Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu

Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu

sincan avukat hukuk burosu

Sincan avukat ve hukuk büroları, Ankara Sincan bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Sincan bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar.

Sincan avukatları yıllardır kazandığı tecrübe ve edinilmiş bilgi birikimleri ile müvekkillerine hukuki danışmanlık başta olmak üzere, dava açılma süreci, bu sürecin takip edilmesi gibi iş ve işlemleri büyük bir özveri ile gerçekleştirir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık avukatları da Ankara’nın birçok ilçesinde olduğu gibi Sincan’da da müvekkillerinin hukuki iş ve işlemlerini titizlikle takip etmektedir.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara’da kurulmakla beraber İstanbul, İzmir, Mersin, Kayseri, Adana gibi ülkemizin pek çok büyük şehirlerinde bulunan avukatlık büroları ile koordineli olarak faaliyet göstermektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık her türlü ulusal ve uluslararası alanda hizmet vermektedir. Farklı hukuk dallarında çalışmalarını sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu’nun temel bazı faaliyet alanları şu şekildedir:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Sincan Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Sincan Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Sincan Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Sincan ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Sincan ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
sincan avukat ucretleri
sincan avukat ucretleri

Sincan Avukat Ücreti

Ankara Barosu, her sene güncellediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlamaktadır. Müvekkiller ile Sincan avukatları arasındaki Sincan avukat ücreti de her sene güncellenen Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenmektedir. Ancak belirtmekte fayda görülmektedir ki, burada belirtilen ücretler tavsiye niteliğinde olup her dava türü için geçerli değildir. Zira, her hukuki iş kapsamı itibariyle birbirlerinden ayrılmaktadır.

Sincan avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 15.315,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 13.625,00 TL
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.) 13.815,00 TL
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 7.815,00 TL
 • Tasarrufun İptali Davaları 11.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 6.690,00 TL
 • Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 9.815,00 TL
 • İş Davalarında Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şirket Pay Devri 7.500,00 TL
 • Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 20.815,00 TL
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 5.500,00 TL
 • Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 8.000,00 TL

Ankara Sincan Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Sincan ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Sincan İş Hukuku Avukatı

Ankara Sincan bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, dava öncesi gerekli olan ihtarnamelerin çekilmesi, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti,  dava dilekçelerinin hazırlanması Dava dosyasına delillerin eklenmesi, mahkemece istenen bilgi ve belgelerin hazır edilmesi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ayrımcılık tazminatı, ugbt gibi davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, işçilerin sigorta primlerinden kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin tüm hukuki sürecin takibi, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçlerin takip edilmesi, sendikal tazminatın talep edilmesi.

Sincan Boşanma ve Aile Avukatı

Sincan boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, evlilik rejiminin tespit edilmesi, ön hazırlık ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, gerektiği yerde karşı dava açılması ve tüm delillerin mahkemeye sunulması.
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi,
nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması, nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik tüm iş ve işlemlerin takip edilmesi.

Sincan Ceza Avukatı

Ankara Sincan bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet dilekçesinin hazırlanması, uzlaştırma aşamasının takip edilmesi,
tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmelerinin sağlanması, tutukluluğa itiraz, duruşmaların aktif katılım sağlanması,
İstinaf

ve Temyiz Süreci

İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuru yapılması ve tüm sürecin takip edilmesi, yeni delillerin ortaya çıkması halinde mahkemeye sunulması, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Sincan Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, Şirket envanterlerinin sisteme işlenmesi, KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunma, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, TikTok, Ekşi Sözlük, Youtube vb. internet sitelerinden video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik tüm hukuki sürecin takip edilmesi.

Sincan Yabancılar Avukatı

Sincan bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, tanıma-tenfiz işlemlerinin takibi.
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına karşı itiraz edilmesi ve tüm dava sürecinin yürütülmesi, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları, şirketlerin vergilendirilmesine yönelik işlemler vb. tüm hukuki işlemler.

Sincan Gayrimenkul Avukatı

Sincan ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları, tapu davaları vs.
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, bağış (hibe), trampa vb. işlemlerin yapılması, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ölünceye kadar bakma akdi vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Sincan İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Sincan bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, tahliye talepli kira alacağı takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, yediemine teslim işlemleri.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikayet, istihkak davası vs. davaların açılması ve takibi.

Sincan Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Sincan ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik vergi indiriminden yararlanılması vb. gibi her konuda danışmanlık hizmeti,
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden, şirket genel kurul kararlarından kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Sincan İdare Hukuku Avukatı

Sincan ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Sincan Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Sincan avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, mahkemece iptal edilen idari işlemin yerine getirilmesi işlemlerinin takibi, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve dava sürecinin takip edilmesi.

Sincan Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Sincan ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık