Askeri Ceza Kanunu 13. Madde

Askeri Ceza Kanunu 13. Madde

askeri ceza kanunu 13 madde nedir

Askeri Ceza Kanunu 13. Madde

Memur, Amir ve Üstün Tarifi

 1. Bu kanunun tatbikatında “memur” tabirinden maksat 122nci maddede yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır.
 2. Amir, makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir.
 3. Üst tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir.
 4. Herhangi bir suretle ciheti askeriyece gözaltına alınan yabancı devlet orduları mensupları arasında astlık ve üstlük münasebetleri cari değildir. Bunlar arasında astlık ve üstlük münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından hususi surette verilen emirle teessüs edebilir.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 13. Madde Açıklaması

Silahlı Kuvvetlerin yurt savunması gibi önemli bir görevi üstlenmiş olması, emir komuta zinciri içerisinde teşkilatlanmasını zorunlu kılmıştır. Silahlı Kuvvetlerin bu görevini başarısıyla yapabilmesi için amir ve üste karşı işlenen suçlar, daha ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Bu nedenle amir, üst, ast ve memur gibi kavramların tanımlanıp belirlenmesi, personelin yetki ve sorumluluklarının tespiti, görevin işleyişi ve Askeri Ceza Kanunu’nun uygulanması açısından son derece önem taşımaktadır.

 • Memur: Askeri hizmeti yapmakla görevli ve yükümlü asker kişiyi ifade eder.
 • Amir: TSK İç Hizmet Kanunu amiri, “Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir.” şeklinde tanımlamıştır.
 • Üst: Maddenin 3.fıkrasında, “Üst tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir.” şeklinde tanımlanmıştır.
 • Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda kazandıkları askeri unvanlardır.
 • Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasiplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.
askeri ceza kanunu 13 madde nedir
askeri ceza kanunu 13

Askeri Ceza Kanunu 13. Madde Memur, Amir ve Üstün Tarifi Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 8.02.2007-7/6

 • Askeri Ceza Kanunu 13. Madde
 • Memur, Amir ve Üstün Tarifi

Nöbetçi onbaşısının, nöbet defterini imzalamakta geciken nöbetçi ere, onu küçültücü bir ifadeyle “oğlum” şeklinde hitap etmesi amirlik sıfatını kaybettirir.


Askeri Yargıtay 1.Dairesi: 20.02.2015-364/369

 • Askeri Ceza Kanunu 13. Madde
 • Memur, Amir ve Üstün Tarifi

Bölük/Batarya Nöbetçi Çavuşları Askeri Ceza Kanunu’nun 13/2 ve TSK İç Hizmet Kanunu’nun 9’uncu maddeleri hükmünden kaynaklanan itibari amirlik statüsünden yararlanmaktadırlar.


Asker Yargıtay 3.Dairesi: 15.04.2014-0338/0332

 • Askeri Ceza Kanunu 13. Madde
 • Memur, Amir ve Üstün Tarifi

TSK İHK’nın 106/a maddesi ile İç Hizmet Yönetmeliği’nin 674/1. maddesi uyarınca, kurulup işletilen askeri kantin faaliyetinin, Askeri Ceza Kanunu’nun 12.maddesindeki hizmet tarifi kapsamında, askeri hizmet (Kamusal faaliyet) kabul edilmesi, burada görev yapan personelin de Askeri Ceza Kanunu’nun 13. maddesindeki memur tanımı ile 5237 sayılı TCK’nın 6/c maddesindeki kamu görevlisi tanımı ve madde gerekçesi karşısında görevli memur (Kamu görevlisi) kabul edilmesi gerekir.


Askeri Yargıtay 2.Dairesi: 12.11.2014-947/943

 • Askeri Ceza Kanunu 13. Madde
 • Memur, Amir ve Üstün Tarifi

Sanık yeni birliğine katılış yapmak üzere üs bölgesine gelmiştir. Ancak birliğine katılış yapmamıştır. Dolayısıyla, Tugay Komutanı ve Bölük Komutanı ile sanık arasında amir/ast ilişkisi başlamamıştır. Bu kişilerle sanık arasında amir/ast ilişkisi, sanığın birliğine katılış yaptığı tarihten itibaren başlar.


Askeri Yargıtay 2.Dairesi: 02.05.2011-319/332

 • Askeri Ceza Kanunu 13. Madde
 • Memur, Amir ve Üstün Tarifi

Asteğmen rütbesinde bulunan sanığın 293.dönem mezunu, aynı rütbedeki mağdurun ise 291.dönem mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda daha önce subaylığa nasbedilen mağdurun, sanıktan kıdemli olacağı ve onun üstü durumunda bulunacağı.Askeri Kanunu 13. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık