Yurtdışında Yaşayan Kişilerin Türkiye’deki Miras İşlemleri

Yurtdışında Yaşayan Kişilerin Türkiye’deki Miras İşlemleri

yurtdisinda yasayan kisilerin turkiyedeki miras islemleri

Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’deki miras işlemleri için avukata vekaletname vermeleri gerekir. Avukat bu şekilde sizleri temsil eder. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının veya mavi kart sahiplerinin Türkiye’de ki miras işlemleri genellikle iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı veya mavi kart sahibine Türkiye’de vefat eden bir yakınından miras kalması durumu veyahut yine yurt dışında yaşayan bir yakınının vefat etmesinden dolayı Türkiye’de menkul ve gayrimenkul mirasların kalması durumudur. Bu hususlar gündeme geldiğinde yurt dışında yaşamanız durumunda miras sürecinin ilerletilmesinde zorluklar yaşanabilmektedir.

Miras paylaşımı çevremizden veya kendi tecrübelerimizden bildiğimiz kadarıyla daha çok çekişme olan bir konudur. Ama özellikle yurtdışında yaşıyor ve mirasınız Türkiye’yse bu konu hukuki anlamda Türkiye vatandaşlarının yaşayabileceği sıkıntılara göre biraz daha zor bir konu oluyor. Kişilerin uzun süre yurt dışında kalmaları sonucunda Türkiye’de yaşayan akrabaları bazen de aile fertleri tarafından miras hakları engellenmeye çalışılmaktadır. Murisin vefatından önce diğer mirasçıların malları üzerine alarak yurt dışında olanlardan mal kaçırmaları sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Kaldı ki bu mal kaçırmaya muris yani vefat edenin rızasının olması (muvazaalı işlem yapılması) bile sizin mirastan pay almanızı engellemeyecektir. Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’deki miras işlemleri için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

Türkiye’de Vefat Eden Kişiden Miras Kalması

Türk Medeni Kanunumuzda yer alan şartlara uygun olarak Türkiye’de yaşayan ve vefat eden murisin(miras bırakan) son ikametgâhının bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine başvurularak mirasçılık işlemlerini başlatabilmektedir. Vasiyetnamenin Mahkemece açılması ile birlikte veraset ilamı yani mirasçılık belgesi düzenlenmesi mümkündür. Noterlerden de veraset ilamının alınması mümkündür ancak noterlerce düzenlenen veraset ilamlarında eksiklikler bulunabilmekte ve bu veraset ilamları ile işlem yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. Bu veraset ilamında mirasçıların miras pay oranları gösterilmektedir.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve mavi kart sahiplerinin isimlerinin veraset ilamlarında gözükmemesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu durumla karşı karşıya kalan mirasçıları, mirasçı olduklarını ispat edebilmeleri için doğum belgesi, evliliğe ilişkin belgeler gibi bir takım belgeleri sunarak ispatta bulunmaları gerekmektedir. özellikle yurt dışında yaşamlarını sürdüren kişiler için Türkiye’de bu süreci ilerletmek uzun zaman alması bakımından zorluklara yol açmaktadır. Bu sebeple herhangi bir hak kaybı ile karşı karşıya kalınmaması için bu sürecin bir avukat ile takip edilmesi faydalı olacaktır. Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’deki miras işlemleri için sizi temsil edecek bir vekile ihtiyacınız var.

yurtdisinda yasayan kisilerin turkiyedeki miras hakki
yurtdisinda yasayan kisilerin turkiyedeki miras hakki

Yurt Dışında Yaşayan ve Vefat Eden Kişiden Miras Kalması

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’de bir mirasçı olmanın hakları konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Türkiye’deki mirasçı hakları, Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenmiştir ve yurtdışında bulunan kişilerin de bu haklardan yararlanabilmesi mümkündür. Bu durumda, mirasçı hakları konusunda bilgi sahibi olmak ve gerekli yasal adımları atabilmek için bir avukattan yardım almak önemlidir. Yurtdışında yaşayan bir kişi, Türkiye’de bir mirasçı olduğunda, mirasın paylaşımı süreci ve yasal süreçler konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Türkiye’deki mirasın durumu ve mirasın vergi durumu da dikkate alınarak, yurtdışında bulunan kişinin mirasçı haklarını koruma yollarını öğrenmesi gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’deki miras işlemleri için tapuda işlem yapılması gereklidir. Doğrudan miras size geçmez.

Yurt dışında yaşarken vefat eden bir murisin mallarının nasıl paylaştırılacağı sorunu sıkça karşılaşılan bir sorundur. MÖHUK kuralları gereği yurt dışında vefat eden bir kimsenin mirasına ilişkin uygulanacak hukuk vefat edenin milli hukukudur. Bu sebeple vefat edenin Türkiye’de taşınmazlarının bulunması durumunda miras işlemleri için Türk hukuku uygulanacaktır. Türk hukukuna göre de muris ile aralarında bulunan mirasçılık ilişkisinin ispatı gerekir. Bu ispatta genellikle veraset ilamı ile birlikte ispat edilir. Veraset ilamında isminizin görünmediği durumlarda ise mirasçılığınızın ispatı için doğum belgesi, evlilik belgesi gibi muris ile olan soybağınıza ait delillere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bununla birlikte ölen kişinin yurt dışında bulunan mallarına ilişkin olarak, taşınmazların bulunduğu ilgili ülkeden veraset ilamı talebinde bulunulması gerekmektedir. Türkiye’de yaşayan kişiler ilgili ülkenin konsolosluklarından talep edilebilir. İlgili veraset ilamının elinize ulaşması ile birlikte yabancı ülkedeki taşınmazlar için o ülkenin resmi makamları ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Mirasçının yabancı ülkede bulunan taşınır malları için ise Türk makamlarından alınan veraset ilamını yeminli tercümanlar ile çevirttirmesi ve apostil şerhi vurdurtarak ilgili ülkenin Türkiye’de bulunan konsolosluklarına ileterek miras sürecini ilerletmesi gerekmektedir.

Yurtdışında Yaşayan Kişilerin Türkiye’deki Miras İşlemleri Nasıl Yapılır?

Medeni Kanunumuzun 599.maddesine göre mirasçılar, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirası, kendiliğinden hiçbir işleme gerek olmaksızın kanunen bir kül halinde kazanırlar. Her ne kadar mirasçılar, miras bırakanın ölmesi ile mirası kendiliğinden kazanabilirlerse de, miras yoluyla kazandıkları malvarlığı veya haklar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için mirasçı olduklarını ispatlamaları gerekmektedir. Bunun için mahkemeden resmi bir belge düzenlemesini talep ederler ki, buna uygulamada çoğunlukla veraset ilamı adı verilir.

Medeni Kanun’un 598.maddesine göre “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir”. Kanuni mirasçılar bu belgeyi, miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinden veya bulundukları yer sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alabilirler. Mahkeme talep üzerine, nüfus idaresinden gelen belgelerle kimin hangi oranda mirasçı olacağını belirler ve talep sahibine verir. Bundan sonradır ki, talep sahibi veya sahipleri, mahkemenin hazırladığı resmi belgeyi ibraz ederek, mirasçı olduklarını ispat ederler ve söz konusu değerler üzerinde tasarrufta bulunabilir. Bahsi geçen belge Mk. 7.maddesi anlamında resmi belgedir, aksi ispat edilinceye kadar doğru sayılır ve mirasçılığa karine teşkil eder.

Medeni kanunun 598.maddesinin 2.fıkrası, vasiyet alacaklıların ve atanmış mirasçıların mirasçılık belgesinin alınmasını düzenlemiştir. Buna göre “ mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunan kimseye, sulh mahkemesince “veya noterlerce” atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.” Mirasçılık belgesinin geçersizliğini ileri sürme bir süreyle sınırlandırılmadığı gibi ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı da saklıdır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık