0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Aile Hukuku
11kayseri bosanma avukati
Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir....
Devamını Oku
11kirklareli bosanma avukati
Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir....
Devamını Oku
11kirsehir bosanma avukati
Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir....
Devamını Oku
11mersin bosanma avukati
Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir....
Devamını Oku
11nafaka odenmezse ne olur
Nafaka ödenmezse ne olur? Nafaka ödeyenlerin en çok tarafımıza sorduğu sorudur. Nafaka, yasadan doğan ve mahkeme kararı ile meydana gelen bir çeşit yasal yükümlülüktür. Mahkeme kararı ile hükme bağlanan nafakanın ödenmemesi halinde icra takibi başlatılabilir ve icra takibi ile tahsil edilemezse nafaka yükümlüsünün şikayet edilmesiyle birlikte 3 aylık ödenmeyen nafaka tutarı nedeniyle 90 (doksan) gün...
Devamını Oku
11nafaka indirim davasi
Nafaka indirim davası, nafaka yükümlüsü ya da alacaklısının maddi durumunda gelen değişiklik sebebiyle nafaka miktarının değiştirmek için açılan davaya denir. Boşanma davası sırasında veya boşanmanın kesinleşmesinden sonra mahkeme boşanma kararı ile birlikte maddi anlamda sıkıntıya düşecek eşe ya da varsa müşterek çocuklara sosyo-ekonomik durumlarına göre nafaka bağlayabilir. Hakim bağlanacak nafaka miktarını belirlerken eşlerin maddi durumunu,...
Devamını Oku
11evlat edinme davasi tmk 305
Evlat edinme davası; belirli koşullar ve usuller sağlandığı takdirde gerçekleştirilebilen ve evlat edinenle evlatlık arasında akdi soy bağı kuran bir aile hukuku kurumudur. Diğer bir ifadeyle evlatlık ilişkisi, genel olarak, evlat edinen ile evlatlık arasında mahkeme kararı ile kurulan yapay soybağını ifade etmek için kullanılan hukuki bir terimdir. Dolayısıyla, evlatlık ilişkisinin kurulması (evlat edinme), hukuk...
Devamını Oku
Hakim boşanma kararı verdikten sonra ne olur? Bu soru çok fazla tarafımıza sorulmaktadır.  Tarafların tam anlamıyla boşanmış olması için boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen boşanma kararı istinaf ve temyiz itiraz yollarından geçtikten sonra verilen karar kesin hükümdür. Diğer bir ihtimal ise istinaf veya temyiz kanun yolundan feragat etmektir. Bu şekilde hakim...
Devamını Oku
11avukat tarafindan temsil edilen kisiye denir
Avukat tarafından temsil edilen kişiye “müvekkil” denir. Temsil ile vekalet ilişkisi birbirine benzerdir. Halk arasında aynı durumu ifade etmek için kullanılır. Avukatlar, hukuki konularda danışmanlık ve temsil hizmeti veren, yasal nitelikleri olan kişilerdir. Avukatlar, kanunen tanımlanmış haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen veya hukuki bir sorunu olan kişileri temsil ederler. Bir avukat tarafından temsil edilen...
Devamını Oku
Yabancı uyruklu eşten boşanma davası süreci her davada farklılık göstermekle birlikte; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma olmak üzere 2 çeşittir.
Devamını Oku
11gaiplik davasi
Gaiplik davası; kişinin ölüm tehlikesi altında kaybolması ve ölüm tehlikesinin üzerinden en az 1 yıl veya son haber alınmasından itibaren 5 yıl geçmiş olması durumunda kişinin ölü kabul edilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine açılan davaya denir. Gaipliğe dair düzenlemeler, Türk Medeni Kanunu’nun 32. ve 35. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kişinin ölüm tehlikesi altında kaybolması halinde kendiliğinden gaiplik kararı...
Devamını Oku
11hediyelerin geri verilmesi davasi
Nişan hediyeleri geri istenebilir mi? Nişanların bozulması nedeniyle bu soru tarafımıza çok fazla sorulmaktadır. Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi davası, hediyeyi veren nişanlı, onun anne babası ya da anne babası gibi davranan tarafından, diğer nişanlıya karşı, nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içerisinde açılabilen ve alışılmış olmayan (mutat olmayan) hediyelerin iadesinin talep edildiği davadır. Evlenme...
Devamını Oku
11bosanma dilekcesi
Boşanma dilekçesi boşanma davası tarafları olan eşlerin boşanmak için mahkemeye sundukları yazılı belgedir. Taraflar boşanma davası çekişmeli veya çekişmesiz olsun, tüm iddia ve taleplerini ,delillerini  mahkemeye boşanma dilekçesi ile sunmak durumundadır. Boşanma dilekçesinin Aile mahkemesine sunulması ile boşanma davası süreci başlamaktadır. Boşanmanın davasının ilk adımı, boşanma dilekçesi hazırlama evresidir. Boşanmak için dava dilekçesi; anlaşmalı boşanma...
Devamını Oku
11bosanma davasinda karar ne zaman kesinlesir
Boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir? Bu soru tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Aile mahkemesinde boşanma davanızın son duruşması yapıldı ve son duruşmada tefhim edilen kısa karar “Tarafların boşanmalarına” hükmü kuruldu ise, artık aşağıda bahsedildiği üzere Aile Mahkemesinin vermiş olduğu kısa karara uygun bir gerekçeli karar düzenlemesi gerekmektedir. Aile Mahkemesi tarafından düzenlenen bu gerekçeli kararın da hukuk...
Devamını Oku
11kizlik soyadini kullanma
Kızlık soyadını kullanma, evlilikle ve boşanma ile kadının soyadının ne olacağı hususunda halk arasında bir karmaşa söz konusudur. Kadının soyadının evlilikle ve boşanma ile nasıl değişeceği bilinmemektedir. Kadın evlenmez ise doğum ile kazandığı soyadını kullanır. Soyadını haklı sebeplerle değiştirmek isteyen her bir birey de dava açarak doğumla kazandığı soyadının değiştirilmesini talep edebilir. Kadının evlenmesi ile...
Devamını Oku
11cocukla kisisel iliski kurulmasi davasi
Çocukla kişisel ilişki kurulması davası ile anne ya da babanın, velayetine sahip olmadığı çocuğuyla görüşme hakkına kavuşması sağlanmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda kendisine yer bulan çocukla kişisel ilişki kurulması, hem kanunun ikinci bölümünde yer alan boşanma konusu içerisinde hem de soybağının hükümleri ayrımında düzenlenmiştir. Medeni kanunda 182. ve 323. maddelerinde çocukla kişisel ilişki kurulması...
Devamını Oku
1 3 4 5 6