0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 1. Madde

11askeri ceza kanunu madde 1 nedir

Askeri Ceza Kanunu 1. Madde

Askeri Cürüm ve Kabahat

Türk Ceza Kanununa göre cürümler ve cezalar hakkında umumi suretle cari olan esaslar bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cürümler ve cezalar hakkında da tatbik olunur.

  1. Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalarıyla cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir.
  2. Bu kanunun kısa hapis cezasıyla cezalandırdığı suçlar askeri kabahatlerdir.
  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 1. Madde Açıklaması

AsCK’nın 1. maddesinin 1. fıkrasıyla, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine atıf yapılmıştır.

Maddenin 2. fıkrasının 1 numaralı bendinde “Bu kamunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalarıyla cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir,” şeklinde suçun yaptırımını tanımlanmıştır. Askeri suçlardan dolayı verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilebilmesi nedeniyle genel suçlarla askeri suçların cezalarının aynı olması karşısında bu tanım, gerek askeri suçu tanımlamada gerek askeri suçların diğer suçlardan ayrımı konusunda yetersiz kalmaktadır.

askeri ceza kanunu 1 nedir
askeri ceza kanunu 1

Askeri Ceza Kanunu 1.Madde Askeri Cürüm ve Kabahat Emsal Kararlar

Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu E:1975/6, K: 1975/4

  • Askeri Ceza Kanunu 1. Madde
  • Askeri Cürüm ve Kabahat

Kıtaya geç katılmak suretiyle baka suçu, Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olmakla beraber, bu suçun faili suç ve ceza yönünden asker sayılamayacağından “Sırf Askeri Suç” niteliğinde değildir.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu E: 2001/99, K:2001/99

  • Askeri Ceza Kanunu 1. Madde
  • Askeri Cürüm ve Kabahat

AsCk’nın 134. maddesinde yazılı suç, Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olmakla beraber, Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 20.06.1975 tarih ve 1975/6-4 sayılı kararında ortaya konulan ilkelere göre suçun unsurlarının tamamının yalnızca AsCK’da gösterilmemiş olması sebebiyle, “sırf askeri suç” sayılmasına olanak yoktur.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu E:2011/9 K: 2011/9

  • Askeri Ceza Kanunu 1. Madde
  • Askeri Cürüm ve Kabahat

Sanıkların AsCK’nın 91/1.maddesinde unsurları gösterilen basit üste fiilen taarruz suçunu temel olarak işledikleri, ancak bu filleri sonucu taksirli sorumlulukları söz konusu olacak şekilde ölüm neticesinin meydana geldiği, sanıkların eylemlerinin TCK’nın 23’üncü maddesi gereğince TCK’nın 85.maddesi kapsamında “Taksirle öldürme suçunu oluşturduğu, AsCK’da bu konuda özel bir düzenleme bulunmayıp, AsCK’nın 1.maddesi uyarınca TCK’nın taksirli sorumluluk hükümlerinin uygulanması gerektiği…


Askeri Kanunu 1. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın