0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Genel

genel

11basit yargilama usulu cmk
Basit yargılama usulü, iddianamenin kabulünden sonra CMK 251. maddesinde sayılı suç tiplerinde mahkemenin takdirine bağlı olarak duruşma açılmadan dosya üzerinde yürütülen, olağan yargılama usulünden daha hızlı ve basit bir ceza muhakemesi usulüdür. Diğer bir tanımla basit yargılama usulü; iddianamenin kabul edilmesi sonrasında adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis...
Devamını Oku
11idari yargida temyiz kanun yolu
İdari yargıda temyiz kanun yolu, ilk derece idare ve vergi mahkemesi ve istinaf mahkemesi tarafından verilen kararların taraflardan biri veya her ikisi tarafından hukuka aykırı ya da hatalı olduğu gerekçesiyle bir üst merciye taşınarak itiraz edilmesidir. İlk derece mahkemesi kararı ile istinaf mahkemesinin verdiği kararlar her zaman taraflar için tatmin edici olmaz. Bu durumda taraf...
Devamını Oku
11sure uzatim dilekcesi
Süre uzatım dilekçesi, yargılama esnasında tarafların dilekçe sunma sürelerine eklenmesi için ve dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliğ olmasından sonra cevap süresinin uzatılması için yargılama yapan mahkemeye gönderilen dilekçedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesinde ve 317. maddesinde cevap dilekçesini verme süresi ile dilekçelerin verilmesi düzenlenmiştir. İşbu maddelere göre cevap dilekçesini verme süresi, dava...
Devamını Oku
11sigorta hukukunda arabuluculuk
Sigorta hukukunda arabuluculuk zorunludur. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre Türk Ticaret Kanunu’nun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, sigorta hukukundan...
Devamını Oku
11bilirkisi nedir
Bilirkişi, mahkemelerde hakimin ya da soruşturma evresinde savcıların talebiyle çalışan ve uzmanlık alanına göre mahkemeye bilgi sunan kişidir.
Devamını Oku
11fahis kira artisi
Fahiş kira artışı, kira bedelinin piyasa koşullarına kıyasla makul olmayacak şekilde artırılmasıdır. Konut kiralarında, kira artış oranı TÜFE verilerine göre hesaplanır. Kiralardaki ani artışlara karşı yapılan yasal düzenleme ile kira artış oranının 11.06.2022 – 01.07.2024 tarih aralığında geçerli olmak üzere en fazla %25 olabileceği düzenlenmiştir. Ev sahibinin %25 oranından fazla artırım yapmaması gerekir. 6098 sayılı...
Devamını Oku
11adli tatil
Adli tatil ne zaman sorusu her yıl olduğu gibi bu yılda yazın gelmesiyle fazlaca sorulmaya başlandı. Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren 43 günlük zaman dilimine denir. Bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatil, 1 Eylül 2024 itibariyle sona erecek. 6100 sayılı...
Devamını Oku
11yasadisi bahis oynayanlar nasil tespit edilir
Yasadışı bahis oynayan veya oynatanların en merak ettiği soru; “Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?“dir. 7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin, birinci fıkrasında “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” Şeklindeki düzenleme...
Devamını Oku
11ankara avukat kim
Ankara avukat, yargı mercileri önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenlidir. Avukatlık mesleği, hukuk eğitimi almış, avukatlık resmi stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan baroya kayıtlı kimseler tarafından icra edilir. Ankara avukat ise Ankara merkezli tüm ülke...
Devamını Oku
11e durusma talebi ornegi
E-duruşma, hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarını ve usul işlemleri yapabilmelerini; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerini sağlayan sistemdir. E-duruşma usul ve esasları, 30 Haziran 2021 Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik’te ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. e-Duruşma...
Devamını Oku
11doktora siddet davalari cezasi
Doktora şiddet davaları son zamanlarda çok fazla artmıştır. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı şiddet eylemlerinin sıklığının gittikçe arttığı bu dönemde özelikle fiziksel şiddetin önüne geçilebilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Fakat bu düzenlemeler yetersiz ve caydırıcı değildir. Sağlık çalışanlarına yönelik, fiziksel, sözel, psikolojik herhangi bir yolla, kanunlarda suç olarak tanımlanmış bir eylemin gerçekleştirilmesi, şeklinde tanımlayabileceğimiz “sağlıkta şiddet”, gündemden...
Devamını Oku
11hukuk fakultesi ogrenci bursu
Her düzenli olarak verdiğimiz hukuk fakültesi öğrenci bursunu bu yıl 31.12.2023 tarihinde açıklayacağız. 2 hukuk fakültesi öğrencisine vereceğimiz burs öğrenim hayatı boyunca sürecektir. Hukuk fakültesi öğrenci bursumuz aylık 2.000 TL’dir. 12 ay boyunca devam edecektir. Her yıl eylül ayında okulların başlaması sebebiyle o aya özel 2 aylık yatacaktır. Üniversite öğrencilerinin kaliteli bir eğitim alabilmeleri ülkemizin...
Devamını Oku
11bireysel emeklilik sistemi bes
Bireysel emeklilik sistemi (BES), emeklilik sürecini rahat geçirmek adına, kişilere birikim yapma fırsatı sunan, bunun yanında devlet katkısı ile desteklenen özel bir emeklilik sistemidir. Bireysel emeklilik sisteminin kısaltılmış hali BES’tir. Bireysel emeklilik sistemi, çalışan kişilere emeklilik gelirine ek bir gelir imkanı veren ve Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak düzenlenen özel emeklilik sistemidir. Bireysel emeklilik sistemine...
Devamını Oku
11dernek nasil kurulur
Dernek kurmak istiyorum diyen sivil toplum gönüllülerinin en büyük sorunu “Dernek nasıl kurulur” sorusudur. Dernek, en az 7 kişi ile bir araya gelip, dernek kuruluş bildirim formunu doldurmaları ve kuruluş amaçlarını detayları ile birlikte belirten dernek tüzüğü hazırlamaları gereklidir. Dernek kurucu üyeleri tarafından hazırlanan tüzük ve imzalanan bu evrakların, İl Sivil Toplum Müdürlüğü, dernekler birimine...
Devamını Oku
11vakif nasil kurulur
Vakıf kurmak isteyenlerin aklındaki en önemli soru “vakıf nasıl kurulur” sorusudur. Vakıfların kuruluş ve işleyişi ile ilgili hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil Ve İlanı Hakkında Tüzük, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliğinde yer almakta olup diğer ilgili mevzuatta da hükümler bulunmaktadır. Türk Medeni Kanununun 101....
Devamını Oku
1 2 3 30