Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?

Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?

yasadisi bahis oynayanlar nasil tespit edilir

Yasadışı bahis oynayan veya oynatanların en merak ettiği soru; “Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?“dir. 7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin, birinci fıkrasında “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” Şeklindeki düzenleme ile yasadışı bahis veya şans oyunu oynamak kabahat eylemi olarak tanımlanmıştır. Yasadışı bahis oynayan oyunculara, değişiklik öncesinde herhangi bir yaptırımın belirlenmemiş olması, oyuncuların, yasadışı bahsi, rahatlıkla ve herhangi bir korkuya ya da endişeye kapılmaksızın oynamalarına yol açtığı gerekçesiyle, kanun koyucu yasadışı bahis oynama eylemini kabahat olarak idari yaptırıma bağlamıştır. Yasadışı bahis oynayanları tespit yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • IP – İnternet Protokol
 • Finansal İşlem Geçmişi
 • Dijital Veri İçeren Materyaller
 • Sitelerin Güvenlik Açıklarıdır.

Yasadışı bahis oynama suçları genel olarak Cimer eski adıyla bimer vasıtasıyla idareye yapılan ihbarlar ya da siber suçlarla mücadele birimleri tarafından yapılan sanal devriyeler sonucunda tespit edildiğinden, bahsin oynatıldığı internet sitesi üzerinden gerekli araştırma ve inceleme ilgili kolluk birimi tarafından yapılacaktır. Bununla birlikte kişilerin finansal işlemlerinde banka tarafından şüpheli durumların varlığının Mali suçlar Araştırma Kuruluna bildirilmesi ile ilgili birim tarafında kişinin yasadışı bahis oynadığına dair delil elde edilmesi de mümkündür. “Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir” sorusunu detaylı olarak açıklayalım.

Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?

Kişiler yasadışı bahis oynamak için sitelere üyelik oluştururken mail adresi, iletişim ve adres bilgisi ve kimlik bilgisi gibi kişisel verilerini bu sitelerle paylaşmaktadırlar. Bununla birlikte sitelere bakiye yüklemesi yapılırken banka hesabı, papara hesabı veya diğer dijital cüzdanlar gibi finans hesaplar kullanılmaktadır. Sitelerin güvenlik açıklarından faydalanarak bu tür kişisel bilgilere ve hesap bilgilerine ulaşılması mümkündür. Bu konuda ilgili kolluk birimleri araştırmalarını yapmaktadır. Bazı durumlarda ise şüpheli kişiler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunması ile birlikte başka yolla delil elde edilebilmesi mümkün olmazsa CMK’nın 135. Maddesi gereğince iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınması yöntemi ile delil elde edilmesi mümkün olacaktır. Ancak bu madde genellikle yasadışı bahis oynatanlar ve bu sebeple Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işleyenler hakkında uygulanır.

Yasadışı bahis oynayanların tespiti için diğer bilişim suçlarında da olduğu gibi şüphelilerin tespiti Türk Ceza Kanunundaki diğer suçlara göre daha zordur. Yasadışı bahis suçlarında şüphelinin tespiti genellikle suçun işlenmesinde kullanılan bilişim sistemi araçlarının tespiti ile yapılmaktadır. Ancak makalemizin üst kısmında da belirttiğimiz gibi kişinin banka işlemleri de tespit konusunda önem arz etmektedir. Bu konuda;

 • IP – İnternet Protokol
 • Finansal İşlem Geçmişi
 • Dijital Veri İçeren Materyaller
 • Sitelerin Güvenlik Açıkları

Kullanılarak yasadışı bahis oynayanların tespiti yapılmaktadır. Yasadışı bahis suçlarının soruşturma aşamasında tespit yöntemleri teknik ve uzmanlık bilgisi gerektiren alanlardır. Yasadışı bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusunun cevabı üstteki yöntemler ile sınırlı değildir. Farklı yöntemler de kullanılır. Ceza hukukunda yer alan tüm deliller bu suç tipinde uygulama alanı bulur. Yasadışı bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusunun ilk cevabı ip kontrolüdür. Şimdi gelin bunu açıklayalım.

yasadisi bahis oynayanlar tespit yontemleri
yasadisi bahis oynayanlar tespit yontemleri

IP – İnternet Protokol

IP adresi de her kullanıcının internet trafiğine çıktığı sırada kullandığı bir nevi plaka ve kimlik mahiyetindir. Internet’te her kullanıcının bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. Bir sitenin IP adresini biliyorsanız, Web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. Internet’te trafiğin işlemesi bu IP adreslerine bağlıdır. Internet’e bağlandığınızda servis/erişim sağlayıcı tarafından bilgisayarınıza bir IP adresi atanır ve İnternetteki diğer bilgisayarlar bu adres üzerinden bu bilgisayara ulaşır. Bilişim suçlarında, olayın çözümünde ve şüpheliye ulaşmada kullanılan en önemli delillerden biri IP adresi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yasadışı bahis oynayan kişinin tespitinde ip tespiti yönteminin kullanılmasının temel olarak iki basamağı vardır. İlk olarak ip adresi tespit edilir. İkinci olarak ise tespit edilen ip adresi ilgili kuruma yani BTK’ya müzekkere yazılarak gönderilir ve kurumdan ip adresinin sorgulanarak kişinin kimlik bilgilerine ulaşılması istenir. Bu nedenle tek basına ip adresi ile kişiye ulaşmak ancak BTK sorgulaması sonucu mümkün olabilecektir. Ancak çoğu zaman IP adreslerinin proxy ya da VPN gibi bir takım programlarla sanal ağlara yönlendirilebilmesinde olduğu gibi, bazı telefon numaraları bazı programlar vasıtasıyla yurt dışı taşıma işlemi ile manipüle edilebilmektedir. Bu manipülasyon sonucunda asıl ip adresine ulaşılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Finansal İşlem Geçmişi

Yasadışı bahis oynamak için paraların yatırıldığı banka veyahut diğer dijital finans uygulamalarındaki hesapların şüpheli işlem kodu ile banka sistemine düşmesi sonucu banka tarafından bu hesaplar ilgili kurumlara bildirilir. Bunun dışında kolluk birimlerinin kişinin yasadışı bahis oynadığına dair bilgi ve bulgular elde etmesi halinde kişinin finansal hesaplarının incelenmesi için kurumlara müzekkere yazması gerekmektedir. Bu müzekkere ile finans kuruluşları kişilerin hesap dokümanlarını kolluk birimlerine iletir.

Kişiler hakkında yasadışı bahis oynadığına dair şüpheli durumun tespiti ile birlikte hesabın bulunduğu bankalara müzekkere yazılarak, bu hesabın hangi tarihte açıldığı hesap sahibinin açık kimlik ve adres bilgileri, istenilen zaman aralığına ait bu hesaba para gönderme ve bu hesaptan başka hesaplara para aktarma işlemlerine dair gönderen gönderme zamanı ve açıklama notunu gösteren hesap özetleri, varsa bu hesaptan sürekli olarak para aktarımı yapılan hesapların neler olduğu ve havale yoluyla aktarma varsa havale yapılan hesap sahiplerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu, birden çok hesap varsa bu hesaplar arasında bir bağlantı olup olmadığı hususları sorulacaktır.

Dijital Veri İçeren Materyaller

Dijital materyaller içerisinde delil değeri olan bilgiler ve veriler bulunan elektronik araç ve aletlerdir. Dijital materyallerin incelenmesi neticesinde dijital delillere ulaşılmaktadır. Dijital delillerin elde edilmesi diğer klasik ve somut deliller gibi kolay değildir ve belirli aşamalardan geçilmesi gerekir. Örneğin, yapılmakta olan soruşturmada bir şüpheli işlemin, tespit edilen ya da şüphe duyulan bir kişiye ait telefon ya da bilgisayardan ya da bilişim aracından yapılıp yapılmadığı, IP adresi adına çıkan şüphelinin suça konu işlemi fiilen yapıp yapmadığa ya da o programı ya da uygulamayı kullanıp kullanmadığı, CMK’nın 134. maddesi uyarınca, şüphelilere ait bu bilişim araçlarında yapılacak arama ve bu arama sonucunda el konulan bilişim araçlarının/dijital materyallerin incelenmesi sonucu sağlanacak ve ortaya konacaktır.

Şüpheliye ait dijital materyallerin incelenmesi için CMK’nın 134 maddesi uyarınca, kural olarak hâkim kararı ve istisnai olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.savcısının kararı ve sonrasında hâkim onayı gerekirken, şüpheli kişiye ait dijital materyallerin incelenmesi için açık rızası gerekli ve yeterli olacaktır. Çoğu zaman arama, elkoyma ve kopyalama ve netice itibariyle inceleme adli bilişim raporu hazırlama işlemleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılırken, bazı durumlarda yoğunluk nedeniyle inceleme işlemi soruşturma ya da kovuşturma makamının takdirinde olmak üzere diğer kurumlara ya da özel bilirkişilere de yaptırılabilir.

Sitelerin Güvenlik Açıkları

İllegal bahis siteleri yazılım açısından ciddi güvenlik açıkları barındırmaktadırlar. Zayıf şifreleme yöntemleri, altyapı problemleri, yazılım hataları, yama eksiklikleri gibi nedenlerden kaynaklı olarak kişilerin sitelerle paylaşmış oldukları kişisel verilerinin kolaylıkla ortaya çıkmasına ve yasadışı bahis oynayanların bulunmasını sağlamaktadır. Güvenlik açıkları, genellikle ağlarda, web sitelerinde yetkisiz erişime veri sızıntısına neden olabilir. Başlıca güvenlik açıkları şöyledir:

 • Zayıf Şifreler
 • Yazılım Hataları
 • Güncelleme Eksikliği
 • Ağ Güvenliği Zafiyetleri
 • Kimlik Doğrulama Zafiyetleri
 • XSS (Cross-Site Scripting)
 • SQL Enjeksiyonu
 • Sosyal Mühendislik

Yasadışı Bahis Oynayanları Tespitin Sonucu Cezası

Kişinin yasadışı bahis sitelerinde bahis aldığının tespiti sonucunda kişiler ciddi miktarda idari para cezaları ile karşılaşacaklardır. İlgili kanun maddesinde uygulanacak idari para cezası miktarı   5.000 TL ile 20.000 TL arasında olarak belirtilmektedir. Ancak bu miktarın 2023 Yılı için yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Yeniden değerleme oranının uygulanması ile yasa dışı bahis oynama cezası 2023 yılı için 36.038 TL-144.218 TL arasındadır.

İllerde vali, ilçelerde ise kaymakam idari para cezası miktarını takdirle yetkilidir. Genellikle ilk defa yasadışı bahis ile alakalı kabahat işleyen ve idari para cezasına çarptırılanlara alt sınırdan idari para cezası takdir edilir. Daha önceden bu konuda idari para cezası kesilenler bakımından alt sınırdan uzaklaşılarak bir idari para cezası miktarı takdir olunur.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık