Sakarya Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

Sakarya Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

sakarya ceza avukati

Avukat bir serbest meslek mensubudur. Avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmadığı gibi “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmaktadır. İnternet üzerinden “Sakarya ceza avukatı” veya “Sakarya ağır ceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Sakarya ceza avukatı;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

Görülen davalara bakar.

Sakarya avukatları hakkında detaylı bilgiyi baronun sitesinden alabilirsiniz. http://www.sakaryabarosu.org.tr/

Sakarya Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır.

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret
sakarya ceza avukati kim
sakarya ceza avukati kim

Sakarya Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Sakarya ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Sakarya ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Parada sahtecilik
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Sakarya Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Avukatların barolara kayıt zorunluluğu vardır. Baroya kayıt olan avukatların, işlerini yapması hususunda bağlı bulunduğu baroyla sınırlı olması gibi bir durum olmamaktadır. Başka illerden de iş alabilen avukatlar, oradaki işleri de diğer iş ve dosyaları gibi laıyıkı ile yürütmelidir. Sakarya ceza avukatı Sakarya merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet verir. Sakarya ceza avukatının hizmet verdiği yerler;

 • Sakarya Merkez (Sakarya Adliyesi)
 • Adapazarı (Sakarya Adliyesi)
 • Akyazı (Akyazı Adliyesi)
 • Arifiye (Sakarya Adliyesi)
 • Erenler (Sakarya Adliyesi)
 • Ferizli (Ferizli Adliyesi)
 • Geyve (Geyve Adliyesi)
 • Hendek (Hendek Adliyesi)
 • Karapürçek (Akyazı Adliyesi)
 • Karasu (Karasu Adliyesi)
 • Kaynarca (Kaynarca Adliyesi)
 • Kocaali (Kocaali Adliyesi)
 • Pamukova (Pamukova Adliyesi)
 • Sapanca (Sapanca Adliyesi)
 • Serdivan (Sakarya Adliyesi)
 • Söğütlü (Sakarya Adliyesi)
 • Taraklı (Geyve Adliyesi)
sakarya agir ceza avukati
sakarya agir ceza avukati

Sakarya Ceza Avukatı Ücretleri

Sakarya ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.

İzmir Barosunu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi;

 • Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği 75.714,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği 47.915,00 TL

 • Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 47.915,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği 30.789,00 TL

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL

Sakarya Avukatları

Ceza avukatı ile yürütülecek caza yargılaması kişilerin haklarının korunması bakımından önem arz etmektedir. Ceza yargılaması sonucunda çıkacak olan karar önemli ölçüde hayatı etkileyebileceği için, işine gerekli özeni gösterecek bir ceza avukatı ile çalışmak sıhhatli bir sonuca ulaşmak için zaruridir. Bu nedenle yetkin bir ceza avukatı ile çalışmak hak kayıplarının engellenmesini sağlar. Ceza davasında yapılacak hatalı bir işlemin de ileride telafisi mümkün olmayabilir. Bu nedenle Sakarya ceza avukatı dosyayı iyi anlamalı ve yorumlamalıdır. Sakarya avukatları;

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma
 • Tutukluluğa itiraz
 • Adli kontrole itiraz
 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma
 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Cezaevi ziyareti
 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi
 • İstinaf ve temyize

Başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Sakarya avukatları her ceza yargılamasında olduğu gibi soruşturma aşamasında şikayet ve ihbarın yapılmasından, kovuşturma aşamasında ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini takip eder. Bu nedenle Sakarya avukatları seçilirken iyi bir araştırma yapılmalıdır.  Ceza avukatının daha önce hangi davalara baktığı ve tecrübeleri incelenmelidir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık | Sakarya Ceza Avukatı olarak; Sakarya ceza avukatı ve Sakarya ağır ceza avukatı olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuz ile tüm Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık