Askeri Ceza Kanunu 32. Madde

Askeri Ceza Kanunu 32. Madde

askeri ceza kanunu 32 madde

Askeri Ceza Kanunu 32. Madde

Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası, Niteliği ve Sonuçları

Aşağıda yazılı hallerde askeri öğrenciler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince; asıl ceza ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

 1. Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hükümlülük halinde,
 2. 30. maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde yazılı hallerde, taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askeri mahkemelerce üç ay veya daha az hapis cezası ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilebilir.

Bu ceza ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın;

 1. Askeri öğrencilik sıfatının,
 2. Muvazzaf askeri personel yetiştiren askeri okullara girme hakkının, Kaybedilmesi sonuçlarını doğurur.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 32. Madde Açıklaması

Maddede, askeri öğrencilere özgü “askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme” feri olarak ceza düzenlenmiş, niteliği ve doğuracağı sonuçlar gösterilmiştir.

 • Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Feri Cezası, Sadece Askeri Öğrenciler Hakkında Verilir ve Uygulanır

Bu feri ceza, mahkemelerce; asıl ceza ile birlikte verilir. Askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme feri cezası, biri zorunlu diğeri takdiri olmak üzere iki türlüdür. İster zorunlu ister takdiri olsun bu feri cezanın verilebilmesi için, failin suç tarihinde “askeri öğrenci” statüsünde olması şarttır.

 • Zorunlu Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası
 1. Askeri öğrenci hakkında kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına hükümlülük halinde, askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme feri cezası da verilir. Kasıtlı suç, olası kastla işlenen suçlar da dahildir.
 2. maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde yazılı suçlardan biriyle mahkumiyet halinde, asıl ceza ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirmeye de karar verilir. Buna göre söz konusu bentte sayılan suçlardan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi, bu feri cezanın uygulanması için yeterli olup ceza türü ve süresinin önemi yoktur.
 • Takdiri Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası

Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, mahkemelerce üç ay veya daha az hapis cezası ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilebilir.

Maddeye göre, zorunlu askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme feri cezasının takdire dayalı olanını sadece askeri mahkemeler verebilir. Askeri mahkemeler 21.10.2017 tarihli ve 6771 sayılı kanunla kaldırıldığından, bugün için takdire bağlı öğrenci hukukunu kaybettirme cezası verilmesi söz konusu değildir.

askeri ceza kanunu 32 madde nedir
askeri ceza kanunu 32. madde nedir

Askeri Kanunu 32. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık