 2.Günlük kiralık ev kayıtları 3.İnternet sitesi geçmişleri 4.Cinsel içerikli siteler gibi konuları ele alır. En çok sorulan sorulardan olan bu soruların cevabı Kadim Hukuk tarafından verilir.
Tüm listeye ek olarak güvenlik soruşturması ahlaki durumu da değerlendirecektir. Ahlaki durum Demek;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanununa göre: Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde! Kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığını ele alır.

Ahlaki durum nasıl araştırılıyor? Görevli olan memurların sizi tanıyanlara birebir soru sorması ile bilgi toplanması yapılır. Böylece sizin hakkınızda sizi tanıyan kişiler tarafından bilgi toplanıyor. Tüm bunlar ile birlikte geçmiş kayıtlarınıza da çeşitli şekillerde bakılıp inceleniyor. Kredi kartı yada banka kartı harcamalarınız kontrol ediliyor. Bu banka harcamalarınızdan nasıl bir harcama yaptığınız nerelerde konakladığınız gibi tüm bilgilere ulaşılabiliyor.

Tüm bunlar ile birlikte aynı zamanda otel ve günlük kiralık daireler gibi alanlarda bulunup bulunmadığınız kollu kuvvetlerine bildirildiğinden ötürü bu araştırmalarda gerçekleştiriliyor.

Güvenlik Soruşturması Ahlaki Durum Avukat

Avukat Güvenlik Soruşturması Ahlaki soruşturma ve araştırması esnasında bilgili ve tecrübeli olmalıdır. Otel, günlük kiralık daire veya başka bir sebepten dolayı çok iyi bir savunma yapmak mümkündür. Bununla birlikte eksik bilgilerle yada sürekli olarak yeni çıkan kanunları, emsal kararları incelememeden ötürü bir çok müvekkilin mağdur olup bize danıştığına da şahitlik ediyoruz.

Güvenlik soruşturması ahlaki durum avukat ve avukatlık danışmanlık olarak sürekli emsal kararları ciddi bir arşiv ile birlikte topladık ve onlarca davayı kazandık.
Ahlaki durumlar otel pansiyon yada günlük kiralık evlerin oluşturduğu verilere göre değerlendirilir. Bu kayıtlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sisteminde 5 yıl süre ile tutulmaktadır.

Güvenlik soruşturması avukatı büyük bir emek tecrübe ve bilgi ile savunma ve hakları koruma için son derecek gerekli ve olmazsa olmaz bir haldedir. Bütün güvenlik soruşturması davasını ele alırken aynı zamanda ahlaki durum ile ilgili olarak mevcut davayı ele almayı da gerektirir. Eksik bilgi yada emsal alınan kararlardan bihaber olmak kişinin hakkını savunmada büyük zafiyet göstermeyi zorunlu kılar. Kadim hukuk ve danışmanlık olarak bir davayı kabul ettiğimizde tüm ekibimiz ile birlikte emsal kararlardan mevcut durum ve hal ile ilgili olan tüm detayları inceleriz. Bu detayların tamamını ele aldıktan sonra haklı olunan sebepleri ve hakların korunması için gerekli olan mevzuatları inceleriz. Emsal kararlar ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre verilen haklara binaen gerekli olan savunmayı gerçekleştiririz.

Kadim hukuk ve danışmanlık bürosu tüm bu ahlaki durum nedir ve güvenlik soruşturması ahlaki durum davaları ile ilgili onlarca dava ve büyük bir ekip ile haklarınızın korunmasını sağlar.

Güvenlik Soruşturması Ahlaki Durum neleri kapsar ?

Danıştay kararı göre arşiv araştırmacı yapılacak konular şu şekildedir:
– Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı,
– kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği
– adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,
mevcut kayıtlardan araştırılması.

Danıştay kararı göre güvenlik soruşturması yapılacak konular şu şekildedir:

 • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı
 • Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği
 • Adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı
 • Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığı
 • Ahlaki durumu
 • Yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin
  mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

Kararda ve mevzuatta yer alan hükümlere göre arşiv araştırmasında mevcut kayıtlardan araştırma yapılması yeterli iken güvenli soruşturmasında kişinin ikametgahı çevresinden de araştırma yapılır.

DANIŞTAY KARARI TIKLA OKU

Güvenlik Soruşturması Sosyal Medya

Güvenlik Soruşturması Sosyal Medya

Sosyal medya paylaşımları yapılan bir sosyal medya hesabının bulunması durumunda güvenlik soruşturması esnasında sosyal medya hesapları incelenir. Sosyal medya hesapları içerisinde zararlı ve kamu yararına aykırı paylaşımlar yapılırsa bu memuriyete girişte mutlaka değerlendirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak olan makamlar MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri bakanlığı kaçakçılık ve istihbarat bilgi toplama servisleri, Adalet bakanlığı adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü tarafından incelenmektedir. Bu kurumlar bu bilgileri kişinin güvenilir olup olmadığını, kurumlarda çalışabileceğinizi yada çalışamayacağınızın bilgilerini istemektedirler.
İlk olarak güvenlik soruşturmasında kimlik bilgileri doğrulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup olmadığınız araştırılır. Daha sonrasında arşiv kayıtlarından ve adli sicil kayıtları kontrol edilerek derin bir şekilde bilgiler kolluk kuvvetleri tarafından toplanır.
Kanunlara aykırı davranıp davranılmadığına bakılır ve bu adaylar sosyal medya servislerinden de herhangi bir şekilde hakaret küfür yada küçük düşürücü bir durumda bulunduysa bu kişiler elenir.

Güvenlik SORUŞTURMASI Facebook

Facebook paylaşımları güvenlik soruşturmasında paylaşılan içeriklere göre araştırma yapılır. Güvelik soruşturması facebook hesapları içinde yapılan paylaşımlar derinlemesine araştırma yapılarak değerlendirilir. Güvenlik Soruşturması Avukat ile bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde kanuna hukuka aykırı bir işlem yapılırsa, Güvenlik soruşturması facebook paylaşımı güvenlik soruşturmasını etkiler.

Polislik güvenlik soruşturması sosyal medya

Polis olmak isteyen her Türkiye Vatandaşı güvenlik soruşturmasından geçer. Polislik güvenlik soruşturmasında sosyal medya hesapları da incelenir. Güvenlik Soruşturması Avukat ve Danışmanlık için iletişim kurabilirsiniz.

Güvenlik soruşturmasında sosyal medyaya bakılır mı

Sosyal medya hesapları günümüzde artık çok fazla kullanıldığı ve güvenlik soruşturmasında da kolluk kuvvetlerinin bilgi topladığı bir alan olabilir. Güvenlik soruşturmasında sosyal medya hesaplarına bakılır. Bununla birlikte kanuna aykırı yada Türkiye Cumhuriyeti Devletini küçük düşürecek yada herhangi bir cezai durum olmaması durumunda kişiler haklarını koruyabilir.

Sosyal Medya Paylaşımı Güvenlik Soruşturması

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan tüm gönderiler özellikle şikayet yada araştırma olması durumudan ilgili olan tüm birimlere iletilmektedir. Böylece sosyal medya paylaşımları güvenlik soruşturması esnasında araştırılır ve ilgili makamlar karar almada bu belgeleri de kullanabilir.

Tüm toplanan veriler ilgili makamlara verilebilir kamu kurumları bu bilgileri iletir. Gerekli görülmesi durumunda ilgili atama yapacak olan kurumlara bildirilir.  Ayrıca detaylı olarak ele aldığımız Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sayfamızı da inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

İLGİLİ YÖNETMELİKTE YER ALAN HÜKÜMLER
Bu Kanun hükmü gereğince 14.2.2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe konulan

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin Amacını düzenleyen 1’inci maddesinde;

Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza İnfaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir. hükmüne yer verilmiştir.
Burada açıklanması gereken iki kavram vardır.

Bunlardan;
1- Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,
2- Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,
ifade etmektedir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık