Askeri Ceza Kanunu 35. Madde

Askeri Ceza Kanunu 35. Madde

askeri ceza kanunu 35 madde

Askeri Ceza Kanunu 35. Madde

Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi

Rütbenin geri alınması cezası 30’uncu maddede yazılı hallerde erbaşlar hakkında uygulanır. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, rütbenin geri alınması işlemi idarece resen uygulanır. Rütbenin geri alınması cezası, hükümlünün rütbesinin geri alınarak erliğe indirilmesi, askeri hizmetten doğan ve özel kanunda saklı tutulmayan bütün hakların kaybı sonuçlarını doğurur.

(İptal son fıkra: Ana. Mah.’nin 25/11/2005 tarihli ve E. : 2000/34, K. : 2005/91 sayılı Kararı ile.)

Askeri Ceza Kanunu 35. Madde Açıklaması

Madde, rütbenin geri alınması feri cezasının niteliğini, koşullarını, sonuçlarını düzenlemektedir. Bu cezanın yerine getirilme biçimini gösteren ve “Bu ceza, cezalının rütbesinin kıt’ ası huzurunda sökülmesi suretiyle yerine getirilir.” şeklindeki üçüncü fıkra Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile yürürlükten kalkmıştır.

Maddenin birinci fıkrasındaki düzenleme uyarınca, hukuki niteliği itibarıyla bu feri ceza, güvenlik tedbiridir. Güvenlik tedbirleri hükümlerine tabidir.

Rütbenin geri alınması feri cezası, 30. maddede yazılı hallerde, sadece erbaşlar (çavuş ve onbaşı) hakkında uygulanır.

Uzman erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması feri cezası verilemez.

Rütbenin geri alınması cezası, hükümlünün rütbesinin geri alınarak erliğe indirilmesi, askeri hizmetten doğan ve özel kanunda saklı tutulmayan bütün hakların kaybı sonuçlarını doğurur. Dolayısıyla rütbenin geri alınmasına karar verilen yükümlü erbaşlar, geri kalan muvazzaflık hizmetlerini er olarak tamamlarlar.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 35 madde nedir
askeri ceza kanunu 35 madde nedir

Askeri Ceza Kanunu 35. Madde Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 3.Daire: 27.05.2015-0377/381

  • Askeri Ceza Kanunu 35. Madde
  • Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi

Sanığın suç tarihinde onbaşı olup olmadığının tespiti ile ek savunması alınarak, Askeri Ceza Kanunu’nun 71’inci maddesi uyarınca onbaşı rütbesinin geri alınıp alınmayacağı hususunda bir karar verilmesi gerekirken, bu hususa bir değerlendirme yapılmamış olması hatalıdır.


Askeri Yargıtay 4.Daire: 18.02.2015-164/172

  • Askeri Ceza Kanunu 35. Madde
  • Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi

5275 sayılı Kanunun 99.maddesine göre, bir kişi hakkında hükmolunan her bir eza diğerinden bağımsız olup, varlıklarını ayrı ayrı koruması nedeniyle, sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünde asıl ceza ile birlikte rütbenin geri alınmasına da hükmolunmalıdır.


Askeri Kanunu 35. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık