Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (Paem, Pmyo, Pomem) eğitim-öğretime başlayabilmek ve  mezun olabilmek için sağlık şartlarından “Polis Öğrencisi Olur” raporu almaları gerekir. Paem, Pmyo ve Pomem sağlık şartlarının değerlendirilmesi 3 Ocak 2018’de yürürlüğe giren “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları…

Sicil iptal davası askeri personeller tarafından sıkça açılan bir idari dava türüdür. Sicil; personelin  görev performansını gösteren ve belli bir sicil ortalama koşulunu sağlayan personelin, terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi  ve  kritik  görevlere  seçilmelerine  imkân sağlayan  veya  ilişiğinin  kesilmesini  gerektiren  bir  değerlendirme  kriteri olarak  işlev  görmektedir. Personele sicil işlemlerinde  uygulanacak mevzuat; subaylar için Subay Sicil…