0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu

 • 214 2142812 law logo png lawyer

  Askeri Ceza Kanunu 1.Madde – Askeri Cürüm Ve Kabahat

   

   /
  Gerekçe ve Örnek Kararlar
 • 214 2142812 law logo png lawyer

  Askeri Ceza Kanunu 2.Madde – Askerlerin Askeri Olmayan Suçları

   

   /
  Gerekçe ve Örnek Kararlar
 • 214 2142812 law logo png lawyer

  Askeri Ceza Kanunu 3.Madde – Askeri Şahıslar

   

   /
  Gerekçe ve Örnek Kararlar
  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 4.Madde – İhtiyat Askeri Şahıslar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 5.Madde – Asker Kişilerin Yabancı Ülkelerde İşledikleri Askerî Suçlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 6.Madde – Müttefik Hükümetlerin Askeri Şahıslarına Karşı Yapılan Suçlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 7.Madde – Harb Hükümleri Ve Cari Olacağı Hal Ve Vakitler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 8.Madde – Seferberlik Ve Tarifi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 9.Madde – Düşman Karşısı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 10.Madde – Silahlı Eşkiya

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 11.Madde – Silahlının Tarifi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 12.Madde – Hizmetin Tarifi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 13.Madde – Memur, Amir Ve Üstün Tarif

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 14.Madde – Toplu Erbaş Ve Er Karşısının Tarifi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 15.Madde – Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 16.Madde – Ordu Ve Kıtanın Tarifi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 17.Madde – İstirdat Ve Tazminat Nasıl Hükmolunur

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 18.Madde – Askeri Ceza Kanununda Yazılı Cezanın İcrası Ve Disiplin Cezalarının Tatbiki

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 19.Madde – Disiplin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 20.Madde – Ölüm Cezası

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 21.Madde – Şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 22.Madde – Ağır Hapis Ve Hapis Cezalarının Mahiyeti Ve Neticeleri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 23.Madde – Kısa Hapis Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 24.Madde – Göz Ve Oda Hapsi Cezalarının Mahiyeti, Neticeleri Ve Yerine Getirilmesi (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 25.Madde – Erbaş Ve Er Hakkında Oda Ve Katıksız Hapis Cezalarının Mahiyeti Ve İcrası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 26.Madde – Katıksız Hapsin İcrası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 27.Madde – Katıksız Hapsin Değiştirilmesi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 28.Madde – Kısa Hapis Cezalarının Tatbikı Şartları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 29.Madde – Fer’i Askeri Cezalar(2)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 30.Madde – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezası (3)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 31.Madde – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezasının Niteliği Ve Sonuçları (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 32.Madde – Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası, Niteliği Ve Sonuçları (2)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 33.Madde – İhraç Cezasının Mahiyeti Ve Neticeleri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 34.Madde – Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması (3)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 35.Madde – Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları Ve Yerine Getirilmesi (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 36.Madde – Rütbenin Geri Alınması Cezasının Mahiyeti Ve Neticeleri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 37.Madde – Umumi Mahkemelerin Verdiği Cezaların İcabettiği Askeri Fer’i Cezaların Tatbiki Şekli

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 38.Madde – Yeni Baştan Askerlik Cezası, Mahiyeti Ve Neticeleri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 39.Madde – Askeri Mahkemelerce Verilen Tutuklama Kararları İle Asker Kişiler Hakkında Verilen Cezaların Ve Tutuklama Kararlarının İnfaz Yeri (2)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 40.Madde – Teşebbüs

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 41.Madde – İştirak

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 42.Madde – Tekerrür

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 43.Madde – Cürüm Ve Cezaların İçtimaı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 44.Madde – Cezaya Ehliyet Veren, Kaldıran Ve Hafifleten Sebepler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 45.Madde – Din Ve Vicdana Göre Lazım Sayılan Hareketler Cezaya Ehliyeti Ve Tesiri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 46.Madde – Korku Ve İhtiyari Sarhoşluğun Cezaya Tesiri Erteleme (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 47.Madde – Erteleme (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 48.Madde – Askeri Suçlarda Şikayet Ve İzin

