İdare Hukuku

10 Şubat 2020
idari işlemin geri alınması

İdari İşlemin Geri Alınması

İdari İşlemin Geri Alınması Hukuka aykırı bir idari işlemle hak ve menfaatlerinizin ihlal edildiği düşünüyorsanız bu işleme karşı dava açmadan önce idareye başvurarak işlemin geri alınmasını isteyebilirsiniz. Başvurunuz üzerine işlem geri alınırsa bu işleme karşı iptal davası açmanıza gerek kalmaz çünkü geri alma iptal kararıyla aynı sonuçları doğurmaktadır. Geri alma talebinizin reddi halinde ise bu red kararına karşı dava açabilirsiniz. […]
10 Şubat 2020
dava nasıl açılır

Dava Nasıl Açılır

Dava Nasıl Açılır? Hayatımızda bazen farklı hukuki sorun ve uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Haklarımız ihlal edilebilir, alacağımızı tahsil edemeyebiliriz, haksız yere işimizden edilebilir ya da ücretlerimizi alamayabiliriz. Bu sorunları çözmek için gösterdiğimiz tüm çabalar sonuçsuz kalabilir. İşte bu durumda mağduriyetimizin giderilmesi ve haklarımıza kavuşabilmemiz için mahkemeye başvurmak ve dava açmak önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu nedenle, dava nasıl […]
27 Ocak 2020
Kapatılan Eğitim Kurumlarından Eğitim Ücretlerinin Geri Alınması

Kapatılan Eğitim Kurumlarından Eğitim Ücretlerinin Geri Alınması

Kapatılan Eğitim Kurumlarından Eğitim Ücretlerinin Geri Alınması Sözleşmeler hukuku temel prensibi tarafların edimlerini karşılıklı olarak yerine getirmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda eğitim ücretini yatırarak karşı taraftan öğrenim alma konusunda haklı bir beklenti içine giren tarafın birtakım hakları gündeme gelecektir. Kapatılan eğitim kurumlarından eğitim ücretlerinin geri alınması bu kapsamda borçlar hukuku anlamında bir borç niteliğindedir ve iade edilmelidir. Güncel olarak kapatılan eğitim […]
26 Ocak 2020
Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma Mülkiyet hakkı anayasal ve uluslararası sözleşmelerle korunan ve kişinin eşya üzerindeki hakimiyetini ifade eden temel haklardan biridir. Bu nedenle kanunda öngörülen usule uygun bir şekilde sınırlanabilir. Acele kamulaştırma mülkiyetin sınırlandırılma biçimlerinden biridir. Anayasa madde 35’te temel hak ve ödevler başlığı altında mülkiyet hakkı “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet […]
24 Ocak 2020
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması 2020

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması 2020 Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye ile bağlantıları bulunan yabancılar yurt dışında boşandıktan sonra boşanmalarının Türkiye’de de geçerlilik kazanması için bazı işlemleri yerine getirmelidirler. Yurtdışı yargı veya idare makamlarınca verilmiş bir boşanma kararının Türkiye’de hiçbir şarta tabi olmadan tanınması ve boşanmanın kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye’de tanınmamış bir boşanma kararı Türk mahkemeleri ve idare kurumlarınca […]
24 Ocak 2020
İmar Planı Değişikliği

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları Yabancıların Türkiye’de ev satın alması bazı şart ve kısıtlamalar getirilerek mümkün kılınmıştır. Buna ilişkin düzenleme 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde yapılmıştır. Eski kanun hükmüne göre taşınmaz satın alınması karşılıklılık esasına bağlanmış iken günümüzde yabancıların Türkiye’den ev satın alması için karşılıklılık öngörülmemiş sadece birtakım şartlar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Esasen Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi sadece […]
23 Ocak 2020
Bekçilik Sözlü Mülakata İtiraz

Bekçilik Sözlü Mülakata İtiraz

Bekçilik Sözlü Mülakata İtiraz Bekçi mülakatı sonucunda elenen adaylar için emsal YD kararı ile ilgili makalemizde çarşı ve mahalle bekçilerinin tabi olduğu yazılı sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar gerekçe gösterilerek aday memurun mülakatının hukuka aykırı olduğu kararına varılmıştır. Bekçi mülakatı da tıpkı Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Ve Polis Amirleri Eğitim Merkezleri’nde gerçekleştirilen eğitim sonu mülakatı […]
23 Ocak 2020
İcralık Olmak Memuriyeti Etkiler Mi?

İcralık Olmak Memuriyeti Etkiler Mi?

İcralık Olmak Memuriyeti Etkiler Mi? Memur olmaya ve memuriyetten ilişiğin kesilmesine ilişkin hükümler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup hangi durumların genel anlamda memur olmaya engel olduğu belirlenmiştir. İcralık olmak memuriyeti etkiler mi sorusu aday ve asil memurların kafasını kurcalayan en büyük sorulardan biridir. İcralık olmak memuriyeti etkiler mi diye düşünen aday memurlar için aldığımız emsal karar birçok memurun […]
22 Ocak 2020
Sağlık Hukuku Avukatları

Sağlık Hukuku Avukatları

Sağlık Hukuku Avukatları Sağlık hukuku avukatları tıp hukuku olarak da bilinen ve özellikle malpraktis davaları ile ilgilenen avukatlardır. Sağlık Hukuku alanında üzerinde durulan en önemli kavram kişi dokunulmazlığıdır. Zira; hasta, hekim, sağlık kurum ve kuruluşları arasında gerçekleşecek sözleşme ilişkisinde ve yine tıbbi müdahale konusu olarak kişi dokunulmazlığı kavramı karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hukuku avukatları; özel veya devlet hastanesinde hekim hatasından kaynaklı […]