8 Mart 2020
tanikla ispat sahitle ispat

Tanıkla İspat

Tanıkla İspat Tanık, taraflar arasında çekişmeli olan olaylar ve durumlarla ilgili olarak görgüsü ya da bilgisi olan kişilerdir. Tanıkla ispat Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca takdiri kanıtlar arasında yer almaktadır. Takdiri kanıtlar, hakimin üzerinde takdir yetkisini olduğu ve ileri sürülmesi durumunda onu serbestçe değerlendirebileceği kanıtlardır. Tanık dışında; keşif, bilirkişi ve uzman görüşü de takdiri kanıtlar arasındadır. Tanığın diğer ismine şahit denir. […]
6 Mart 2020
anlasmali bosanma protokolu

Boşanma Protokolü

Boşanma Protokolü Boşanma protokolü anlaşmalı boşanma ile ilgili bir kavramdır. Anlaşmalı boşanma, boşanma hukukumuzda ilk olarak 3444 sayılı Kanunla 04.05.1988 tarihinde kabul edilerek eski Medeni Kanunun 134/3. maddesine eklenmiştir. Türk Medeni Kanununun 166/3. Maddesi ile de bu düzenleme sürdürülmüştür. Buna göre; Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, Eşlerin dava açmak için birlikte başvurmaları veya bir eşin açtığı davanın diğer […]
18 Şubat 2020
Ortak Velayet Nedir

Ortak Velayet Nedir?

Ortak Velayet Nedir? Boşanma davalarında; boşanan eşlerin ergin olmayan, bir başka deyişle 18 yaşından küçük olan müşterek çocuklarının bulunması halinde davaya bakan mahkemenin vermesi gereken kararlardan biri de çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceği hususudur. Velayet, çocuğun sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını ve bakımını anne ve/veya babanın üstlenmesi hakkı ve yükümlülüğüdür. Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesine göre evlilik birliği içerisinde ana […]
17 Şubat 2020
Evlat Edinmede Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Evlat Edinmede Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Evlat Edinmede Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Evlat Edinme Şartları Nelerdir? Hukukumuzda evlat edinmeye ilişkin hükümler Medeni Kanunumuzun 305-320. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde genel olarak küçüklerin evlat edinilmesi, erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi, evlat edinmenin hükümleri ile evlat edinmemin şekli ve usulü konuları ele alınmıştır. Evlat Edinmede nüfus kaydının düzeltilmesi özel hukuk bakımından önemli bir dava türüdür. Evlat edinme şartları Kanunda detaylı […]
7 Şubat 2020
aile avukatı

Aile Avukatı

Aile Avukatı Aile Avukatı genel olarak aile hukuku davalarına bakan ve bu davaları yöneten avukat kişilere denilmektedir. Aile Hukuku Medeni Hukukun bir parçası olup ailevi durumları inceler ve bakar.  Aile Avukatı Türk Medeni Kanunda görevleri 3 bölüm altında düzenlenmiştir. Evlilik hukuku, vesayet ve hısımlık olarak ana başlıkları belirlenmiştir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık bürosu ile Aile Hukuku ve bilgilendirmeleri tarafımızdan edinebilirsiniz. Boşanma […]
24 Ocak 2020
Nufus Davalari Nerede Acilir

Nüfus Davaları Nerede Açılır?

Nüfus Davaları Nerede Açılır? Nüfus davaları; kişinin Nüfus Müdürlüklerince tutulan nüfus sicil kayıtlarının düzeltilmesi veya iptali nedeniyle açılan davalardır. Nüfus davalarının açılma sebepleri birçok farklı sebebe dayanabilmektedir. Kişinin nüfus kayıtlarında yapılan bir yanlışlık veya gerçek olmayan bir bilginin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan nüfus davaları nüfus kayıtlarında yapılması gereken düzeltmeler için açılmaktadır. Nüfus davaları nerede açılır? sorusunun cevabı davanın ilk aşaması […]
23 Ocak 2020
Boşanma Davası Masrafı 2020

Boşanma Davası Masrafı 2020

Boşanma Davası Masrafı 2020 Boşanma davası masrafı 2020 avukatınıza ödenecek ücreti ve dava açmak ve dava sürecinde ödenecek olan harçları kapsamaktadır. Türk Hukuk Sisteminde boşanma davaları aile hukukunun konularına giren dava türlerinden bir tanesidir. Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak iki şekilde boşanma avukatı tarafından aile mahkemelerinde açılabilir. Bir boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağı konusunda tarafların istekleri […]
23 Ocak 2020
Anlasmali Bosanma Nasil Olur ve Nasil Gerceklesir 2020

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur ve Nasıl Gerçekleşir 2020?

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur ve Nasıl Gerçekleşir 2020? Anlaşmalı boşanma nedir? Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma sonrası ortaya çıkabilecek hukuki durumlarla ilgili ortak bir talebe dayanarak boşanmalarıdır. Anlaşmalı boşanmaların çoğu tek duruşmada tamamlanmaktadır bu nedenle gerek zaman gerek masraf gerekse emek yönünden avantaj sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma nasıl olur ve nasıl gerçekleşir 2020 yılında sıkça sorulan sorulardır. Makalede bu husus açıklanacaktır. Anlaşmalı […]
23 Ocak 2020
Aldatma Nedeniyle Bosanma

Aldatma Nedeniyle Boşanma

Aldatma Nedeniyle Boşanma Türk Hukuku Sisteminde evlilik birliğinin taraflara yüklediği en önemli yükümlülüklerden biri de sadakattir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu (TMK) aldatmayı mutlak bir boşanma sebebi olarak belirlemiştir. TMK’nın 161. Maddesi “Zina” adı altında aldatma nedeniyle boşanma düzenlenmiştir. Zina, mutlak, özel ve kusura dayanan bir boşanma sebebidir. Zina olgusunun mahkemeye kanıtlanmasıyla birlikte mahkeme diğer tarafın kusurlarına bakmaksızın boşanmaya karar […]