Askeri Ceza Kanunu Madde 8 – 9

Askeri Ceza Kanunu Madde 8 – 9

askeri ceza kanunu madde 8 nedir

Askeri Ceza Kanunu Madde 8

Seferberlik ve Tarifi

  1. Sefer tabiri harp halini ihtiva eden seferberliktir.
  2. Seferberlik, ordunun veya bazı kısımlarının seferber olmasını amir olan emirde yazılı ve muayyen tarihten başlayarak ilgasını mübeyyin neşrolunan emirde yazılan tarihte biten haldir.
  3. Hazarda Türkiye Cumhuriyeti hudut ve kara suları dışında yalnız dahi seyrü hareket eden her harp tayyare ve harp gemisi üssül harekelerinden birine varıncaya kadar bu kanunun tatbikatında seferber sayılır.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu Madde 8 Açıklaması

Maddenin 1.fıkrasında, Kanunda geçen “sefer” ibaresinin, savaş halini de içine alan seferberliği ifade ettiği belirtilmiştir.

İkinci fıkrada, seferberlik kavramı ve süreci tanımlanmıştır. Buna göre, seferberlik ilanı ile seferberliğin kaldırıldığının bildirildiği tarihler arasındaki süre seferberlik halidir.

Üçüncü fıkrada, barış zamanında Türkiye Cumhuriyeti hudut ve karasuları dışında seyir halinde bulunan savaş gemileri ile uçakları, hareket ettikleri üslerine varıncaya kadar, AsCK uygulaması bakımından savaş halinde kabul edilmiştir.

askeri ceza kanunu 8 nedir
askeri ceza kanunu 8

Askeri Ceza Kanunu Madde 9

Düşman Karşısı

Seferberlikte düşman ile müsademeyi intizaren emniyet hizmetleri tatbik ve ifa olunmağa başladığı zamandan itibaren bu müsademeye memur kıta, gemi, tayyare düşman karşısında sayılır

Askeri Ceza Kanunu Madde 9 Açıklaması

Askeri Ceza Kanunu, düşman karşısında kaçma fiilini askeri suç olarak düzenlediği gibi, bazı suçların düşman karşısında işlenmesini de o suçlar bakımından nitelikli hal olarak kabul etmiştir. Bu nedenle maddede, düşman karşısı kavramı tanımlanmıştır.

Seferberlikte düşman ile çatışma beklenildiği andan itibaren her birlik kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. İşte, bu Türk güvenlik önlemleri alınmaya başlandığı andan itibaren bu çatışma için görevlendirilen askeri birlik, gemi ve uçak düşman karşısında sayılır.

Düşman karşısı kavramı seferberlikten farklıdır. Seferberlikte henüz savaş yani silahlı çatışma başlamamıştır, savaş hazırlıkları yapılmaktadır ve savaşın başlaması muhtemeldir. Halbuki düşman karşısında silahlı çatışma muhakkaktır ve başlamak üzeredir.

Diğer taraftan düşman karşısında olmak, sadece çatışmaya katılmak üzere bekleyen askeri birlikte görevli askeri şahıslar bakımından söz konusudur.

Askeri Ceza Kanunu Madde 8  Seferberlik ve Tarifi Emsal Kararlar

Askeri Yargıtay 2.Dairesi: 7.3.1990-146/140

  • Askeri Ceza Kanunu 8.Madde
  • Seferberlik ve Tarifi

Sanık Türk karasuları dışında bulunan denizaltı gemisinden firar ettiğine göre, fiilin seferberlikte işlendiğinin kabulü gerekir.


Askeri Kanunu 8. ve 9. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık