Askeri Ceza Kanunu 34. Madde

Askeri Ceza Kanunu 34. Madde

askeri ceza kanunu 34 madde

Askeri Ceza Kanunu 34. Madde

Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması

Subaylar, astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası verildiği takdirde, bu fer’i cezaya karşılık o kadar süre açığa çıkarılmalarına hükmolunur. Bu süre kıdemden ve emeklilik süresinden indirilir.

Yükümlü olan erbaş ve erler hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası terhislerinden sonra yerine getirilir.

Bir seneden fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hükümlülük halinde, bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

Altı aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezası alan uzman jandarma ve uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 34. Madde Açıklaması

Kamu görevinden yoksun bırakılma tedbiri, asker kişiler hakkında AsCK 34. madde hükümleri uyarınca yerine getirilecek ve bu madde çerçevesinde sonuç doğuracaktır. 34. maddeye göre söz konusu tedbirin asker kişiler hakkında uygulanması, personelin statüsüne, tedbirin süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

  • Maddenin birinci fıkrasında kamu görevinden yoksun bırakılma tedbirinin asker kişiler hakkında ne şekilde yerine getirileceği gösterilmiştir. Buna göre, bu tedbir; subaylar, astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan Devlet memurları ve uzman erbaşlar hakkına, “yoksun bırakılma süresine eşit süreye açığa çıkarılmasına hükmolunmak” suretiyle yerine getirilir. Bu süre kıdemden ve emeklilik süresinden indirilir.
  • Maddenin ikinci fıkrasına göre, erbaş ve erler hakkında hükmolunan kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılma tedbiri, bu kişilerin terhislerinden sonra yerine getirilir.
  • Maddenin üçüncü fıkrasında, mahkeme, bir yıldan fala süreli kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılma tedbirine hükmedilmesi haline, asker kişi hakkında yapılacak işlem gösterilmiştir. Buna göre bir yıldan fazla süreyle kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılma tedbirine hükmedilmişse, bu personel hakkında açığa çıkarma işlemi değil, AsCK’nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmaya ilişkin hükümleri uygulanır.
  • Maddenin dördüncü fıkrasına göre, söz konusu tedbirin uzman erbaşlar hakkında yerine getirilmesi ve sonuçları gösterilmiştir. Buna göre uzman erbaşlar hakkında altı aydan fazla kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılma tedbirine hükmolunmuş ise, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkileri kesilecektir.

askeri ceza kanunu 34 madde nedir


Askeri Ceza Kanunu 34. Madde Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 4.Daire: 09.01.2013-196/2

  • Askeri Ceza Kanunu 34. Madde
  • Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması

Sanığın, 2003 yılında işkence suçunu işlediği anlaşıldığından 765 sayılı TCK’nin 243/1 ve 59/2. maddeleri uyarınca, sonuç olarak iki yık bir ay hapis ve iki yıl bir ay memuriyetten mahrumiyet cezası ile cezalandırılmasına, AsCK’nın 34/3. maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına dair verilen yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.


Askeri Kanunu 34. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık