hakaret sayilmayan kelimeler

Hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir? Son zamanlarda tarafımıza sıklıkla sorulan bir sorudur. Mahkemelerin dahi karar vermekte zorlandığı bu konuda tek tek hangi kelimelerin hakaret sayılıp sayılmadığını yazacağız. Hakaret sayılmayan kelimeler kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu durumla ilgili olarak kararı adli soruşturmayı yapan savcılık veya yargılamayı yapan mahkeme verecektir.

Hakaret suçu iddiasıyla şikayet edilen durumda, asliye ceza mahkemesi kelimelerin hakaret niteliği taşıyıp taşımadığını araştıracaktır. Asliye ceza mahkemesi hakaret davası sürecinde taraflar arasında gerçekleşen olay veya durumda failin hakaret etme kastı ile hareket edip etmediği araştırılacaktır. Somut olayda önemli olan fiilin şahsı toplum içinde değersizleştirme veya itibarını zedeleme niteliği taşıyıp taşımadığıdır.

Sosyal medya kullanımının arttığı bu dönemde “Hangi kelimeler hakarete girer?”, “Hangi kelimeler hakaret sayılmaz?” gibi sorular daha çok önem kazanmıştır. Zira sosyal medya kullanıcıları bu ayrımı bilmediği için çoğu zaman farkında olmadan hakaret suçu işlemekte ve Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaktadırlar.

hukukta hakaret sayilmayan kelimeler nelerdir
hukukta hakaret sayilmayan kelimeler

Hangi kelimelerin hakaret sayılmayacağı, hangi kelimelerin hakaret olarak kabul edileceği Türk Ceza Kanununda tek tek sayılmamıştır. Fakat kanunda hakaret suçunun tanımı yapılmıştır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için hangi unsurların olması gerektiği belirtilmiştir. İlk olarak hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin söylemiş olduğu sözler, karşı tarafın şerefini, haysiyetini veya itibarını zedelemeli ve kişiyi küçük düşürecek sözler olmalıdır.

Hakaret suçu kapsamında “Hangi kelimeler hakarete girer?”, “Hakaret sayılan kelimeler nelerdir”, “Hukukta hakaret sayılmayan kelimeler?” ve Yargıtay’ın bu konuda almış olduğu kararları makalemizde ele alacağız. Hakaret sayılmayan kelimelerden birini söylemiş ve yargılama geçiriyorsanız bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/hakaret-sucu-cezasi-tck-125-madde/

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçu oluşmaması için 2 durum olmalıdır. Bunlardan ilki suçun unsurları oluşmaması, ikincisi hukuka uygunluk sebepleridir. Suçun unsurları oluşmadığı durumlarda kaba ve nezaket dışı söz olarak değerlendirmektedir. Hakaret sayılmayan kelimeler Yargıtay kararları ışığında;

