0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Aile Hukuku
11ogrenci ikamet izni oturma
Öğrenci ikamet izni, ilgili kişiye eğitim süreci boyunca ülkede bulunma olanağı, hakkı veren bir oturum türüdür. Ülkemize eğitim için gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır. Öğrenci ikamet izninden muaf olanlar dışında Türkiye’de, vizesinin veya vize...
Devamını Oku
11vasiyetname tmk
Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzularını, belirli şartlar çerçevesinde yazılı yahut sözlü olarak bildiren ölüme bağlı tasarrufdur.
Devamını Oku
11bosanma davasinda psikolojik siddet nedir
Psikolojik şiddet, evlilik birliğini eşlerden biri çekilmez hale getirmektedir. Hiç kimse bu şiddet altında evliliği devam ettirmek zorunda kalmayı hak etmemektedir. Bu nedenle psikolojik şiddet boşanma sebeplerinden biridir. Boşanma davası açacak tarafların, öne sürecekleri boşanma nedenini ispatla yükümlüdürler. O yüzden psikolojik şiddet nedeniyle boşanma davası açacak bireylerin, psikolojik şiddet davranışlarını kanıtlamaları gerekir. 6284 Sayılı Ailenin...
Devamını Oku
11nafaka davalari nelerdir
Türk Hukukunda nafaka, bakım nafakası ve yardım nafakası olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bakım nafakası ise, kendi içinde tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere üç çeşittir. Nafaka davaları bu kapsamda açılır ve yürütülür. Nafaka davaları; İştirak nafakası Yoksulluk nafakası Yardım nafakası Tedbir nafakası Tedbir Nafakası: Boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra eşlerden...
Devamını Oku
11bekleme suresinin kaldirilmasi davasi iddet muddeti
Türk Medeni Kanunu 132. maddesi bekleme süresinin kaldırılması davası düzenlenmiştir. Kadının gebe olmadığının anlaşılması veya boşanan eşlerin tekrar birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde bekleme süresinin kaldırılması davası açılır. Bekleme süresinin kaldırılması davası, 2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca Aile Mahkemesinde açılır. Aynı kanun 2. maddesi...
Devamını Oku
11tanimanin iptali davasi mahkeme tmk 295
Tanımanın iptali davası Aile Mahkemesine açılır. Bu dava çocuk ile baba arasındaki babalık ilişkisini sona erdiren bir dava türüdür.
Devamını Oku
11
Aile hukuku davaları uyuşmazlıklarında, Aile Mahkemeleri görevli olup Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmakla görevlidir. Aile hukuku ile ilgili davalarda avukat ile çalışmak zorunlu değildir. Fakat süreç karmaşık ve usul kurallarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle uzman aile hukuku avukatı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır. Maddi durumunuz olmadığı takdirde...
Devamını Oku
11hangi hastaliklar bosanma sebebidir
Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri belirtilmiş olup genel ve özel boşanma sebepleri olarak boşanma sebepleri ikiye ayrılır. Bu doğrultuda, akıl hastalığı Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş...
Devamını Oku
11cinsel sorunlar nedeniyle bosanma ispat
Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma, özünde yaygın bir boşanma sebebi olmakla birlikte özellikle ülkemizdeki değer yargıları sebebiyle asıl boşanma sebebi cinsel sorunlar olmasına rağmen başka gerekçelerle boşanma davası açılmasıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Cinsellik, evlilik birliğini ayakta ve sağlıklı tutan en önemli ögelerdendir. Yargıtay kararlarında da ifade edildiği üzere cinsel ilişki ve cinsel tatmin evliliğin en önemli özelliklerdendir....
Devamını Oku
11zina nedeniyle bosanma davasi maddi manevi tazminat
Zina nedeniyle boşanma davası tazminat miktarı belirlenirken öncelikle tarafların kusuruna bakılır. Boşanma yolu ile evliliğin sona ermesi durumunda, kanunen düzenlenen birtakım şartlar mevcutsa, karşı taraftan maddi ve/veya manevi tazminat talep edilir. Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinde ele alınan ilgili hukuki düzenleme şu şekildedir: “Madde 174. Zina fiili, bir eşin diğer eşe karşı işlemiş olduğu bir...
Devamını Oku
11zina nedeniyle bosanma davasi dilekce ornegi indir
Zina nedeniyle boşanma davasında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davayı görecektir. Yetkili mahkeme ise; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği Aile Mahkemesi’ne verilerek açılır. Zina nedeniyle boşanma davası,...
Devamını Oku
11terkten dolayi bosanma dilekcesi ornegi
Terk nedeniyle boşanma davası açmadan önce bilmeniz gereken hususlar vardır. Boşanma Davası’nda görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davayı görecektir. Yetkili mahkeme ise; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Terk nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği...
Devamını Oku
11tanikla ispat sahitle ispat
Tanık, taraflar arasında çekişmeli olan olaylar ve durumlarla ilgili olarak görgüsü ya da bilgisi olan kişilerdir. Tanıkla ispat Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca takdiri kanıtlar arasında yer almaktadır. Takdiri kanıtlar, hakimin üzerinde takdir yetkisini olduğu ve ileri sürülmesi durumunda onu serbestçe değerlendirebileceği kanıtlardır. Tanık dışında; keşif, bilirkişi ve uzman görüşü de takdiri kanıtlar arasındadır. Tanığın diğer...
Devamını Oku
11aile avukatı
Aile; milletleri, toplumları oluşturan yapının ilk yapı taşı, aile’dir. Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük yapıdır. Ancak çoğu kez aile dendiğinde, büyükanne, büyükbaba, amca, hala, teyze, dayı gibi kişilerden oluşan daha geniş bir halkayı anlamak gerekir. Bu nedenle evlenmenin tanımı ve evlenmeye engel haller açıklanmalıdır. Aile, bir kadın ve bir erkeğin bir araya...
Devamını Oku
1 4 5 6