Askeri Ceza Kanunu 15. Madde

Askeri Ceza Kanunu 15. Madde

askeri ceza kanunu madde 15

Askeri Ceza Kanunu 15. Madde

Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi

 1. Bu kanunun tatbikatında nöbetçi hazarda ve seferde emniyet, muhafaza, disiplin, tarassut maksatlarıyla silahlı olarak bir yere konulan ve muayyen bir talimatı bulunan tek veya çift askerdir.
 2. Karakol hazarda ve seferde aynı maksatlarla konulan ve bir amir emrinde bulunan silahlı bir kısım askerdir.
 3.  Devriye hazarda ve seferde aynı maksatlarla muayyen bir mıntıkada seyyar olarak vazife yapan bir veya daha ziyade silahlı askerdir.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 15. Madde Açıklaması

Maddede; nöbetçi, karakol ve devriye kavramları tanımlanmaktadır.

 • Nöbetçi: Kavram olarak nöbetçi, her türlü nöbet hizmetini yerine getirmek üzere görevlendirilen kişidir. Ancak maddenin 1.fıkrasındaki tanım daha dar olup her nöbetçiyi kapsamaz. Bu madde uyarınca bir askerin nöbetçi olarak kabul edinilmesi için aşağıda belirtilen hususların gerçekleşmiş olması şarttır.
 1. Önceden düzenlenmiş bir nöbet sıra çizelgesi bulunmalı ve bunda nöbet yer zamanı gösterilmiş olmalıdır.
 2. Nöbet yerinin ayrı bir talimatı bulunmalıdır.
 3. Nöbetçi silahlı olmalıdır. (Erbaş ve erler için)
 4. Görevlendirme, emniyet, muhafaza, disiplin ve gözetleme amacına yönelik olmalıdır.
 • Karakol: Emniyet, muhafaza, disiplin ve gözetleme maksadıyla konulan bir amir emrinde bulunan silahlı bir kısım askeri ifade eder.
 • Devriye: Emniyet, muhafaza, disiplin ve gözetleme maksadıyla belirli bir bölgede gezici olarak vazife yapan bir veya daha ziyade silahlı askerdir.

Kanunda nöbetçi, karakol ve devriye görevi yapanlar, yapılan görevle sınırlı ve kendilerine yönelik bazı suçlar açısından amir olarak kabul edilmiştir.

askeri ceza kanunu 15 madde nedir
askeri ceza kanunu 15

Askeri Ceza Kanunu 15. Madde Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 12.12.2002-98/100

 • Askeri Ceza Kanunu 15. Madde
 • Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi

Nöbet Talimatında; nöbetin 08.00-24.00 saatleri arasında silahsız olarak tutulacağı belirtildiğine göre, giriş kapısında silahsız fakat tam teçhizatlı olarak nöbet tutan er, Askeri Ceza Kanunu’nun 15.maddesi kapsamında nöbetçi sayılmaz.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 05.07.2012-100/97

 • Askeri Ceza Kanunu 15. Madde
 • Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi

Sanığın, silahına dolduruş yaptığı ve daha sonra dikkatsizliği sonucu silahının bir el ateş aldığı sırada, nöbet görevini kendisinden sonraki nöbetçiye devretmiş ve daha sonraki görevleri yapmakta olduğunda bulunmadığından Askeri Ceza Kanunu’nun 15.maddesi kapsamında nöbetçi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. ASYDK’nın; 23.10.2008/182-171 ve 21.10.2004/151-139 sayılı kararlarında da kabullere yer verilmiştir.Askeri Kanunu 15. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık