Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması güvenlik soruşturması anlamında etki etmekte ve adaylar elenmektedir. Ancak bu sebeple kişilerin güvenlik soruşturmasında olumsuzluk yaşamasının hukuka aykırı olduğu bir çok emsal karar ile desteklenmektedir.                T.C.            ANKARA 14.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO        :2017/…… YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN(DAVACI)                 …