0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Aile Hukuku
11anlasmali bosanmada nafaka
Anlaşmalı boşanmada nafaka eşler arasında serbestçe kendileri kararlaştırılır. Protokolde ne yazarsalar o geçerlidir. Fakat bazı durumlarda hakim müdahale edebilir. Tarafların tek başına karar verme iradesi mutlak değildir. Detaylı açıklamak gerekirse; anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası kararlaştırılması tarafların serbest iradesine bırakılmıştır. Yani eşlerin birbirine ödedikleri nafaka konusunda taraflar serbestçe karar verebilir. Fakat çocuk için ödenen iştirak nafakasına...
Devamını Oku
11yas duzeltme davasi
Yaş düzeltme davası; kişinin yaşının ve doğum tarihinin nüfus kütüğüne maddi hata sonucu yanlış yazılması üzerine yetkili mahkeme kararı ile düzeltilmesi için açılan özel hukuk dava türüdür. Uygulamada yaş düzeltme davasına genellikle evlilik, askerlik, eğitim, emeklilik gibi nedenlerde yaşanan hak kayıpları için açılır. Yaşın düzeltilmesinin kesinleşmiş mahkeme kararı ile ancak mümkündür. Harici yaş düzeltme mümkün...
Devamını Oku
11anlasmali bosanma davasi
Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin birbirleriyle anlaşarak boşanma protokolü hazırlaması, hazırladığı bu protokolü de dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine sunması, hakimin kabulü ile de tarafların evlilik birliğinin sona erdirilmesine denir. İki taraf da anlaşmalı boşanma davasında hakim huzuruna çıkar ve protokolü onayladıklarını beyan etmeleri gerekir. Avukatın gitmesi yetmez. bizzat tarafların duruşmada hazır bulunması gerekir. Böylece...
Devamını Oku
11ankara aile mahkemesi nerede
Ankara Aile Mahkemesi nerede? Ankara Aile Mahkemesi, ilk derece mahkemesi sıfatı ile Ankara ilinin merkez ilçelerindeki aile mahkemesi görev alanına giren hukuk uyuşmazlıklarının çözümünün gerçekleştirildiği yargı mercidir. Ankara Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı nezdinde; Ankara Adliyesi’nde 30 tane Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Ankara Adliyesi Söğütözü Ek Hizmet Binasında hizmet vermektedir. Adres    : Söğütözü...
Devamını Oku
11aile konutu serhi
Aile konutu şerhi; eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satma ya da kiralama gibi bir işlem yapmasını engelleyen kanuni düzenlemedir. Evlilik devam ettiği sürece eşlerin yaşadığı eve aile konutu denir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır. Aile konutu şerhi, 4721 sayılı...
Devamını Oku
11ortak velayet
Ortak velayet, boşanma veya ayrılık davasında çocukların haklarının her iki ebeveyni tarafından eşit şekilde paylaşılmasını sağlayan velayet türüdür. Bu velayet türünde ebeveynler, çocuklarla ilgili kararları birlikte alırlar ve sorumlulukları paylaşırlar. Ortak velayette çocuklar, bir ebeveynle yaşar ve diğer ebeveynle de belirli sürelerde kişisel ilişki kurar. Boşanma davalarında; boşanan eşlerin ergin olmayan, bir başka deyişle 18...
Devamını Oku
11ziynet esyalarinin iadesi davasi
Ziynet eşyalarının iadesi davası; düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve kendisine ait olmayan ziynet eşyasını iktisap eden eşten iadesini için açılan davaya denir. Ziynet eşyalarının iadesi davası, boşanma davasının eki niteliğinde değildir. Gerek evlilik birliğinin devamı gerekse sonlanması durumunda eşin ziynet alacağına ilişkin dava açması mümkündür. Eşlerden biri ziynet eşyalarının rızası dışında...
Devamını Oku
11ayrilik davasi tmk 166 nedir
Ayrılık davası, boşanmaya neden olacak haklı sebeplerin ispat edilmesine rağmen eşlerin 1 yıl ile 3 yıl arasında tatil edilmesidir. TMK 166 düzenlenmiştir.
Devamını Oku
11koruma tedbiri uzaklastirma karari
Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı 6284 kapsamında verilen hızlı ve etkili bir önlemdir. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tedbirler alınabilmektedir. Koruma...
Devamını Oku
11bosanma davasinda kadinin haklari
Boşanma davasında kadının hakları nelerdir? Bu soru boşanacak her kadının merak ettiği konulardan biridir. Evlenmenin gerçekleşmesi ile kurulan evlilik birliği her ne kadar sürekli hayat ortaklığına yönelik olarak kurulmuş olsa da, zaman zaman evlilik birliğinin gerekliliklerine riayet edilmemesi durumunda evlilik birliği zarar görmekte ve telafisi mümkün olmayan bir mertebeye varılmasının nihayetinde evlilikler boşanma ile son...
Devamını Oku
11bosanmada mal paylasimi
Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin aile mahkemesi kararı ile sona ermesinden sonra (kesinleşmesinden), kural olarak evlilik içinde eşlerin edinmiş olduğu malları eşler eşit şekilde paylaşır. Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz. Boşanma davasına ile birlikte mal paylaşımı davası açılırsa mahkeme tefrik kararı verir. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile aynı anda, fakat ayrı bir...
Devamını Oku
11koruma talebi dilekce ornegi uzaklastirma
Koruma talebi dilekçe örneği 6284 (Uzaklaştırma Dilekçesi) ile başvurarak koruma kararı alabilirsiniz. “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” bir diğer adıyla İstanbul Sözleşmesinin madde ve ilkeleri esas alınarak çıkarılan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı,  ülkemizde kadına karşı şiddeti önlemektir....
Devamını Oku
11bosanma davasinda yetkili ve gorevli mahkeme nere
Boşanma davasında yetki ve görev mahkeme, tüm davalarda olduğu gibi dava açılmadan önce araştırılması gereken bir husustur. Zira yanlış mahkemede açılacak dava hem yargılamayı uzatacak hem de davacının yargılama giderlerine mahkum olması sonucunu doğurabilecektir. Bu sebeple boşanma davası açılmadan önceki süreçte ve dava sürecinde uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınması kişilerin yararına olacaktır. Bu...
Devamını Oku
Zina nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olan özel boşanma sebebidir. TMK 161. maddede düzenlenmiştir. Halk arasında birçok eylem zina olarak kabul görmekte ise de, hukuki uygulama, doktrin ve içtihatlarda bu durum halk arasında yaygınlaşmış olan algıdan çok daha farklıdır. Evlilik birliğinin getirdiği en önemli yükümlülüklerden biri, eşlerin birbirlerine sadakatli olmasıdır (TMK m. 185/3),...
Devamını Oku
11anlasmali bosanma protokolu
Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davasında tarafların karşılıklı anlaşmalarını, hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı bir belgedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma davası sürecinde evlilik birliğinde elde edilen mallarının paylaşımı, nafaka, velayet, kişisel ilişki, ev eşyalarının paylaşımı gibi konularda mutabık kaldıkları hususları içerir. Anlaşmalı boşanma protokolü, aile mahkemesi tarafından onaylanarak boşanma kararının bir parçası haline gelir. Anlaşmalı...
Devamını Oku
11nafaka hesaplama
Nafaka hesaplamasını hakim takdir eder. Hakim nafaka hesaplaması yaparken gerektiği takdirde bir bilirkişiye rapor alınması için dosyayı gönderebilir. Hakim nafakaya hükmederken çeşitli kriterleri bakar. Bu kriterler hakime nafaka miktarı tayini konusunda yol göstermektedir. Şöyle ki hakim nafaka miktarına hükmederken; eşlerin ekonomik durumu, kaç müşterek çocuk olduğu, eşin/çocukların yeme içme giyim masrafları, çocukların eğitim giderleri, eşin/çocukların...
Devamını Oku
1 2 3 6