0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Polislikte Göz Derecesi

Polislikte göz derecesi kaçtır? Bu soru sıkça sorulmaktadır. Göz hastalıkları ve görme problemleri günümüzde yaygın olarak neredeyse bütün insanların mustarip olduğu bir husustur. Bu nedenle, POMEM, PAEM, PÖH gibi kurumlarda yer almak isteyen bireylerin sık sık sorduğu sorular, “POMEM de göz derecesi nedir? PAEM de göz derecesi nedir? PÖH de göz derecesi nedir?” şeklindedir. Sizlere aşağıda polis ve komser adayların alması gereken sağlık raporu aşamasında polislikte göz derecesinin kaç olduğunu sağlık yönetmeliğinden alarak açıklamaya çalışacağız. Aklınıza takılan soruları yorum yazarak sorabilirsiniz.

POMEM, PAEM, PÖH gibi kurumlarda kabul adına bireyler için bir takım sağlık şartları öngörülmüştür. Bu sağlık şartlarına ilişkin hususlar ise, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde açık bir şekilde düzenlenmiştir. Kurumlardan kabul almak isteyen bireylerin öncelikle bu yönetmelikteki şartları sağladığına ilişkin bir sağlık raporu alması gerekmektedir. Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde, göz ile ilgili olarak ”Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.” ibaresi bulunmaktaydı. Bu madde 2012 yılında değiştirilerek ”Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır” şeklinde düzenlenmiştir.  Bu madde ile  lazer tedavisi sonrasında polis olma önünde engel kalmamıştır. Adaylar lazer tedavisi sonrasında gerekli şartları karşılayıp polis olabilirler.

Özellikle belirtmek gerekir ki; polislik göz derecesi sebebiyle elenen adaylar sadece Ankara İdare Mahkemesi nezdinde dava açabilir. Aksi durumda yetkisiniz kararı verilecektir. Polislik okullarında sağlık ile ilgili yönetmeliği okumak için mevzuat.gov.tr/mevzuat sayfasını ziyaret ediniz.

polislikte goz derecesi kactir
polislikte goz derecesi

Polislikte Göz Derecesi Kaçtır?

POMEM, PMYO ve PAEM için gereken göz şartları;

 • Görme ve diskromatopsi muayenesine kesinlikle kontakt lens veya gözlük kullanılmadan girilmelidir. Bu durum sağlık şartları yönetmeliğinde açık şekilde belirtilmiştir.
 • Renk körlüğü polisliğe engeldir.
 • Polislikte göz derecesi miyop hastalarında, miyop+astigmat göz derecesi en fazla -2.00 derece olabilir. Daha fazlası polisliğe engeldir.
 • Polislikte göz derecesi hipermetrop hastalarında hipermetropi+astigmat göz derecesi en fazla +1.00 derece olabilir. Daha fazlası polisliğe engeldir.
 • Lazer tedavasi sonrası her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20’de 16 olmak zorundadır.
 • Mixt Astigmatlarda ise yönetmelikte transpozisyon yapılması gerektiği sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu husus aslında çok açık düzenlenmemiştir. Zira bilimsel olarak transpozisyon yapılması ya da yapılmaması bir kişinin göz numarasının değerini etkilemez. Bu sebeple açılacak idari davada sonuç alınması muhtemeldir.
 • Gözlükle veya lens ile yapılan muayenede her iki gözün görme derecesi toplamı en az 16/20 olmalıdır. Yani bir gözün görme seviyesi 7/10, diğer gözün görme seviyesi 6/10 ise, toplamda 14/20 elde edilir. Bu kişinin polis olmasına engel yoktur. Fakat biri 0.7, diğeri 0.9 olursa polisliğe engeldir.
 • Şaşılık (göz kayması), göz kaslarında ve sinirlerinde fonksiyon kaybı polisliğe engeldir.
 • Bir gözün görme derecesi en az 0.7 olmalıdır. Bir göz en az 0.7 görüyorsa diğer göz 0.1 görme seviyesine sahip olmalıdır. Yani bir gözün görme seviyesi 0.7, diğer gözün görme seviyesi 0.8 ise toplamda 5. maddeye göre 15/20 olur. Bu durum polisliğe engeldir.
 • Kataraktın olması veya  katarakt ameliyatı geçirmiş olanlar elenir. Fakat periferik ve küçük olan yani görmeyi engellemeyen  katarakt polisliğe engel değildir.
 • Keratokonus ve göz tansiyonu hastalığı polisliğe engeldir.
 • Korneada var olan ve görme seviyesini etkilemeyen periferik kesafetler polisliğe engel değildir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde bulunan Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması başlıklı EK-3’ün 7 numaralı kısmında yer alan Göz Hastalıkları bölümünde ilgili şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

“Göz hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan veya sonradan organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.

 1. Görme ve diskromatopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmemektedir.
 2. İzole, periferik ve noktasal olan katarakt sağlam kabul edilmektedir. Periferik, yüzeysel ve küçük olan korneal nefelyonlar sağlam kabul edilir.
 3. Okullara alınacak öğrencilerde; refraksiyon kusuru sayısal değerlerinin toplamı her iki gözde ayrı ayrı;
 • Miyoplarda (sferik +silendirik) -2 diyoptriyi geçemez.
 • Hipermetroplarda(sferik +silendirik)+1 diyoptriyi geçemez.
 • Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
 • Düzeltmeden sonra her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20’de 16 olmak zorundadır.
 • Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10’da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün görme gücü, düzeltmeden sonra 10’da 10(tam) olmak zorundadır.

Polis Meslek Yüksek Okulunda Göz Muayenesi Ne Zaman Yapılır?

PMYO, POMEM ve PAEM alımlarında sağlık raporu işlemlerinde Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır.  Polis ve komser adaylarına sağlık raporu aldırılır. Tüm işlemler sağlık yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Öğrenci alımlarında sağlık yönetmeliğinin A bendi alınması gerekir. Aksi durumda öğrenciliğe alınmazlar. Polislikte göz derecesi adayların en çok elendiği branşlardan biridir.

Polis meslek yüksekokulu sınavları gerçekleştirilirken mülakat günü evrakların elden teslim edildiği sırada ilk göz muayenesi yapılmaktadır. Burada gerçekleştirilen ilk göz muayenesinde yalnızca, bireyler için önemli olan bir diğer şart olan renk körlüğü rahatsızlığı olup olmadığına bakılmaktadır. Renk körlüğü bulunmayan bireyler, sınavda başarılı oldukları koşulda, intibak eğitimleri sonrasında yukarıda belirtilen şartlara ilişkin bir göz muayenesine gireceklerdir. Yukarıda yer alan şartları taşımayan bireylerin sağlık raporları ise olumsuz bir rapor olacaktır.

Polislikte Göz Derecesi Nedeniyle Elendim, Ne Yapmalıyım?

Pomem, Pmyo veya Paem’den göz derecesi sebebiyle elenen adayların 60 günlük dava açma süresi vardır. Bu süre okuldan ilişiklerinin kesilmesi veya ön sağlıkta elenmelerine dair kararın kendilerine tebliğ ile başlar. Şayet bu süre geçirilirse dava açma hakkınız son bulacaktır.

Polislikte göz derecesi nedeniyle elenen adaylar 60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü olup dava şartıdır.

Adaylar sık sık bu sorunun cevabını araştırmaktadırlar. Göz muayenesi nedeniyle elenme işlemi idari bir işlem olmak üzere, bu işlemin iptal edilmesi adına bir yargı süreci yürütülmesi gerekmektedir. Şayet böyle bir durum yaşıyor iseniz, teknik terimler içeren ve uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeniyle yürütmek istediğiniz yargı sürecinde öncelikle en iyi idare hukuku avukatı ile bu süreci yürütmeniz lehinize bir durum yaratacaktır. Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, göz muayenesi nedeniyle elenmenizin gerçekleşmesinden sonra, 60 gün içerisinde bu işleme karşı bir idari yargı sürecini başlatabilirsiniz. Yazı metni hazırlanırken Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan’ın bilgilerinden yararlanılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Gözlükle veya lens ile yapılan muayenede her iki gözün görme derecesi toplamı en az 16/20 olmalıdır. Yani bir gözün görme seviyesi 7/10, diğer gözün görme seviyesi 6/10 ise, toplamda 14/20 elde edilir. Bu kişinin polis olmasına engel yoktur. Fakat biri 0.7, diğeri 0.9 olursa polisliğe engeldir.

Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde, göz ile ilgili olarak ”Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.” ibaresi bulunmaktaydı. Bu madde 2012 yılında değiştirilerek ”Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde ile lazer tedavisi sonrasında polis olma önünde engel kalmamıştır. Adaylar lazer tedavisi sonrasında gerekli şartları karşılayıp polis olabilirler.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.