Subay, astsubay, uzman er ve erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4-c kapsamındaki sigortalılardan; aşağıdaki sayılan hallerde vazife malulü olanlara harp malulü denir. Harp malullüğünü düzenleyen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47. maddesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 64. maddesine paralel olacak şekilde düzenlemiştir. Harp malulü, vazife…

Emekli Sandığı Kanununa göre her ne nedenle olursa olsun vücutlarında meydana gelen zararlar ve uğrayacakları iyileşmesi imkansız hastalıklar yüzünden görevlerini yapamayacak duruma gelen iştirakçi ve tevdiatçılara malul denir. Bu nedenle ödenen aylıklara da malullük aylığı adı verilmektedir. Adi malul, vazife malulu ve harp malulu olmak üzere 3 çeşittir. Emekli olmak için 3 koşul aynı anda…