İdare Hukuku

8 Temmuz 2020
polis disiplin kurulu

Polis Disiplin Kurulları

Polis Disiplin Kurulları Polis disiplin kurulları, il disiplin kurulları, eğitim ve öğretim disiplin kurulları, EGM Merkez Disiplin Kurulu ve EGM Yüksek Disiplin Kurulundan oluşur. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı disiplin kurullarının oluşumları, görev, yetki ve sorumlulukları 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kurumlarda görev […]
7 Temmuz 2020
il polis disiplin kurulu kimlerden olusur

İl Polis Disiplin Kurulu

İl Polis Disiplin Kurulu İl polis disiplin kurulu oluşumu, görev ve yetkileri 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 16, 17 ve 18. maddelerinde düzenlenmiştir. İl Polis Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur? İl polis disiplin kurulları, vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerin katılımıyla oluşur: İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün […]
30 Haziran 2020
polislikte goz derecesi nedir

Polislikte Göz Derecesi

Polislikte Göz Derecesi Polislikte göz derecesi kaçtır? Bu soru sıkça sorulmaktadır.Göz hastalıkları ve görme problemleri günümüzde yaygın olarak neredeyse bütün insanların mustarip olduğu bir husustur. Bu nedenle, POMEM, PAEM, PÖH gibi kurumlarda yer almak isteyen bireylerin sık sık sorduğu sorular, “POMEM de göz derecesi nedir? PAEM de göz derecesi nedir? PÖH de göz derecesi nedir?” şeklindedir. POMEM, PAEM, PÖH gibi […]
25 Haziran 2020
pomem dovme engelmi

POMEM Dövme Engel Mi?

POMEM Dövme Engel Mi? POMEM dövme engel mi? Bu soru Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim görmek isteyen adayların sıklıkla sorduğu sorulardandır. Günümüzde birçok gencin bir aksesuar niteliğindeki dövmesi mevcuttur. Ancak, kimi meslek gruplarına başvuru aşamasında dövme engel teşkil etmektedir. Polislik mesleğini icra etmek isteyen kişilerin de öncelikle polis adayı öğrenciliği için başvurmuş oldukları POMEM’de dövmenin bir engel teşkil edip etmeyeceği […]
25 Haziran 2020
polis disiplin cezalari

Polis Disiplin Hukuku

Polis Disiplin Hukuku Polis disiplin hukuku emniyet teşkilatındaki personelin tayin, atama, rütbe, mesleğe alınma ve çıkarılma, disiplin soruşturması gibi tüm süreçlerini kapsayan hukuk dalına denir. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 02.01.2017 tarihinde 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılarak 23 Ocak tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu şekilde, kolluk disiplin yaptırımları ilk defa tek […]
25 Haziran 2020
emniyet rutbe terfi dava

Emniyet Rütbe Terfi

Emniyet Rütbe Terfi Emniyet rütbe terfi işlemleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu kanun ve yönetmelik kapsamında terfi işlemleri her yıl mayıs ayında kurullarda görüşülür. Haziran ayında ise açıklanır. 2020 yılı için 18.06.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü rütbeli personelin rütbe […]
22 Haziran 2020
guvenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasi yonetmeligi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kamu görevine girecek tüm kişiler için yapılan bir uygulamadır. Fakat 657 sayılı DMK’nin 48. maddesi 8. Fıkrasında yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak şartı 29 Kasım 2019 tarihinde 2018/73 esas, 2019/65 karar numarasıyla iptal etmiştir. Bu iptal kararıyla birlikte artık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olan […]
22 Haziran 2020
guvenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasi kanun

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yeni Kanun Teklifi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yeni Kanun Teklifi Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yeni kanun teklifi 16 AKP  milletvekili imzası ile 19 Haziran 2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu teklifte Anayasa Mahkemesi iptal kararı neticesinde hukuka aykırı hususlar giderilmiştir. Kişisel veriler ve güvenlik soruşturmasına dair tüm hususlar detaylı şekilde düzenlenmiştir. Teklif metnin tamamını indirmek için tıklayınız. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam […]
15 Haziran 2020
disiplin cezalari nelerdir

Disiplin Suçları Nelerdir

Disiplin Suçları Nelerdir? Disiplin suçları nelerdir sorusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.124 uyarınca, “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilecek cezalar” olarak tanımlanmıştır. Bu hükme göre memurun, […]