Aile Hukuku

Aile Hukuku ailelerin birlikte yaşama arzularının hukuk düzeninde düzenlenmiş kurallarını oluşturan hukuksal düzenlemelerdir. Ailenin temelinin oluşturulması için en önemli ve yapılması gereken ilk işlem evlilik işlemidir.  Hukuksal kanunların gözettiği ve toplumun kabul ettiği ilk ailenin temelini oluşturan nokta Evliliktir.

Medeni hukuk kapsamında yer tutan ve nişanlanma, evlenme, boşanma ve evlat edinme gibi konuları kapsayan evrensel hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı kadın hakları ve çocuk hakları gibi disiplini olan ve haklarını koruyan bağımsız bir daldır. Tüm bu alanlar Aile hukuku kapsamında  değerlendirilmektedir.

Aile Hukuku

Aile hukuku ailelerin yasal haklarının korunmasını ve çocukların velasetlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.Türk medeni kanunu ile düzenlenmiş bu yasalar aile hukukunun temelini oluşturmaktadır. Toplum düzeninin ve ailelerin hukuksal bütünlüğünün korunmasını sağlayan tüm toplumlar için çok değerli bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku evlilikte her iki tarafından haklarının korunmasını sağlayan  en önemli hukuksal yapıdır. Aile içerisinde bireyler arasında meydana gelen anlaşmazlıkların düzenlenmesi ve bu anlaşmazlıklarda her iki tarafında hukuksal haklarının korunmasını sağlayan en önemli hukuki yöntemelikdir.

Aile hukuku çocukların hakları ve boşanmalar sonrasında onların korunması noktalarında da en önemli yapı taşını oluşturmaktadır.

Aile hukukları konularında açılan davalar çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu noktalarda alanında profesyonel olmayan kişilerden alınacak yardımlar ve bu hizmetler sonrasında oluşturulacak protokoller eğer düzgün olmaz ise kişilerin uğrayabileceği hak kayıpları ve zararlar büyük olacaktır. Bu noktada mutlaka aile hukukunu bilen ve alanında uzman kişilerden destek alınması gerekmektedir.

Hukuk sistemleri özel ve ayrıntılı kollar ortaya koymaktadır ve toplum içerisinde ki devlet düzeni bu kurallar içerisinde sağlamaktadır. İşte bu aşamalardan bir de Aile hukuku olmaktadır. Ve aile hukuku sayesinde aile yapılanmasını ve içeriğini düzenlemektedir.

Bir aile içerisinde olması gereken tüm hukuksal aşamaları kapsamaktadır. Ve bunların sonuçları ile beraber açıklamaktadır. Bunları açıklamak gerekir ise;

 • Suç prensibinin geçerli olduğu Boşanma konusu,
 • Velilerin ve çocukların en önemli ilgili konularından biri olan Velayet ve görme hakkı konusu,
 • Boşanma sonrasında Çocuk nafakası,
 • Eş nafakası
 •  Dünya geneli ile ilgili olan Uluslararası medeni hukuk.

Aile Hukuku Avukatları Olarak Hizmetlerimiz

Ülkelerin temelini oluşturan ailelerin korunması için gerekli tüm düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu hukuk dalı sayesinde boşanmalar da çocukların haklarının korunması temel ilkedir. Türk medeni kanunu kapsamında yer alan aile hukuku Aile mahkemeleri tarafından görülen uyuşmazlıkları çözmek ve sorunları gidermek adına hizmet vermektedir. Boşanma sebepleri ne olursa olsun bu davaların tamamı Aile mahkemeleri tarafından başlatılmalı ve sonuçlandırılmalıdır.

Boşanma davaları aile bireylerinden bir tanesinin aile mahkemelerine müraacatı sonrasında gerçekleşmektedir. Açılan dava da  kanun maddeleri esas alınarak ve incelenerek mahkeme tarafından sona erdirilir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak sizlerin ihtiyaçları halinde ;

 • anlaşmalı boşanma davaları,
 • çekişmeli boşanma davaları,
 • evlilik sözleşmesi ve mal rejim sözleşmeleri,
 • anlaşmalı boşanma protekolü, nafaka ve tazminat talepleri,
 • evliliğin iptal davaları, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi
 • alanlarında tüm yetkilerimiz ve Kanun çerçevesi altında tedbir kararları,
 • yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması
 •  babalık davası,
 • mal rejimi davaları

gibi hukuk alanlarında siz değerli Ailelerin tüm haklarını en iyi şekilde koruyabilmek için kanun çerçevesinde hizmetlerimizi sizlere sunmaktayız.

En yukarı çık