 • Haysiyetsiz
 • Nankör
 • Adın batsın
 • Kukla
 • Adam değilsin.
 • Sana diploma verenin
 • Eşkıya
 • Kim oluyorsun
 • Tombaladan müdür
 • Siz polis misiniz lan
 • Dört gözlü
 • Suratsız seni
 • Beceriksiz herif
 • Savcıysanız savcılığınızı bilin
 • Sen mafyanın avukatı mısın
 • Ne var lan, bizi mi döveceksiniz
 • Siz kimsiniz lan
 • Yalan söylüyorsun
 • Cins midir nedir
 • Sahtekarlık yapma, oğlum sen laftan anlamıyor musun
 • Sen kimsin bana ilaç içirmeye çalışıyorsun, sen dünkü çocuksun
 • Senin dinin maneviyatın eksik, sana dini öğretmem lazım
 • Meziyetsiz
 • Seni paramla satın alırım
 • Karaktersiz
 • Lanet gardiyan
 • Aç gözlü
 • Görmemiş
 • İhanet ediyorsun
 • Bilgisiz
 • Tecrübesiz
 • Karı gibi adamsınız
 • Allah belanı versin
 • Beddua
 • Sen kim oluyorsun
 • Dinsiz
 • İmansız
 • Çemkirme
 • Aciz zavallı insansın. Şu haline bak
 • Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git
 • Sen ne karışıyorsun lan
 • Sen insan mısın
 • Siz çetesiniz, defolun gidin vicdansızlar
 • Hakime siz açıkça taraf tutuyorsunuz
 • Eğitimsiz
 • Lan polis oldunuz da ne oldunuz, senin psikolojin bozuk
 • Beğenmiyorsan başka kapıya git
 • Defol evimden
 • Allah senin belanı versin
 • Allah senin canını alsın
 • Allah seni bildiği gibi yapsın
 • Yarını göremezsin inşallah
 • Allah senin çocuklarından çıkartsın bu acıyı
 • Hepiniz yiyicisiniz, bu memleketi yediniz bitirdiniz
 • Sen çok tehlikeli birisin
 • Körler sağırlar birbirlerini ağırlar
 • Beni karakola götürecek adam anasının karnından doğmadı
 • İhanet ediyorsun
 • Görmemiş
 • Adın batsın
 • Lan kelimesi
 • Defolun
 • Sen bu işi bırak domates sat
 • Çek lan arabanı kapımın önünden…
 • Sen beş para etmez bir insansın, hayatta güvenilebilecek en son insansın ve sen vicdansız bir insansın…
 • Basitsin, sizin gibi insanların Allah’ı olduğuna inanmıyorum…
 • Vicdansız herifler…
 • Allah belanı versin, ne biçim insansınız…
 • Senin dinin maneviyatın eksik, sana dini öğretmem lazım..
 • Çiftlik agası…..senin çenen çok düşük. sesin çok çıkıyor.
 • Sana ne kızım, sen kimsin, dağdan gelip bağdakini kovuyorsun…
 • Buraya bir daha gelme lan oğlum…
 • Siz genişsiniz…
 • Amele karısı…
 • Git hangi orospuyla gezersen gez…
 • Sen zenginden yanasın, sen benim yerimi zorla aldın…
 • M….benim paramı nasıl yedin, hiç utanmadın mı terbiyesiz…
 • Oynaşma
 • Delikanlı değilsin, sen karısın…
 • Herkes haddini bilsin, lanet olsun, yazıklar olsun…
 • Yaşlısın, gözlerin görmüyor, sen git gençler gelsin…
 • Genç, sen daha küçüksün, ağabeylerin gelsin sana öğretsinler bana nasıl davranacağını…
 • Allah büyüktür, Allah senin de belanı versin…
 • Siz benim anneme ne yapıyorsunuz, bırakın annemi lan….

Üstte sayılan sözler karşı tarafın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı gerekçesiyle hakaret suçundan ceza verilmez. Kaba ve nezaket dışı değerlendirmektedir.

Yargıtay’ın hakaret saydığı kelimeler üstte sayılanlar dışında kişinin onur ve şerefini zedeleyen kelimelerdir.

“…Keza, kişiye herhangi bir olayla irtibatlandırmadan, soyut olarak yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de, hakaret suçu oluşur. Kötü bir niteliği veya huyu ifade eden sözler, somut bir fiil veya olguyla irtibatlandırılmadıkları halde, yine de hakaret suçunu oluştururlar. Örneğin, bir kimseye “serseri”, “alçak”, “hayvan” denmesi hâlinde, somut fiil isnadı söz konusu değildir. Aynı şekilde kişiye soyut olarak “hırsız”, “rüşvetçi”, “sahtekâr”, “fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluşmaktadır. Kişinin bedenî arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık izafe etmekle de hakaret suçu işlenmiş olur. Örneğin, kişiye “kör”, “şaşı”, “topal”, “kambur”, “kel” vs. demekle; kişiye “psikopat”, “frengili” veya “AIDS’li” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur…”

Hakaret sayılan kelimeler Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararlarına ulaşmak için kendi sitesini inceleyebilirsiniz. https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

Doktor ve Hemşireye Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Bu doktor uyuz, patalojik sorunlu…
 • Defolun gidin terbiyesizler.
 • Psikiyatriye git, tedavi gör, karşımda kıvırtıp durma…
 • Dua et karısın ulan…
 • Bu karı beni muayene etmedi ve serum takmadı…
 • Sen kim oluyorsun da beni arabadan indiriyorsun, hastaneye gelmiyorum
 • Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz, ben basın çalışanıyım, para alıyorsunuz, hastama hemen bakacaksınız…
 • Ben sana muayene falan olmuyorum, böyle doktorluk olmaz terbiyesiz, çıkın gidin odamdan…
 • İşini yapmıyor, karaktersiz herif, sen ne ayaksın, ne terbiyesizsin…
 • Sen ne biçim terbiyesiz doktorsun…
 • Ne var lan biz terörist miyiz, niye adam tutuyorsunuz, bırakın lan adamı
 • Siz kim oluyorsunuz da bana ceza yazmaya çalışıyorsunuz. Devlet giydirip göndermiş sizi, kralınız gelse ne yazar…
 • Sen ne biçim doktorsun, senin yüzünden hasta mi olacağız, senin dinin, imanın yok mu…
 • Sen nasıl doktorsun, pratisyen hekimsin, sen ne biliyorsun kaç yıllık doktorsun ki oğlum…
 • Allah belam versin, gittim oraya lan…
 • Siz kimsiniz de beni bekletiyorsunuz, ulan sen sus.
 • Sen ne biçim doktorsun, ukala…
 • Siz nasıl ebesiniz, neden doğum yaptırmıyorsunuz, sezeryan olmuyorsa normal doğum yaptırım, çocuğa bir şey olursa sizden bilirim…
 • Beni burada tutamazsınız lan, sen kimsin bana ilaç içirmeye çalışıyor sun, sen dünkü çocuksun…
 • Sen kim oluyorsun, ebelerime karışamazsın, senin gibileri çok gördüm. haddini bil ben doktorum, sen benim muhatabım değilsin…
 • Sen nasıl doktorsun, senin yapacağın işe başlarım…
 • (Hastane görevlilerine); sizler nasıl kadınlarsınız, erkekler sizden daha kibar, işe girerken, ağzınızı burnunuzu yamultarak işe giriyorsunuz…
 • Terbiyesizlik yapına işini yap….

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Polis ve Askere Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Şimdi aynasızlarda önümden geçiyor, belindeki tabancaya ve rütbene mi güveniyorsun, ceza yazınca size ödül mu verecekler.
 • Eline ne geçecek, yaz lan ne yazacaksan yaz…
 • Siz kimsiniz lan, ben devletin muhtarıyım, sizin üstünüzüm…
 • Ne alıyorsun lan bunları, sen kimsin lan, bakamazsın alamazsın lan, sen kimsin, ben bağırırım kavgaysa kavga da ederim. kimsin lan sen kimsin lan…
 • Defolun gidin…
 • Onu götüremezsiniz lan, siz kim oluyorsunuz lan
 • Neden ifadesini sabah almıyorsunuz, siz ayrımcılık yapıyorsunuz…
 • Beni götüremezsiniz, amiriniz gelsin lan, siz kim oluyorsunuz…
 • Bir daha beni nah yakalarsınız. Nah dinleyebilirsiniz, gel bana bir vur seni yarım savcılığa şikayet edeceğim…
 • Değerli halkı, insan haklarının konuşulduğu bu günde başta Emniyet Müdürünü insan olmaya davet ediyorum…
 • Siz… ‘in askerler misiniz ulan…
 • Senden daha büyük bomba mı var, ne yapacaksan yap lan…
 • Lan ben kaçmıyorum, bizi neden kovalıyorsunuz…
 • Lan seni Başbakanlığa şikayet edeceğim, siz görevinizi yapmıyorsuz
 • Nerde bu devlet benim üzerime gelmeyin, lan…
 • Sizin yaptığımız yanlış, hastanede 190 promil olurken sizde ise 170 promil çıkıyor, benim suçum ne, ben terörist miyim, beni neden getirdi.
 • Çekin arabanızı ulan biz geçeceğiz…
 • Sizin gibi adamlar öldürülünce biz de sizin için üzülüyoruz…
 • Size ne lan, dünkü çocuktan emir mi alacağım…
 • Terörist miyiz lan biz, ne yapıyorsunuz…
 • Sen paralı askersin. biz ne dersek o olur, sizin arzunuz olmaz, siz paralı kölesiniz.
 • Sen kimsin lan, ceza yazda görelim…
 • Düzgün gir lan koluma…
 • Sen de memursun, ben de memurum, memur memura bunu yapar mı. sen çok terbiyesiz bir insansım, sizi kınıyorum…
 • Sen kimsin lan, bana kimlik soruyorsun, bana savcıdan yazı getirmeden sana kimlik göstermem, senin savcın gelsin lan buraya…
 • Sen buraya adalet dağıtmaya mı geldin, bana mı bir şey mi yapabilecek sin, ne bakıyorsun, üzerindeki polis armandan utan…
 • Orada bostan korkuluğu gibi dikileceğine burada adam gibi görevini ya parsan ben bu yola giriş yapamam adam ol… Dur lan oğlum getireyim….

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

hakaret sayilan kelimeler yargitay neler
hakaret sayilan kelimeler yargitay

Hakime Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Suç ortağı ile isim ve adres bilgilerini mahkemede beyan etmeme rağmen mahkeme başkanı tarafından reddedildim….’in tarafsızlığını yitirdiğine inanıyorum, doğulu olmam nedeniyle bana gıcık kapıyor.
 • Sizden bu beklenir adalet bu kadar, siz insan misiniz…
 • Tanık terbiyesizlik yapmaktadır…
 • Böyle heyet mi olur, sizin adaletiniz bu mu.
 • Dozer gibi üzerime geldi, Saddam’ın hakiminden de öte…
 • Yaptığımız yargılama hukuk dışı da olsa şu gerekçeli karanı yollayıver de hukuk danışmanlarım bekliyor. Kusura bakmayınız adaletten ve hukuktan yoksun bir hakime kibar dilekçe yazamıyorum. Gerekçeli karar belki de hala yazılmamıştır… normal…

Gibi sözler… Serzenişler… Çıkışlar..

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Avukat Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Sizin beceriksizliğiniz yüzünden ben davalıyı sürekli çağırıp duracak mıyım, bu sizin beceriksizliğiniz…
 • Beklemeyin diye söyledim lan…
 • Sahtekarlık yapma, oğlum sen laftan anlamıyor musun…
 • Sen ne biçim avukatsın, ne biçim insansın, sen tefeciler ile birlikte çalışıyorsun…
 • Kimsin ulan avukat mısın sen tahsilatçı mısın…
 • Dosya da para da senin olsun lan…
 • Doğru konuş lan.
 • Sen insan değilsin.

Gibi sözler…Serzenişler… Çıkışlar.

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Savcıya Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Seninle mi uğraşacağım, sana bilmiyorum dedim, ısrarla niye sorular soruyorsun, ben bu konuyla ilgili olarak daha önce ifade vermiştim, o ifa denin tarihini not tutmak zorunda mıyım? Bir adam beni şikayet etti ye soruşturma yapmak zorunda mısın, bu soruşturma neyin nesidir?
 • Savcının dünyadan haberi yok…
 • Önyargılı bir iddia makamının maksatlı ve fevri tutumuyla….
 • Savcı iseniz savcılığınızı bilin….
 • Boş boş işlerle uğraşmayım….
 • Sizi mutlu edecek ise ceketimi ilikliyorum; size bir şey kazandıracaksa işte alt düğmemi de ilikliyorum…

Gibi sözler…Serzenişler… Çıkışlar…

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

İnfaz Koruma Memuruna Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Beni bu koğuştan alacaksın ulan sen kim oluyorsun, bizim dediğimiz olur. olacaksın…
 • Lan ben hükümlüyüm Cezaevinden izinliyim, ne kimliği siz kimsiniz…
 • Sizler kim oluyorsunuz lan, siviller bana kimlik soramaz…
 • Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz, bırakın lan beni…
 • Ben senin emrin altında değilim lan, yaz lan…
 • Beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz…
 • Artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun, ben seninle muhatap değilim, sen kim oluyorsun, seni sokaktan getirmişler başımıza koymuşlar…
 • Seni bitiririm. lan…
 • Ne var lan. ikide bir beni rahatsız ediyorsunuz, ben ne zaman istersem o zaman müdür görüşüne çıkarım…
 • Sen kimsin lan, çıkaracaksın beni lan…
 • Ne oluyor lan ve sana ne lan…
 • Dağdaki çobanı getirip kantinci yaparlarsa olacağı budur…
 • Sen niye kapıyı çarpıyorsun, ne artistlik yapıyorsun…

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Muhtara Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Bu kadar adice, çok özür diliyorum. bu kadar namussuzca bu kadar şerefsizce, bu kadar gayri ahlaki bir düşünce tarzımı delegenin aklına sokan insanları kınıyorum…
 • Sen kimsin lan oğlum. Senin kralın gelse beni kaldırıp getiremez. Sen benimle muhatap olamazsın. Ancak köy korucuları ile muhatap olur sun…

Gibi sözler…Serzenişler… Çıkışlar…

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçumun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Öğretmene Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

 • Sen nasıl yüzlük kağıda atmış sekiz verirsin, işlemediğin yerden sorar. soyadı küçük yazıldı diye puan kırarsın, oğlum sen kimsin sen bana bak oğlum…
 • Yalan yanlış şeyler yazıyorsunuz, uydurup, uydurup cevap veriyorsunuz lan, müdürünüz 20 yıldır oturuyor, ne iş yapıyor…
 • İl Milli Eğitim Müdür vekili, kendisini bu makamlara getirenlere yaranmak için beni görevime iade etmedi….
 • İki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin…
 • Bu saatte siparişle kadın mı bulacağım…
 • Diplomanı elinden alacak, lafı kıvırtıyorsun…
 • Sizi bu okuldan attıracağım, bu geziye hiçbir öğrencinin gitmesine izin vermeyeceğim siz eğitimci değilsiniz, insan değilsiniz, lan…
 • Hocam bana bir atasözünü hatırlattırma, okumak cehaleti alır…

Gibi sözler…Serzenişler… Çıkışlar.

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarınım oluşmadığını ifade etmektedir.

Hakaret Sayılan Kelimeler

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Nefret ve hakaret saikiyle söylenmesi halinde ceza verilir. Yargıtay aşağıdaki eylemleri hakaret kapsamında değerlendirmiştir.

 • Sinkaflı (küfürlü) kelimeler
 • Pis Alman
 • Köpek adam
 • Senin adli dengen yok
 • Lanet karı
 • Sen eskortsun
 • Şarlatan
 • Pis gavur
 • Yobaz
 • Hırsız
 • Ayyaş
 • Üçkağıtçı
 • Kör Ahmet
 • Topal Mehmet
 • Eşek
 • Köpek
 • Yavşak
 • Ahlaksız

Hukukta Hakaret Sayılmayan Kelimeler

İnternet kullanımının insan hayatına sağladığı kolaylıklar gözlemlendiğinde hiç şüphesiz interneti yüzyılın en değerli buluşu olarak kabul etmek gerekir. Fakat bu kadar faydalı bir iletişim aracı olmasına karşın internet ve sosyal medya doğru amaçlar için kullanılmadığı takdirde en tehlikeli silah olmaktadır. Verdiği zarar ile kişilerin maddi ve manevi bütünlüğüne karşı büyük sonuçlara neden olmaktadır.

Hakaret suçunun unsurlarını oluşturan ifadeler belli özel koşullar altında suç kabul edilmemektedir. Yani hakaret edilse dahi bu durumlar varsa suç oluşmayacaktır.

 • Hakkın icrası
 • İhbar ve şikayet hakkı
 • Eleştiri hakkı
 • Savunma hakkı
 • Mağdurun rızası
 • Karşılıklı hakaret
 • Haksız fiile karşı hakaret
 • Kanun hükmünü icra
 • Emrin yerine getirilmesi
 • İddia ve savunma dokunulmazlığı
 • Haber verme hakkı
 • Ailenin terbiye ve disiplin hakkı
 • Suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Hakaret suçunun işlendiğinden bahisle açılan davanın görüldüğü mahkeme, yapılan somut vakıa isnadının bir suç oluşturması durumunda, bu suçun gerçekten işlenmiş olup olmadığının ortaya çıkarılmasını beklentisi mesele kabul ederek, bu nedenle açılmış veya açılacak olan davanın sonucunu beklemelidir. İsnadın doğruluğunun ispatı, ancak isnat konusu suç vakıası dolayısıyla açılan ceza davası bağlamında ilgili mahkemede söz konusu edilebilir.

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Yargıtay

Hakaret suçunun oluşabilmesi için, söylenen sözlerin kişilerin onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olması aramaktadır. Kaba hitap tarz niteliğindeki sözlerin hakaret suçunun oluşumuna vücut vermeyeceği, bu sözlerin söylenmesi ile hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı Yargıtay’ın çeşitli kararlarında vurgulanmaktadır. Kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin neler olduğu konusunda Yargıtay bir takım ölçütler koymuştur. Bu durum olaya, zamana, yere, ortama, kişilere göre değişebilmektedir.

Hakaret suçlarında korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürme amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir hareketin hakaret niteliğinde olup olmadığı bazı hallerde nispilik arzeder. Yani hakaret olduğu iddia edilen eylem, zamana, yere ve duruma göre değişebilir.

Suç nasıl işlenirse işlensin sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenmesi halinde hakaret suçunun cezası verilir. Yeni düzenleme de hakaretin işlenmesi bakımından huzurda hakaret ile gıyapta hakaret arasında herhangi bir fark öngörmüş değildir. fiilin iletiyle işlenmesini huzurda hakaretin bir unsu nu olmaktan çıkarmıştır. iletiler artık huzura eşit sayılan araç değildir.

Kadim Hukuk Bürosu olarak hakaret suçuna konu yargılamalarda müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz. Aynı zamanda sürecin sonunda açılacak manevi tazminat davasında oluşan zararı hukuk davası ile tazmin etmekteyiz.

Terbiyesiz Sözü Hakaret midir?

Terbiyesiz sözü üstte belirtildiği üzere ağır eleştiri ve kaba sözdür. Hakaret değildir.

 • Senin ananı avradı sinkaf edeceğim. Burada tehdit suçu oluşur. Hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır.
 • Sinkaf ederim böyle düzeni de yeri de. Burada söz belirli veya belirlenebilir bir kimseye yönelmediği için mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedelemediği için hakaret suçu oluşmaz.

Allah belanı versin hakaret mı?

Allah belanı versin beddua olduğu için Yargıtay tarafından hakaret kapsamında değerlendirilmemektedir.
Paylaş