Askeri Ceza Kanunu 21-22-23. Madde

Askeri Ceza Kanunu 21-22-23. Madde

askeri ceza kanunu 21 madde

Askeri Ceza Kanunu 21. Madde

Şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar

Bu kanuna göre şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar ağır hapis ve hapis ve kısa hapistir.

Askeri Ceza Kanunu 21. Madde Açıklaması

Maddede, Askeri Ceza Kanunu’na göre kişi özgürlüğünü bağlayıcı cezaların türleri belirtilmiştir. Bu cezalar; ağır hapis, hapis ve kısa hapis cezasıdır.

Kısa hapis cezası, Askeri Ceza Kanunu’nda askeri kabahatler karşılığı öngörülen bir ceza türü idi. 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu ile askeri kabahatler Askeri Ceza Kanunu’ndan çıkarılarak disiplinsizlik haline getirilmişlerdir. Bu nedenle askeri suç karşılığı kısa hapis cezası verilemez.

5237 sayılı TCK, suç karşılığı yaptırım olarak hapis ve adli para cezası öngörmüş, ayrıca ağır hapis cezasın yer vermemiştir. Dolayısıyla Askeri Ceza Kanunu’nda, ağır hapis ceza öngörülen suçlardan dolayı hapis cezası verilebilir.

Askeri Ceza Kanunu’nda kural olarak, askeri suç karşılığı yaptırım olarak para cezası öngörülmemiştir. Bu kuralın iki istisnası vardır: Askeri Ceza Kanunu m.78/C-2 ve Ek m.4.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 21 madde nedir
askeri ceza kanunu 21 madde nedir

Askeri Ceza Kanunu 22. Madde

Ağır Hapis ve Hapis Cezalarının Mahiyeti ve Neticeleri

Ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk Ceza Kanununda yazılı olan kaidelere tabidir.

Askeri Ceza Kanunu 22. Madde Açıklaması

Ağır hapis cezası, ceza mevzuatımızdan çıkarıldığında, madde hükmünün ağır hapis cezasına ilişkin bölümü, uygulanmayan norm niteliği taşımaktadır. Maddenin geri kalan bölümü “hapis cezalarının mahiyeti, neticeleri ve infazı TCK’da yazılı kurallara tabidir” şeklinde anlaşılmalıdır.

Hapis cezasına mahkumiyetin neticeleri, bu cezaların infazı bakımından kendini gösterir. Ayrıca kısa süreli hapis cezası (m.49/2), TCK’nın 50.maddesi ile Askeri Ceza Kanunun ek 8. maddesi hükümleri göz önünde tutularak seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Hapis cezasının ertelenmesinde de TCK’nın 51. ve Askeri Ceza Kanunun 47. maddeleri birlikte dikkate alınır.

askeri ceza kanunu 22 madde nedir
askeri ceza kanunu 22 madde nedir

Askeri Ceza Kanunu 23. Madde

Kısa Hapis Cezaları

 • Kısa hapis cezaları üç türlüdür:
 1.  Göz hapsi;
 2. Oda hapsi;
 3.  Katıksız hapis.
 • (Değişik : 22/3/2000-4551/3 md.) Subay, astsubay, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında:
 1.  Dört haftaya kadar göz hapsi,
 2.  Dört haftaya kadar oda hapsi, cezaları verilebilir.
 • Erbaş ve er hakkında:
 1. Dört haftaya kadar oda hapsi;
 2. Üç haftaya kadar katıksız hapis cezaları verilebilir.
 • (Değişik : 22/3/2000-4551/3 md.) Askeri öğrenciler hakkında : (Askeri orta ve lise ile eşiti okullar öğrencileri hariç) dört haftaya kadar oda hapsi cezası verilebilir.
 • Kısa hapis cezalarında maaş ve tahsisat tam olarak verilir.

Askeri Ceza Kanunu 23. Madde Açıklaması

Maddenin (A) fıkrasında doğrudan bir değişiklik yapılmamış olmaklar beraber, katıksız hapis cezası 4551 Sayılı Kanunu’nun 38.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle bu fıkrada üç türlü olduğu belirtilen kısa hapis cezalarının iki türlü olduğuna işaret edilmiş ve (C) fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “Üç haftaya kadar katıksız hapis” cezası da madde metninden çıkarılmıştır.

Askeri kabahatlerin tanımladığı Askeri Ceza Kanunu’nun 162. maddesi ve bu tür fiillerin yer aldığı maddeler ile bu maddelerde yazılı kısa hapis cezasının, disiplin amirince verilmesine imkan sağlayan 18. maddesi, 6413 Sayılı Kanunun 45/3-c maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Askeri suç karşılığı yaptırım olarak uygulanan cezalar arasında, kısa hapis cezası bulunmamaktadır. (Askeri Ceza Kanunu m.145 hariç). Diğer taraftan disiplinsizlikler, 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu ile disiplin yaptırımına bağlanmıştır.

askeri ceza kanunu 23 madde nedir
askeri ceza kanunu 23 madde nedir

Askeri Kanunu 21 – 22 – 23. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık