guvenlik sorusturmasi olumsuz

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürü Anayasa Mahkemesi tarafından kişisel veriler içermesi ve bu bilgilerin erişiminin sınırlandırılmamış olması gerekçesi ile iki kez iptal edilmiştir. Yeni bir yasa ile belirli bir sınırlar dahilinde düzenlenmesinin gerekliliği savunulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken kamuda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlar ile ceza ve tutukevinde çalıştırılacak personeller hakkında yapılabilir hale getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi iptal kararı öncesinde güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar hakkında bu yazımız kaleme alınmıştır.

Yapılan güvenlik soruşturmalarının her türlü şüpheden uzak somut güvenilir ve teyit edilebilir olması şarttır. Aksi durumda iptali gerekir. Ancak unutulmaması gereken husus savunmaların gerekçelendirilerek yapılması ile dosya takibinin düzenli olarak yapılmasından geçmektedir.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişinin kamu hizmetine alın­masında sakınca olup olmadığına ilişkin yapılan soruşturma ve araştırmadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar neden olumsuz olduğunu dava açmadan öğrenemezler. Bu bilgi gizli ibareli olduğu için hiçbir şekilde kişiye söylenmez. Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının birçok nedeni vardır. Bu yazımızda “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında detaylı inceleme yapılarak, uzun süredir kafanızı kurcalayan “Güvenlik soruşturması neden olumsuz sonuçlanır?” sorusuna cevap vereceğiz.

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar göreve başlatılmazlar. Atamaları durdurulur. Kamu hizmetine alınacak personel hem kamu hizmetinin gerektiği gibi sunulmasını sağlayacak nitelikte olmalı hem de devlete, Anayasa ve kanunlara sadakat içerisinde görevini yerine getirmelidir. Bunu sağlamanın yollarından biri ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasıdır.

Fakat güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasında idare, sınırsız bir takdir yetkisi kendisinde görmektedir. Bu nedenle birçok mağduriyete neden olmaktadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekir. Dava açmaktan başka çareleri yoktur.

Güvenlik Soruşturmam Olumsuz Çıktı 2020 Ne Yapmalıyım?

2020 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi güvenlik soruşturması olumsuz çıkan kişiler göreve başlatılmamaktadırlar. Bu kişilerin atamaları durdurulmaktadır. Uzunca bir süreç alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra güvenlik soruşturmasının olumsuz olması halinde olumsuz olduğunu bildiren bir kağıt, bir bilgisayar ekran görüntüsü, bu durumu açıklayan bir belge aracılığı ile kişiler bu olumsuzluk hakkında bilgilendirilmektedirler.

Tarafınıza, 2020 senesinde güvenlik soruşturmanızın olumsuz çıktığına dair bu şekilde bir bilgilendirmede bulunuldu ise, bu bilgilendirmenin gerçekleştirildiği günden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde yürütme durdurma talebi ile birlikte iptal davası açmalısınız.

Bu hususa ilişkin, belirtmek gerekir ki, 60 günlük dava açma süresi diğer hukuk dallarında yer alan düzenlemelerdeki dava açma süreleri ile karşılaştırıldığında oldukça kısıtlı ve az bir süredir. Güvenlik soruşturmasına karşı açılacak dava, Kanunlardan, yönetmeliklerden, hukukun ilkelerinden bahsedilmiş geniş kapsamlı ve detaylı bir dava dilekçesi ile açılmalıdır. Bu dava dilekçesi ile birlikte talep edilen yürütmenin durdurulması ise şartları belli ve sınırlı durumlarda verilebilecek bir karardır.

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi; güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi nedeniyle ataması gerçekleşmeyen, öğrencilikten ilişiği kesilen ya da kişi hakkında güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi nedeniyle idare tarafından gerçekleştirilen işlem hangi işlem ise, Mahkeme evresi sonlanana kadar bu işlem hiç gerçekleştirilmemişçesine bir etki doğurmaktadır. Yani, örneğin kişi güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi nedeniyle ataması gerçekleştirilmemiş ise, bu işleme karşı açmış olduğu iptal davasında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi halinde kişinin ataması gerçekleştirilir ve kişi atamasıyla birlikte çalışmaya başlamaktadır. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Yürütmenin durdurulması kararı verildikten sonra, idarenin bu kararı uygulamasına ilişkin süre kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Yukarıda izah edilen yürütmenin durdurulması kararı kişinin hak arayış sürecinde daha az yıpranması adına oldukça önem arz eden bir karar olup dilekçede şartları detaylı bir şekilde yazılmış olmalıdır. Yürütmenin durdurulması kararının iki şartı olup bunlar hukuka aykırılık ile telafisi güç veya imkansız zararların doğmuş olmasıdır. Bu iki şartın oldukça açık ve net bir şekilde açıklanmış olması gerekmektedir ki söz konusu karar Mahkeme tarafından verilsin. Bu nedenle, bu iki şartın hukuki bir dille açık ve net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Her meslekte olduğu gibi, işin ustasına gitmek sorunun çözüm olasılığını arttırdığı için bu hususta da iyi bir idare avukatı ile süreci yönetmek, sürecin sizin lehinize sonuçlanma ihtimalini arttırmaktadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan ve idari dava açacak adaylar bu makalemizi okuyabilir. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim/

guvenlik sorusturmasinda elenme

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkma Nedenleri

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanma nedeni e-devlette, emniyette veya kuruma dilekçe vererek veya sözlü başvurarak öğrenemezsiniz. Bu bilgi hizmete özel gizli ibarelidir. Güvenlik soruşturmanızın neden olumsuz çıktığını öğrenmenizin tek yolu idari dava açmaktır.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar aşağıdaki nedenlerden birine takılmıştır. İdari dava açıldıktan sonra ara kararlar, tebligatlar, müzekkereler ve savunmalar yapıldıktan sonra (Ortalama 3-4 ay) güvenlik soruşturmanızın neden olumsuz sonuçlandığına ilişkin bilgiler ilgili idare mahkemesine gönderilecektir. O aşamaya gelene kadar “Güvenlik Soruşturmam Neden Olumsuz Geldi? Güvenlik Soruşturmasında Otel Kayıtları Olumsuz Sonuca Sebep Olur Mu? Güvenlik Soruşturmasında Telefon Kayıtları Olumsuz Sonuç Yaratır Mı?” soruları gibi birçok soru düşüneceksiniz. Bu nedenle tüm ihtimalleri buraya tek tek yazıyoruz.

1- Cemaat evlerinde ve yurtlarında kalma

2- Cemaat okullarına (ortaokul, lise, üniversite) gitme

3- Otel kayıtları sebebiyle

4- Aile bireylerinin işlediği suçlar. ( Güvenlik Soruşturmasında Ailenin Etkisi)

5- SGK kaydı sebebiyle  (Daha Önce Çalışmış Olduğunuz Kurumların Güvenlik Soruşturmasında Etkisi)

6- Aile bireylerinin terör örgütü ile irtibatı veya iltisakı sebebiyle

7- Uyruk, siyasi düşünce, ırk veya dini görüş sebebiyle

8- Hakkınızda icra takibi açılmış olması sebebiyle (Güvenlik Soruşturmasında İcra Dosyasının Etkisi)

9- Hakkınızda hukuk davası açılması olması sebebiyle (Boşanma, tazminat, nafaka, iş davası)

10- İdari para cezası almış olmanız sebebiyle (trafik ihlali, kumar oynama gibi kabahatler neticesinde gelen idari cezalar)

11- Uyuşturucu ve uyarıcı madde sebebiyle

12- Hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmiş olması sebebiyle

13- Hakkınızda kamu davasının ertelenmesi kararı verilmiş olması sebebiyle

14- Savcılık tarafından hakkınızda takipsizlik (KYOK) kararı verilmiş olması sebebiyle

15- Hakkınızda savcılık soruşturması olması sebebiyle

16- Hakkınızda cezanın ertelenmesine karar verilmiş olması sebebiyle

17- Silinmiş adli sicil ve arşiv kaydı sebebiyle

18- Cinsel içerikli siteler girmek ve cinsel içerikli şeyler yapmak sebebiyle

19- Komşunun hakkınızda olumsuz bilgi vermesi sebebiyle

20- Sosyal medya paylaşımları sebebiyle

güvenlik soruşturmanızın olumsuz gelmesi mümkündür.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar 60 gün içinde YD talepli iptal davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir.

guvenlik sorusturmasi dava

Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri

Arşiv araştırması ve güvenlik tahkikatı, adayın yakın çevresi, geçmişi, okuduğu okullar, kişiliği ve kendisine ait bilgilerin yani üstte sayılan hususlar devlet memuru olmaya uygun olup olmadığının araştırılması ve geçmişinin taraması olarak adlandırılabilir.

Kamu kurumuna girmek isteyen tüm memur adaylarına güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Görev başladıktan sonra da gerekli görülürse bu süreç işletilir. Bu süreçte, arşiv araştırmasında ve güvenlik soruşturmasında idarece sorun tespit edilen adayların ilişiği kesilmekte ve elendikleri kendilerine tebliğ edilmektedir.

Yukarıda belirtilen güvenlik soruşturması ret sebepleri kesinlikle bir kanunda, yönetmelikte veya bir mevzuatta tek tek yazılmamıştır. Tüm bu başlıklar tarafımıza yöneltilen sorular ve avukat olarak açtığımız idari davalardan faydalanılarak üretilmiştir. Avukat olarak bu durumu onaylamamakla birlikte birçoğu hukuka aykırı ve ciddi şekilde tartışmalıdır.

Danıştay’a göre güvenlik soruşturmasında elenme nedenleri raporlarda yer alan bilgiler başka hukuki bilgi ve belgelerle desteklenmelidir. Bu raporlardaki bilgilerin tek başlarına hukuki delil olarak kabul edilmesi hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Kişilerin temel hak ve menfaatlerine ilişkin konularda şüp­heye dayanılarak işlem yapılmamalıdır.

Güvenlik Soruşturması Davasını Kazananlar

idari davalar
idari dava sureci

Güvenlik soruşturması davasını kazananlar; olumsuz olduğuna dair tebligatın yapıldığı tarih ile davayı kazanıp atandıkları tarih arasında mahrum kaldıkları tüm parasal ve özlük hakları alacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar, davayı kazandıkları takdirde, bu sayede hiçbir hak kaybına uğramayacaklardır. Dava süresi boyunca, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeniyle dava açmış olan davacıların sigortalı bir işte çalışmaları durumunda kazandıkları ücret, idare tarafından ödenecek ücretten mahsup edilir. Aynı şekilde, güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi nedeniyle dava açan ve davayı kazanan kişiye; davalı idare tarafından SGK primleri, kıdem ve kademeleri çalışıyor gibi geriye dönük yatırılır.

Güvenlik soruşturması davasını kazananlar için yerel mahkeme son değildir. Davalı idare istinaf kanun yoluna başvuracaktır. Burada da kaybederse temyize Danıştay’a taşıyacaktır. Danıştay’dan sonra ise bu süreç kesin olarak sonlanacaktır. Bütün aşamaların tamamlanması için belirtilen bu süreç, ortalama 3-4 yıldır. Buna dikkat edilmesi gerekir.

İdari davanızın durumunu e devlet üzerinden bu web adresinden takip edebilirsiniz. https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

  • Babasına Ait Bankasya Hesabı Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Muvazzaf Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 2017 yılı muvazzaf subay temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olduğu ve Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesine yerleştiği ancak adaylık işlemlerinin, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda ”kendisi hakkında bilgi bulunmadığı, ancak babası hakkında Bank Asya’da hesap açanlar arasında ‘Hesap Açma Tarihi:18.02.2014, 01.01.2014 Bakiye: Giriş:55.496,07-TL, Çıkış:54.063,82-TL, 29.05.2015 Bakiye’ ibaresiyle yer aldığı” yönündeki bilgi notuna dayanılarak, Aday Değerlendirme Kurulunun 07.06.2018 sayılı karar tutanağıyla olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde iptal edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Danıştayın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, güvenlik soruşturması sonucu düzenlenen raporların istihbari nitelikte bilgiler içermekte olduklarından bu raporlara, hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça ilgililer hakkında aleyhe sonuç doğuracak bir nitelik ve değer verilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz.

Bakılan davada, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda kendisiyle doğrudan ilgili herhangi olumsuz bir bilgiye rastlanmayan ve herhangi bir suçtan hüküm giydiği tespit edilmeyen davacının, devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasa dışı faaliyetlerde ya da kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği gibi davacının üniversite öğrenimi sırasında ve öncesinde terör örgütü ile ilgisi, irtibatı ve ilişkisinin bulunup bulunmadığı, faaliyet ve eylemlerine katılıp katılmadığının tespitine ve sürdürdüğüne dair hiçbir iddianın öne sürülmediği, bilgi ve belgenin ibraz edilmediği gibi, davacının babası hakkındaki tek başına hukuki delil olarak kabul edilemeyecek olan istihbari bilgi dışında; somut ve kesin kanıta veya mahkeme kararına dayanan başkaca bir bilgi ve belge de bulunmadığı görülmüştür.

 Bu durumda, atanılacak görevin, doğrudan ülkenin güvenliğinde, asayişin sağlanmasında önemli bir yere sahip olması ve ilgililer hakkında tespit edilen hususların niteliği ve doğrudan kamu düzeniyle ilgili olması durumunda ilgililerin eğitim sonunda atanacağı Kurumun ve yürüteceği kamu görevinin özelliği de göz önünde bulundurularak ilgililerle alakalı bilgi notlarında yer alan istihbari bilgilerin somut verilere dayanması durumunda işlem tesisine esas alınabileceği kabul edilebilecek ise de; mevcut tespitler karşısında, hakkında hukuken geçerli kabul edilebilecek herhangi bir olumsuz tespit bulunduğundan söz edilemeyecek olan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle tesis edilen davaya konu işlemde kamu yararı ve hizmetin gerekleri yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı davalar için belirlenen 2.075,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta gideri avansının talep edilmesi halinde derhal, aksi halde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 25/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  • Kardeşinin Bankasya Hesabı, SGK Kaydı ile Çocuklarının Okulu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Subay Hakkında Emsal Karar

Bu itibarla, 09/10/2018 tarihli ara karar ile davacının sözleşmesinin yenilenmemesinin dayanağı olan bilgi ve belgeler davalı idareden istenilmiştir.  Davalı idare tarafından dosyaya sunulan belgelerde davacının güvenlik soruşturmasına dayanak olarak, “ablasının Bank Asya’da 2014 tarihi itibariyle hesap açtırdığı, 2013-2014 yılları arasında FETÖ/PDY’ye müzahir özel eğitim kurumunda SGK kaydının bulunduğu, aşçı olarak çalıştığı şeklinde istihbaratın bulunduğu, ablasının eşi hakkında ise FETÖ/PDY mensupları ve müzahir şahıslarca kullanılan Bylock isimli uygulamanın kullanıldığı, 15/07/2016 tarihli darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve KHK ile görevine son verildiği, ayrıca davacının kızı ve oğlunu 2014-2015 döneminde Bayburt merkezde bulunan ve FETÖ/PDY’ye müzahir olan …. İlk/Ortaokuluna gönderdiği” yönünde elde edilen bilgilerin dikkate alındığı görülmektedir.

Olayda, davacı hakkında elde edilen istihbari bilgi ve verilerden bir kısmı ablası ve ablasının eşi hakkındadır.  Davacının, aile nüfus kayıt bilgileri incelendiğinde, …. tarihinde evlendiği, üç çocuğunun olduğu, ….  yılından itibaren subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev aldığı, bu dönemde farklı şehirlerde görev yaptığı, eşi ve çocukları ile çekirdek aile olarak hayatını idame ettirdiği görülmektedir. Davacının ablasının ise …. tarihinde evlendiği, ablasının eşinin davacı ile herhangi bir kan bağının bulunmadığı, ablası ile evlenmek suretiyle aralarında kayın hısımlığı kurulduğu, evlilik sonrası ayrı bir aile ortamının bulunduğu görülmekte olup, bunun yanı sıra ablasıyla evlenmeden önce de davacıdan farklı bir aile ortamında yetiştiği tartışmasız olan bir kişinin eylemlerinin davacının içinde bulunduğu ortam kapsamında değerlendirilmesine ve güvenlik soruşturmasına esas alınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, davacının subay olarak göreve başladığı … yılından önceki bir tarih olan …. yılından beri evli olan ve yirmi yılı aşkın süreden beri eşi ile birlikte, davacıdan ayrı bir aile ortamında hayatını sürdüren ablasının, davacı ile aynı ortamı paylaşmadığı, iş ve aile hayatında doğal olarak eşi tarafından yönlendirileceği açık olduğundan, ablası hakkında elde edilen bilgilerin davacının sözleşmesinin yenilenmemesi işlemine esas alınması güvenlik soruşturmasının mahiyetine ve hakkaniyete uygun düşen bir durum değildir. Aksi yönde bir değerlendirme ile kişilerin aile durumu veya bulunduğu ortama bakılmaksızın kan bağı olan kişiler hakkında elde edilen olumsuz istihbari bilgilerin bulunduğu ortam gerekçesiyle doğrudan idari tasarruflara esas alınması hak kayıplarına sebebiyet vereceği gibi, idarenin takdir hakkının sınırlarını aşan ve hukuk devleti ilkesine mugayir olan bir durum ortaya çıkaracaktır.

Dava dilekçesinde de belirtildiği üzere, davacının çocuklarının sadece 2014-2015 eğitim döneminde anılan okula gittiği, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığının uygulamış olduğu teşvik sistemi ile bu okula yönlendirildiği, dava dilekçesi ekinde sunulan belgelerden anlaşıldığı üzere çocuklarının başarılı öğrenciler olduğu ve halihazırda ….. Fen Lisesinde kayıtlı oldukları görülmektedir. 2014-2015 eğitim dönemi öncesinde veya sonrasında FETÖ/PDY’ye müzahir olan herhangi bir eğitim kurumuna kayıt olmadıkları dikkate alındığında, davacının çocuklarına ilişkin mevcut eğitim geçmişi tek başına FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, intisap veya irtibatı ortaya koyar nitelikte görülmemiştir. Kaldı ki, davacının sözleşmesinin yenilenmemesinde olduğu gibi sözleşmenin feshi hususunda da takdir hakkı olan davalı idarece, davacının çocuklarına ilişkin eğitim kurumu bilgisinin 2014-2015 yılına ilişkin olmasına rağmen, bu durumun sözleşmeli subaylık için bir sakınca olarak görülmediği, geçen süre zarfında sözleşmenin feshi yoluna gidilmediği ve davacının 2018 yılı Ağustos ayına kadar görevine devam ettiği görülmektedir.

Öte yandan, davacının 2001 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yaptığı, UYAP üzerinde yapılan sorgulamada hakkında FETÖ/PDY terör örgütü veya başka bir konuda adli bir soruşturma ya da kovuşturmanın bulunmadığı, geçmişte birçok kez sözleşmesinin yenilendiği, bu dönemde birçok kez takdir ve taltif aldığı, bir başka anlatımla sözleşmenin yenilenmemesi yönünde hakkında tasarrufta bulunulan davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında şahsına ilişkin olumsuz herhangi bir tespitin mevcut olmadığı görülmektedir.

Bütün bu değerlendirmeler ışığında, ….. yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sözleşmeli subay olarak görev yapan ve sözleşmesinin yenilenmesi konusunda haklı beklenti içerisinde bulunan davacıya ilişkin elde edilen bilgilerin, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine esas alınmasına hukuken olanak bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle davacının subaylık sözleşmesinin yenilenmemesi işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 397,00 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta gider avansının kararın kesinleşmesi üzerine re’sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 10/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”


  • Okulu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Doktor Öğretim Üyesi Hakkında Emsal Karar

Olayda, Mahkememizin 24.10.2018 tarihli ara kararında, davacı hakkında FETÖ/PDY yahut başka bir terör örgütü üyeliği ya da başka bir suçtan dolayı soruşturmanın bulunup bulunmadığı, dava hakkında bu suçtan dolayı kamu davası açılıp açılmadığının, davacının terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını gösterir nitelikteki bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği, gönderilen bilgi ve belgelerden ve UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalardan; davacı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmediği, davacının adli sicil kaydının olmadığı, davacı adına Bank Asya hesap kaydı ve para transferi bulunmadığı, KHK ile kapatılan dernek/sendika üyeliğinin olmadığı, KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden olmadığı gibi Bylock kullanımın da bulunmadığı, sadece istihbari mahiyette gönderilen ve içeriği davalı idarenin savunma dilekçesinde de belirtildiği gibi KHK ile kapatılan eğitim kurumunda 2014 yılında eğitim kaydı bulunduğu bilgisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan, davacının akademik anlamda çeşitli üniversitelerde eğitim gördüğü, Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olduğu, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladığı, Gazi Üniversitesi … Anabilim Dalı doktora programını başarı ile tamamlayarak doktor ünvanını aldığı,  B sınıfı İş Güvenliği uzmanı olabilmek amacıyla iş güvenliği alanında tezsiz yüksek lisans yapıyor olmak şartını sağlayabilmek için (Kapatılan) Turgut Özal Üniversitesi’nde 2014 yılında bir yıl süreyle İş Güvenliği alanında tezsiz yüksek lisansını yaptığı ancak kendi rızası ile darbe girişiminden önce bu okuldan ayrıldığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının akademik anlamda çeşitli üniversitelerde eğitim görmesi hususu da nazara alındığında, kapatılan bir eğitim kurumunda 2014 yılında bir yıl süreyle yüksek lisans maksadıyla eğitim görmesinin tek başına güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz olması sonucunu doğurmayacağı, bunun dışında davalı idarece ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce davacının güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz olması sonucunu doğurabilecek başkaca hukuken kabul edilebilir herhangi bir bilgi veya belgenin dosyaya sunulamadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının Bozok Üniversitesi … Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmasının uygun bulunmamasına ilişkin 20.07.20… tarih ve E.3… sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 342,25.-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00.-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 14/03/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Güvenlik Soruşturması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  • Güvenlik Soruşturmam Neden Bu Kadar Uzadı?

Güvenlik soruşturması, kısa sürede sonuçlanan bir süreç değildir. Hakkınızda yapılan araştırma halen devam ediyor olabilir yahut tebligat yola çıkmış henüz tarafınıza ulaşmamış ya da güvenlik soruşturması gerçekleştirilmiş ancak kurum henüz hakkınızda karar vermemiş olabilir. Güvenlik soruşturması süresi uygulamada 3-4 ay kadar bir süreç olsa da daha uzun sürmesi de mümkündür. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için; https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-neden-uzar/

  • Güvenlik Soruşturmamın Uzaması Güvenlik Soruşturmamın Olumsuz Olduğu Anlamına mı Gelmektedir?

Güvenlik soruşturmasının uzun sürmesi güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere, güvenlik soruşturmasının uzun sürmesinin birçok sebebi bulunmaktadır ancak, güvenlik soruşturmasının uzaması nedeniyle sonucun olumsuz geleceği yorumu doğru bir yorum değildir.

  • Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer 2020?

Sorusunun cevabı ise Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca 30 ve 60 işgünü olarak belirlenmişse de bu sürelere uygulamada riayet edilememekte, güvenlik soruşturması sürecinin 3-4 ay, hatta çok daha uzun süreler boyunca devam etmesi durumuyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu soruya ilişkin daha kapsamlı makalemizi incelemek isterseniz, https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ne-kadar-surer/

  • Güvenlik Soruşturması Cinsel Siteler Olumsuzluk Nedeni Mi?

Yukarıda cinsel içerikli siteler girmek ve cinsel içerikli şeyler yapmak sebebiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz gelebileceğinden bahsettik. Bu konu hakkında daha geniş kapsamlı bilgi edinmek isterseniz sitemizde yer alan https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ahlaki-durum/ makalemizi okuyabilirsiniz.

  • Güvenlik Soruşturması Davasını Kazananlar Var Mı?

Güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi neticesinde İdare Mahkemelerinde açılan iptal davalarını kazanan kişiler vardır. Geçirilen süreç nedeniyle kişiler bu konuda umutsuzluğa düşseler de davanın kazanılması mümkündür. Alanında uzman bir avukat ile bu süreç yürütüldüğü takdirde, davanızı kazanmanızın ihtimali çok daha yüksektir. Güvenlik soruşturması davasını kazananlar diye arama motorlarından aratan kişilerdenseniz https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-davasini-kazananlar/ makalemizi inceleyebilirsiniz.