Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası

Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası

yasadisi bahis sucu

Yasadışı bahis suçu; iddiaa, bilyoner, nesine, misli gibi yasal siteler dışında bahis sitelerinde bahis oynatmak ve oynamaya denir. Yasadışı bahis; sanal bahis, kaçak bahis, illegal bahis olarak da halk arasında bilinir. Yasadışı bahis kapsamında bu suça işleyenlere banka hesaplarını kullandırmak (matikçi) ve reklam yapmak da suçtur.  Ülkemizde bahis oynatma devlet veya izin verdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir. İzin alan kurumlar tarafından işletilen bahis yerleri veya internet siteleri yasal kabul edilmektedir. Bu durum haricinde kalan tüm web sitesi ve bahis yerleri yasa dışıdır. Yasa dışı bahis, 7258 sayılı yasanın 5. Maddesi gereği suç olarak tanımlanmıştır. Yasa dışı bahis, halk arasında kaçak bahis olarak bilir. Kaçak bahis, kanunun verdiği yetkiye dayalı bir lisansa/ruhsata bağlı olmadan izinsiz bir şekilde hukuka aykırı oynatılan bahistir. Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının hukuka aykırı oynatılmasının yaptırımı 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. 7258 sayılı kanun tüm spor dallarında gerçekleşen oyunlar bakımından oynatılan yasa dışı bahis ve şans oyunları için uygulanır. 7258 sayılı kanunun 5. maddesi, yurtiçinde ve yurtdışında yasadışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasını  hüküm altına alarak cezalandırılacağını düzenlemiştir. 7258 sayılı kanunun 5. maddesine göre yasadışı bahis suçu ve kabahati teşkil eden fiiller şunlardır:

 • Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma suçu (madde 5/1-a)
 • Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu (madde 5/1-a)
 • Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu (madde 5/1-b)
 • Yasadışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu (madde 5/1-c)
 • Kişileri reklam vermek ve sair surette yasadışı bahis oynamasına teşvik etme suçu (madde 5/1-ç)
 • Yasadışı bahis oynama kabahati (madde 5/1-d)

7258 sayılı kanunun 5/1-a ve b maddelerinde yer alan suçlar, TCK 228. maddesinde düzenlenen kumar oynanması için yer veya imkan sağlama suçuna göre özel kanun hükmünde olduğundan fail hakkında öncelikli olarak 7258 sayılı yasa hükümleri uygulanmaktadır. Yasadışı bahis siteleri genellikle internet üzerinden  yurtdışı merkezli siteler üzerinden oynanmaktadır. Yasadışı bahisle mücadele kapsamında ülkemizde sıkı önlemler alınmaktadır. Fakat internet çağının faydalarından yararlanan suçlular her seferinde başka bir yol üretmektedir. Yasal olmayan veya halk diliyle “ kaçak bahis siteleri veya kaçak bahis yerleri” illegaldir. Bu durumda olan yerler ve web site sahipleri cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu ve 7258 sayılı kanun uyarınca izinsiz kaçak bahis ve kaçak kumar oynatmak, web sitesi açmak veya aracılık etmek suçtur. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yurtdışı çıkış yasağı konulur. Yasadışı bahis davasında ceza alınması halinde adli sicil (sabıka) kaydı oluşur. Yasadışı bahis suçu cezası memuriyete engel olabilir. Yasadışı bahse ilişkin savcılık ve dava aşamasında savunma yapmak ve itiraz etmek önemlidir. Bu nedenle ceza avukatı ile sürecinizi yürütmenizi tavsiye ederiz.

yasadisi bahis sucu cezasi
yasadisi bahis sucu cezasi

Yasadışı Bahis Suçu Nedir?

Yasadışı bahis suçu; iddiaa, bilyoner, nesine, misli gibi yasal siteler dışında bahis sitelerinde bahis oynatmak ve oynamaya denir. Yasadışı bahis; sanal bahis, kaçak bahis, illegal bahis olarak da halk arasında bilinir. Yasadışı bahis kapsamında bu suça işleyenlere banka hesaplarını kullandırmak (matikçi) ve reklam yapmak da suçtur.  Ülkemizde bahis oynatma devlet veya izin verdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir. İzin alan kurumlar tarafından işletilen bahis yerleri veya internet siteleri yasal kabul edilmektedir. Bu durum haricinde kalan tüm web sitesi ve bahis yerleri yasa dışıdır. Yasa dışı bahis, 7258 sayılı yasanın 5. Maddesi gereği suç olarak tanımlanmıştır. Kumar oynama da olduğu gibi bireysel olarak bahis oynamak, suç değil idari para cezası gerektiren kabahat olarak kabul edilmiştir. Ancak TCK’nın 228 maddesinde tanımlanan kumar oynatma suçunda olduğu gibi bahis ve şans oyunu oynatanlar, oynanmasına yer ve imkân sağlayanlar cezalandırılacaktır. Burada bahis ve şans oyunu oynanması için gerekli internet sitesini kuran ve işletenler “oynatan” konumunda iken, bu oyunların iş yerlerinde oynanmasına izin veren kişiler de “oynanmasına imkân veren” konumundadır. Bu suçların hepsinin cezası birbirinden farklıdır. Kanun gereği;

 • Yasadışı bahis oynanması,
 • Yasadışı şekilde bahis oynatılması,
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması,
 • Yasadışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanması,
 • Kaçak bahis sitelerindeki para nakline aracılık edilmesi,
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasadışı bahsin teşvik edilmesi şeklinde 6 suç tipi cezalandırılır.

Yasadışı bahis siteleri genellikle internet üzerinden  yurtdışı merkezli siteler üzerinden oynanmaktadır. Yasadışı bahisle mücadele kapsamında ülkemizde sıkı önlemler alınmaktadır. Fakat internet çağının faydalarından yararlanan suçlular her seferinde başka bir yol üretmektedir. Yasal olmayan veya halk diliyle “ kaçak bahis siteleri veya kaçak bahis yerleri” illegaldir. Bu durumda olan yerler ve web site sahipleri cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu ve 7258 sayılı kanun uyarınca izinsiz kaçak bahis ve kaçak kumar oynatmak, web sitesi açmak veya aracılık etmek suçtur. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yurtdışı çıkış yasağı konulur. Yasadışı bahis davasında ceza alınması halinde adli sicil (sabıka) kaydı oluşur. Yasadışı bahis suçu cezası memuriyete engel olabilir. Yasadışı bahise ilişkin savcılık ve dava aşamasında savunma yapmak ve itiraz etmek önemlidir. Bu nedenle ceza avukatı ile sürecinizi yürütmenizi tavsiye ederiz.

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5. madde: Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Yani ;

 • Yasadışı bahis oynanması,
 • Yasadışı şekilde bahis oynatılması,
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması,
 • Yasadışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanması,
 • Kaçak bahis sitelerindeki para nakline aracılık edilmesi,
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasadışı bahsin teşvik edilmesi şeklinde 6 suç tipi cezalandırılır.
yasa disi bahis sucu ve cezasi
yasa disi bahis sucu ve cezasi

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir?

Spor müsabakaları üzerinde, kanunla gösterilen merciler veya bu mercilerin yine mevzuata dayalı olarak izin verdiği özel hukuk kişilerinin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin bahis veya şans oyunu düzenlemeleri, 7258 sayılı Kanun ile yasaklanmıştır. Hukukumuzda kanunun verdiği yetki olmaksızın diğer spor dallarında gerçekleştirilen müsabakalara ilişkin bahis veya şans oyunu oynatılması, Türkiye’den erişim sağlanması, bunların reklam ve sair suretle özendirilmesi ya da bu oyunlara ilişkin para transferine aracılık edilmesi suç olarak düzenlenmiştir.

7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin, birinci fıkrasının, d) bendinde, “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır” şeklindeki düzenleme ile yasadışı bahis veya şans oyunu oynamak kabahat eylemi olarak tanımlanmıştır. Yasadışı bahis oynayan oyunculara, değişiklik öncesinde herhangi bir yaptırımın belirlenmemiş olması, oyuncuların, yasadışı bahsi, rahatlıkla ve herhangi bir korkuya ya da endişeye kapılmaksızın oynamalarına yol açtığı gerekçesi ile, kanun koyucu yasadışı bahis oynama eylemini kabahat olarak idari yaptırıma bağlamıştır. Buradaki eylemin kabahat olarak kabul edilebilmesi için şu unsurların varlığı aranmalıdır:

 • Bahis veya şans oyunları spor müsabakalarına dayalı olmalı.
 • Bahis veya şans oyunları yetkili olmayan kişiler tarafından oynatılmalı.
 • Yasadışı bahis veya şans oyunları fail tarafından oynanmalı.

Yasadışı bahis veya şans oyunları oynama eylemi herhangi bir şekilde gerçekleşebilir. Kupon doldurma, internet ortamında tercihte bulunma, başka bir kişiye oynatma ve benzeri şekilde olabilir. Yazılı veya sözlü talimat vermek suretiyle yasadışı bahis veya şans oyunu oynanması halinde de idari yaptırım uygulanabilecektir. Yasadışı bahis veya şans oynayan kişi ile ilgili yaptırım uygulama yetkisi, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından kullanılır. 2024 Yılı ceza miktarları yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir. Yani yasa dışı bahis oynama cezası 2024 yılı için 36.038 TL-144.218 TL arasındadır. Aslında burada oynayan mağdur konumundadır. Ayrıca oynayan kişiler ilk başta oynadıkları belirlenemediği için ceza soruşturmasında şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalıyorlar. Aynı şekilde hesaplarına bloke konulmakta ve yurtdışı yasağı getirilmektedir.

2023 yılının son dört ayında, yasadışı bahis operasyonlarına ağırlık verilmiş 57 operasyon kapsamında 288 şüpheli yakalanmıştır. Bunun sonucu olarak yasadışı bahis oynayanların 2024 yılında yüklü miktarlarda idari para cezaları ile karşılaşmaları beklenmektedir. Şöyle ki 2018 yılı verilerine bakıldığında yasadışı bahis oynadığı tespit edilen bin 857 kişiye toplamda 10 milyon 62 bin 666 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte yasadışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılıkta kullanıldığı tespit edilen bin 220 banka hesabına ilişkin bilgiler gerekli işlemlerin yapılması için MASAK ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Geçen 6 yıllık süreç içerisinde bu rakamların 10 kat arttığı belirtilmektedir.


 • Yasadışı bahis oynama cezası ne kadar?

Beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.  2023 Yılı ceza miktarları yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir. Yani yasa dışı bahis oynama cezası 2023 yılı için 36.038 TL-144.218 TL arasındadır.

 • Yasadışı bahis oynama cezasını kim verir?

Mahalli mülki amir. Yani illerde vali, ilçelerde kaymakam.

 • Yasadışı bahis oynama cezasına nereye itiraz edilir?

Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.

 • Yasadışı bahis oynama cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynamaktan idari para cezası aldıysanız e devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Aynı zamanda vergi borcu sorgulatarak da öğrenebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynatanların ihbarı nasıl yapılır?

Cimer veya Bimer yolu ile ihbarda bulunulabilir.

 • Bahis sitelerine üye olmak suç mudur?

Mevzuatımızda yaşa dışı bahis sitelerine üye olmak adı altında bir suç düzenlenmemiştir.  Oynama veyahut diğer suçlar işlenmediği sürece, kanunsuz suç olmaz temel ilkesi ışığında bir suç isnadında bulunulamaz. Ancak bir delil başlangıcı olarak gündeme gelebilir. Suç şüphesi oluşturur.

Burada dikkat edilmesi gereken husus bu bir idari para cezasıdır. Yani adli bir ceza değildir. İdari para cezaları adli sicilinize işlenmez. Bu karardan dolayı hapse girmezsiniz.

yasadisi bahis sucu oynama
yasadisi bahis sucu oynama

Yasadışı Bahis Oynama ve Memuriyete Etkisi

7258 sayılı Kanun yasadışı bahis oynama suçunu oynatma suçu gibi kapsamına almamış ve oynayanlar hakkında adli bir yaptırım öngörmemiştir. Ancak oynamanın da bazı idari yaptırımları bulunmaktadır. Yasadışı bahis oynamak, bahisin oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasına göre daha hafif fiiller olarak görülüp hapis cezası öngörülmemiştir. 7258 sayılı Kanun uyarınca yasadışı bahis oynayanlar mahallin en büyük idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılırlar. Kanun bu konuya dair şu hükmü barındırmaktadır: “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.”

7258 sayılı Kanun ile yasadışı bahis oynayan kişilere dair idari para cezaları öngörülmüşken 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun ile  yasadışı bahis oynayan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personellerinin 20 ay uzun süreli kıdem durdurma cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun uyarınca yasadışı bahis oynamaları halinde kıdem durdurma cezası alacakları belirtilen kişiler yasadışı bahis oynatmaktan ceza almaları halinde ise meslekten men cezası alacaklardır.

Yasadışı bahis suçu ve cezası büyük ölçüde 2018 Temmuz’da gelen yeni kanuni düzenleme ile belirlenmiştir. Dosyada gizlilik kararı bulunan ve örgütlü suç kapsamında yürütülen büyük bahis soruşturması kapsamında binlerce kişinin şüpheli olarak soruşturmaya alındığı bilinmektedir. Burada oynamanın da nasıl bahis oynatma suçu olarak değerlendirilebileceğinden ve değerlendirildiğinden ve bahisten yatan paralara el konulabileceği üstte belirttik. Bu nedenle bu durumda olan ve olabilecek kişilerin yazımızı dikkatlice okumaları ve gerekli hukuki desteği bir avukat aracılığı ile almaları gerekir.

Yasadışı Bahis Oynayan Memur Atılır mı?

Kumar, yasadışı bahis ve şans oyunları oynamak 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanununda disiplin suçları olarak öngörülmüş ve yaptırıma tabi tutulmuştur. Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak yirmi ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasındadır (m 8/5/c/3). Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak, kumara düşkün olmak meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasındadır (m. 8/6/n, çç) 7068 sayılı kanunun 8/5-c-3 bendinde belirtilen “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak” fiilinden dolayı 20 Ay Uzun Süreli Durdurma cezası gerektirir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu konuda açık bir hüküm olmamakla birlikte kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak uyarma cezası gerektiren devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak (m.125/A/e); kınama cezası gerektiren hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (m.125/B/d) ve aylıktan kesme cezası gerektiren hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (m.125/C/I) kapsamında değerlendirilebilir.

Bunlara ek olarak kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak aynı zamanda ceza hukuku kapsamında suç olduğu için bu suçtan dolayı alınacak bir mahkumiyet hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 98 maddeleri gereğince memurluğun sona ermesi sonucunu doğurabilecektir. Diğer taraftan, kişinin kumara düşkün olup olmadığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına ve buna başlı olarak kamu görevine atanmamaya ya da ilişiğin kesilmesine neden olabilir.

yasadisi bahis sucu memuriyet
yasadisi bahis sucu memuriyet

İnternet Üzerinden Kumar Oynama Suçu ve Cezası Nedir?

5237 sayılı TCK’nın 228. Maddesinde kumar kavramı tanımlanmaktadır. Buna göre bir oyunun kumar sayılması için iki koşul aranacaktır. Bunlar oyunun kazanç kastı ile icra edilmesi ve kar ile zararın talihe bağlı olmasıdır. Kumar oynatmak için bilişim sistemlerinin kullanılması yine aynı maddenin 3. Fıkrasına göre “ kumar suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.” olarak düzenlenmiştir. 5237 sayılı kanunda yer alan kumar suçu ile korunan hukuki yarar, genel ahlakın korunması, toplumun ve çocukların kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlikeden ve doğurması olası facialardan korunmasıdır. Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğması olası facialar, göz önüne alınmıştır. Ayrıca söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır.

Kumar oynama da olduğu gibi bireysel olarak bahis oynamak, suç değil idari para cezası gerektiren kabahat olarak kabul edilmiştir. Ancak TCK’nın 228 maddesinde tanımlanan kumar oynatma suçunda olduğu gibi bahis ve şans oyunu oynatanlar, oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar cezalandırılacaktır. Yasadışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Anılan Kanunun ilgili maddesine göre yasadışı bahis cezası 5.000,00 TL’den 20.000,00 TL’ye kadar idari para cezasıdır. Fakat yasadışı bahis cezası için düzenlenen bu ceza yalnızca oynayanlar için uygulanır. Bunun yanında çeşitli yasadışı (illegal) bahis suçları olduğu için yasadışı bahis cezasında da farklılık söz konusudur

5326 sayılı kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesinde, kumar oynama eylemi kabahat olarak düzenlenmiştir. İlgili kanunun 34/1 maddesinde, kumar oynayan kişiye, yüz Türk lirası idari para cezası verileceği ve ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verileceği ifade edilmiştir. İkinci fıkrada ise kumar kabahati dolayısı ile idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verebilecektir. Kumar kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunları ifade etmektedir. Bu bağlamda kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması, TCK’nda suç olarak tanımlanmıştır. Kanun koyucu kumar oynama eylemini bir kabahat olarak tanımlanmış, karşılığında idari para cezası ve ayrıca, kumardan elde edilen kazancın mülkiyetinin idari yaptırım olarak kamuya geçirilmesi öngörülmüştür. Kumar dolayısıyla idari para cezasına ve bu suretle elde edilen gelire el konulmasına karar verme yetkisi sadece kolluğa ait bulunmaktadır. El konulan gelirin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ise mülki amir karar verebilecektir.

Yasadışı Bahis Oynatma, Yer ve İmkan Sağlama ve Para Transferi Suçları

 • Yasadışı Bahis Oynatma, Yer ve İmkan Sağlama

7258 sayılı kanunun 5/1 – a maddesinde “ kanunun verdiği yetkiye dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” Şeklindeki düzenleme, bahis veya şans oyunlarını oynatma veya oynanmasına yer veya imkan sağlama eylemlerini suç olarak tanımlamıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, eylemi gerçekleştiren öznenin yetkili olmaması gerekir. Başka bir değişle, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaması gerekir. Başka bir söylemle, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, bahis veya şans oyunlarını oynatma veya oynanmasına yer ve imkan sağlanma eylemini gerçekleştirmesi suçun oluşması için zorunludur.

Bahis veya şans oyunlarını oynatma veya oynanmasına yer veya imkan sağlama eylemlerinde, bahis veya şans oyunlarının spor müsabakalarına dayalı olması gerekir. Spor müsabakaları kavramı, yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslararası spor karşılaşmalarını ifade eder. Burada önemli olan bahis veya şans oyununun spor karşılaşmalarına yönelik olarak oynanmasıdır. Aşağıda belirttiğimiz unsurların varlığı halinde burada belirtilen suç oluşacaktır. Bu nedenle yargılama makamı bu suçun oluşup oluşmadığının tespiti açısından bu unsurların bulunup bulunmadığını araştırmalıdır.

 • Bahis veya şans oyunu spor müsabakasına ilişkin olmalı
 • Bahis veya şans oyunları yurt dışında oynatılmalı
 • İnternet yoluyla ve sair suretle erişim sağlanmalı
 • Türkiye’den oynanmasına imkan sağlanmalı
 • Yasadışı Bahis Para Nakline Aracılık Etme Suçu

Para nakline aracılık etme suçu, 7258 sayılı kanunun 5.maddesinin 3.fıkrasında spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis yada şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” Şeklindeki ifadelerle tanımlanmıştır. Para nakline aracılık etme suçunda şu unsurların varlığı aranmalıdır:

 • Yetkili olmaksızın bahis veya şans oyunu oynatılmalı
 • Bahis veya şans oyunu spor müsabakasına ilişkin olmalı
 • Bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden bir kişi olmalı

Para nakline aracılık etme suçunun oluşumu için yukarıda ifade edilen unsurların bir arada olması gerekmektedir. Para nakline aracılık etme eylemi, herhangi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu eylem, fiziki olarak paranın bir yerden bir yere nakledilmesi şeklinde olabileceği gibi, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle de gerçekleştirilebilir. Bahis sitelerinde para nakline aracılık eden kişiler, yani banka hesap ve kimlik bilgilerinin bu bahis siteleri üzerinden para nakli yapılması amacıyla banka hesaplarını kullanılmasına izin veren kişiler, bu suçu işlemiş olacaklardır.

Para nakli işlemleri, aylık belli bir maaş üzerinden veya yatan para oranı üzerinden gelir paylaşılması yoluyla yapılabilir. Bu işleme aracılık eden kişiler cep bank veya banka hesaplarına yatan paraları nakit olarak çekip belirli hesaplara tekrar yatırma veya elden belirli kişilerde toplanmasını temin etmektedirler. Bazen toplanan paraların tutarları çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. Bu suçun işlenmesi halinde, elde edilen mal varlığı değerlerine el koyulur ve bu suç unsurları müsadere edilir.

7258 sayılı kanun uyarınca yasadışı bahis oynatma veya oynanmasına yer sağlama bir suçtur. 5-a uyarınca; “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

 • Yasadışı bahis oynatma cezası ne kadar?

Üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasadışı bahis oynatma cezası cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis oynatma cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynatma cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap ( https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp ) üzerinden veya e devlet ( https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ ) üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

İnternet Üzerinden Yasadışı Bahis Oynatma Suçu

7258 sayılı Kanun kapsamın yurtdışında oynanan bahis oyunlarının Türkiye’de oynanmasını sağlamak da suç olarak nitelendirilir. Bu suçta fail yurtdışında oynan bahis oyunlarının oynanmasına  internet yoluyla aracılık eder ve merkezi yurtdışında olan bu sitelerin Türkiye’den oyuncu kazanmasını sağlar. Tanımlanan suçun cezası ise Kanunun 5/b maddesinde “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklinde öngörülmüştür.

Yasadışı sanal bahis ve şans oyunlarında sunucular genellikle İsrail, Malta, Gürcistan, Kıbrıs ve İngiltere gibi ülkelerde bulunan yasadışı bahis siteleri kurulup, yayına sokularak, bu siteler İstanbul’da bulunan ofisler tarafından yönetilmektedir. Yasadışı bahis çetelerinin maaşa bağladığı kişiler adına bankalarda hesap açılarak atm kartları çıkartılmaktadır. Kumar sitelerine kayıt olan kişiler internet üzerinden oyun oynamak için para yüklemek istediklerinde; organizasyonun “ ayakçı “ olarak adlandırdıkları hesap açılan kişiler üzerine açtırdığı hesaplar kullanılmaktadır. Böylece oyuncunun; bahis parasını, organizasyonun yurt dışı hesaplarına aktarırken yaşayabileceği zorluklar aşıldığı gibi, aynı zamanda örgüt de, bu transferleri MASAK denetiminden kaçırmış olmaktadır. Transfer işlemlerinin ardından para yatıran kişilerin hesaplarına, yurt dışından yayın yapan sitelerden yatırdıkları para kadar kredi yüklenmektedir.

Öte yandan, elde edilen sanal bahis geliri, gerek İngiltere’ye gerekse de KKTC    ‘ye transfer edilirken, ağırlıklı olarak Türkiye’de bulunan döviz büroları kullanılmaktadır. Bu tür örgütlerin tepesinde olan kişiler, kamuoyu tarafından tanınmaktadır. Çünkü servetlerinde çok kısa bir sürede büyük artışlar göze çarpmaktadır.  Yasadışı bahis ve kumar suçlarının örgütsel bir yapı kapsamında işlendiğinden bahsedebilmek için, üye sayısının en az üç veya daha fazla kişi olması gerekmektedir. Ayrıca üyeler, arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ bulunmalıdır. Örgütün varlığı için soyut bir birleşme yeterli olmayıp, örgüt yapılanmasına bağlı olarak gevşek veya sıkı bir hiyerarşik ilişki olmalıdır.

İnternet Üzerinden Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Cezası

7258 sayılı kanun uyarınca yasadışı bahis web sitesi açmak suçtur. Kaçak bahis siteleri illegaldir. Burada internet sitesinin yurtdışında faaliyet gösteren internet sitesi önemlidir. Yani Türkiye’de faaliyet göstermemesi gerekir. Aşağıda görüleceği üzere internet üzerinden bahis oynatmanın cezası yasadışı bahis oynanması için yer sağlama suçundan daha fazladır. 7258 numaralı kanun 5-b uyarınca; “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den bahis oynanmasına imkan sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Yurt içinde ve yurtdışındaki spor müsabakalarına sabit ihtimalli veya müşterek bahis oyunlarını oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilatı Başkanlığındadır. Bu teşkilat tarafından lisans verilmeyen bahis siteleri yasadışıdır. Bir internet sitesi oluşturulurken, bir mail adresi ile üyelik sağlanırken, üyelik adı ve iletişim ve adres bilgileri paylaşılmakta, ayrıca bu site tescil edilirken mutlaka bir hesap üzerinden ödeme yapılmaktadır. Buna göre ilgili kolluk birimi araştırmasını yapacaktır. Paraların yatırıldığı banka hesapları da ya ihbarda belirtiliyordur ya da ilgili kolluğun tespit ettiği internet sitesine erişim yapıldığında site içerisinde mutlaka buna dair bilgiler mevcuttur.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezası ne kadar?

Dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasadışı bahis oynatmak için açılan internet sitesi kapatılır mı?

Kaçak bahis oynatmak için açılan web sitesi derhal kapatılır. BTK resen veya savcılığına talimatı doğrultusunda ilgili internet sitesine kapatır.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap ( https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp ) üzerinden veya e devlet ( https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ ) üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

Yasadışı Bahis İçin Para Nakline Aracılık Etme Suçu ve Cezası

7258 sayılı Kanun uyarınca yasadışı bahislerde, bahsin oynanması adına paranın transfer edilmesine aracılık edilmesi suç sayılıp ciddi yaptırımlar öngörülmüştür. Paranın transferi oynayan ve oynatan arasındaki ilişkiden kaynaklanıp herhangi bir şekilde gerçekleşebilir. Önemli olan unsur oynayan ve oynatanlar arasında bir şekilde para naklini sağlamaktır. Eğer bir kimse bir bahis veya şans oyunundan geldiğini bildiği paraların naklinde aracı olursa, örneğin, bir kişi üzerinden bahis oynanacağını bildiği halde kendisine verilen bir menfaat/komisyon karşılığında adına açtığı banka hesabını kullanmaları için bahis oynatanlara verirse c) fıkrası uyarınca hakkında soruşturma yapılabilecektir.

Burada Mali Suçlar Araştırma Kurulunun ilgili kanunu gereği gerçek faydalanıcının saklanması durumunda kişi ciddi yaptırımlarla karşılaşabilecektir. Ki bu yaptırımlar oynama suçunun yaptırımlarından daha ağırdır. Kişinin mutlaka oynayandan aldığı parayı oynatana transfer etmesi gibi bir kastla hareket etmesine gerek yoktur. Banka hesabının herhangi bir şekilde kullandırılması da bu suça vücut verecektir. Kanunun 5/c maddesinde bu suçun cezası şekilde öngörülmüştür: “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

7258 sayılı kanun uyarınca yasa dışı oynanması amacıyla para nakline aracılık etmek suçtur.  Kaçak iddia oynatanlar genellikle para transferleri için kendi hesaplarını kullanmazlar. Başkalarının hesaplarını kullanarak o hesap sahiplerine komisyon verirler. Yasa dışı bahiste paranın transferi genelde aracı hesaplar veya sanal para üzerinden yapılmaktadır. Bu şekilde kişiler hem kimliklerini gizlemekte hem de paranın takibini zorlaştırmaktadır. Kanun bu düzenleme ile bahis parasına aracılık etmeyi de suç kapsamına almıştır. 5-c uyarınca; “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Başkası Hesabına İşlem Yapma Suçu

Yükümlü nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilerdir. Gerçek faydalanıcının gizlenmesi durumunda kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla* cezalandırılır.

Hesabın bulunduğu bankalara müzekkere yazılarak, bu hesabın hangi tarihte açıldığı hesap sahibinin açık kimlik ve adres bilgileri ile istenilen zaman aralığına ait bu hesaba para gönderme ve bu hesaptan başka hesaplara para aktarma işlemlerine dair gönderen gönderme zamanı ve açıklama notunu gösteren hesap özetleri, varsa bu hesaptan sürekli olarak para aktarımı yapılan hesapların neler olduğu ve havale yoluyla aktarma varsa havale yapılan hesap sahiplerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu, birden çok hesap varsa bu hesaplar arasında bir bağlantı olup olmadığı hususları sorulacaktır. Eğer suçtan elde edilen menfaat meblağı yüksek, hesap sayısı ve şüpheli sayısı çok fazla ise yani organize bir şekilde bahis oynatılıyor ise, ayrıca hesaplar arası hareketi ve bağlantıyı ve suçtan elde edilen menfaati ve olayın sınırlarını görmek adına MASAK’tan rapor tanzim etmesi istenebilir.

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezası ne kadar?

Üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap üzerinden veya e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

Bahis Siteleri Reklamı Yapma Suçu ve Cezası

Günlük hayatımızda internet üzerinde gezinti yaparken sık sık karşılaştığımız bir durumdur. Bahis reklamı cezası hem hapis cezası hem de idari para cezası olarak karşımıza çıkar. Bu suçla internet sayfalarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yayınlanması, yayınlanmasına aracı olmak veyahut reklamda oynamak aracılığı ile suretiyle kişiler yasadışı bahis oynamaya teşvik edilmektedir. 7258 sayılı kanun uyarınca yasadışı bahsi oynamaya teşvik etmek yani reklam almak veya vermek suçtur. Yani reklam yapılması bahis oynanmasına teşvik edilmesi kapsamına alınmıştır. Türk hukukunda izinsiz olarak kaçak bahis ve kaçak kumar sitesi kurmak suç olduğu kadar reklam yapmakta suçtur. İlgili kanunun 5/ç maddesi; “Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Reklam yapan sitelere erişim engellemesi sırasında ayrım yapılmaksızın tüm bahis suçları için sitelere ayrım yapılmadan erişim engeli gerçekleştirilir.

 • Yasadışı bahis reklamı yapma suçu cezası ne kadar?

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasadışı bahis reklamı yapmak için açılan internet sitesi kapatılır mı?

Yasa dışı bahis reklamı yapmak için açılan web sitesi derhal kapatılır. BTK resen veya savcılığına talimatı doğrultusunda ilgili internet sitesine kapatır.

 • Yasadışı bahis reklamı yapma suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis reklamı yapma suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis reklamı için internet sitesi açma suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis reklamı suçuna ilişkin sorgulamayı Uyap üzerinden veya e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

yasadisi bahis sucu cezasi affi
yasadisi bahis sucu cezasi affi

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Kapsamında Tedbirler

 • Eşya ve Kazanç Müsaderesi

Yasadışı bahis oynatma suçunun işlenmesiyle ilgili olan eşya ve suçun işlenmesinden elde edilen gelir veya suçun işlenmesine kaynak olan maddi varlıklar müsadere edilmesidir. Eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi Türk Ceza Kanunu içerisinde işlenmiş olup 54. ve 55. maddelerde ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili olarak belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete geçmesidir. Bu anlamda suça ait izlerin yok edilmesi amacına gerçekten hizmet eden yegâne güvenlik tedbiri müsaderedir. Yasadışı bahis oynatma suçu nedeniyle eşya ve kazanç müsaderesine dair 7258 sayılı Kanun şu hükme yer vermiştir: “Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.”

 • İşyerinin Mühürlenerek Kapatılması

Yasadışı bahis oynatma suçunun işlendiği işyerleri mahallin en büyük idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay içerisinde mühürlenir ve kapatılır. Eğer ki işyeri açma çalışma ruhsatına sahip işyerinde bu suç işlenir ise mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirmesiyle ruhsat vermeye yetkili makam tarafından ruhsat beş iş günü içerisinde iptal edilir. 7258 sayılı Kanun yasadışı bahis oynatma suçunun işlendiği işyerlerine uygulanacak yaptırıma şu şekilde yer vermiştir: “Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.”

 • Yasadışı Bahis Suçu Nedeniyle Banka Hesabına Bloke ve Malvarlığına El Konulması

Yasadışı bahis oynama veya oynatma suçu genellikle MASAK tarafından yapılan araştırma sonucunda banka hesaplarındaki hareketlerden yasadışı bahis oynatılan sitelerin banka hesabına para aktarılması veya para giriş çıkışı olduğu tespit edilerek ortaya çıkarılmaktadır. Yasadışı bahis sebebiyle son zamanlarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bir çok banka hesabına bloke konulmaktadır. MASAK tarafından yasa dışı iddia oynandığı şüphesi uyandıran hesap anında bloklanmaktadır. Bu konuda elde edilen malvarlıklarına el konulması işlemi yapılmaktadır. MASAK tarafından hesaba bloke konulduğunda derhal savcılığa bu durum bildirilir. Savcılık tarafından hakkınızda adli soruşturma başlatılır. Savcılık MASAK tarafından konulan blokeyi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla artık soruşturma evresi boyunca sürekli hale getirir. Gerek görürse yurtdışına çıkma adli kontrolü uygular. MASAK tarafından konulan hesap blokesi ve savcılık tarafından uygulanan yurtdışı yasağının kaldırılması için avukat ile itiraz edilmelidir. Zira maaş kartlarınız gibi tüm hesaplarınız blokeli olacağı için hayatınız çok zor duruma düşecektir. CMK madde 128 ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu madde 17’de hangi hallerde bloke konulacağı ve bloke kaldırma talebinde bulunulacağı belirtilmiştir.  Bloke halinde kişinin tedbir kaldırma talebinde bulunması gerekir. Tedbir kaldırma CMK usullerine uygun olarak yapılmalıdır.

 • Dijital Materyallere El Konulması ve İncelenmesi

Cmk m.134 de düzenlenen bilgisayar inceleme ve bilirkişi raporu alma kurumu yasa dışı bahis suçlarında da geçerlidir. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine karar verilir. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir.

Yasadışı Bahis Oynayıp Ceza Alan Var mı?

 • MASAK tarafından hesabınıza bloke konulmasından itibaren bu suçlamalar ile karşı karşıya kalmanız çok muhtemeldir. Yasadışı bahis oynatmak, yasadışı bahis oynatılmasına yer sağlamak, yasadışı bahis reklamı yapmak üstte belirtildiği üzere suçtur.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis oynatmaktan açılan ceza davası 7258 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca üstte sayılan eylemlerden biri yöneltilecektir.
 • Savcılık tarafından yasadışı bahis oynatmaktan, soruşturma evresinde hesabınıza bloke konulacak ve tüm kredi ve banka kartlarınız kullanılmayacak duruma getirilecektir. Yasadışı bahis ceza alan var mı 2023 sorusuyla karşı karşıya kalmamak için bunlara dikkat etmelisiniz.
 • Savcılık tarafından yasadışı bahis oynatmaktan ifadeniz alınması gerektiğinde avukattan profesyonel hukuki yardım almanız hukuki açıdan zorunluluk olmamakla birlikte, soruşturma ve kovuşturma açısından yararınıza olacaktır. Zira üstte belirtildiği üzere yasadışı bahis oynamak sadece idari para cezası gerektirir. Buda kovuşturma evresinde yapılacak savunmanız ile kanıtlanabilir bir durumdur. Son olarak memurların kumar oynaması, oynatması ve kumar oynanmasına aracılık etmesi meslekten çıkarma disiplin cezasını gerektirir. Yasadışı bahis oynamaktan ceza yargılamasında alacağınız olumsuz bir karar, hapis cezasıyla karşı karşıya kalmanıza sebep olur. Bununla birlikte idari soruşturma neticesinde meslekten ihracınıza neden olacaktır. 2018 yılında yasa dışı bahis oynamak 20 ay uzun süreli kıdem durdurma cezası olarak değiştirilmesi teklif edilmiştir.
 • Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında 682 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin   Disiplin cezası verilecek fiiller  başlıklı 8. maddesinin 6. fıkrası uyarınca; meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında “Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak”. sayılmıştır.

Nitekim bu konuya ilişkin; Danıştay 16. Dairesi  Esas: 2015/12969 Karar: 2015/2297 Tarih: 5.5.2015 kararında: “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda polis memuru olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan soruşturma sonucu, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8/21. maddesindeki “Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak” suçunu işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nun 17/10/2012 tarih ve 2012/319 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 31.3.2014 tarih ve E:2013/1362, K:2014/575 sayılı kararını Danıştay 16. Dairesi onayarak kesinleşmiştir.”

yasadisi bahis sucu cezasi nedir
yasadisi bahis sucu cezasi nedir

Yasadışı Bahis Oynama Cezası İtiraz Dilekçesi

…………………SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : İsim – Soyisim – T.C – Adres

KARŞI TARAF :  T.C……………….. Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü

İTİRAZ EDİLEN İDARİ PARA CEZASI : ………… Türk Lirası

İTİRAZ KONUSU : 21.09.2023 tarihinde tebliğ edilen ………… Türk Lirası idari para cezasına ilişkin itirazlarımızdan ibarettir.

 İTİRAZ NEDENLERİ

 • İdari para cezası hükmolunmasına neden olan yasadışı bahis oynadığım hakkındaki iddiaları kabul etmiyorum. Bahis oynadığım sitelerin yasadışı olduğu hakkında bilgim olmadan hareket ettim. Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla devletimize madden zarar vermek gibi bir amacım olmamıştır.
 • İnternet sitesi olan bu kurumlar aynı zamanda banka yoluyla her türlü havale imkânına sahiplerdi. Birçok bahis sitesi var ve ben hangisinin yasal hangisinin yasadışı olduğunu bilebilecek biri değilim. Bahsi para kazanmak için oynamıyorum, yalnızca heyecan olsun diye oynuyordum. Yasa dışı olduğunu bilseydim oynamazdım.
 •  7258 Sayılı kanuna göre ilgili idari para cezasını kesmeye yetkili kurum mahallin en büyük mülki idare amiridir. Mahallin en büyük mülki idare amiri mevzuata göre illerde validir. 7258 sk 5. Maddesinin d bendine göre ilgili idari para cezası ile cezalandırma yetkisi validedir. Kaymakamlık talimatıyla kesilen ceza kanuna açıkça aykırıdır.
 • İlgili kanunun 5. Maddesinin d bendine göre ceza için belirlenen sınır beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezasıdır. Cezanın nedeni açıklanmadan alt sınırdan uzaklaşması hukuka aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun idari para cezasının iptalini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 25/01/2024

İTİRAZDA BULUNAN

Yasadışı Bahis Suçu Hakkında Yargıtay Kararları

 • Bahis Oynama Hakkında
 • Yasadışı Bahis Suçu
 • 19.CD. E.2016/11770, K.2017/5607, TebNo: KYB-2016/284413, KT: 12/06/2017

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 11. maddesine aykırılık hakkında Konak Kaymakamlığı’nın 01/09/2015 tarihli ve 01/09/2015-5 sayılı idari yaptırım kararı ile uygulanan 5.022,00 Türk Lirası idari para cezasına yapılan başvurunun reddine dair Dosya kapsamına göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/3. maddesindeki “Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır” hükmü nazara alındığında, muteriz hakkında aynı zamanda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan İzmir 39. AsCM’nin 2015/307 esasına kayden yargılama yapılarak mahkumiyetine karar verilmesi karşısında itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı CMK ‘nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, Gereği görüşülüp düşünüldü, 5199 sayılı Kanun’un 11. maddesinin koruma altına aldığı hukuki yarar ile TCK’nın 228. maddesinin koruma altına aldığı hukuki yararın birbirinden farklı olduğu anlaşılmakla, Y. Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin REDDINE, 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


2.CD. E.2006/562, K.2006/13355, KT: 10.07.2006

 • Yasadışı Bahis Suçu

Kumar oynatmak suçundan sanık HT ve kumar oynamak suçundan sanıklar EC, AA, CS ve MT’in yapılan yargılamaları sonucunda, BERAATLERİNE dair Sanıklar hakkında lehe olan yasanın saptanabilmesi için takdir hakkının kullanılması gerekeceğinden duruşmalı inceleme sonunda verilmesi gereken kararın evrak üzerinde verilmesinin kanun yolunu değiştirmesi söz konusu olamayacağından, hükmün temyizinin mümkün olduğu belirlenerek yapılan inceleme de, 1)5252 Sayılı Kanunun 9/1 maddesi, 01.06.2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak 5237 Sayılı TCK’nun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde duruşma yapılmaksızın da karar verilebileceğini öngörülmüşse de, Y. Ceza Genel Kurulunun 27.12.2005 gün ve 162/173 Sayılı kararında açıklandığı gibi lehe olan yasanın belirlenmesi herhangi bir inceleme ve araştırma yapılması takdir hakkının kullanılmasını gerektiriyorsa veya cezanın kişiselleştirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması olanağı sonraki yasa ile doğmuşsa hükümde değişiklik yargılamasının duruşmalı yapılması zorunludur. Evrak üzerinde inceleme yapılabilmesi ise ancak belirtilen bu haller dışında söz konusu olabilecektir. Sanıklar hakkında lehe olan yasanın saptanabilmesi için takdir hakkının kullanılması gerekeceğinden duruşma açılıp gerekçeleri açıklanmak suretiyle karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde evrak üzerinde kara verilmesi, 2)Kabule göre de, Sanık HT’a atılı kumar oynatmak eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 228. maddesine ve sanıklar EC, AA, CS ve MT’a atılı kumar oynamaktan ibaret eylemlerinin ise 5326 sayılı kabahatler kanununun 34. maddesine uyan suçlan oluşturup oluşturmayacağı tartışılarak bu suçları oluşturduğunun tespiti halinde eylemlerinin uyduğu 765 sayılı TCK’nun 567. ve 568. maddeleri ile 5237 sayılı TCK’nun 228. ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 34. maddelerinde öngörülen cezalardan hangisinin lehe olduğu belirlenip lehe olan kanun ve madde uyarıca sanıklar hakkında ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozulmasına. 10.07.2006.


 • Kumar Oynama Hakkında
 • Yasadışı Bahis Suçu
 • 8. CD. E.2016/12896, K.2017/4418, Teb:14-2014/231221, KT: 20.04.2017

Sanığın kendisine ait evin altında yapılan ve etrafında tribünler bulunan iki ayrı havuz içerisinde horoz dövüşü yaptırarak başkalarının kumar oynaması için yer ve imkân sağladığı olayda kazanılmış hak kuralının ihlal edilmesi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan sanık DK hakkında 11.08.2011 tarihli verilen HAGB’na ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanması sonucu verilen kararın bozulması üzerine 5237 sayılı TCK nun 228/1. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne dair, Bozmadan önce verilen 02.11.2007 tarihli kararda sanık hakkında TCK 228/1,50/1-a 52/2. madde ve fıkraları uyarınca 2.500,00 TL hapisten çevrilme adli para cezası ve 500,00 TL doğrudan adli para cezasına hükmedildiği ve bu kararın aleyhe temyiz edilmediği gözetilmeden, CMUK nun 326/son maddesinde yer alan kazanılmış hak kuralının ihlal edilmesi, Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarıca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasında sonuç cezanın belirlendiği bölümden sonra gelmek üzere CMUK nun 326. maddesi uyarınca kazanılmış hak nedeniyle “sanığın cezasının 2.400 TL. hapisten çevrilme adli para cezası ve 400 TL doğrudan adli para cezası üzerinden infazına” ibaresinin ilavesi suretiyle hükmün Düzeltilerek Onanmasına, 20.04.2017.


8. CD. E.2015/15555 K.2016/11002 TebNo:14- 2013/402427KT: 01.12.2016

 • Yasadışı Bahis Suçu

Hüküm kurulurken uygulama maddesinin “TCK nun 228/1. maddesi” olarak gösterilmemesi hukuka aykırıdır. (İş yerinde yapılan kontrollerde 4 şahısın para karşılığında okey tabir edilen oyunu oynadıkları tespit edilmiştir)

Sanık hakkında hüküm kurulurken uygulama maddesinin “TCK nun 228/1 olarak gösterilmemesi suretiyle CMK 232/6 maddesine muhalefet edilmesi. Düzeltilerek Onanmasına, 01.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 5237 sayılı TCK’nın 228/1. maddesinde hapis cezasının yanında para cezası da öngörüldüğü dikkate alınmadan hüküm kurulması.


6. CD. E.2016/3811 K.2016/5600 TebNo:6 2016/155890 KT: 29.06.2016

 • Yasadışı Bahis Suçu

5237 sayılı TCK’nin 228/1. maddesinde hapis cezasının yanında para cezası da öngörüldüğü dikkate alınmadan hüküm kurulması, yakalanan OG’ye yönelik yağma suçuna doğrudan katılan sanık MD hakkında, 5237 sayılı TCK min 37/1 maddesi yerine, aynı Yasanın 39. maddesiyle uygulama yapılması, karşı temviz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Hükmün Düzeltilerek Onanması…


19. CD. E.2015/14073 K.2016/982 TebNo:7-2013/323076 KT: 01/02/2016

 • Yasadışı Bahis Suçu

İşyerinde tombala makinesi koyarak tombala oynatmak 1072 sayılı Yasaya muhalefet etme suçunu oluşturur.

Ankara 12 AsCM’nin 02.10.2009 tarihli, 2009/643 Esas ve 2009/1061 sayılı sanık hakkındaki HAGB’na ilişkin kararını 12 10.2009 tarihinde kesinleştiği deneme süresi içinde, 25 06 2010 tarihinde sanığın mühür bozma suçunu işlediği ve Ankara 9, ASCM’nin 20.10.2010 tarihli, 2010/563 Esas ve 2010/726 sayılı kararı ile sanık hakkında verilen bu suça ilişkin mahkûmiyet kararının 18.04.2013 tarihinde kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, tebliğnamedeki (1) nolu düşünceye iştirak edilmemiştir.


Y.19.CD., E.2015/5352 K.2015/7575 Teb:7- 2012/150147 KT: 23/11/2015

 • Yasadışı Bahis Suçu

TCK’nın 228/1. maddesinin hapis cezası yanında adli para cezası da içerdiğinin gözetilmemesi ve 1072 sayılı yasaya aykırılık suçundan verilen adli para cezasının noksan tayini-aleyhe temyiz yasağı.”

TCK’nın 228/1. maddesinin hapis cezası yanında adli para cezası da içerdiğinin gözetilmemesi ve 1072 sayılı Kanuna aykırılık suçundan doğrudan verilen adli para cezasının noksan tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Sanık hakkında sonuç olarak adli para cezasına hükmedilmesi karşısında, TCK’nın 58. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi, Bozulmasına, teblignameye uygun olarak, hükümlerden “TCK’nin 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümler çıkartılmak suretiyle Düzeltilmesine ve başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükümlerin bu bağ lamda ONANMASINA, 23/11/2015 tarihinde karar verildi.


 • Oynatma, Yer ve İmkân Sağlama Hakkında
 • Yasadışı Bahis Suçu
 • 19. CD, E: 2016/2979, K: 2018/12124, KT: 20/11/2018

Bahis işlemlerinin gerçekte hangi site üzerinden yapıldığının ise programa girilemediğinden tespit edilemediğinin bildirilmesi karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, sanığın eyleminin, 7258 sayılı Kanun’un 5/1.a maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, aynı Kanun’un 5/1.b maddesi kapsamında kabul edilerek, fazla ceza tayini, hatalıdır.

Müşteki Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde, Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen, bu nedenle davaya: katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunmayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’mun 317. maddesi uyarınca REDDINE, II) Sanık AK ‘in temyiz isteminin incelenmesinde, Dosyada mevcut, kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanığın 7258 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynattığı kabul edilen www.noktabet.com internet sitesinin, tespit edilebilen bilgilere göre, İstanbul’da yerleşik olduğunun, bahis işlemlerinin gerçekte hangi site üzerinden yapıldığının ise programa girilemediğinden tespit edilemediğinin bildirilmesi karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, sanığın eyleminin, 7258 sayılı Kanun’un 5/1’a maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, aynı Kanun’un 5/1 b maddesi kapsamında kabul edilerek, fazla ceza tayini, Kabule göre de 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mah- kemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 E, 2015/85 K. sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53 maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle, yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu, BOZULMASINA.


19. CD, E: 2015/33654, K: 2018/7855, KT: 27/06/2018

 • Yasadışı Bahis Suçu

Bahis sitesinin yurt dışında bağlantılı olup olmadığı ve işlenen suçun vasfı tam olarak tespit edilip gerekçeleriyle birlikte tartışılmadan hüküm kurulması hatalıdır.

Ele geçen kuponlar, bahis bülteni ve bahis oynadığı tespit edilen tanıkların beyanları uyarınca sanık tarafından yasa dışı bahis oynatıldığı sabit ise de, sanığın aşamalarda alınan beyanlarında curobet.net isimli site üzerinden kupon yaptığını belirtmesine karşın, anılan sitenin yurt dışında bağlantılı olup olmadığı ve işlenen suçun vasfı tam olarak tespit edilip gerekçeleriyle birlikte tartışılmadan hüküm kurulması, Kabule göre ise; İddianamede 7258 sayılı Kanun’un 5/1. maddesi uyarınca sanığın cezalandırılması talep edilmiş olunmasına karşın, CMK nin 226 maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmadan hakkında aynı Kanun’un 6495 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 5/1-a maddesi uyarınca cezaya hükmedilmesi, BOZULMASINA 27/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


19. CD, E: 2018/773, K: 2018/7849, KT: 27/06/2018

 • Yasadışı Bahis Suçu

7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından, erişim sağlanan bahis sitelerinin yurt dışında oynatılan bahis siteleri olup olmadığının tespiti konusunda bilirkişi raporu aldırılmalıdır.

Sanığın, suç tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan ve lehine olan 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından, erişim sağlanan bahis sitelerinin yurt dışında oynatılan bahis siteleri olup olmadığının tespiti konusunda bilirkişi raporu aldırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi, Kabule göre ise, 7258 sayılı Kanun’un 5/1-a maddesinin 02.08.2013 tarih, 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi karşısında, suç tarihinde yürürlükte bulunmayan ve aleyhte düzenleme getiren hüküm uyarınca sanığın cezalandırılmalarına karar verilmesi, BOZULMASINA 27/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


19. CD, E:2015/11462, K:2017/2143, Teb:7-2013/46955, KT: 13.03.2017

 • Yasadışı Bahis Suçu

Yasa’da yer alan cezadan fazlasına hükmedilemez.

Sanıklar Ö ile E hakkında ceza tayinine gidilen ve suç tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 7258 sayılı Kanun’un 5/1 maddesinin yaptırımının “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası” olması karşısında, sanıklar hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmesi, Bozulmasına, 13/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi…


19.CD, E:2015/19952,K:2016/17503,KT:04.05.2016

 • Yasadışı Bahis Suçu

Suçu işlediği tarihte 18 yaşından büyük olan sanık hakkında ödenmeyen adli para cezasının 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceğinin sanığa ihtarına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Sanığın eyleminin 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi hakkındaki Kanun’un 5/2 maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanun’un 5/1. maddesine göre yazılı şekilde hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamış ve suça konu malzemeler ile ilgili mahallinde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür Ancak, 1- Suçu işlediği tarihte 18 yaşımdan büyük olan sanık hakkında ödenmeyen adli para cezasının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 1064 maddesi yollaması ile aynı yasanın 11 maddesi dikkate alınarak 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceğinin sanığa ihtarına karar verilmesi Düzeltilerek Onanmasına, 04 05 2016


Yasa Dışı Bahis Sıkça Sorulan Sorular

 • Yasa Dışı Bahis Oynama Suçunu İşleyen Memur Görevden Atılır Mı?

Yasa dışı bahis oynamaktan dolayı mahalli idare mülki amiri tarafından kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı hazırlanması durumunda, memur olan kişi hakkında düzenlenen bu tutanak, disiplin soruşturmasının açılmasına ve cezalandırmaya dair bir delil olarak kabul edilecektir. Bu sebeple kurumların disiplin mevzuatlarının incelenmesi gerekmektedir.

 • Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yasa dışı bahis oynama cezası bir idari para cezası olmasından dolayı hapis cezasına çevrilmez. Oynatma suçundan farkı burada da mevcuttur. Yasa dışı para cezalarının iptali mümkündür. Bunun için hukuk mahkemesine itiraz dilekçesi ile dava açılmalıdır.

 • İllegal Bahis Suçunda Hapis Cezası Var Mıdır?

Oynatma, illegal bahis sitesi açma suçlarında hapis cezası düzenlenmiştir. Burada  7258 sayılı Kanun m.5/1-b uyarınca yasadışı bahis sitesi açma suçu dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak oynama suçları için herhangi bir hapis cezası öngörülmemiştir.

 • Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası Sicile İşler Mi?

Belirttiğimiz üzere idari para cezaları, adli para cezasından farklı olarak sicile işlememektedir. Bundan mütevellit yasa dışı bahis oynatma cezası adli sicile işlerken oynama cezasından kaynaklı cezalar adli sicile işlemez.

 • Yasa Dışı Bahis Cezası Nereye Ödenir?

Öncelikle Adliye’de bulunan Cumhuriyet savcılığı İnfaz Bürosu’ndan Vergi Daire’ne hitaben yazılmış belgenin alınması gerekmektedir. Bu evrak ile vergi dairesine ödeme yapılır ilgili dekont infaz bürosuna teslim edilir.

 • Yasadışı bahis oynama cezası ne kadar?

Beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.  2023 Yılı ceza miktarları yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir. Yani yasa dışı bahis oynama cezası 2023 yılı için 36.038 TL-144.218 TL arasındadır.

 • Yasadışı bahis oynama cezasını kim verir?

Mahalli mülki amir. Yani illerde vali, ilçelerde kaymakam.

 • Yasadışı bahis oynama cezasına nereye itiraz edilir?

Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.

 • Yasadışı bahis oynama cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynamaktan idari para cezası aldıysanız e devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Aynı zamanda vergi borcu sorgulatarak da öğrenebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynatanların ihbarı nasıl yapılır?

Cimer veya Bimer yolu ile ihbarda bulunulabilir.

 • Bahis sitelerine üye olmak suç mudur?

Mevzuatımızda yaşa dışı bahis sitelerine üye olmak adı altında bir suç düzenlenmemiştir.  Oynama veyahut diğer suçlar işlenmediği sürece, kanunsuz suç olmaz temel ilkesi ışığında bir suç isnadında bulunulamaz. Ancak bir delil başlangıcı olarak gündeme gelebilir. Suç şüphesi oluşturur.

 • Yasadışı bahis oynatma cezası ne kadar?

Üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasadışı bahis oynatma cezası cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis oynatma cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynatma cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap ( https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp ) üzerinden veya e devlet ( https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ ) üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezası ne kadar?

Dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasadışı bahis oynatmak için açılan internet sitesi kapatılır mı?

Kaçak bahis oynatmak için açılan web sitesi derhal kapatılır. BTK resen veya savcılığına talimatı doğrultusunda ilgili internet sitesine kapatır.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap ( https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp ) üzerinden veya e devlet ( https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ ) üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

Yasa dışı bahis suçunun, 1072 sayılı yasaya muhalefet ve TCK’nın 228. maddesinde tanımlanan kumar oynatma suçu ile birlikte işlenmesi durumunda, 1072 sayılı yasaya muhalefet suçunun, bu yasa da sayılan makinelerin sadece yurda sokulması, bulundurulması ve çalıştırılması ile birlikte oluşması karşısında, öncelikle bu makinenin sahibi biliniyor ise bu kişi, bilinmiyor ise her halükarda bu makinenin bulunduğu iş yerinin sahibi ve işleteni bu makinenin işleteni, maliki ve zilyedi olarak bu suçtan sorumlu tutulacak, eğer bu makine ile ayrıca kumar oynatılmış ise, iş yeri sahibi, işleteni ve çalışanı hepsi hakkında ayrıca TCK’nın 228.maddesinden de işlem yapılacaktır. Eğer bahis oynatılan aynı iş yerinde ayrıca kumar oynatıldığına dair delil yok ise, bahis de TCK’nın 228/6 maddesi anlamında bir tür kumar olduğundan sadece 7258’den işlem yapılacak, eğer bahis yanında kumar da oynatıldığı tespit edilmiş ise her iki suçtan da cezalandırma yoluna gidilecektir.

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezası ne kadar?

Üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap üzerinden veya e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

 • Yasadışı bahis reklamı yapma suçu cezası ne kadar?

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasadışı bahis reklamı yapmak için açılan internet sitesi kapatılır mı?

Yasa dışı bahis reklamı yapmak için açılan web sitesi derhal kapatılır. BTK resen veya savcılığına talimatı doğrultusunda ilgili internet sitesine kapatır.

 • Yasadışı bahis reklamı yapma suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasadışı bahis reklamı yapma suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasadışı bahis reklamı için internet sitesi açma suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis reklamı suçuna ilişkin sorgulamayı Uyap üzerinden veya e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

X
kadim hukuk ve danışmanlık