Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu

Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu

beypazari avukat hukuk burosu

Beypazarı avukat ve hukuk büroları, Ankara Beypazarı bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Beypazarı bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukatlar kişi, kurum ya da kuruluşlara hukuki danışmanlık yapar, müvekkillerinin iş ve işlemlerini, şikayet, talep ve başvurularını, davalarını ve diğer hukuki süreçlerini takip ederler. Avukatlık kanunlarımızda kamu hizmeti olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte avukatlık genellikle serbest olarak icra edilen özel bir meslektir. Avukatların müvekkillerinin işlerini takip edebilmesi için müvekkil tarafından avukata vekaletname verilmesi gerekmektedir. Vekaletnameyle birlikte hizmetin içeriğinin belirlendiği avukatlık sözleşmesi imzalanması da faydalı olacaktır.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara merkezli Büromuz ulusal ve uluslararası her türlü alanda hizmet vermektedir. Büromuz özellikle İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Şanlıurfa gibi büyük şehirlerdeki ve ülkemizin pek çok ilindeki hukuk büroları ile koordineli çalışmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Beypazarı Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Beypazarı Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Beypazarı Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Beypazarı ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Beypazarı ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
beypazari avukat ucretleri
beypazari avukat ucretleri

Beypazarı Avukat Ücreti

Ankara Barosu tarafından yayınlanan ve her sene güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücretlerini belirlemektedir. Ancak bu ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır. Beypazarı avukat ücreti, müvekkil ile Beypazarı avukat arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

 • Beypazarı avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.375,00 TL
 • Kayyım ve Veraset Davaları 7.815,00 TL
 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 10.000,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Bedel Artırımı Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tespit İstemleri 7.815,00 TL
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 15.315,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 13.625,00 TL
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 7.815,00 TL
 • Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 4.190,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 22.625,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 14.315,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 19.000,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 11.315,00 TL

Ankara Beypazarı Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Beypazarı İş Hukuku Avukatı

Ankara Beypazarı bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİstifa veya işten çıkarmanın, sözleşmenin, feshin, ücret ve çalışma şartlarının hukuka uygun olup olmadığı, sözleşmeye ve kanunlara uyulup uyulmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık.
Davanın AçılmasıBütün delillerin, bilgi ve belgelerin araştırılması, toplanması, kontrolü, incelenmesi, iş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİhbar, kıdem, kötüniyet, fazla mesai, izin, asgari geçim indirimi, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi davalar, işe iade davası, iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili talep ve davalar ile işçilerin diğer haklarından kaynaklanan talep ve davalar.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş akitlerinin ve sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi, işverenin temsili, işverene karşı ve işveren tarafından açılacak davalar ile yapılacak başvuru ve taleplerin takibi, iş ilişkisinin ve çalışma şartlarının tespit ve tanımlanmasında hukuki danışmanlık.
Sendikal Uyuşmazlıklarİşçi yahut işveren ile sendika arasındaki ve ayrıca sendika ile üst kuruluşlar ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki  tüm hukuki süreçler, sendika ile ilgili tüm talep, başvuru, takip ve davalar.

Beypazarı Boşanma ve Aile Avukatı

Beypazarı boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, durumun ve şartların tespiti, ön hazırlık ve delillerin araştırılarak toplanması, gerekli mallara tedbir konulması, koruma kararının ve gereken diğer önlemlerin aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, evlilik birliği içinde ya da müvekkilin katkısıyla edinilen malvarlığı değerleri ve kazanımlarla ilgili taleplerin oluşturulması ve önlemlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası.
Dava SonrasıDava sonuçlarını takibi ve icrası, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Beypazarı Ceza Avukatı

Ankara Beypazarı bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet, savunma ve beyan dilekçelerinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, kaldırma ve değiştirme talepleri, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delillerin araştırılması, incelenmesi, delil eklenmesi,
sanık açısından etkin savunma yapılması, mağdur ve müşteki taleplerinin takibi tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi.
İstinaf ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi,  denetimli serbestlik takibi, istinaf ve temyiz dilekçelerine cevap verilmesi, gereken hallerde ek beyan ve açıklamalarda bulunulması, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi.

Beypazarı Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKVERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması, yazılı ve sözlü danışmanlık, Şirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi.
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, dilekçe ve beyanların hazırlanması, kanun yollarına başvuru ve takibi.
Erişimin EngellenmesiGoogle, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler, idari ve adli başvurular ve takibi.
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler, inceleme, değerlendirme, talep, başvuru ve takip.

Beypazarı Yabancılar Avukatı

Beypazarı bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,  vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, olumsuz sonuçlara karşı idari ve adli yollara başvuru ve takibi
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, şikayet, başvuru, savunma, itiraz ve diğer kanun yollarının takibi,
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerYabancıların Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri. Şikayet, soruşturma, kovuşturama ve dava takibi Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,

Beypazarı Gayrimenkul Avukatı

Beypazarı ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıMiras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Ortaklığın giderilmesi (izalei şüyu),
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları, taşkın inşaat, sınır düzeltilmesi  vs
Tapu İşlemleriGayrimenkul rehni, alım – satımı vs. süreçler, intifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. sınırlı ayni haklar ve diğer haklarla ilgili şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma, trampa, takas kira vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Beypazarı İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Beypazarı bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibisenetle icra takibi süreci, itirazın kaldırılması ve iptali, takibin kesinleştirilmesi, ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, alacakların tahsili işlemleri, takibe itiraz, takibin durdurulması.
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, haczin kaldırılması ve hacze itiraz.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, menfi tespit ve istirdat vs. davaların açılması ve takibi
memur muamelesini şikayet.

Beypazarı Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Beypazarı ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞahıslara, şirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti, ihtarname ve yazışmaların hazırlanması, idari ve adli talep ve başvuruların takibi,
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve açılan davaların takibi, dava ve cevap dosyalarının hazırlanması ve incelenmesi, kanun yollarına başvuru, gereken hallerde şikayet başvurusu ve ceza soruşturma ve kovuşturmalarında savunma

Beypazarı İdare Hukuku Avukatı

Beypazarı ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Beypazarı Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Beypazarı avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı başvuru, savunma, itiraz ve iptal davasının açılması,
yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin eylem veya işleminden kaynaklı doğan zarardan ötürü idareye başvuru, itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Beypazarı Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Beypazarı ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık