20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Mirasın Paylaşılması

Mirasın Paylaşılması A. Genel Açıklamalar Kişinin malvarlığını oluşturan hakları ve borçları, ölümüyle birlikte başka hiçbir işleme gerek olmaksızın doğrudan mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçılar, mirasbırakanın malvarlığının aktif değerleri üzerinde hak sahibi oldukları gibi, aynı zamanda onun borçlarından da şahsen sorumlu olmaktadırlar. Miras hukuku kapsamında mirasın paylaşılmasın da ortaya çıkan en önemli davalar; miras bölünmesi noktasında haksız miras paylaşımı, muvazalı devirler ve […]
20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Miras Ortaklığı Ve Mirasın Paylaşımı

Miras Ortaklığı Ve Mirasın Paylaşımı A. Miras Ortaklığı Miras ortaklığı ve mirasın paylaşımı, miras paylaşımı davası kapsamında karşımıza çıkan terimlerdir. Paylaşımdan önce miras üzerinde bir ortaklık söz konusudur. Bu ortaklığa miras ortaklığı denir. Miras ortaklığı mirasın geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar devam eder. Miras ortaklığı terekedeki bütün hak ve borçları kapsar. Yani mirasçılar sadece haklara değil, aynı zamanda borçlara […]
20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Mirasın Denkleştirilmesi, Miras Payının Devri Ve Emsal Kararlar

Mirasın Denkleştirilmesi, Miras Payının Devri Ve Emsal Kararlar A. Mirasın Denkleştirilmesi Mirasın hakkaniyete uygun bir şekilde ve adilane paylaştırılması için Kanunda denkleştirme hükümlerine yer verilmiştir. Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler. Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak vb. gibi karşılık […]