Evlatlıktan reddetme halk arasında kullanılan bir tabirdir. Hukukumuzda evlatlıktan reddetme şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Evlatlıktan reddetmeye yakın olarak değerlendirilebilecek durum, TMK m.510-513 arasında düzenlenen Mirasçılıktan çıkarma müessesesidir. Kanunda öngörülen durumlardan birinin varlığı halinde mirasbırakan, yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir. Bu noktada saklı paylı mirasçıların kimler olduğunu da hatırlatmak gerekir. Kanuna göre…

Miras hukuku, kişilerin yaşamları sona erdikten sonra sahip oldukları malvarlıkları konusunu kapsamaktadır. Söz konusu malvarlıklarının kime ait olacağı Miras Hukuku’nun temelidir. Kişinin yaşamının sona ermesinin ardından geride kalan mal varlıklarının kimin olacağı sorunsalını mirasçılık belgesi veyahut veraset ilamı dediğimiz belge çözmektedir. Mirasçılık Belgesi Ne Demek? Veraset ilamı bir diğer adıyla mirasçılık belgesinin tanımı Türk Medeni…

Reddi miras ya da diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakan tarafından bırakılan mirastan tek taraflı bir irade beyanı yolu ile mirasçının mirastan payını almayacağını bildirmesidir. Mirası reddeden mirasçının sebep belirtmesine dahi gerek duyulmaksızın fakat reddedenin kendi alacaklarını zarara tutma amacı gütmemesine dikkat edilerek kayıtsız ve şartsız olarak mirastan kendilerine düşen payı almayacaklarını beyan etmeleri reddi…

Mirastan çıkarma ya da diğer adıyla ıskat, mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı bir tasarruftur. Miras bırakana tanınan bu hak saklı paylı mirasçının mirasçılık sıfatının muris tarafından elinden alınması sureti ile gerçekleşmektedir. Mirastan çıkarma bu şekilde hem miras hakkından hem de saklı payından mahrum bırakmak anlamına gelmektedir. Miras hakkından ıskat özellikle ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetname ile yapılmaktadır…