Ceza Hukuku

İnfazın Ertelenmesi

İnfazın ertelenmesi önemli bir infaz hukuku uygulamasıdır. Türk Ceza Hukuku’nda düzenleme altına alınmış en ağır müeyyide, özgürlüğü bağlayıcı yönü ile en caydırıcı etkiye sahip olan hapis cezasıdır. Toplumda huzur ve düzeninin sağlanabilmesi için şüphesiz ki sözü edilen bu yaptırıma, günümüz dünyasında da ihtiyaç duyulmaktadır. Suçlu, bir şekilde suç işlemiş ancak muhakkak kurtarılması gereken insandır.

Hapis cezasının infazı halinin hükümlü ve ailesi bakımından telafisi güç veya imkansız sonuçlar yaratması durumunda ceza hukukunun amacı olan suçu önleme ve suçluyu topluma kazandırma amaçlarından sapılmaması amacıyla infazın ertelenmesi uygulanabilir hale gelmektedir. Bu da cezanın infazının bölünerek infazı ya da ertelenmesi durumu meydana gelmektedir.

İnfazın ertelenmesi mahkemelerce verilen hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesi durumudur. Cezanın ertelenmesi durumunda verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir.

Burada bir duruma dikkat çekmek gerekmektedir. İnfaz ertelenmesi ile hapis cezasının ertelenmesini birbiriyle karıştırmamak gerekmektedir. Hapis cezasının ertelenmesinin şartları ve unsurları farklıdır. İnfazın ertelenmesinde ise kesinleşen bir hapis cezasının uygulanmaya başlanmasının İnfaz Kanunu kapsamında ertelenmesi durumudur. Kesinleşmiş cezanın ertelenmesi de mümkündür.

İnfazın ertelenmesinde kişi aslında cezayı çekecektir. Yani cezasında azalma olmaz. Sadece ceza belli bir süre boyunca infaz edilmez. İnfazın durdurulması ile farklı kavramlardır.

İnfazın Ertelenme Şartları

İnfazın ertelenmesi kararı, hükümlünün başvurusu üzerine hapis cezasının infaza verildiği yerin infaz savcılığı tarafından alınır. İnfazın ertelenmesi kararı verilebilmesi için hükümlünün çağrı üzerine kendiliğinden gelerek infaz savcılığına başvurması gerekir. Hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra yapılan infazın ertelenmesi başvuruları reddedilir.

İnfazın ertelenmesi için ceza avukatından profesyonel hukuki destek alınması önemlidir. Ceza hukuku makalemizi buradan okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/ceza-avukati/

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda infazın ertelenme sebepleri şöyle sıralanmıştır:

Madde 16’da Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi şartları şöyle sıralanmıştır:

  • Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır.
  • Diğer hastalıklarda hastalık mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.
  • Gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır.
  • Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.

Madde 17’de Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi şartları şöyle sıralanmıştır:

Hükümlü, kişisel bazı nedenlerle de infazın ertelenmesi talebinde bulunabilir. Kanun, cezaevindeki hükümlü hakkında infaza ara verilebilmesi için bazı nedenler (hastalık, ölüm, maluliyet, ticari faaliyet vs.) aramasına rağmen, henüz cezaevine girmemiş hükümlüler için infazın ertelenmesi talebinin gerekçelerini sınırlamamıştır. Hükümlü, makul herhangi bir gerekçe göstererek infaz ertelenme talebinde bulunabilir.

İnfaz kanununun tamamına buradan okuyabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5275.pdf

Eğer hastalıklar nedeniyle infazın geri bırakılması kararı isteniyorsa, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir.

Madde 17/A’daki hükme göre Mahkemece infazın ertelenmesine de karar verilebilmektedir.

İnfazın Ertelenmesinin Mümkün Olmadığı Haller                

Kanuna göre aşağıdaki hükümlüler hakkında cezanın infazının ertelenmesi kararı verilemez:

  • Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü olanlar,
  • Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
  • Disiplin veya tazyik hapsi nedeniyle hükümlü olanlar.

infazin ertelenmesi

Hükümlüler infaza ara verilmesi amacıyla savcılığa başvurarak infazın ertelenmesini isteyebilirler. Ancak, cezaevinde bulunan hükümlüler için infaza ara verilebilmesinin şu nedenlerden herhangi birinin gerçekleşmesi gerekmektedir:

  • Hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi,
  • Anne, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi,
  • Hükümlünün hastalığının sürekli bir tedavi gerektirmesi,

Yukarıdaki durumlara benzeyen zorunlu veya acil hallerin bulunması gerekmektedir.

İnfazın Ertelenmesi İçin Ceza Süresi Şartı Var Mıdır?

Hükümlü kişinin isteğiyle infazın ertelenmesinde ceza süresi şartı suçun taksirle ya da kasten işlenmesine göre değişmektedir. Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya altındaki hapis cezalarının infazı ertelenebilir. Hapis cezası, bu süreleri aşıyorsa infaz erteleme kararı verilmesi mümkün değildir.

İnfazı Ne Kadar Erteleyebiliriz?

Hükümlü, sadece 2 kez kişisel nedenlerle infazın ertelenmesi başvurusu yapma hakkına sahiptir. İnfazın ertelenmesi, her başvuru için en fazla 1 yıl olmak üzere, toplam 2 yıllık bir süre için mümkündür (md. 17/2). Hükümlü ilk başvurusunda en fazla 1 yıllık bir süre için infaz ertelenmesi talebinde bulunabilir. Hükümlünün talebi kabul edilip de verilen erteleme süresi bittikten sonra, ikinci kez infaz ertelenmesi başvurusunda bulunulabilir.

Cezaevindeki hükümlü hakkında cezanın infazına en fazla 6 ayı geçmeyen sürelerle ve ancak 2 kez ara verilebilir. Yani, cezaevindeki hükümlünün cezasının infazına ara verme süresi en fazla 1 yıl olabilecektir.

Başa dön tuşu