9 Ocak 2020
Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet Suçu ve Cezası Zimmet suçu ve cezası; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının birinci bölümü olan “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. TCK 247. Maddesinde zimmet suçunun tanımı, suçun unsurları ve cezası düzenlenirken takip eden 248. maddede zimmet suçu için etkin pişmanlık hükümleri ve 249. […]
2 Ocak 2020
Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet Suçu ve Cezası Rüşvet suçu ve cezası, kamu görevlisinin kamu görevinin gereklilikleri sebebiyle bir işin yapılması veya yapılmaması adına bir kişi ile anlaşarak kendisine ya da başka birine menfaat sağlamasıdır. Rüşvet suçu bir karşılaşma suçu olduğu için, suçun işlenişine katılanlar, farklı hareketler de bulunsalar dahi aynı amaca hizmet etmektedirler. Rüşvet suçu Türk Ceza Kanunu’nu 252. Maddesinde düzenlenmektedir. 252- Rüşvet […]
2 Ocak 2020
Bıçak Taşımak

Bıçak Taşımak

Bıçak Taşımak Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan bıçak, çakı vb. kesici aletleri, çoğu kişi günümüzde dışarı çıkarken bile yanında bulunmaktadır. Örneğin; dağcılık, kampçılık veyahut izcilik sporları ile uğraşan bireylerin mutlaka yanında bulundurdukları bu aletler, son zamanlarda adeta gündelik bir eşya gibi ya da güvenlik amaçlı olmak üzere vatandaşlar tarafından da muhafaza ediliyor. Ancak bu noktada, söz konusu delici aletlerin bireylerin […]
2 Ocak 2020
Suça Yardım Etme

Suça Yardım Etme TCK 39. Madde

Suça Yardım Etme TCK 39. Madde Suça İştirak Nedir? Suça iştirak, Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü bölümünde 37-41.maddelerinde yer alan bir müessesedir. Suça iştirak kurumu, suçun herhangi bir aşamasında birden fazla kişinin aralarında anlaşmak ve işbirliği yapmak suretiyle, bir kişi tarafından işlenebilecek suçu birlikte işlemesi anlamına gelmektedir. Suça yardım etme suretiyle suça iştirak etme de bu madde kapsamında düzenlenmiştir. Ceza Kanunu, […]
2 Ocak 2020
İyi Hal İndirimi/Takdiri İndirim Nedenleri

İyi Hal İndirimi

İyi Hal İndirimi/Takdiri İndirim Nedenleri Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesinde düzenlenen iyi hal indirimi/takdiri indirim sebepleri; bir suç nedeniyle yargılanan sanığın suça ilişkin temel cezasının belirlenmesinden sonra koşullarının bulunması halinde ve hakimin takdir yetkisi çerçevesinde belirli oranda indirim yapıldığı halleri ifade etmektedir. Takdiri indirimin uygulanması cezanın kişiselleştirilmesinin sağlanmasında etkili olan hususlardan biridir. Ceza hukukunda cezanın kişiselleştirilmesi, belli bir suç türünü […]
31 Aralık 2019
Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” başlıkla Sekizinci Bölümünde 125. maddede düzenlenmiştir. Bu bağlamda hakaret suçuna verilecek ceza ile korunan menfaat insan şeref, onur ve haysiyetidir. Günümüzde kişiler daha kolay ve hızlı şekilde amaçlarına ulaşmak maksadıyla hakaret edecekleri kişiyi internet veya sosyal medya üzerinden hedef almaktadır. Böylece failler yüz […]
30 Aralık 2019
azmettirme

Azmettirme

Azmettirme Arapça kökenli kelime olan “azmettirme”, bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek anlamına gelmektedir. Azmettirme TCK’da birinci kitabın ikinci kısmında “suça iştirak” başlığı altında düzenlenmektedir. TCK madde 38’de azmettirme; “(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. (2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden […]
9 Aralık 2019
Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının ikinci bölümü olan “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. TCK’nın 86. Maddesi kasten yaralamayı düzenlerken 87.Maddesi neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama kurumunu düzenlemektedir. Kasten yaralama suçu ve cezası husunda maddeler aşağıdaki gibidir; Kasten Yaralama  Madde 86 – (1) Kasten başkasının vücuduna […]
5 Aralık 2019
Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık Etkin Pişmanlık Nedir? Etkin pişmanlık kurumu, bir ceza hukuku kurumudur. Çoğu hukuk terimine nazaran, günlük dildeki kelime anlamlarını hukuki tanımında barındıran bir kurumdur. Etkin pişmanlık kurumu, failin suçu tüm unsurlarıyla işlemesinden sonra bir pişmanlık duyarak işlediği suçun olumsuz etkilerini, zararı ve tehlikeyi en aza indirmek için çaba sarf etmesi durumudur. Etkin pişmanlık, Türk Ceza Kanunu’ndaki her suça uygulanmamakla […]