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 49.Madde – Askeri Cürümlerde Dava Ve Cezanın Nasıl Düşeceği

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 50.Madde – Cezanın nasıl arttırılacağı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 51.Madde – Cezanın Arttırılması İcabeden Sebepler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 52.Madde – Memnu Hakların Ne Suretle Geri Verileceği Ve Neticeleri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 53.Madde – Şartla Salıverilme (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 54.Madde – Vatan Aleyhindeki Cürümler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 55.Madde – Harb Hiyaneti

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 56.Madde – Milli Müdafaaya Hiyanet

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 57.Madde – Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 58.Madde – Milli Mukavemeti Kırmak

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 59.Madde – Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 60.Madde – Söz Vererek Tahliye Olunan Harb Esirleri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 61.Madde – Seferberliği Geciktirenlerin Ve İhlal Edenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 62.Madde – Müstahkem Bir Mevkii Veya Kendi Mevkiini Veya Kendisini Veya Bir Gemiyi, Bir Tayyareyi Düşmana Teslim Eden Kumandanların Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 63.Madde – Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 64.Madde – Çağırılıpta Gelmiyen Yedek Subaylar, Yedek Astsubaylar Ve Askeri Memurların Cezaları:(1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 65.Madde – Vazife Ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 66.Madde – Firar Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 67.Madde – Yabancı Memlekete Firar Edenlerin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 68.Madde – Mehil İçinde Yakalananların Cezası (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 69.Madde – Düşman Tarafında, Düşman Kaşısında, Mahsur Mevkiden Kaçanların Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 70.Madde – Sözleşerek Firar Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 71.Madde – Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 72.Madde – Firar Cezalarının Sonraya Bırakılması

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 73.Madde – Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 74.Madde – Firara Kalkışanları Haber Vermiyenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 75.Madde – Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 76.Madde – Tutukevi Veya Cezaevinden Kaçmak Veya Kaçmaya Aracı Olmak (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 77.Madde – Göz Veya Oda Hapsi Ceza Yerinden Kaçmak, İnfaz Şartlarına Uymamak, Kaçmaya Aracı Olmak (2)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 78.Madde – Düşman Tarafına, Yabancı Memlekete Kaçanlar Hakkında Mali Ve Fer’i Cezalar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 79.Madde – Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 80.Madde – Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 81.Madde – Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 82.Madde – Amir Veya Üstü Tehdit (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 83.Madde – Bilerek Doğru Söylemeyenlerin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 84.Madde – Yalan Yere Şikâyet (2)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 85.Madde – Amir Ve Mafevkine Hakaret Edenlerin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 86.Madde – İtaatsizlik Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 87.Madde – İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 88.Madde – Toplu Asker Karşısında Veya Hizmetten Savuşmak İçin Veya Silahlı İken Yapılan İtaatsizliğin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 89.Madde – Büyük Zararlar Veren İtaatsizliğin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 90.Madde – Mukavemet Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 91.Madde – Amire Ve Mafevka Fiilen Taarruz Edenlerin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 92.Madde – Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 93.Madde – Muharrik Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 94.Madde – İsyan Muharriki Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 95.Madde – Hilafı Salahiyet Askerlik İşleri İçin Toplananlar Ve Müzakere Yapanların Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 96.Madde – Askerlikten Soğutanların Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 97.Madde – Fesat Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 98.Madde – Fesadı Haber Vermeyenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 99.Madde – Fesadı Haber Verenlerin Cezadan Kurtulması

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 100.Madde – Askeri İsyan Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 101.Madde – Askeri İsyanda Önayak Olanların Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 102.Madde – Düşman Karşısında Askeri İsyan Suçlularının Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 103.Madde – Askeri İsyan Ve Fesada İştirak Edenlerden Nadim Olanların Cezalarının Azaltılması

