KTK 47/1-c Kusur Oranı ve Cezası

KTK 47/1-c Kusur Oranı ve Cezası

ktk 47 1 c kusur orani

2918 sayılı 13.10.1983 tarihli Karayolları Trafik Kanunu; karayollarında kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafikte düzen ve güvenlikle ilgili usul ve esası içeren bir kanundur. Kusur oranları ise trafikte olası bir kaza halinde belirlenen oranlardır. Bu oranlar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nce belirlenir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu yazımızda KTK 47/1-c Maddesindeki Kusur Oranı KTK 47/1-c Asli Mi Tali Mi, KTK 47/1-c Kusur Ne Demek, 47/1-c Kusur Oranı Yüzde Kaç, 47/1-c Kusura İtiraz Edilebilir Mi? Kusura İtiraz Süresi Ne Kadardır? gibi soruların cevaplarını derledik. Makalemiz 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup trafik kazalarında sürücülerinin kusurlarının hangi hallerde asli nitelikte hangi hallerde ise tali nitelikte olduğunun tespiti noktasında faydalı olacaktır.

Trafik kazalarında, kusur oranı belirlenirken asli kusur ve tali kusur olarak ikili bir ayrım yapılır. Asli kusurlu taraf, kazanın asıl nedenine yol açan kişidir. Tali kusurlu taraf ise, trafik kazasında alınması gereken önlemleri almayan veya dikkatli davranmayan kişidir. Asli ya da tali kusur oranının belirlenmesi trafik kazalarında araçların değer kaybının, hasar oranının belirlenmesi ve sigortadan/ karşı taraftan ne kadar para alınacağı konularında önem arz etmektedir.

KTK 47/1-c Kusur Oranı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47. Maddesi Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu hükümlerini düzenlemektedir. Bu maddenin 1. Fıkra C bendinde ise şu şekilde bir hüküm yer almaktadır: “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, (…) Uymak zorundadırlar.” Bu trafik kurallara uymayan kişilerin olası bir trafik kazasında kusurlu sayılacaktır. Trafik kazalarında asli ve tali kusur ayrımından yukarıda bahsetmiştik. Asli kusurlu taraf, kazanın asıl nedenine sahip olan kişiyken; tali kusurlu taraf, kazada gerekli önlemi almayıp dikkatli davranmayan kişidir. KTK m. 47/1-c’de yer alan trafik kurallarına uyulmaması hali tali kusur olarak değerlendirilmektedir. Yani kazaya sebep olan asıl olay/durum değil ikincil bir faktördür. Tazminat davalarında da kusur oranının tali olduğu belirlenerek ona göre bir miktar belirlenecektir.

47/1-c

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre; KTK m. 47/1-c’de yer alan trafik kurallarına uyulmaması halinde kişiler tali kusurlu sayılmaktadır. Bununla birlikte kişilere belli bir yüzde üzerinden kusur atfedilir. Bu hesaplamalar yapılırken çeşitli etkenler de göz önünde bulundurulur. Örneğin yaya ya da kazaya karışan diğer araçların durumu gibi. Kusur oranları genel olarak %0, %25, %50, %75 ve %100 olarak belirlenir. Ancak trafik kazasına karışan karşı tarafın kusur durumu, tali kusurlu olarak belirlenen kişinin kusur oranını da etkilemektedir. Şu şekilde örneklemek gerekirse;

  • Her iki taraf da tali kusurlu ise; kusur oranları %50 – %50 olacaktır.
  • Taraflardan birisi tali kusurlu iken diğeri asli kusurlu ise; kusur oranları sırasıyla %25 – %75 olacaktır.
  • Taraflardan birisi tali kusurlu iken diğeri kusursuz ise; kusur oranları sırasıyla %100 – %0 olacaktır.
ktk 47 1 c kusur cezasi
ktk 47 1 c kusur cezasi

KTK 47/1-c Kusur Oranına İtiraz

KTK 47/1-c maddesindeki kusur oranının tali kusur olduğundan bahsetmiştik. Trafik kazasında polis gelirse polis bir tutanak hazırlayabilir, bunun dışında kişiler kendi aralarında da kaza tespit tutanağı hazırlayabilir. Kişilerin kendi aralarında hazırladığı tutanağa e-devlet sistemi üzerinden itiraz edilebilir. Çünkü sigorta şirketleri de bu tutanakları baz alabilmektedir.

Bunun dışında polisin ya da jandarmanın trafik kazasında tuttuğu tutanaklar resmi belge sayılmaktadır. Resmi belgelere e-devlet üzerinden itiraz mümkün olmadığı için mahkemeye başvurarak bu tutanaklara itiraz edilmesi gerekmektedir. Eğer tutanak tarafların kendi aralarında tuttuğu kaza tespit tutanağı ise, sigorta şirketi de bu belgeyi teyit ettiyse kişi 7 gün içerisinde e-devlet üzerinden itiraz edebilir. Ancak tutanak, polisin ya da jandarmanın tuttuğu kaza tutanağı ise; mevzuatta bir süre öngörülmediği için her zaman mahkemeye itiraz edilebilir. İtirazlar Sulh Ceza Hâkimliklerine yapılmaktadır.

KTK 47/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-c maddesindeki trafik ihlalinde, ihlali yapan sürücülere 2024 yılı için 690 Türk Lirası idari para cezası kesilir. KTK 47/1-c hükmü; Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde; “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” olarak tanımlanmıştır.

Karayolları Trafik Kanunu’nda suç sayılan eylemlerden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için yönetmelikte belirtilen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri, 2 ay süre ile geri alınır. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ceza rehberinde, KTK 47/1-c hükmündeki trafik ihlali için 20 ceza puanı belirtilmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde belirtilen ihlal nedeniyle cezai işlem uygulanan kişilerin yalnızca bu ihlal sebebiyle sürücü belgelerine el konulmaz. Ancak KTK 47/1-c trafik cezası ihlalinin yanında, sürücü belgesine el konulmasını gerektirecek başka bir kural ihlali mevcutsa sürücü belgesine el konulabilir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık