0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 17. Madde

11askeri ceza kanunu 17 madde

Askeri Ceza Kanunu 17. Madde

İstirdat ve Tazminat Nasıl Hükmolunur

Askeri mahkeme istirdat ve tazminata Türk Ceza Kanununun koyduğu kaideler mucibince hükmeder. (Ek: 11/12/1935-2862/1 md.)

Adli amirler disiplin cezası ile birlikte değeri 25 lirayı geçmeyen şeyler için istirdat ve tazminata da karar verebilirler.

Bu kararlar aleyhine tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde askeri mahkemede itiraz olunabilir. İtiraz üzerine duruşma yapılarak hüküm verilir.

 İtiraz eden, muhakeme için tayin edilen günde mahkemede bulunmazsa itiraz hakkının düşmesine mahkemece karar verilir. İtiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kat’i olup bunlar aleyhine temyize müracaat olunamaz.

Askeri Ceza Kanunu 17. Madde Açıklaması

Askeri mahkemeler, 16 Nisan 2016 tarihine yürürlüğe giren 6771 sayılı Kanunla kaldırıldığından, askeri suçlara ilişkin davalara adi yargı ceza mahkemelerinde bakılmaktadır. Diğer taraftan 5271 sayılı CMK, suça bağlı şahsi hak davasına ceza davasıyla birlikte bakılmasını kabul etmemiştir. Dolayısıyla bu hüküm anlamını yitirmiştir.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Kanunu 17. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

askeri ceza kanunu 17 madde nedir
askeri ceza kanunu 17 madde nedir

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın