Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu

Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu

cubuk avukat hukuk burosu

Çubuk avukat ve hukuk büroları, Ankara Çubuk bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Çubuk bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukatlar kişi, kurum ya da kuruluşlara hukuki danışmanlık yapar, müvekkillerinin iş ve işlemlerini, şikayet, talep ve başvurularını, davalarını ve diğer hukuki süreçlerini takip ederler. Avukatların müvekkillerinin işlerini takip edebilmesi için müvekkil tarafından avukata vekaletname verilmesi gerekmektedir. Vekaletnameyle birlikte hizmetin içeriğinin belirlendiği avukatlık sözleşmesi imzalanması da faydalı olacaktır. Avukatlık özel bir meslektir ve genellikle serbest olarak icra edilir. Bununla birlikte avukatlık kanunlarımızda kamu hizmeti olarak tanımlanmıştır.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Özellikle İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Şanlıurfa gibi büyük şehirler başta olmak üzere ülkemizin pek çok ilindeki hukuk büroları ile koordineli çalışman Büromuz Ankara merkezli olmakla birlikte ulusal ve uluslararası her türlü alanda hizmet vermektedir.. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Çubuk Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Çubuk Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Çubuk Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çubuk/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Çubuk ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Çubuk ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
cubuk avukat ucretleri
cubuk avukat ucretleri

Çubuk Avukat Ücreti

Ankara Barosu, her sene güncellediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile dava ve hukuki iş kalemleri için tavsiye niteliğinde avukatlık ücret listesi yayınlamaktadır. Her hukuki işin kapsamı birbirinden farklı olduğundan Çubuk avukat ücreti, müvekkil ile Çubuk avukat arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir. Çubuk avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Terkin ve Mirasta İade Davaları 15.625,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Önalım (Şufa) Davaları 15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 7.315,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmalı 19.315,00 TL
 • Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin Duruşmasız 19.315,00 TL
 • Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin Duruşmalı 23.125,00 TL
 • Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 11.690,00 TL
 • Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 8.190,00 TL
 • Sayıştay’da Görülen Davalar 11.690,00 TL
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 33.315,00 TL
 • Şirket Pay Devri 7.500,00 TL
 • Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 20.815,00 TL
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 5.500,00 TL
 • Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 8.000,00 TL

Ankara Çubuk Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Çubuk ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Çubuk İş Hukuku Avukatı

Ankara Çubuk bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİstifa veya işten çıkarmanın, sözleşmenin, feshin, ücret ve çalışma şartlarının hukuka uygun olup olmadığı, sözleşmeye ve kanunlara uyulup uyulmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık.
Davanın AçılmasıTüm delillerin, bilgi ve belgelerin araştırılması, toplanması, kontrolü, incelenmesi, iş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, izin, asgari geçim indirimi, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi davalar, işe iade davası, iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili talep ve davalar ile  işçilerin diğer haklarından kaynaklanan talep ve davalar.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi, işverenin temsili, işverene karşı ve işveren tarafından açılacak davalar ile yapılacak başvuru ve taleplerin takibi, iş ilişkisinin ve çalışma şartlarının tespit ve tanımlanmasında hukuki danışmanlık.
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasındaki ve ayrıca sendika ile üst kuruluşlar ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki  tüm hukuki süreçler, sendika ile ilgili tüm talep, başvuru, takip ve davalar.

Çubuk Boşanma ve Aile Avukatı

Çubuk boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, durumun ve şartların tespiti, ön hazırlık ve delillerin araştırılarak toplanması, gerekli mallara tedbir konulması, koruma kararının ve gereken diğer önlemlerin aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, evlilik birliği içinde ya da müvekkilin katkısıyla edinilen malvarlığı değerleri ve kazanımlarla ilgili taleplerin oluşturulması ve önlemlerin alınması, duruşmaların takibi,  nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava SonrasıDava sonuçlarını takibi ve icrası, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Çubuk Ceza Avukatı

Ankara Çubuk bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet, savunma ve beyan dilekçelerinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, kaldırma ve değiştirme talepleri,
cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delillerin araştırılması, incelenmesi, delil eklenmesi,
sanık açısından etkin savunma yapılması, mağdur ve müşteki taleplerinin takibi tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf  ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, istinaf ve temyiz dilekçelerine cevap verilmesi, gereken hallerde ek beyan ve açıklamalarda bulunulması, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Çubuk Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması, yazılı ve sözlü danışmanlık
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, dilekçe ve beyanların hazırlanması, kanun yollarına başvuru ve takibi
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler, idari ve adli başvurular ve takibi
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler, inceleme, değerlendirme, talep, başvuru ve takip

Çubuk Yabancılar Avukatı

Çubuk bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, olumsuz sonuçlara karşı idari ve adli yollara başvuru ve takibi
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, şikayet, başvuru, savunma, itiraz ve diğer kanun yollarının takibi,
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri. Şikayet, soruşturma, kovuşturama ve dava takibi

Çubuk Gayrimenkul Avukatı

Çubuk ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi (izalei şüyu), Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları, taşkın inşaat, sınır düzeltilmesi  vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. sınırlı ayni haklar ve diğer haklarla ilgili şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul rehni, alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma, trampa, takas kira vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Çubuk İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Çubuk bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, itirazın kaldırılması ve iptali, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri, takibe itiraz, takibin durdurulması.
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, hacze itiraz ve haczin kaldırılması.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikayet, menfi tespit ve istirdat vs. davaların açılması ve takibi.

Çubuk Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Çubuk ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞahıslara, şirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti, idari ve adli talep ve başvuruların takibi, ihtarname ve yazışmaların hazırlanması.
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve açılan davaların takibi, dava ve cevap dosyalarının hazırlanması ve incelenmesi, kanun yollarına başvuru, gereken hallerde şikayet başvurusu ve ceza soruşturma ve kovuşturmalarında savunma

Çubuk İdare Hukuku Avukatı

Çubuk ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çubuk Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Çubuk avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı başvuru, savunma, itiraz ve iptal davasının açılması,
yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin eylem veya işleminden kaynaklı doğan zarardan ötürü idareye başvuru, itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Çubuk Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Çubuk ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık