Uzlaştırmaya Tabi Suçlar (CMK 253. Madde)

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar (CMK 253. Madde)

uzlastirmaya tabi suclar

Uzlaştırmaya tabi suçlar farklı kanunlarda ayrı ayrı kanunlarda düzenlenmiştir. Uzlaştırma; toplumsal barışın bir an önce sağlanması, mağdurun bir an önce tatmin edilmesi için getirilmiş alternatif bir çözüm yoludur. Türk ceza hukukunda yeni bir sistem olan uzlaştırmada, fail cezanın infazından kurtulurken mağdurun da mağduriyeti hızlı bir şekilde giderilir. Bunların dışında devletin de yaptırım uygulamaktaki masrafları azalmış olacaktır. Onarıcı adalet sisteminin bir yansıması olan uzlaştırma özel hukuktaki arabuluculuk sistemi ile benzerlik gösterir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma, ilgili kanunlarda kapsamına aldığı suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, uzlaştırmacı olarak adlandırılan kişiler tarafından aralarında anlaşma sağlanması ile gerçekleştirilmektedir. Uzlaştırmacılar Cumhuriyet Savcısının onayı ile görevlendirilmektedir. Bu suçlar, kabul edildiği takdirde mahkemeye yansıtılmaksızın taraflar arasında uzlaştırmacı aracılığı ile kısa zamanda, barışçıl yollar ile çözümlenmektedir.

CMK.’nun 253 ila 255’inci maddelerinde uzlaştırmaya yer verilmiştir. 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanunla 253’üncü maddenin ilk şeklinde “uzlaşma” olan madde başlığı “uzlaştırma” olarak değiştirilmiş ve müessesenin kapsamı genişletilerek, uzlaştırma usulü yeniden düzenlenmiştir. Uzlaştırma, kural olarak soruşturma safhasında gerçekleştirilmelidir. Ancak her nasılsa soruşturma safhasında uzlaştırma yoluna gidilmemişse, kovuşturma safhasında da tatbiki mümkündür. Bu durum kanun yolları bakımından da geçerlidir. İstinaf aşamasında yapılan inceleme sonucunda suçun vasıf ve mahiyetinin uzlaştırmaya tabi olduğu anlaşılırsa Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından uzlaştırma usulü uygulanır.

uzlastirmaya tabi suclar nelerdir
uzlastirmaya tabi suclar nelerdir

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Buradaki maddelerin çoğu CMK m. 253 Uzlaştırma başlığı altında düzenlenmiştir. Özel ceza kanunlarındaki suçların takibi şikayete bağlı ise uzlaşmaya tabi olacaktır. Ancak bunun istisnası olabilir. Örneğin karşılıksız çek keşide etmek vs. Ayrıca, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları 2016 yılında getirilen değişiklik ile uzlaşma kapsamına sokulmuştur.

Yetişkinler  – Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

Sıra

Suçun AdıMaddeŞikayete

Ceza Miktarı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
1Kasten yaralama86/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2Kasten yaralama86/20EvetDört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi88Evet
4Taksirle yaralama89/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
5Taksirle yaralama89/2Evet (bilinçli taksir halinde hayır)Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması
6Taksirle yaralama 89/3Evet (bilinçli taksir halinde hayırBirinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması
7Taksirle yaralama89/4Evet (bilinçli taksir halinde hayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
8Tehdit106/1 birinci cümleHayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
9Tehdit106/1 ikinci cümleHayırDokuz aydan iki yıla kadar hapis cezası
10Tehdit106/1 üçüncü cümle Evet Altı aya kadar hapis cezası veya adli para cezası
11Konut dokunulmazlığının ihlali116/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
12Konut dokunulmazlığının ihlali116/2EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
13Konut dokunulmazlığının ihlali116/4HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14İş ve çalışma hürriyetinin ihlali17/1, 119/1-cEvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
15Kişilerin huzur ve sükununu bozma123/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
16Hakaret125/1EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
17Hakaret125/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
18Hakaret125/3-b, 3-cEvetAlt sınırı bir yıl hapis cezası
19Kişinin hatırasına hakaret130/1EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
20Kişinin hatırasına hakaret130/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
21Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
22Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/2Evetİki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
23Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/3EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
24Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/1Evetİki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
25Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/2EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

 

26Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/3Evetİki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası
27Özel hayatın gizliliğini ihlal134/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
28Özel hayatın gizliliğini ihlal134/2Evetİki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
29Hırsızlık141/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
30Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık144/1-a,1-bEvetİki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
31Kullanma hırsızlığı146/1Evet
 

32

 

Mala zarar verme

 

151/1

 

Evet

 

Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası

33Mala zarar verme151/2EvetDört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
34Hakkı olmayan yere tecavüz154/1EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası
35Güveni kötüye kullanma155/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
36Güveni kötüye kullanma155/2 HayırBir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası
37Bedelsiz senedi kullanma156/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
38Dolandırıcılık157/1HayırBir  yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
39Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal159/1EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
40Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf160/1EvetBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
41 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi165HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
42Açığa imzanın kötüye kullanılması209/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
43Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/1EvetBir yıla kadar hapis cezası
44Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
45Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2HayırBirinci fıkra kapsamında verilen cezanın bir katı oranında artırılması
46Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/3EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
47Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
48Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/2EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
49Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/3HayırBirinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
1Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza25EvetBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar
1Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası331/1EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası

 

2Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/2 EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
3Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası331/3EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
 4Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/4 Evetİki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
5Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası332/1EvetOn beş günden altı aya kadar hapis cezası
6Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunu cezası332/2 EvetOn beş  günden  altı aya kadar hapis cezası
7Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
8Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/2Evetİkibin güne kadar adli para cezası
9Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunu cezası 334EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis cezası
 10Ticareti terk edenlerin cezası337/a/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
11Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası338/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
12Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası345/aEvetOn günden üç aya kadar hapis cezası
3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
1Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması14/3EvetÜç aya kadar hapis veya adlîpara cezası
5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
1İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-aEvetBir yıldan iki yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası
2İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-bEvetİki yüzelli günden az olmamak üzere adlî para cezası
 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

1Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.1EvetBir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası
2Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.2EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.3EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
4Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.4EvetAltı aya kadar hapis cezası
5Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 

71/1.5

EvetAltı aya kadar hapis cezası
6Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.6EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
7Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
8Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri72/1EvetKişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

 

5941 Sayılı Çek Kanunu
1Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama7/4EvetBir yılda kadar hapis cezası
2Diğer ceza ve hükümleri7/5EvetBir yılda kadar hapis cezası
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
1Cezayı gerektiren fiiller62/1-aEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
2Cezayı gerektiren fiiller62/1-bEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
3Cezayı gerektiren fiiller62/1-cEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
4Cezayı gerektiren fiiller62/1-dEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 1Gizliliğin ihlali 33 EvetAltı aya kadar hapis cezası
6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
 1Müeyyideler 16/1 EvetGüvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
1 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/1 EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası
2Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/2EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
3Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/3Evetİki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Sadece Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar
1Kasten yaralama86/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2Kasten yaralama86/2, 86/3HayırTCK86/2 maddesine göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması
3İnsan üzerinde deney90/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
4Organ ve doku ticareti91/2HayırBir yıla kadar hapis cezası
5Organ ve doku ticareti91/6HayırBir yıla kadar hapis cezası
6Terk97/1HayırÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
7Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/1HayırBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
8Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
9Kısırlaştırma101/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
10Şantaj107/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
11Şantaj107/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

 

12Cebir108/1( TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde)HayırKasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması
13Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi114/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
15İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
16İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/3HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
17İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/1, 119/1-cHayırAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
18İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/2 HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
19İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117 / 3HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
20İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/4HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
21Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi118/1HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
22Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi118/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23Nefret ve ayrımcılık122/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
24Haberleşmenin engellenmesi124/1HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
25Hakaret125/3HayırAlt sınırı bir yıl hapis cezası
26Kişisel verilerin kaydedilmesi135/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında142/2-hyollamasıyla 167/2EvetTCK 142/2-h maddesindeki verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi
28Verileri yok etmeme138/1HayırBir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
29Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık144/1-a, 1-b, 143 HayırTCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması
30Taksirli iflas162/1Hayırİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
 31Karşılıksız yararlanma163/1Hayırİki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
32Karşılıksız yararlanma163/2HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33Karşılıksız yararlanma163/3HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
34Bilgi vermeme166/1HayırAltı aya kadar hapis veya adlî para cezası
35Çocuğun soybağını değiştirme231/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
36Kötü muamele 32/1Hayırİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
37Kötü muamele232/2HayırBir yıla kadar hapis cezası
38Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/2HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası

 

39Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/3HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
40Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
41Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2HayırTCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması
42Bilişim sistemine girme243/1HayırBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
43Bilişim sistemine girme243/3HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
44Bilişim sistemine girme243/4HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
45Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 244/2 HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
46Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf261/1HayırFiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
47Görevi yaptırmamak için direnme265/1HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
48Genital muayene287/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
49Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme298/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

Soruşturma evresinde uzlaştırma müzakereleri olumlu sonuçlandırıldığı zaman kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Kovuşturma evresinde olumlu sonuçlanırsa da düşme kararı verilir. Adalet Bakanlığı hukukçular ve avukatlardan oluşan uzlaştırmacı listesi hazırlar ve kişiler buradan görevlendirilir. Uzlaştırmanın sonuçlandırılmasını Cumhuriyet savcısı yapacaktır. Geri kalan hususlar da Adalet Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.

Uzlaşma kapsamına giren bir suç bu kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olabilir. Bu durumda uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır. Uzlaşma teklifinde bulunulmuş olması soruşturma ve kovuşturmanın yürütülmesine engel değildir. Hem deliller toplanabilir hem de koruma tedbirleri uygulanabilir. Fail hakkında soyut  bir iddianın varlığı uzlaşma yoluna gidilmesi için yeterli değildir. Öncelikle eylemin suç oluşturup oluşturmadığı saptanmalıdır. Ayrıca yeterli şüphenin olup olmadığı araştırılmalıdır. Özel kanunlarda da ayrıca belirlenen uzlaştırmaya tabi suçlara aşağıda yer verilmiştir.

uzlastirmaya tabi suclar liste
uzlastirmaya tabi suclar liste

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar Ne Demek?

Uzlaştırmaya tabi suçlar farklı kanunlarda düzenlenmiştir. Uzlaşmaya tabi suçları açıklamadan önce ceza hukuku bakımından genel bilgiler vermek doğru olacaktır. Mağduriyetin giderilmesi birkaç şekilde gerçekleşir. Örneğin fail topluma kazandırılır, zarar giderildiği için fiilin haksızlığı da ortadan kalkar, mağdura koruma sağlanır vs. Uzlaştırma kapsamına giren suçlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Öncelikle soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlar için uzlaştırma yoluna gidilebilir. Bunun dışında şikayete bağlı suçlar için şikayetten vazgeçme ya da uyuşmazlığın sonlandırılması yoluna da gidilebilir. Türk Ceza Kanunu’nda ya da diğer kanunlarda açıkça belirtilmediği sürece uzlaştırma hükümleri uygulanmayacaktır. CMK m. 253/2’de şikâyete bağlı olmadan uzlaştırma hükümlerinin uygulanacağı suçlar belirtilmiştir. Özel kanunlarda düzenlenen suçlardan takibi şikâyete bağlı olanlar için uzlaştırma hükümleri getirilmiştir ancak bunun da elbette istisnası vardır. Örneğin karşılıksız çek keşide etmek gibi bazı suçlarda bu kurala istisna getirilebilir. Ayrıca suça sürüklenen çocuklar için uzlaştırmanın kapsamı genişletilmiştir.

Suçun mağdurunun ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir. Yani kamu tüzel kişileri için uzlaştırma hükümleri uygulanmaz. Üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis cezası ya da adli para cezasını gerektiren suçlar söz konusu olmalıdır. Aynı mağdura karşı hem uzlaştırmaya tabi hem de uzlaştırmaya tabi olmayan suçlar işlenmiş olabilir. Bu durumda uzlaştırma hükümleri uygulanmamalıdır. Birden çok failli suçlarda, faillerden uzlaştırma hükümlerini kabul edenler uzlaştırmadan yararlanabilir. Benzer şekilde birden fazla mağdur varsa da fail bütün mağdurlarla uzlaşmak zorundadır.

Etkin pişmanlık, söz konusu pişmanlık hareketlerini bizzat sanık yapmasa da gerçekleşebilir. Sanığın onayı, izni hatta bilgisi olduğu durumlarda mağdur ya da suçtan zarar görenin zararı gideriliyorsa etkin pişmanlık vardır. Uzlaştırmada ise uzlaşma teklifi bizzat sanık veya şüpheliye yapılır. O veya yasal temsilcisi de öneriyi kabul etmelidir. Ancak sanık ya da şüphelinin aynen iade/tazmin teklifini mağdur kabul etmezse uzlaşma uygulanmaz ancak etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir.

CMK Uzlaştırma ve CMK 253 Son Hali

Uzlaştırma, yargının toplumsal barışın bir an evvel tesis edilmesi ve mağdurun işlenen suç ile zedelenen onurunun tamiri için getirilmiş bir alternatif çözüm yöntemidir. Ceza hukukumuz açısından yeni bir kurum olan uzlaştırma ile bir yandan suçu işleyeni cezanın infazından kurtarırken diğer yandan suçtan doğan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır. Uzlaştırmanın hedefi, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi, uzlaştırmacının girişimiyle çözmek hem adaleti sağlamak hem de mağduru tatmin etmektir. Böylece zarar giderilince fail ile mağdur arasında barış sağlanabilecektir. Kamusal barışın yeniden kurulmasına hizmet edilerek, ayrıca devletin yaptırımı uygulamak yönün- de katlanacağı bir çok masraftan da kurtulmuş olması söz konusu olacaktır. Bu çeşit uygulamalara “onarıcı adalet” denilmektedir. Uzlaştırma, aynı zamanda özel hukuk uyuşmazlıkları bakımından öngörülen arabuluculuk kurumunun ceza yargılamasındaki izdüşümü olan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Mağduriyetin giderilmesi, bir yandan suçun failini topluma kazandırırken, diğer yandan eylemden doğan zararın giderilmesi suretiyle de fiilin haksızlığını ortadan kaldırılarak, mağdura koruma sağlamaktadır. Suçun faili için uzlaştırma sağlanmaz ise hakkında ceza davası açılacağı tehdidi ile zorlanması söz konusu olmaktadır. Suçtan doğan mağduriyetin giderilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Ceza yargılamasında haksız fiilin tespiti üzerine sanığın cezalandırılmasına karar verilirken, mağdurun fail hakkında hukuk mahkemesine başvurmasında serbest olduğuna karar verilmektedir. Failini tespit edilemediği olaylarda veya failin ekonomik durumunun müsait olmadığı durumlarda hukuk mahkemesine başvurma sonucunda da mağduriyet giderilememektedir. Ayrıca yargılama masraflarının çok oluşu da hukuk mahkemesinde dava açılmasını engellemektedir. Ayrıca açılan davaların geç bitmesi de mağdurun tatmin olmasını geciktirmektedir. Belli suçların işlenmesi halinde şüpheli ile mağdurun ya da suçtan zarar görenin uzlaştırılması söz konusu olabilmektedir. Yani uzlaştırma kapsamına giren suçlar yönünden alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur.

Öncelikle soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar açısın dan uzlaştırma imkanı vardır. Takibi şikayete bağlı suçlar yönünden uyuşmazlığın sonuçlandırmak isteyenler açısından tabi ki tek yöntem uzlaşma değildir. Şikayetten vazgeçme ile uyuşmazlığın sonuçlandırılması da mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise şikayete tabi suçlarda altı aylık şikayet süresi içinde usulüne uygun şikayetin bulunmasının gerekliliğidir. Aksi halde, yasal süre içiresinde şikayetin bulunmaması halinde, uyuşmazlığın çözümü amacıyla uzlaştırma aşamasına geçilmesine gerek olmayacağından, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine gerek olmayacaktır. Şikayete tabi olmaksızın CMK’nın 253.maddesinin 2. fıkrasında bentler halinde sayılan suçlar yönünden de uzlaştırma imkanı bulunmaktadır.

