0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Aile Hukuku
11ziynet esyalarinin iadesi davasi
Ziynet eşyalarının iadesi davası; düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve kendisine ait olmayan ziynet eşyasını iktisap eden eşten iadesini için açılan davaya denir. Ziynet eşyalarının iadesi davası, boşanma davasının eki niteliğinde değildir. Gerek evlilik birliğinin devamı gerekse sonlanması durumunda eşin ziynet alacağına ilişkin dava açması mümkündür. Eşlerden biri ziynet eşyalarının rızası dışında...
Devamını Oku
11bosanma davasinda kadinin haklari
Boşanma davasında kadının hakları nelerdir? Bu soru boşanacak her kadının merak ettiği konulardan biridir. Evlenmenin gerçekleşmesi ile kurulan evlilik birliği her ne kadar sürekli hayat ortaklığına yönelik olarak kurulmuş olsa da, zaman zaman evlilik birliğinin gerekliliklerine riayet edilmemesi durumunda evlilik birliği zarar görmekte ve telafisi mümkün olmayan bir mertebeye varılmasının nihayetinde evlilikler boşanma ile son...
Devamını Oku
11anlasmali bosanmada nafaka
Anlaşmalı boşanmada nafaka eşler arasında serbestçe kararlaştırılır. Fakat bazı durumlarda hakim müdahale edebilir. Tarafların tek başına karar verme iradesi mutlak değildir. Detaylı açıklamak gerekirse; anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası kararlaştırılması tarafların serbest iradesine bırakılmıştır. Yani eşlerin birbirine ödedikleri nafaka konusunda taraflar serbestçe karar verebilir. Fakat çocuk için ödenen iştirak nafakasına hakim müdahale edebilir. Burada çocuğun üstün...
Devamını Oku
11anlasmali bosanma davasi
Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin birbirleriyle anlaşarak boşanma protokolü hazırlaması, hazırladığı bu protokolü de dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine sunması, hakimin kabulü ile de tarafların evlilik birliğinin sona erdirilmesine denir. İki taraf da anlaşmalı boşanma davasında hakim huzuruna çıkar ve protokolü onayladıklarını beyan etmeleri gerekir. Avukatın gitmesi yetmez. bizzat tarafların duruşmada hazır bulunması gerekir. Böylece...
Devamını Oku
11koruma tedbiri uzaklastirma karari
Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı 6284 kapsamında verilen hızlı ve etkili bir önlemdir. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tedbirler alınabilmektedir. Koruma...
Devamını Oku
11evlilik sozlesmesi nedir
Evlilik sözleşmesi, aile içi işleyişi, eşlerin birbirlerine karşı konumunu, malların paylaşımını ve gelir ve giderlerin nasıl olacağını belirleyen, eşlerin iradelerine dayalı kurulan sözleşmedir. Evlilik sözleşmelerinin asıl önemi boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl yapılacağını belirlemesidir. Evlilik sözleşmesi, eşlerin birbirlerine olan davranışlarının bir taahhüdü değil, sadece malvarlıklarını düzenlemek için yapılan bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin kanundaki karşılığı mal...
Devamını Oku
11bosanmada mal paylasimi
Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin aile mahkemesi kararı ile sona ermesinden sonra (kesinleşmesinden), kural olarak evlilik içinde eşlerin edinmiş olduğu malları eşler eşit şekilde paylaşır. Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz. Boşanma davasına ile birlikte mal paylaşımı davası açılırsa mahkeme tefrik kararı verir. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile aynı anda, fakat ayrı bir...
Devamını Oku
11ayrilik davasi tmk 166 nedir
Ayrılık davası, boşanmaya neden olacak haklı sebeplerin ispat edilmesine rağmen eşlerin 1 yıl ile 3 yıl arasında tatil edilmesidir. TMK 166 düzenlenmiştir.
Devamını Oku
11bosanma davasinda yetkili ve gorevli mahkeme nere
Boşanma davasında yetki ve görev mahkeme, tüm davalarda olduğu gibi dava açılmadan önce araştırılması gereken bir husustur. Zira yanlış mahkemede açılacak dava hem yargılamayı uzatacak hem de davacının yargılama giderlerine mahkum olması sonucunu doğurabilecektir. Bu sebeple boşanma davası açılmadan önceki süreçte ve dava sürecinde uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınması kişilerin yararına olacaktır. Bu...
Devamını Oku
Zina nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olan özel boşanma sebebidir. TMK 161. maddede düzenlenmiştir. Halk arasında birçok eylem zina olarak kabul görmekte ise de, hukuki uygulama, doktrin ve içtihatlarda bu durum halk arasında yaygınlaşmış olan algıdan çok daha farklıdır. Evlilik birliğinin getirdiği en önemli yükümlülüklerden biri, eşlerin birbirlerine sadakatli olmasıdır (TMK m. 185/3),...
Devamını Oku
11aile konutu serhi
Aile konutu şerhi; eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satma ya da kiralama gibi bir işlem yapmasını engelleyen kanuni düzenlemedir. Evlilik devam ettiği sürece eşlerin yaşadığı eve aile konutu denir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır. Aile konutu şerhi, 4721 sayılı...
Devamını Oku
11anlasmali bosanma protokolu
Anlaşmalı boşanma protokolü örneği anlaşmalı şekilde boşanacak çiftlerin hazırlaması gereken belgedir. Aslında bu protokolde, çiftlerin boşanmanın sonuçlarına dair anlaştıkları hususlar yazılır. Diğer bir ifadeyle anlaşmalı boşanma protokolü (boşanma protokolü), anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenleyen ve her iki eş tarafından imzalanması gereken bir tür sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma protokolü ile eşler çok kısa sürede boşanabilir....
Devamını Oku
11nisanlilik nedir
Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Evlilik vaadi içermeyen, sonucunda evlenme niyeti taşımayan birliktelik hukuken nişanlılık sayılmaz. Tarafların geleneklere uygun törenle veya törensiz şekilde ailelerine, akrabalarına ve topluma nişanlandıklarını duyurmuş olmalarını, birbirlerine evlenme vaadinde bulunmaları olarak kabul etmek gerekir.
Devamını Oku
11evlilik birliginde eslerin mali hak yukumlulukleri
Evlilikle birlikte bireylerin sosyal ve kişisel durumları yanında mali durumlarında da birtakım değişiklikler oluşur. Tarafların evlenmiş olmakla mali çıkarlarının zedelenmemesini, dahası evlilik birliğinin getirdiği mali külfetle orantılı mali haklara kavuşmalarını sağlamak gereklidir. Bu nedenle evlilik birliğinin kurulması anından başlayarak evlilik suresince ve evlilik sonrasında ortaya çıkabilecek tüm durumların taraflara getireceği hak ve yükümlülükler kanunlarımızda ayrıntılı...
Devamını Oku
11tek celsede bosanma
Tek celsede boşanma, bir diğer adıyla anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma davasının ilk duruşmasında boşanmaları ile sonuçlanmaktadır. Tek celsede boşanma diğer bir anlatımla ilk duruşmada hâkimin karar vermesi ve davanın sonuçlanması anlamına gelmektedir. Tek duruşmada boşanma genellikle tarafların boşanma davasından önce davanın sonucuyla ortaya çıkabilecek hukuki konular üzerinde anlaşmalarıyla mümkün olmaktadır. Tarafların anlaşmaya varamama durumlarında bir...
Devamını Oku
11narsist esten bosanma
Narsist eşten boşanma süreci oldukça zordur. Evliliklerde bencil ve narsist tavırlar sergileyen eşlere karşı boşanma aşaması akıllara gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından ‘’özsever’’ olarak çevrilen narsist kelimesi kişinin kendi benliğine duyduğu abartılı hayranlığı ifade eder. Birçok kişide narsist özellikler görülebilirken narsistik kişilik bozukluğu kişinin yaşamının her alanına yayılmış ileri seviye narsist özelliklerin görüldüğü bir psikolojik...
Devamını Oku
1 2 3 6