20 Ekim 2019
Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Ceza davası, cumhuriyet savcısının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol. (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza […]
11 Ekim 2019
Yüz Kızartıcı Suç Nedir Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi

Yüz Kızartıcı Suç Nedir? Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi

Yüz Kızartıcı Suç Nedir? Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda “yüz kızartıcı suçlar” şeklinde bir suç kategorisi tasnif edilmemiştir. Yüz kızartıcı suç kavramı bazı özel kanun hükümlerinde (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 5411 Bankacılık Kanunu gibi) ve Anayasamızın 76.maddesinde tanımına yer verilmeden düzenlenmiştir. Ceza hukuku bağlamında bir etki ve sonuç doğurmayan yüz kızartıcı suç kavramı […]
4 Ekim 2019
Askeri Ceza Kanununda Firar Suçu

Askeri Ceza Kanununda Firar Suçu

Milli savunmayı gereği gibi yerine getirmek, silahlı kuvvetler içinde hizmet ve görevin devamlılığını sağlamak maksadıyla Askeri Ceza Kanunu’nda firar suçu düzenlenmektedir. Firar suçu, Askeri Ceza Kanunu kapsamında “yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar” kısmında yer almaktadır. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerin bütünlüğü, disiplini ve askerlerin hizmetine olan bağlılığı sağlanarak vazife ihlali önlenmektedir.
1 Ekim 2019
Amir veya Üstü Tehdit Suçu Nedir

Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası

Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası Silahlı kuvvetlerin görevlerini gereği gibi iyi bir şekilde yerine getirmeleri için askeri hiyerarşi içinde emre itaat edilmesi ve katı bir disiplin tesisi gerekmektedir. Bu kapsamda hiyerarşinin korunup Amir veya üste tehdit suçu, Askeri Ceza Kanunu madde 82’de “askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” arasında düzenlenmektedir. Amir- maiyet, ast- üst arasındaki itaat ve inkıyadın […]
20 Eylül 2019
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

Bir suça ilişkin soruşturma ya da kovuşturma sırasında uygulanacak  koruma tedbirlerini CMK’de belirtilmiştir. Bu adli kontrol ve tutuklama kararı gelmektedir. Tutuklama kararı hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım olduğu için yargılama süresinde beraat kararı alındığı takdirde bunun karşılanması gereklidir. Bu sebeple hazine tarafından tazminat ödenir.
19 Eylül 2019
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 132)

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 132)

TCK m.132’ye göre; 1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. 2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
10 Eylül 2019
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134) TCK’nin 134.maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kişilerin gizli yaşam alanlarına girilmesini veya başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan yaşam olaylarının saptanmasını ve kaydedilmesini cezalandırmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bu suretle elde edilen kayıtların, görüntülerin veya bilgilerin yarar sağlamak amacıyla diğer kişilere temin edilmesinin veya basın-yayın yoluyla […]
10 Eylül 2019
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası (TCK m.135)

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası (TCK m.135)

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası (TCK m. 135 ) TCK madde 135’de düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kimliği belli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile meydana gelir. Teknolojideki hızlı gelişmeler bir yandan bilginin hızlı bir şekilde işlenmesini, depolanmasını, dağıtılmasını kolaylaştırırken diğer yandan bu bilgi ve verilerin korunmasını zorlaştırmaktadır. Teknoloji bu […]
6 Eylül 2019
Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası Yasalar kişilerin ve toplumun değer verdiği varlıkları koruma altına alırlar ve bu değerlere karşı gerçekleştirilen fiilleri, suç olarak düzenlemektedirler. Bu değerler; hayat, sağlık, vücut, mal gibi maddi olabileceği gibi manevi değerler de olabilirler. Türk Ceza Kanunu tarafından koruma altına alınan kişinin manevi değeri ise “şeref” tir. Bu bağlamda bireyin şeref hakkının etkili bir biçimde korunabilmesi için […]