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 104.Madde – Askeri Fesat Ve İsyana İştirak Edenlerden Önayak Sayılacak Diğer Askerler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 105.Madde – Fesat Ve İsyan Suçlularının Cezalarının Azaltılması

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 106.Madde – Askeri Karakol Ve Nöbetçi Ve Devriyeye Taarruz Edenlerin Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 107.Madde – Bu Fasıldaki Cezalar Maduna Tatbik Olunabilmesinin Şartı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 108.Madde – Madununa Hizmetle Münasebeti Olmayan Emirler Verenlerin Ve Mutalebede Bulunanların Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 109.Madde – Madununa Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 110.Madde – Madunun Şikayetnamesini Saklayan Veya Geri Aldıranların Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 112.Madde – Askeri Mahkemeler Üzerinde Tesir Yapanların Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 113.Madde – Askeri Şahısları Mürettep Oldukları Yerlerden Geriye Sevkedenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 114.Madde – Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 115.Madde – Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması(1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 116.Madde – Madununa Sövüp Sayan Veya Fena Muamelede Bulunanların Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 117.Madde – Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 118.Madde – Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan Veya Ölümüne Sebep Olan Mafevka Verilecek Ceza

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 119.Madde – Mafevkin Cürüm Sayılmıyacak Olan Fiilleri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 120.Madde – Bu Fasıldaki Suçlarda Karakolun Vaziyeti

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 121.Madde – Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita Ve Şekilleri Yakanlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 122.Madde – Ganimet Almak İçin Uzaklaşan, Ganimet Alan Ve Aldığı Şeyi Teslim Etmeyenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 123.Madde – Yağmacılığın Tarifi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 124.Madde – Yağmacılığın Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 125.Madde – Bir Kimsenin Malını Tahrip Veya İmha Edenlerin Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 126.Madde – Zorla, Müessir Fiillere Birden Ziyade Şahısların İştirakiyle Yağmacılık Ve Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 127.Madde – Muharebe Meydanlarında Ölülerin ,Esirlerin, Yaralıların Mallarına Tecavüz Edenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 128.Madde – Kıtasından Geri Kalarak Ahaliye Taaddi Edenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 129.Madde – Fiillerin Türk Vatandaşlarına Karşı Yapılmasının Cezası

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 130.Madde – Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip Ve Terk Ve Kaybedenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 131.Madde – Eşyayı Ve Malları Çalan, Satan, Rehine Veren Ve Alanlar (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 132.Madde – Üstünün, Astının Veya Arkadaşının Bir Şeyini Çalanlar (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 133.Madde – Bozuk Ölçü Kullananlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 134.Madde – Hakikata Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim Ve İta Edenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 135.Madde – Rüşvet

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 136.Madde – Dikkatsizlik Edenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 137.Madde – Tekasül Dolayısiyle Esliha Ve Harb Malzemesinden Bir Şeyin Hasara Uğramasına Sebep Olanlar:(3)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 138.Madde – Askeri Mahkeme İşine Sekte Verenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 139.Madde – Suç Yapılmasına Göz Yumanlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 140.Madde – Mahsup Ve Mevkufları Firar Ettirenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 141.Madde – Erzak Tağşiş Edenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 142.Madde – Bozuk Erzaktan Tayınat Verenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 143.Madde – Şartnameye Aykırı Mal Ve Hizmet Kabul Etmek (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 144.Madde – Umumi Surette İhmal Ve Tekasül

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 145.Madde – Madununa Nezarete İhmal Edenler, Madunun Suçları Hakkında Takibatta Bulunmayanlar :(2)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 146.Madde – Başkasının Yaralanmasına Ve Ölmesine Sebep Olanlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 147.Madde – İzinsiz Evlenenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 148.Madde – Siyasi Faaliyetlerde Bulunanlar (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 149.Madde – Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelere İlişkin Suçlar:(2)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 150.Madde – Şeref Ve Haysiyete Dokunan Fiiller Ve Cezaları

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 151.Madde – Kumar Oynayanlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 152.Madde – Irza Ve İffete Tecavüz Edenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 153.Madde – İffetsiz Bir Kimse İle Evlenen Veya Böyle Bir Kimse İle Yaşayanlar (1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 154.Madde – Talebelik Hukukunun Zıyaını Mucip Haller

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 155.Madde – Orduya Mensup Olmayanlar Hakkında Bu Kanunun Tatbikı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 156.Madde – Bir Kıtanın Hizmetinde Bulananların Mukavelelerinin Dahi Askeri Mahkemelerce Feshi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 157.Madde – Muharip Orduda Bulunan Yabancı Subaylara Bu Kanunun Tatbiki

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 158.Madde – Harb Esirleri Hakkında Bu Kanunun Tatbikı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 159.Madde – Muharebe Meydanında Hiyanet Ve Muhariplerin Mallarına Tecavüz Edenler Hakkında Bu Kanunun Tatbik

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 160.Madde – Harekat Mıntakasında Askere Tecavüz Edenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 161.Madde – Yabancı Memlekette Türkiye Askerlerine, Memurlarına Makamlarına Karşı Cürüm İşleyenler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 162.Madde – Disiplin Tecavüzü Ve Kabahat

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 163.Madde – Disiplin Cezalarının Verilmesi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 164.Madde – Disiplin Cezasiyle Cezalandırılanlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 165.Madde – Disiplin Cezalarının Nevileri

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 166.Madde – Disiplin Cezalarının Nasıl Verileceği

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 167.Madde – Cezaların İçtima Hali

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 168.Madde – Disiplin Cezası Vermeğe Salahiyetli Amirler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 169.Madde – Disiplinin Temini İçin Tevkif Salahiyeti

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 170.Madde – Ceza Vermek Salahiyeti Olan En Yakın Amir İle Daha Yüksek Amirlerin Ceza Vereceği Haller

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 171.Madde – Disiplin Amirlerinin Ceza Salahiyet

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 172.Madde – Disiplin Amirlerine Vekalet Edenler(1)

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 173.Madde – Askeri Adli Hakim Ve Memurlara Verilecek Cezalar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 174.Madde – Disiplin Cezalarının Tatbikı Sureti

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 175.Madde – Failin Müdafaa Hakkı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 176.Madde – Cezanın Şiddetli Verileceği Haller

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 177.Madde – Mevkufiyetin Cezaya Mahsubu

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 178.Madde – Mafevka Arzedilecek Cezalar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 179.Madde – Disiplin Cezalarında Müruru Zaman

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 180.Madde – İnfaz Edilmiş Disiplin Cezalarının Mahkemece Mahsubu

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 181.Madde – Cezanın Katileşmesi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 182.Madde – Cezanın Vakti İnfazı Zaman

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 183.Madde – Cezanın İnfazı Sureti

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 184.Madde – Yüksek Disiplin Amirlerinin Cezaları Değiştirme Salahiyet

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 185.Madde – Uyarı, Aylık Kesilmesi, İzinsizlik Ve Sıra Harici Hizmet Cezalarının İnfazı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 186.Madde – Disiplin Cezasının Müruruzamanı

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 187.Madde – Cezalının Ayrılması Halinde Yapılacak Muamele

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 188.Madde – Şikayet

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 189.Madde – Şikayetin Kabulü Veya Reddi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 190.Madde – Cezanın Kaldırılması Ve Değiştirilmesi

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 191.Madde – Cezanın Kaldırılacağı Ve Değiştirileceği Haller

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 192.Madde – Son Maddeler

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar

  • 214 2142812 law logo png lawyer

   Askeri Ceza Kanunu 193.Madde – İlga Edilen Kanunlar

    

    /
   Gerekçe ve Örnek Kararlar