Memur Hukuku

Pomem Sağlık Şartları Hepatit B

Pomem sağlık şartları hepatit b hastalığı taşıyan adaylar için engel mi? Bu soru sıkça sorulmaktadır. Kelime anlamı olarak, karaciğerde bir tür iltihap anlamına gelen Hepatitin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden biri olan Hepatit B virüsü nedeniyle ortaya çıkan Hepatit B hastalığı, karaciğeri etkileyen ciddi bir hastalıktır. Hepatit B polis okulu sağlık davalarında en çok karşılaşılan ve idari dava konusu edilen konulardan biridir.

idari yargi

Türkiye’de 3 milyon Hepatit B hastalığı taşıyıcısı bulunması nedeniyle, polis olmak isteyen, Pomem’de öğrenci olmak isteyen, bekçi olmak isteyen bireyler tarafından sık sık “Hepatit B Polis ve Bekçi Olmaya Engel Mi? , Hepatit B Pomeme Engel Mi?” soruları gündeme gelmektedir.

Pomem’e kayıt yaptırırken, polis alımlarından önce, bekçi alımlarından önce, aday olan bireylerde bir takım şartlar aranmaktadır. Bu şartlardan, sağlık ile ilgili beklenilen şartlar Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Pomem sağlıktan elenenler aşağıdaki yazıyı okuyabilir. https://www.memurlar.net/haber/833012/paem-pmyo-ve-pomem-saglik-raporundan-elenenler-icin-idari-dava-ve-yurutme-durdurma-sureci.html

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Hepatit B Maddesi

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3’ünde yer alan Hastalık Branşlarının Sınırlandırılması başlığının altında 1 numaralı Dahiliye (Endokrinoloji-Hematoloji-Nefroloji-Gastroenroloji) ve Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde A bölümünün 4. maddesinin a seçeneğinde Hepatit B’ye ilişkin düzenlenen madde şu şekildedir:

(Değişik:RG-27/5/2018-30433) HBs antijeni (+) pozitif olanlar veya HBV DNA’sı (+) pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez, ancak sağlık kurulu raporu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. İnaktif hepatit B enfeksiyonu kararı aşağıdaki şekilde verilir;

1- İlaç tedavisi ile regüle edilebilen durumlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

2- Anlık ölçülen HBV DNA sonucu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

3- HBsAg pozitif olanlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilebilmesi için kişinin en az 6 ay süreyle takip edilmesi, bu takiplerde;

  • HBV DNA’nın 2000 IU/ml’nin altında saptanması, (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere HBV DNA’nın ölçülmesi ve bu ölçümlerde HBV DNA’nın 2000 IU/ml’nin altında saptanması koşulu aranır)
  • ALT düzeyinin normal olması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere ALT’nin ölçülmesi ve bu ölçümlerde ALT’nin normal düzeylerde saptanması koşulu aranır)
  • Karar verme anında yapılacak olan karaciğer biyopsisinde (İshak skorlamasına göre) fibrozis evresinin F0 veya F1 saptanması gerekmektedir.

4- HBs Ag (+) bulunduğu anda, bu madde hükümlerini karşılayacak şekilde en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunması durumunda, mevcut enfeksiyonun inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğuna dair karar verilebilir.

5- HBs Ag (+) bulunduğu anda, kişinin en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunmaması durumunda o anki giriş raporu “öğrenci olamaz” kararı ile sonuçlandırılır,

a) Hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilirubin düzeyi <%3mg olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir.

b) Karaciğer enzimlerinde bozukluk yapmamış, serolojisi negatif, grade 1-2 hepatosteatoz sağlam kabul edilir.”

Hepatit B Polis ve Bekçi Olmaya Engel Mi?

Görüldüğü üzere yönetmelikte verilen şartlar oldukça açıktır. Sağlık kurulu raporu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğu belirlenen bireylerin, Pomem’e, polisliğe yahut bekçiliğe kabulünde bir sıkıntı görülmemektedir. Ancak, birey hakkında verilecek inaktif hepatit B enfeksiyonu teşhisi adına hazırlanacak sağlık raporunun şartları da açık bir şekilde belirtilmiştir.

İnaktif Hepatit B Enfeksiyonu Nedir?

Hepatit B virüsünün kronik seyirlerinden biri olan inaktif Hepatit B enfeksiyonu taşıyıcılık olarak da adlandırılabilmektedir. Bir başka deyişle, bireylerdeki mevcut Hepatit B virüsünün aktif halde olmadığı durum, inaktif Hepatit B olarak adlandırılmaktadır. Bu bireylerin vücudunda virüs olmasına rağmen, virüsün çoğalma yeteneği çok sınırlı olmaktadır ve virüs karaciğer hasarı yapamayacak düzeydedir.

Bu nedenle, yönetmelikte bu kişilerin Pomem’ de bulunmasına, polis ve bekçi olmasına sağlık kurulu raporuna bağlı olarak izin verilmiştir.

Pomem sağlıktan elenen 60 gün içinde yürütme durdurma istemli idari dava açmalıdır. Bu davalarda mahkeme heyet hastaneye sevk ederek sağlık raporu aldırmaktadır.

Pomem Hepatit B yüzünden elenenlerin öncelikle dikkat etmesi gereken husus, haklarında usuli şartların sağlanıp sağlanmadığı olacaktır. İkinci bir hastaneden rapor aldırılmadan okuldan elenmeniz durumunda davanızın uygulanan eksik usul yönünden reddi gerekecektir.

En yukarı çık