0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Ceza Hukuku
11ceza avukati
Ceza avukatı, ceza davasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Yani başka bir tanımla ceza avukatı; ceza dosyalarına bakan, bu dosyalarda soruşturma, kovuşturma, olağan ve olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Avukatlık serbest olarak icra edilen bir meslektir. Fakat avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır....
Devamını Oku
11unutulma hakki
Unutulma hakkı, kişinin internet arama sonuçlarında (Google, Yahoo, Bing vb.) kendisi ile ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi gibi verilerin artık internet arama sonuçlarında çıkmamasını isteme hakkıdır. Diğer bir tanımla unutulma hakkı; kısaca hukuka uygun içeriğin arama motorlarında listelenmemesini talep hakkıdır. Unutulma hakkını kişilik haklarının korunmasına ilişkin olarak temel talep hakkından ayıran nokta; unutulma hakkının...
Devamını Oku
11bilesik suc zincirleme suc fikri ictima nedir
Suçların içtimai konusunu oluşturan bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtima kurumları TCK’nın 42, 43 ve 44. maddelerinde düzenlenmiştir.
Devamını Oku
11muebbet hapis cezasi kac yil yatar
Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası kaç yıl? Ağırlaştırılmış müebbet 30 yıl ve müebbet hapis cezası 24 yıldır.
Devamını Oku
11agir ceza mahkemesi nedir
Ağır ceza mahkemesi görev alanı 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’da İkinci Kısım “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri” başlığı altında İkinci Bölüm “Ceza Mahkemeleri” bölümünde 12. Maddede düzenlenmiştir. Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlar hakkında hükmedilecek ceza daha fazla olduğu için asliye ceza mahkemesinden...
Devamını Oku
11sosyal medyada hakaret sucu
Sosyal medyada hakaret suçu ve cezası internet üzerinden bir kişiye alenen hakaret edilmesi, kişinin saygınlığının ve onurunun zedelenmesi halinde oluşur. TCK 125. maddede düzenlenmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler genelde aleni olduğundan cezada 1/6 arttırım yapılır. Günümüzde en fazla işlenen sosyal medya suçlarından birisi sosyal medyada hakaret suçudur. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, kendilerine ulaşılamayacağı...
Devamını Oku
11mesru mudafaa nefsi mudafaa
Meşru müdafaa (Nefsi müdafaa); Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan nedenler başlığı düzenlenmiştir. TCK 25. maddesinin 1. fıkrasında meşru müdafaa “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu...
Devamını Oku
11change arac davasi cenc
Change araç, hasarlı veya hurdaya ayrılmış olan araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı araçlarla değiştirilmesi yoluyla elde edilmektedir. Günümüzde araç fiyatların sürekli yükselmesi sonucunda change araç sayılarının çoğalması ile change araçlar sebebi ile doğan mağduriyetlerin giderilmesi için açılan dava sayılarında büyük bir artış oluştur. İkinci el piyasasında meydana gelen mevcut hareketliliği fırsata çevirmek isteyen kötüniyetli...
Devamını Oku
11banka hesabina bloke konulmasi kaldirilmasi
Banka hesabına bloke konulması (Blokaj) kişilerin borçlarını ödememeleri halinde, alacaklı tarafın kendini güvence altına almak için, borçlunun para kaçırmasının önüne geçmek için yapılan bir süreçtir. Suç içeren işlemlerde kullanıldığı şüphesi üzerine, banka hesaplarına bloke konulması mümkündür. Şüpheli hesap hareketlerinin varlığı halinde şirketlere ait ya da bireysel banka hesaplarına bloke konulması sıkça rastlanan bir durumdur. Bloke...
Devamını Oku
11avukatlar nasil serbest meslek makbuzu keser
Avukatlar nasıl serbest meslek makbuzu keser? Bu soruyu makbuz kesmek zorunda olan her avukat sormuştur. Serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi, avukatların vergisel ödevleri arasında yer alır. Serbest meslek mensubu olan avukatlar, kanun gereği mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatlarından dolayı iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bu makbuzun bir nüshasını müvekkillerine ya da karşı tarafa vermek zorundadırlar....
Devamını Oku
11adli kontrol karari
Adli kontrol kararı, tutuklama nedenlerinin var olmasına rağmen tutuklama tedbirinin ölçülü olmadığı hallerde, tutuklama tedbirine alternatif olmak üzere şüpheli veya sanık hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen bir veya birden fazla yükümlülüğün uygulanmasıdır. Adli kontrol, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. ve 115. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kişi hürriyetini ağır bir şekilde sınırlayan tutuklamaya alternatif bir tedbirdir. Fakat uygulamada...
Devamını Oku
11bilisim sistemine girme sucu tck 243
Bilişim sistemine girme suçu ve cezası, TCK’nın 243. maddesinde düzenlenmiştir. Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girme, orda kalmaya devam edilmesi veya verilerin hukuka aykırı nakil edilmesine denir. Bilişim sistemine girme suçu, internet kullanıcıları tarafından bilişim sistemine müdahale suçu olarak da isimlendirilir. Basit halinin cezası 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Esasen...
Devamını Oku
11tazyik hapsi nedir
Tazyik hapsi, kişinin kanundan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle bir işi yapmaya veya yapmamaya veya bir şeyi vermeye mecbur bırakmak amaçlı uygulanan cezaevi yaptırımdır. Tazyik hapsi, para borcundan kaynaklı uygulanmaz. Kişilere kanunların yüklediği birtakım yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamak amacı ile düzenlenmiş bir kurumdur. Tazyik hapsinin öngörüldüğü durumlar aşağıda detaylı olarak açıklanacak olsa da örnek vermek...
Devamını Oku
11hapis cezasinin ertelenmesi tck 51
Hapis cezasının ertelenmesi, işlediği suçtan dolayı hükmolunan cezanın infazının belirli bir süreyle geri bırakılması ve suçlu bu süre içinde yeniden bir suç işlemediği takdirde suçun ya işlenmemiş veya hükümlüğün gerçekleşmemiş ya da cezanın çekilmiş sayılmasıdır. Hapis cezasının ertelenmesi, TCK’nın 51. maddesinde düzenlenmiştir. Hapis cezasının ertelenmesi, kişinin işlediği suç sebebiyle hakkında verilen hapis cezasının belirli şartlar...
Devamını Oku
11papara nedir suclari cezalari
Papara, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir para aktarma ve ödeme hizmetleri kuruluşudur. Kullanıcıların yalnızca kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini kullanarak hesap açabilmelerine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda online hizmetlerinin yanında kişilere fiziki kart sağlayabiliyor olması sebebiyle kişilerin son dönemlerde ilgilerini çekmektedir. Kuruluş Türkiye’de yürürlükte bulunan kanunlara uygun olarak kurulmuş olup, yetkili makamlardan gerekli izin ve ruhsatlara...
Devamını Oku
11haksiz tutuklama gozalti tazminat davasi
Haksız tutuklama ve gözaltı nedeniyle tazminat davasının hukuki dayanağını 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141-144 maddeleridir. İlgili hükümlerde, hangi hallerde koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talep edilebileceği, tazminatın şartları, süresi ve muhatabı düzenlenmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde soruşturma ve kovuşturma aşamasında koruma tedbirlerine başvurulabilir ve bu tedbirler yine aynı kanunun 90-140. maddeleri arasında detaylı...
Devamını Oku
1 2 3 13