Uzlaştırma Bürosu

Uzlaştırmaya tabi bir suçta kamu davası açılması için yeterli şüphe varsa dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Uzlaştırma bürosu tarafları bir araya getirerek, uzlaşmalarını sağlamak için bir uzlaştırmacı görevlendirecektir. Bu kişi gerekli tüm işlemleri yürütecektir. Uzlaştırmacı iki tarafa uzlaşma teklifini yapar. Ancak mağdur ya da suçtan zarar gören reşit değilse teklif kanuni temsilcilerine yapılır. Kanuni temsilcileri anne, baba, vasi veya kayyım olabilir.

Uzlaştırma bürosu, uzlaştırmacıya soruşturmanın gizliliğine uyması için bir hatırlatma yapar. Uzlaştırma bürosuna soruşturma dosyası, raporu varsa yazılı anlaşmaları gönderilir. Bütün bu evrakları da büro Cumhuriyet savcısına yollar. Uzlaşma sonuçsuz kalırsa tekrar uzlaşma yoluna gidilmez. Şüpheli edimini yerine getirmezse düzenlenen uzlaştırma raporu ilam mahiyetine haiz belgelerden sayılır. Uzlaştırma sonucunda verilecek karara karşı kanun yollarına başvurulabilir. Uzlaştırmaya tabi suçlar uzlaştırma bürosundan atama yapılması ile sonuçlandırılır.

Uzlaştırmaya Tabi Suçlarda Uzlaştırmacı

Uzlaştırmacı, kişilere uzlaşmanın içeriğini, oluşabilecek hukuki sonuçları ayrıntılı ve tarafsız bir şekilde kişilere aktarmalıdır. Uzlaştırmacı avukat, uzlaştırmacı sıfatıyla görev yaptığı davada sonrasında vekil veya müdafii olamaz. Uzlaştırmacıya uygun görülen belgelerin birer örnekleri verilir. Ayrıca belgelerin teslim tarihleri de yazılır çünkü uzlaştırma için sürelerin başlangıcını bu tarih oluşturur.

Belgeler kendisine verildikten sonra en geç 30 gün içerisinde uzlaştırma işlemleri sonlandırılır. Bu süre yetmezse uzlaştırma bürosu süreyi uzatır. En fazla iki kez 20 günlük süreler verilir. (20 gün + 20 gün)  Uzlaştırmacı; tarafların yaşını, olgunluğunu, sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde tutar. Müzakereleri gizli yürütür ve taraflar izin vermediği sürece de açıklanmaz. Uzlaştırmacı soruşturma sonunda bir rapor hazırlar. Raporun içeriğinde, tarafların hangi konularda uzlaştıkları, edimin ne olduğu, edimin ne şekilde yerine getirildiği yazılır.

Uzlaştırma Müzakeresi

Uzlaştırma teklifi açıklamalı tebligat ya da istinabe yoluyla yapılabilir. Tarafların beyan ettikleri adreslerine tebligat yapılır. Ancak taraflara bu adreslerde ulaşılamama durumu olursa uzlaşma yapılmaksızın soruşturma sonuçlandırılır. Kendisine uzlaştırma teklifi yapılan kişi 3 gün içinde kararını bildirmelidir aksi takdirde kabul etmemiş sayılır. 3 gün hesaplanırken tebliğ günü dikkate alınmayacaktır. Uzlaştırma süresince taraflar gönüllü bir şekilde buna katılmalıdır.

Taraflardan birisi uzlaşma teklifini kabul etmezse uzlaşma gerçekleşmemiş sayılır. Uzlaştırma genel olarak fail tarafından kabul edilmez çünkü bir anlamda suçun ikrarı anlamına gelir. Ancak uzlaşma müzakerelerindeki beyan delil olarak kullanılamayacaktır. Uzlaşmada suçtan zarar gören ya da mağdurların hepsi uzlaşmayı kabul etmelidir aksi halde uygulama imkanı yoktur. Ancak şüpheli ya da faillerden hangileri uzlaşmayı kabul etmişse onlar için bu hükümler uygulanacaktır.

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2021/14699 E. 2021/7592 K. ve 30.09.2021 tarihli kararı

  • Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

Bozma kararından sonra yargılama konusu suçun 6763 sayılı Kanun ile uzlaştırma kapsamına alınması nedeniyle uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği, uzlaştırma bürosu tarafından şikayetçiye üç gün içinde uzlaştırmacıya kararını bildirmediği takdirde uzlaştırma teklifini reddetmiş sayılacağı hususunda meşruhatlı davetiye gönderildiği, uzlaştırma davetiyesinin şikayetçi ile aynı konutta ikamet eden annesi … imzasına 02.03.2018 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği ve müştekinin uzlaştırma yönetmeliğinin 30. maddesinde belirtilen üç günlük süre içinde cevap vermediği, müştekinin 18.04.2018 tarihli celsede uzlaşmak istediğini belirtmesi üzerine uzlaştırma işlemi için dosya yeniden uzlaştırma bürosuna gönderilmiş ise de uzlaştırma bürosunun yeniden uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği gerekçesiyle dosyayı iade ettiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253/18. maddesi ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 7/5 maddesindeki “uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez” şeklindeki yasal düzenlemelere göre yeniden uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği gözetildiğinde, uzlaştırma işleminin usul ve yasaya uygun olduğunun anlaşılması karşısında, tebliğnamedeki uzlaştırmanın usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle bozma isteyen görüşe iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2019/13300 E. 2020/11372 K. ve 11.03.2020 tarihli kararı

  • Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

Ceza Adalet Sistememizde uzlaştırma kurumunu düzenleyen CMK.nın 253. ve 254 maddeleri 24.11.2016 tarih 6763 sayılı Kanun’la ve son olarak 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun’la önemli değişikliklere uğramıştır. 2 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’la, 253. maddenin başlığı ‘uzlaştırma’ olarak değiştirilmiş; uzlaştırma kapsamındaki suçlara bazı suçlar da ilave edilmiş; mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması şartıyla, suça sürüklenen çocuklar yönünden ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar da uzlaştırma kapsamına dahil edilmiştir. Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlarda uzlaştırma yoluna gidilmeyeceğine ilişkin sınırlama kaldırılmıştır. Aynı Kanunla, kovuşturma evresinde uzlaştırma usulüne ilişkin olarak da CMK.nın 254/1. maddesinde değişiklik yapılarak, kovuşturma evresinde uzlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinin davayı görmekte olan mahkeme tarafından yerine getirmeyerek; kovuşturma dosyasının, uzlaştırma işlemlerinin 253. maddede belirtilen esas ve usüle göre yerine getirmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilmesi usulü benimsenmiştir. 7188 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle CMK.nın 253/3 maddesine ‘birlikte’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘aynı mağdura karşı’ ibaresi eklenmiştir. Böylelikle uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte ‘yalnızca aynı mağdura karşı işlenmiş olması durumu’ uzlaştırma hükümlerinin uygulanmasına engel olarak kabul edilerek uzlaştırma kurumunun uygulama alanı genişletilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında denetim süresi içinde sanığın kasten bir suç işlediği ve bu sebeple CMK.nın 231/11. maddesine göre hükmün açıklanması gerektiğine dair ihbara gerekçe olarak gösterilen TCK.nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunun belirtilen yeni düzenlemelere göre uzlaştırma kapsamına alınması sebebiyle TCK.nın 2. ve 7. maddeleri gözetilerek bu suç yönünden uzlaştırma hükümlerinin uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönden incelenmeksizin hükmün  bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 11.03.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Uzlaştırmaya tabi suçlar hakkında detaylı bilgiyi Adalet Bakanlığı Alternatif Çözüm Yolları sitesinden öğrenebilirsiniz: http://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Home
X
kadim hukuk ve danışmanlık