Askeri Ceza Kanunu 20. Madde

Askeri Ceza Kanunu 20. Madde

askeri ceza kanunu 20 madde

Askeri Ceza Kanunu 20. Madde

Ölüm Cezası

Ölüm cezası, buna mahkum olan kimsenin hayatının izale olunmasıdır. Bu ceza askeri şahıslar hakkında askeri bir cürümden dolayı hükmedilmiş ise mahkumun kurşuna dizilmesi suretiyle infaz olunur.

Askeri olmayan bir cürümden dolayı askeri şahıslar ile askeri olmayan şahıslar hakkında askeri mahkemelerden verilen ölüm hükümleri Türk Ceza Kanununun 12. maddesi mucibince icra olunur. Bu veçhile asılacak ölüm mahkumları cezanın infazı için o baptaki ilam ve tasdik emri suretleriyle C. Müddeiumumiliğine verilirler.

Askeri Ceza Kanunu 20. Madde Açıklaması

Maddede idam cezasının mahiyeti ve infaz şekli açıklanmaktadır.

Ölüm cezası, 14.7.2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Bu Kanunla, Anayasanın 38. maddesinin 9. fıkrası “Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez” şeklinde değiştirilmiştir. Anayasanın bu hükmü ve yeni ceza adalet anlayışı karşısında 5237 sayılı TCK’da ölüm cezasına yer verilmemiştir.

Bu durumda Askeri Ceza Kanununda değişiklik yapılarak ölüm cezasının kaldırılması ve yaptırım olarak ölüm cezası öngören hükümlerde değişiklik yapılarak bu ceza yerine yaptırım olarak uygulanacak ceza türünün belirlenmesi gerekmekte idi. Ne var ki bu yola gidilmemiş ve Askeri Ceza Kanunun ölüm cezasını düzenleyen 20. maddesi ile ölüm cezası içeren diğer hükümler aynen kalmıştır.

Anayasanın 38. maddesinin 9. fıkrasında “Ölüm cezası ve genel müsadere verilemez” denilmek suretiyle idamın ceza olmaktan çıkarılmış olması, TCK’da suç karşılığında yaptırım olarak uygulanacak cezalar arasında ölüm cezasına yer verilmemiş olması karşısında, Askeri Ceza Kanunun bu hükmü “uygulanmayan (metruk)” norm niteliğindedir. Sonuç olarak, askeri suçlar karşılığı ölüm cezası verilemez. Askeri Ceza Kanununda ölüm cezası ile cezalandırdığı suçlarda sanık lehine olarak “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası verilmesi gerekir.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 20 madde nedir
askeri ceza kanunu 20 madde nedir

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık