10 Şubat 2020
Cebir suçu ve cezası

Cebir Suçu ve Cezası

Cebir Suçu ve Cezası Latince karşılığı “vis compulsiva” olan cebir, kişiye karşı fiziki güç kullanmak suretiyle, onun veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranışları üzerinde zorlayıcı, yasaklayıcı bir etki meydana getirmesidir. Cebir suçu ve cezası bu nedenle Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Cebre maruz kalan birey, bu maruz kalınma sonucunda fiziki gücün meydana getirdiği acının etkisiyle belirli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır. […]
10 Şubat 2020
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ve cezası

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası Hürriyet, hür olma, özgür olma halidir. Hürriyet kavramı, kişinin irade özgürlüğünü, iradesini etki altında kalmaksızın oluşturarak, bu hür iradeye uygun olarak hareket edebilmesini ifade etmektedir. Hürriyet, özgür olma hali, uzun senelerden beri üzerinde en çok durulan hususların başında gelmektedir. Bunun nedeni, kişinin bütün haklarından önce gelen bir hak olmasıdır. Nitekim bir kişinin,  hür […]
27 Ocak 2020
Taksirle  Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle  Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle  Yaralama Suçu ve Cezası Taksirle yaralama suçu hata ya da kaza benzeri bir nedenle bir kimsenin başka bir kimsenin vücuduna acı vermesi ya da algılama yeteneğinin veya sağlığının bozulmasına sebep olmasıdır. Taksirle yaralama suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde düzenlemiştir. İlgili madde şu şekildedir; Taksirle yaralama Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya […]
26 Ocak 2020
Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi

Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi

Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi Ceza yargılamasında en ağır koruma tedbirlerinden biri olan kişinin hürriyetini kısıtlayan ancak belirli şartların halinde (örneğin delilleri karartma şüphesi gibi) tutukluluk tedbiri için yasa koyucu tutukluluk halinin en kısada sonlanması için bazı düzenlemeler yapmıştır. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 103,104,105 ve 108. Maddelerinde tutukluluk hali ve son bulması ile ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır. Tutukluluğun kişinin hürriyetini kısıtlayan bir tedbir […]
26 Ocak 2020
Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Cinsel taciz suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu’nun altıncı bölümünde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında madde 105’te düzenlenmektedir. TCK madde 105’te cinsel taciz “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla […]
24 Ocak 2020
Meşru Müdafaa Yargıtay Kararları

Meşru Müdafaa Yargıtay Kararları

Meşru Müdafaa Yargıtay Kararları Meşru Müdafaa(savunma), kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelik gerçekleşen, gerçekleşmesi ve tekrar muhakkak olan bir haksız saldırıyı o anın durum ve koşullarına göre saldırı ile orantılı biçimde engellemek düzenlenen bir kurumdur. Bu durumda kişinin ceza sorumluluğu yoktur. Meşru Müdafaa Yargıtay kararları bu nedenle önemlidir.Konuyla ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu meşru müdafaayı madde 25/1’de şekilde düzenlemiştir: […]
23 Ocak 2020
Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar? Bilişim suçlarından bahsederken öncelikli olarak bilişim kelimesinin tanımına bakılmalıdır. Bilişim; teknoloji sistemlerinin tamamını içeren genel bir üst terimdir. Teknolojinin gelişimi ile oldukça yaygınlaşan bilişim suçlarında görevli mahkeme suçun niteliğine ve cezanın ağırlığına göre değişmekle birlikte genel kapsamda asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Bilişim suçlarına hangi mahkeme bakar? Sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle bilişim suçları örneklerine […]
21 Ocak 2020
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme Çocuğun cinsel istismarı suçunda şikayetten vazgeçme çok sınırlı halde mümkündür. Zira hukuken çocuk korunmaya muhtaç ve iradesi etki altına alınabilir. Burada kanun koyucu doğru bir davranış sergilemiştir. Çocuğun cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir: “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis […]
21 Ocak 2020
Cinsel Suçların İspatı

Cinsel Suçların İspatı

Cinsel Suçların İspatı Türk Ceza Kanunu’nun 102 ila 105. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan “Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” ispat açısından diğer suç tiplerinden farklılık arz etmektedir. Cinsel suçların çoğunlukla müşteki ve fail arasında kimsenin görmediği bir şekilde gerçekleşmesi, görgü tanıklarının bulunmaması ve kamera ses kaydı gibi delillerin nadiren var olması gibi nedenlerle yargılama süreci boyunca cinsel suçların ispatı konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. […]