13 Aralık 2019
Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Günümüzde artan boşanma davaları nedeniyle boşanma davası en önemli sonucunu olan çocuğun velayeti sorunu ortaya çıkmaktadır. Çocuğun menfaati ve üstün yararı bakımından velayet boşanma davasının en önemli sonucudur. Nitekim boşanma başlı başına çocuğun psikolojisi ve ruhsal yapısını etkilemekteyken velayet konusuna daha fazla titizlikle yaklaşmak gerekmektedir.Boşanma davasında çocuğun velayeti tarafların en fazla anlaşamadıkları durumdur. TMK madde 182/1’de […]
25 Kasım 2019
Nafaka İndirim Davası

Nafaka İndirim Davası

Nafaka İndirim Davası Boşanma davası sırasında veya boşanmanın kesinleşmesinden sonra mahkeme boşanma kararı ile birlikte maddi anlamda sıkıntıya düşecek eşe ya da varsa müşterek çocuklara sosyo-ekonomik durumlarına göre nafaka bağlayabilir. Hakim bağlanacak nafaka miktarını belirlerken eşlerin maddi durumunu, çocukların giderlerini, zamanın ekonomik ve sosyal koşullarını göz önüne alır. Kişilerin sosyal ve ekonomik durumları her zaman sabit kalmayıp değişkenlik gösterdiği için […]
25 Kasım 2019
Nafaka artırım davası

Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası Boşanma davası sırasında veya boşanmanın kesinleşmesinden sonra mahkeme boşanma kararı ile birlikte maddi anlamda sıkıntıya düşecek eşe ya da varsa müşterek çocuklara sosyo-ekonomik durumlarına göre nafaka bağlayabilir. Hakim bağlanacak nafaka miktarını belirlerken eşlerin maddi durumunu, çocukların giderlerini, zamanın ekonomik ve sosyal koşullarını göz önüne alır. Ancak değişen koşullar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde hükmedilen nafaka miktarı […]
30 Ekim 2019
İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası Aile, toplumunun en küçük yapı taşıdır. Türk toplumunda aile kavramının en üstte tutuluyor olmasına rağmen günümüzde boşanma davalarının sayısı hızla artmaktadır. Boşanmadan sadece eşler etkilenmemekte, bu konuda en büyük hasarı çocuklar görmektedir. Bu nedenle Türk hukukunda çocuğu koruyan birçok hüküm bulunmaktadır. Nitekim çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimi ve korunması bakımından anne ve baba sorumludur, boşanma ile […]
17 Eylül 2019
evlilik birliğinin eşlere yüklediği yükümlülükler

Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Mali Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Mali Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir? Evlilikle birlikte bireylerin sosyal ve kişisel durumları yanında mali durumlarında da birtakım değişiklikler oluşur. Tarafların evlenmiş olmakla mali çıkarlarının zedelenmemesini, dahası evlilik birliğinin getirdiği mali külfetle orantılı mali haklara kavuşmalarını sağlamak gereklidir. Bu nedenle evlilik birliğinin kurulması anından başlayarak evlilik suresince ve evlilik sonrasında ortaya çıkabilecek tüm durumların taraflara getireceği hak […]
16 Eylül 2019
Nişanlılık Nedir ? Nişanlılık Tarafları Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Nişanlılık Nedir? Nişanlılık Tarafları Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Evlilik vaadi içermeyen, sonucunda evlenme niyeti taşımayan birliktelik hukuken nişanlılık sayılmaz. Tarafların geleneklere uygun törenle veya törensiz şekilde ailelerine, akrabalarına ve topluma nişanlandıklarını duyurmuş olmalarını, birbirlerine evlenme vaadinde bulunmaları olarak kabul etmek gerekir.
8 Eylül 2019
Evlilik Nedir Evlenmeye Engel Haller Nelerdir Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir

Evlilik Nedir? Evlenmeye Engel Haller Nelerdir? Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Evlilik Nedir? Evlenmeye Engel Haller Nelerdir? Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir? Aile; milletleri, toplumları oluşturan yapının ilk yapı taşı, aile’dir. Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük yapıdır. Ancak çoğu kez aile dendiğinde, büyükanne, büyükbaba, amca, hala, teyze, dayı gibi kişilerden oluşan daha geniş bir halkayı anlamak gerekir. Aile, bir kadın ve bir erkeğin bir araya gelerek, birlikte […]
20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Boşanma Davası Nerede Açılır? Avukat Tutmak Zorunlu Mu? Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma Davası Nerede Açılır? Avukat Tutmak Zorunlu Mu? Reddedilirse Ne Olur? Boşanma Davası Evlilik birliğinde çiftler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar çözülemeyecek boyuta ulaştığında ve taraflar birliği sürdürecek gücü kendilerinde bulamadıklarında boşanma istemiyle mahkemeye başvurur ve verdikleri karar doğrultusunda yasal olarak da evliliklerini bitirirler. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 161. ve 185.maddeleri arasında düzenlenen boşanmaya ilişkin hükümler; boşanma nedenleri, davaya yetkili mahkeme, tazminat […]
20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Boşanma Çeşitleri Çekişmeli Boşanma / Anlaşmalı Boşanma

Boşanma Çeşitleri Çekişmeli Boşanma / Anlaşmalı Boşanma A. Anlaşmalı Boşanma Boşanma davaları genel olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki çeşittir. Tazminat, velayet, nafaka gibi konularda boşanmanın getireceği hukuki sonuçlar üzerinde mutabık olabilen ve bu hususları aralarında düzenledikleri bir protokolle kabul eden eşler, evlilik tarihlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması şartıyla anlaşmalı olarak boşanabilirler. İki tarafın da boşanmak istediği ve şartları kabul ettiği bu dava türünde süreç […]