Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Memur Davalarina Bakan Avukat Ankara

Ankara memur davalarına bakan avukatlar geneli disiplin ve memur hukukundan kaynaklı idari işlemler konusunda uzmanlaşmış ve bu davaları başarıyla yönetebilen avukatlardan seçilir. Bu tür avukatların görevi memurların haklarını en iyi şekilde savunmaktır. Disiplin soruşturması bir disiplin ihlali bulunduğu iddia edilen personel hakkında yürütülen sürece değildir. Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara | Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu yazımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Memur Hukuku başlığı altında;

 • Memurluğa giriş
 • İstifa
 • Memurluktan çıkarılma
 • Disiplin soruşturması
 • Memurun parasal ve özlük hakları gibi konuları el aldık.

İdari bir sisteme bağlı olacak şekilde kamu hizmeti yapmakla görevlendirilmiş memurlar, kamu görevlisi sıfatına haiz ve devlet güvencesi altındadırlar. Kamu görevlisi sıfatına haiz olabilmek adına memurlarda bir takım şartlar aranmaktadır. Bu nedenle, Devlet Memuru olabilmek kolay elde edilen bir sıfat olmamakla birlikte kaybedildiği takdirde bir daha elde edilebilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle, devlet memurları yahut devlet memuru adayların yaşamış oldukları bir hukuki uyuşmazlıkta mutlaka uzman bir memur davalarına bakan avukattan yardım almaları gerekmektedir.

memur davalarina bakan avukat ankara 657
memur davalarina bakan avukat ankara

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (A), (B), (C), (D) ve (E) bentlerinde uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve kamu görevinden çıkarma cezalarını gerektiren fiiller tek tek sayılmıştır. Böylelikle, karşılaşılabilecek her türlü davranış ve eylemin Kanunda sınırlı olarak sayılarak cezaları belirtilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen memuriyete ilişkin hükümler memur davalarının konusunu oluşturmaktadır. Memur davaları ilişik kesme, aylıktan kesme cezası, kıdem durdurma cezalarına ilişkin olabilmektedir. Tüm bu davalara ilişkin yasal süreç İdare Mahkemelerinde başlatılmakta olup iptal veya tam yargı davalarına konu edilmektedir.

Memur davaları dendiğinde el alınan konuları sıralamak gerekirse; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca memurluğu giriş, memurlar hakkında uygulanan disiplin soruşturmaları ve akabinde aldıkları cezalar ile birlikte bu soruşturmalar sonucunda memurluktan çıkarılmaya varan yaptırımlar akla gelmektedir. Memur davalarına bakan avukat Ankara araştırması yapılırken bu alanda tecrübeli idari dava avukatı seçmeniz size hukuki yardımda bulunan avukatın benzer davalarda başarı elde etmiş bir avukatla çalışmanız yararınıza olacaktır.

Memur davalarına bakan avukatlar Ankara ofisimizde Bakanlıkların, Genel Müdürlüklerin ve müsteşarlıkların bu bölgede yer alması nedeniyle bu konuda birçok davayla karşılaşmış ve sizin davanız gibi memur davalarına bakan avukat olacaktır. Memur davaları nelerdir diye düşünecek olursak bu davalar şunlardır:

memur davalarina bakan avukatlar ankara
memur davalarina bakan avukatlar ankara

Memur Davalarına Bakan Avukatlar

Ankara Hukuk Bürosu, memur davalarına bakan avukatlar yukarıda sayılan ve daha çoğaltılabilecek birçok idari davada deneyim kazanmış avukatlardır. İdari davalar söz konusu olduğunda; iptali istenen her bir idari işleme karşı dava açabilmeniz için hak düşürücü olan 60 günlük süreniz bulunmaktadır. Memur davaları idare hukukunun alanına girmekle dava sürecinizi birlikte yürüteceğiniz memur davalarına bakan avukat size bu süreleri kaçırmamanızda ve yine kısıtlı olarak kanunla hükmedilen bazı itiraz süreçlerini sağlıklı yürütmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın ki; idari davalarda kaybedeceğiniz ya da kaçıracağınız bir süre mesleğinizin elinden alınmasına kadar gidebilmektedir ve bu nedenle memur davalarına bakan avukat seçimi sizin hayatınıza yön verecektir.

Memur davalarına bakan avukat, Ankara birinci sırada gelen illerimizden bir tanesi olmakla beraber avukat yoğunluğu bakımından ele alındığında avukat bulmanın kolay olduğu bir yer olarak düşünülmektedir. Ancak bu kolaylık idari avukatlık yapmanın gerektirdiği bilgi, birikim ve tecrübe nedeniyle bir bakıma kısıtlanmaktadır.

