Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

guvenlik sorusturmasi otel kaydi etkisi

Öncelikle belirtmek isteriz ki; aşağıda belirtilen hususlar İdare Mahkemeleri ve kurumlar nezdinde yapılan değerlendirmelerdir. Güvenlik soruşturmanızı gerçekleştiren idareler farklı şekilde değerlendirerek güvenlik soruşturmanıza olumsuz karar verebilir. Hukuka uygun bir idari işlem olmasa da, idare hukuku temel özellikleri gereği idari işlemler tesis edildikten itibaren icrai nitelik taşır. Bu sebeple idari işlem hukuka aykırı olsa da hakkınızda hüküm ve sonuç doğuracaktır. Güvenlik soruşturması otel kaydı nedeniyle olumsuz gelenlerin iptal davası açmaları gerekmektedir.

Kişinin ahlaki durumu, ahlaka ve adaba aykırı davranıp davranmadığı güvenlik soruşturması kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle kişiye ait otel kayıtları güvenlik soruşturmasını etkileyebilir. Ancak bu konuda net bir kriter ortaya koyabilmek mümkün değildir. Kişin aile bireyleriyle ya da mesleki veya eğitim amaçlı bir etkinlik nedeniyle arkadaşlarıyla otel kaydının olması herhangi bir sakınca oluşturmayabilir. Ancak sık sık ve farklı kişilerle, özellikle de karşı cinsle otel kayıtlarının varlığının ahlaki zaaf, ahlaka ve adaba aykırı davranış olarak değerlendirilmesi ve güvenlik soruşturmasının sonucunu olumsuz etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Otel kaydı nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde bu durumun ahlaka aykırı olmadığı izah edilmelidir.

İcra takibi konusunda mevzuatta doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak Devlet Memurları Kanununda kınama cezası gerektiren durumlar arasında sayılmaktadır. İcra takibi nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması hukuken mümkün olmamakla birlikte kişi hakkında idare nezdinde olumsuz algı oluşturma ihtimali yüksektir.

[vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]İdare mahkemesine 60 gün içerisinde Yürütme Durdurma (YD) talepli iptal davası açılmalıdır.[/vc_message]

İlgili süre içerisinde dava açmadığınız takdir de artık dava açma hakkınız düşecek, memur olma hayalleriniz son bulacaktır. Güvenlik soruşturmanızın olumsuz gelmesinin sebebini asla size söylenmez. Dava açıldığı takdir de mahkemelere gizli ibareleri belge olarak gönderilir. Güvenlik soruşturması otel kaydı veya icra takibi nedeniyle olumsuz sonuçlanacak adaylar aşağıdaki bilgileri mutlaka bilmelidir.

Güvenlik Soruşturması Hangi Durumlarda Olumsuz Çıkar?

1- Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkınızda soruşturma başlatılmış ise yürütülen soruşturmanın içeriğine göre güvenlik soruşturmanızın olumsuz gelebilir. Bazı durumlarda soruşturma süresince güvenlik soruşturmanız bekletilebilir.

2- Hakkınızda yürütülen kovuşturma neticesinde ceza mahkemesinden beraat kararı alırsanız güvenlik soruşturmanızı olumsuz hiçbir etkisi olmamalıdır.Zira beraat kararı artık size isnat edilen suçu işlemediğinizin mahkeme tarafından hükme bağlanmasını ifade eder.

3- Cumhuriyet Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili makam tarafından soruşturmaya yer olmadığı yani takipsizlik kararı verir ise 2. madde de belirttiğimiz sonuçları doğurur, güvenlik soruşturmanıza hiçbir olumsuz etkisi olmamalıdır.

4- Asliye Ceza Mahkemeleri veya Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından hakkınızda verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ( HAGB) kararı mevzuat uyarınca hakkınızda hiçbir hukuki sonuç doğurmaması gereklidir. Fakat bazı idareler hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) sebebiyle güvenlik soruşturmalarını olumsuz olarak değerlendirmekte, adayları elemektedir. Bu konuda hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ( HAGB) kararında hükmedilen cezanın nevi ve süresi dikkate alınmaktadır. Bu değerlendirmeye göre güvenlik soruşturmanızın olumlu veya olumsuz olacağına karar verilmektedir.

5- Bankasya, Fetö soruşturmaları kapsamında örgüte üyelik kriteri olarak değerlendirilmekte ve adayların güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmaktadır. Sadece bankasya da hesabın bulunması güvenlik soruşturmasına engel olmaması gerektiğini üzerinde mahkemeler ve idareler hemfikir olsa da bu kritere farklı durumlar eklendiğinde ve 17-25 Aralık sonrası hesaba aktif para harekatı gerçekleşmişse güvenlik soruşturmanızın olumsuz gelmesi hukuka uygun bir idari işlemdir.

6- Otel kayıtları, emniyet sistemi ile otellerin entegre sistemiyle kayıt altında tutulmaktadır. Bu sebeple kişinin ahlaki zafiyeti, karşı cinse zaafı gibi konularda idarenin önem verdiği konulardan biridir. Otel kayıtları noktasında idareler; kalınan gün sayısı, kalınan kişi, otelin bilgisi gibi kriterleri değerlendirmektedir. Güvenlik soruşturması otel kaydı nedeniyle olumsuz sonuçlanan adaylar bir çok kez ve birden fazla kişiyle otel kaydına rastlananlar olacaktır.

7-Hakkınızda açılan icra takibi ( Bankaya borç, kişiye borç vs) veya hukuk davası (Boşanma, tazminat, iş davası vs) hiçbir şekilde güvenlik soruşturmasına olumsuz etkisi olmaz. Bu sebeple güvenlik soruşturması otel kaydı ve icra takibi gibi nedenlerle olumsuz geleceğinden şüphelenenler yazımızda cevaplarını bulabilir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık