İdare Hukuku

5 Aralık 2019
Dopingle Mücadele

Dopingle Mücadele

Dopingle Mücadele Hayatın her alanında olduğu gibi spor müsabakalarının yürütülmesinde adalet önemli bir ilkedir. Her sporcu adil, eşit, hakkaniyetli bir şekilde yarışma hakkına sahiptir. Adil olmayan müsabakalar, spor müsabakalarının amacı olan beceri ve güç göstergesinin terazisini saptırmaktadır. Spor ruhunun yaşatmak adına müsabakaların sağlıklı gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde birçok düzenlemeler yapılmaktadır. Dopingle mücadele bu bakımdan önemlidir. Ülkemizde dopingle mücadele […]
1 Aralık 2019
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik Soruşturması Kaldırıldı mı?

Güvenlik Soruşturması Kaldırıldı mı? Anayasa Mahkemesi, Memurluğa Girişte ‘Güvenlik Soruşturması’ Şartını İptal Etti Öncelikle belirtmek ki; Güvenlik soruşturması kapsamında idareler kendilerinde sınırsız bir takdir yetkisi görmekteydi. Kişi ve ailesine dair her türlü kişisel bilgiye istihbari bilgi adı altında erişip bunu güvenlik soruşturmasına olumsuz bir bilgi olarak değerlendirmekteydi. AYM güvenlik soruşturması iptal kararıyla bu belirsizlik ortadan kalktı. Anayasa Mahkemesi iptal kararı […]
28 Kasım 2019
Yürütme Durdurma Kararına İtiraz

Yürütme Durdurma Kararına İtiraz

Yürütme Durdurma Kararına İtiraz İlk derece mahkemesi olarak açılan davalarda yürütme durdurma istemlerinin kabulü ya da reddi yönündeki kararlara karşı ilgili taraflarca itiraz yolu açıktır. Buna göre, yürütme kararlarının kabulüne davalı idare, reddi kararına karşıda davacılar itiraz edecektir. Yürütme durdurma kararına itiraz idari yargılama bakımından önemli bir kurumdur. Yürütme durdurma kararına itiraz, kararın taraflara tebliğden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. […]
28 Kasım 2019
İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Kamu personelinin işlemiş oldukları disiplin suçları ve bu suçlar için öngörülen cezalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere kamu personel mevzuatında düzenlenmiştir. İdare Mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi kanunda belirtilen koşulları taşımak zorundadır. Aksi halde dilekçe ret sebebidir. Disiplin cezaları kamu personelinin bazı haklardan mahrum kalmasına yol açmaktadır. Söz gelimi aylıktan kesme […]
27 Kasım 2019
Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin durdurulmasıdır. Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre, söz konusu ceza iki ayrı şekilde uygulanmaktadır. Bu cezanın verilebilmesi için öncelikle disiplin soruşturması başlatılmalıdır. Birincisi, kısa süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulması şeklinde uygulanmaktadır. İkincisi ise, uzun süreli kademe […]
24 Kasım 2019
İmar Planı Değişikliği

İmar Planı Değişikliği

İmar Planı Değişikliği İmar kelimesi köken olarak Arapça’dan gelmekte olup bayındırlaşma, bayındır duruma getirme anlamına gelmektedir. Zaman içinde insanların yerleşmeleri, şehirleşmeleri ve yerleşme sistemleri sosyal, siyasal ve kültürel etmenleri içinde barındıran karmaşık bir süreç içinde oluşmuş ve gelişmiştir; önlenemez bir nüfus artışı olması nedeniyle sınırlı arazilerle insanların ihtiyaçları karşılanamaz hale gelmiştir. Bu nedenle arazilerin dahi iyi ve düzenli bir şekilde […]
24 Kasım 2019
Bir alt disiplin cezası uygulaması

Bir Alt Disiplin Cezası Uygulaması

Bir Alt Disiplin Cezası Uygulaması Kamu personel mevzuatımızdaki disiplin hükümleri belirli şartların varlığı durumunda disiplin amir ve kurullarına disiplin suçu işleyen personel için kanunda öngörülenin bir alt derecesindeki disiplin cezasını verebilme yetkisi tanımaktadır. Bu makalemizde kanuni düzenlemeler ve Danıştay içtihatlarından hareketle konu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunulacaktır. Bir alt disiplin cezası uygulaması pratikte kişilerin meslekten atılmasına engel olan önemli bir […]
22 Kasım 2019
Sözleşmeli er ve erbaş sağlık yönetmeliği

Sözleşmeli Er ve Erbaş Sağlık Yönetmeliği

Sözleşmeli Er ve Erbaş Sağlık Yönetmeliği Sözleşmeli er ve erbaşlar aslen askerlik görevinin gereklerini belirli ücret karşılığında yapan erbaş ve erlere verilen asker kadrosudur. İlgili kanun ve yönetmeliklerce bu askerlerin kalacak yerleri, sığınma, yemek ve diğer ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağının garantisi verilmektedir ve pek tabii verdikleri hizmet için yukarıda da belirttiğimiz gibi belirli bir ücret almaktadırlar. Öte yandan sözleşmeli er […]
2 Kasım 2019
Ohal Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma

Ohal Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma

Ohal Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma Ohal Komisyonu kararlarına karşı dava açma süresi 60 gündür. Ohal Komisyonu kararları kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bu süre başlar. Süre resmi tatil veya haftasonuna denk gelirse ilk iş günün saat 17.00′ a kadar uzar. Tabi ki bu süre hak düşürücü süre olduğu için son güne kadar beklenmemesi gereklidir. Ohal Komisyonu kararlarına karşı açılan […]