Askeri Ceza Kanunu Madde 5 – 6

Askeri Ceza Kanunu Madde 5 – 6

askeri ceza kanunu madde 5

Askeri Ceza Kanunu Madde 5

Asker Kişilerin Yabancı Ülkelerde İşledikleri Askeri Suçlar

Asker kişilerin yabancı ülkelerde Türk askeri kıt’a, karargâh ve kurumlarında veya diğer resmi görevleri sırasında veya esir kamplarında işledikleri askerî suçlar, Türkiye’de işlenmiş sayılır. Bunlar hakkında yabancı ülkede hüküm verilmiş olsa bile, Milli Savunma Bakanının talebi üzerine Türkiye’de tekrar muhakeme olunurlar. Bu halde, yabancı ülkede verilip infaz edilen ceza, verilecek cezadan indirilir. Ceza nevileri farklı ise, mahkeme yapılacak indirmeyi tayin eder.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu Madde 5 Açıklaması

Maddenin ilk metni, 20/10/1963 tarih ve 353 sayılı Kanunun 259.Mdde ile yürürlükten kaldırılmıştı. 4551 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

Suçun işlendiği yer, gerek uygulanacak kanunun gereke yargı yetkisini belirlenmesi açısından önem taşır. Suçun Türkiye’de işlenmesi halinde mülkilik ilkesi gereğince Türk Kanunları uygulanır. Burada ‘Türkiye’, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesini ifade eder.


askeri ceza kanunu 5 madde nedir
askeri ceza kanunu 5

Askeri Ceza Kanunu Madde 6

Müttefik Hükümetlerin Askeri Şahıslarına Karşı Yapılan Suçlar

Müttefik hükümetlerin askeri şahısları ile müşterek vazife sırasında bu şahıslara karşı yapılan askeri suçlar müttefik hükümetler ile mukabele bilmisil mukavelesi varsa Türkiye askeri şahıslarına yapılmış sayılarak ona göre cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu Madde 6 Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek ikili anlaşmalar çerçevesinde gerek Birleşmiş Milletler Görev Gücü olarak gerekse NATO üyesi olarak Barışa Katkı Harekatı çerçevesinde, diğer ülkelerde asker bulundurması söz konusu olduğu gibi, dost ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları uyarınca ülkemizde de yabancı devlet askerlerinin bulunması ve Türk ve yabancı ülke askerlerinin birlikte görev yapmaları mümkündür. Bu nedenlerle 6.maddeyle mağdur bakımından şahsilik ilkesi, düzenlenmiştir.

Bu hükme göre Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu asker kişilerle yabancı ülke askerlerinin müşterek katıldıkları bir görev sırasında, karşılıklı anlaşma bulunması koşuluyla, yabancı ülke asker kişilerine karşı işlenen suçlar, Türk askerlerine yapılmış gibi cezalandırılacaktır. Bir başka ifadeyle Türk asker kişileri tarafından yabancı ülke asker kişilerine karşı işlenen suçların Türk Askeri Ceza Kanununa göre cezalandırılabilmesi için, suçun mağduru olan asker kişinin mensup olduğu devletin de aynı şekilde hareket edeceğine dair aralarında anlaşmanın bulunması şarttır. Böyle bir anlaşma bulunmadığı takdirde, yabancı asker kişiye karşı suç işleyen Türk askeri şahsın eylemi, genel hükümlere (TCK’ye) göre değerlendirilecektir.

Askeri Kanunu 5. ve 6. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
askeri ceza kanunu 6 nedir
askeri ceza kanunu 6

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık