guvenlik sorusturmasi ne kadar surer

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili Devlet Memurları Kanunu m.48’de belirtilen “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olması” şartı; bu soruşturmanın hangi kriterlere göre yapılacağının net olarak belirtilmemesi nedeniyle 2019 yılı Kasım ayında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine 4045 sayılı Kanun uyarınca güvenlik soruşturmasının asker, polis, cezaevi personeli ve gizlilik dereceli kurumlarda çalışacak personel için uygulanır. Güvenlik soruşturması ne kadar sürer sorusu da dolayısıyla bu hüküm uyarınca kimler hakkında uygulanacaksa, onları ilgilendiren bir sorudur.

Güvenlik soruşturması; anılan Anayasa Mahkemesi kararı üzerine eksiklikler giderilip yeni bir kanun hükmü getirilene dek 4045 Sayılı Kanun’un 1.maddesine göre “gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında” uygulanacaktır.

Güvenlik soruşturması ne kadar sürer? Sorusunun cevabı ise Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca 30 ve 60 işgünü olarak belirlenmişse de bu sürelere uygulamada riayet edilememekte, güvenlik soruşturması sürecinin 3-4 ay, hatta çok daha uzun süreler boyunca devam etmesi durumuyla karşı karşıya kalınabilmektedir.

Nitekim yönetmelikte;

Güvenlik soruşturması yapılması süresi 60 iş günü, arşiv araştırması yapılması süresi 30 iş günü olarak belirlenmiştir.

Fakat bu süreler başvuru yaptığınız kurumun bilgi talep ederken talep ettiği kuruma verilen süredir. Örneğin; Milli Savunma Bakanlığı’na başvuruda bulundunuz. MSB, emniyetten arşiv araştırması için bilgi talep etmesi durumunda emniyet 30 iş günü içerisinde cevap vermelidir. Bu cevap verildikten sonra MSB’nin ne kadar sürede güvenlik soruşturmanızı sonuca bağlayacağı yönetmelikte düzenlememiştir. Bu da güvenlik soruşturmanızın aylarca uzamasına neden olmaktadır.

Uzun sürelerden sonra başvurduğunuz kurumun hakkınızda hiçbir işlem yapmaması ve bekleyişinizin sürmesi durumunda ise tavsiyemiz kurumunuza ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne https://www.cimer.gov.tr/ bir dilekçe ile bu durumu bildirmeniz ve son durum hakkında bilgi edinmeniz olacaktır. Bu sayede gelecek herhangi bir olumsuz yanıt, güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanmış olması cevabı; size dava açmanız için gerekli şart olan tebligatın gerçekleştirilmesi anlamına gelecektir.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Ne Kadar Sürer

Güvenlik soruşturması iptal davası açılmasını gerektiren ve hak kaybınızı bu yolla giderebileceğiniz bir hukuki yoldur. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar 60 gün içerisinde İdare Mahkemelerine ithafen yazacakları bir dilekçe ile iptal yahut tam yargı davası açmalıdırlar. Güvenlik soruşturmalarına ilişkin iptal davası ile tam yargı davasının arasındaki fark mahrum kaldığınız maddi, özlük ve tüm parasal haklarınıza ilişkin taleplerinizle ilgili olacaktır. Güvenlik soruşturması neleri kapsar sorusunun cevabını için linkteki makalemizi okuyabilirsiniz.

guvenlik sorusturmasi iptal davasi ne kadar surer

Şöyle ki, iptal edilen idari işlem sonucu idare, tüm hak kayıplarınızı karşılamak zorunda olduğu için bu hakların talebinin dava açılırken açıkça talep edilmesi durumunda açılan davanın adı tam yargı davası olacak, yalnızca işlemin iptalini istediğiniz durumda ise dava iptal davası adını alacaktır. İptal davası açtığınızda ise tüm bu haklarınız davayı kazanmanız durumunda talep edilebilecektir. Aslen değişen sadece maddi ve özlük hakların talep edildiği tarih olacaktır.

Güvenlik soruşturması iptal davası ne kadar sürer sorusu tabi ki merak edilen bir sorudur zira işinize dönmeniz, atamanızın yapılması gibi durumların hepsi bu davada alacağınız bir yürütme durdurma kararı ya da ilk derece mahkemesi kararı ile şekillenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz kararına karşı davanızı açarken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus bu davayı açarken talep edeceğini ve ihtiyati tedbir kararı özelliğini haiz olan “yürütme durdurma” talebi olmalıdır. Bu kararın verilmesi durumunda davanız sürerken işinize geri dönmeniz sağlanacaktır.

Güvenlik soruşturması iptal davası ne kadar sürer sorusunun cevabı ise tabi ki kesinlik arz etmemekle birlikte ortalama olarak 10-12 ay sürecektir. İlk derece mahkemesinden aldığınız karar ile dava sürecinizin bitmediğini de hatırlatmak isteriz. Zira taraflar kanun yollarını tüketene dek istinaf ve temyiz süreçlerini sürdürmektedir.Dava sadece yerel mahkeme verince bitmeyecektir. Tüm bu süreçler tüketilecektir.

Güvenlik Soruşturmasında Hangi Bilgiler Araştırılır?

Güvenlik soruşturması, bir kurum veya makamın talebi üzerine belli bir amaçla kullanmak için kişinin memur olarak alınmasında sakıncalı olup olmadığının araştırılmasıdır. Güvenlik araştırması yapılırken, arşiv kayıtlarından, adli sicillerden ve mahallinde yapılacak araştırmalarda elde edilen bilgilerden yararlanılır. Güvenlik soruşturmasında araştırılacak hususlar;

 • Kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı,
 • Kolluk veya istihbaratta bilgisinin olup olmadığı,
 • Adli sicil kaydı,
 • Hakkında her hangi bir soruşturma veya kovuşturmanın olup olmadığı,
 • İdeolojik faaliyetleri,
 • Kimlik bilgilerinin doğruluğu,
 • Geçmişte Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmadığı,
 • Yıkıcı faaliyet,
 • Ahlaki durum,
 • Yabancılarla ilgisi,
 • Sır saklama yeteneği,

Görüldüğü üzere araştırılacak hususların çoğu net ve kesin sınırlar ile belirlenmiş durumlar değildir. Genel, soyut ve öznel değerlendirmeleri barındıran durumlardır. Bu da kişilerin mağduriyetine yol açmaktadır.

Güvenlik soruşturması, bir kurum veya makamın talebi üzerine belli bir amaçla kullanmak için kişinin memur olarak alınmasında sakıncalı olup olmadığının araştırılmasıdır. Güvenlik araştırması yapılırken, arşiv kayıtlarından, adli sicillerden ve mahallinde yapılacak araştırmalarda elde edilen bilgilerden yararlanılır.

Güvenlik Soruşturması Hangi Durumlarda Yapılır?

 • 657 kapsamında kamu görevine girmek isteyenlere,
 • Polis, subay, astsubay veya uzman erbaş olmak için okullara başvuranlara,
 • Kamu işçilerine,
 • Pasaport almak isteyenlere,
 • Öğrenim maksadıyla yurtdışına gidecek öğrencilere
 • Yabancı kişi ile evlenmek istendiğinde.

Özel kanunlarda farklı düzenlemeler farklı düzenlemeler yer almaktadır. Fakat araştırması en çok bu durumlarda yapılır.

Önemli Uyarı!

Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturması iptal kararı sonrası güvenlik soruşturması kaldırılmıştır. Buna rağmen düzenlemenin yürürlükte bulunduğu zaman içinde bir çok kişi mağdur edilmiştir. Aynı zamanda gizlilik dereceli kurumlarda güvenlik soruşturması halen devam etmektedir. Yani polis, asker, Mit gibi gizlilik dereceli kurumlarda güvenlik soruşturması kaldırılmamıştır. Güvenlik soruşturması kaldırıldı mı? Sorusunun cevabı için bu https://www.mynet.com/guvenlik-sorusturmasi-110106301702 yazı size yardımcı olacaktır.

Güvenlik Soruşturması Sorgulama

Güvenlik soruşturması sonucu sorgulama yapabilmek için E-devlet veya benzer bir sorgu sistemi yoktur. Güvenlik soruşturması biten adaya başvurduğu kurum tebligat gönderir. İkinci ihtimal ise CİMER üzerinden veya kuruma dilekçe ile başvurarak güvenlik soruşturması sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Güvenlik soruşturması, ülkemizde yıllardan beri kamuya alımlarda uygulanan bir uygulamadır. Güvenlik soruşturması, kurumun talebi üzerine belli bir amaçla kullanılmak üzere hazırlanan rapora denir. Burada amaç kişinin kamu kurumunda çalışıp çalışamayacağı hususunda “sakıncalı” olup olmadığının saptanmasıdır. Fakat bu araştırma yapılırken ilgili kurumlar kendini tamamen sınırsınız sanarak her türlü bilgiye ulaşmakta ve ilgili ilgisiz tüm bilgileri kişi aleyhinde kullanmaktadır. Bu da istihbari bilgiler ile güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandırmaktadır. Tarafımıza sıklıkla Güvenlik soruşturması ne kadar sürer? Güvenlik soruşturması sorgulama şeklinde sorular yöneltilmektedir. Bu makalemizde bu soruların cevaplarını vereceğiz.

Güvenlik araştırması sebebiyle ataması yapılmayan subay, astsubay, uzman çavuş, polis, doktor, öğretmen, hemşire ve diğer memurlar ellerinden alınan haklarına geri alabilmek için İdare Mahkemesine başvurarak işlemin iptali talep etmelidir. İptal davası açarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve süreci aşağıda detaylı şekilde açıklayacağız. O kısma geçmeden güvenlik soruşturması, arşiv araştırması, mahallinde araştırma, fişleme ve sabıka kaydı terimlerini açıklamak gerekir. Zira güvenlik soruşturmasında araştırılan hususlar bunlardır.

Önemli Uyarı!

Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturması iptal kararı sadece 657 kapsamında memurlar için geçerlidir. Gizlilik dereceli kurumlar yani polis, asker, savunma sanayi, Mit gibi kurumları kapsamamaktadır

Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik soruşturması yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca;

“Taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır.”

Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus ilgili makamları cevaplama süresidir. Yani güvenlik araştırmasının ne kadar sürede bitirileceği değildir. Bu nedenle çoğu zaman güvenlik soruşturması 6 aydan fazla sürmektedir. Bu şekilde aday öğrenci ve memurlar mağdur edilmektedir.