Memur davalarına bakan avukatlar genel olarak bu alanda uzmanlaşma eğilimi göstermiş ve idari davalara ilişkin bir çok sürece dahil olmuş avukatlardır. İptal ve tam yargı davaları idare hukukuna ilişkin davalar olup memur davaları da idari davalara örnek teşkil eder. Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara olabilmek için idari dava konusunda tecrübeli olmak gereklidir. Bu alanda bir çok idari dava yürütmesi gereklidir.

İdari Davalara Bakan Avukatlar Ankara

İdari davalara bakan avukatlar Ankara ilinde Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar arasından seçilebileceği gibi Türkiye’nin her yerinde bu süreci birlikte yürütebileceğiniz avukatlar bulunmaktadır. İdari davalar Devlet kurumları ile birey arasında meydana gelen ve bu devlet kurumlarının bireyler hakkında tesis ettiği işlemlere karşı başvurulan dava yoludur. Bu davalarda Devlet kurumunun birey üzerinde sergilediği altlık üstlük gereğince birey mağduriyet yaşayabilmekte ve doğru yönetilmeyen bir süreç bireyin mağduriyetinin katlanmasına yol açabilmektedir.

Profesyonel anlamda bir hukuki destek ihtiyacınız varsa, memur davaları ile ilgili bir süreç başlattıysanız ya da başlatmak istiyorsanız Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak sizlerle birlikte bu sürece dahil olmak bizi mutlu edecektir. Bünyemizde bulunan idari davalara bakan avukatlar Ankara ilinde başarılarını kanıtlamış; tecrübe, bilgi ve birikim sahibi, deneyimli avukatlardır.

Memur davalarına bakan avukatlar İstanbul, memur davalarına bakan avukatlar İzmir veya en iyi idari dava avukatı İstanbul gibi google’dan arama yapmışsanız bu makalemiz sizlere yol gösterecektir. Yaşadığınız süreç gayet ciddi ve önemli olduğu için en idare hukuku avukatı arayışında olmanız gayet normal bir davranıştır. Disiplin hukuku, kamu ve özel hukuk kurumlarında, belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak şekilde oluşturulan çalışma düzenini korumak üzere öngörülen çeşitli ceza, ödül ve bunların uygulanmasına ilişkin kuralları inceleyen hukuk dalıdır.

Memur Davalarına Bakan Avukat Nasıl Açılır?

 1. Randevu ve İlk Görüşme:
  1. Randevu Talebi
  2. Aday Müvekkil ile Toplantı
  3. Hukuki Durumun Tespiti
  4. Çözüm Alternatiflerinin Belirlenmesi
  5. Görüşme Tutanağının aday müvekkile paylaşımı ve teklif sunumu
 2. Hazırlık Aşaması:
  1. Avukatlık Ücret Sözleşmesi anlaşması
  2. Vekaletname,
  3. İlgili Evrak Masraf ve Ücret Avansı
 3. Hukuki Hizmetin Planlanması ve Takibi:
  1. Yol haritasının belirlenmesi ve iş takviminin oluşturulması
  2. Hukuki süreçlerin başlatılması
  3. İşin akıbeti hakkında bilgilendirme
  4. Dosyanın sonuçlandırılması

Polis Davalarına Bakan Avukatlar

Polis davalarına bakan avukatlar; PMYO, POMEM VE PAEM kapsamında okuldan disiplin sebebiyle, sağlık sebebiyle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sebebiyle ilişiğin kesilmesi, uyarı, kınama ve ceza puanı disiplin cezalarına ve meslekte polis ve rütbeli personelin aldığı disiplin cezalarına bakan avukattır. Polis davalarına bakan avukatlar Ankara ilini tercih edilmelidir. Çünkü Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün merkezi Ankara ilindedir. Bu sebeple idari davalar Ankara İdare Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Pomem davalarına bakan avukatlar aynı zamanda Pmyo ve Paem davalarına bakan avukatlar olarak da bilinmektedir. Arama yaparken bu kelimelerden yararlanabilirsiniz. Zira en iyi idare hukuku avukatı ile çalışmak istemeniz gayet normal ve doğru bir davranıştır. Polis davalarına bakan avukatlar Emniyet Genel Müdürlüğünün yapısını, işleyişini ve süreci bilmesi gereklidir. Aksi takdirde süreçte yaşanılacak bir aksaklıkta ani tepki vermesi zorlaşacaktır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık