İdare Hukuku

Polislikte Göz Derecesi

Polislikte göz derecesi kaçtır? Bu soru sıkça sorulmaktadır.Göz hastalıkları ve görme problemleri günümüzde yaygın olarak neredeyse bütün insanların mustarip olduğu bir husustur. Bu nedenle, POMEM, PAEM, PÖH gibi kurumlarda yer almak isteyen bireylerin sık sık sorduğu sorular, “POMEM de göz derecesi nedir? PAEM de göz derecesi nedir? PÖH de göz derecesi nedir?” şeklindedir.

POMEM, PAEM, PÖH gibi kurumlarda kabul adına bireyler için bir takım sağlık şartları öngörülmüştür. Bu sağlık şartlarına ilişkin hususlar ise, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde açık bir şekilde düzenlenmiştir. Kurumlardan kabul almak isteyen bireylerin öncelikle bu yönetmelikteki şartları sağladığına ilişkin bir sağlık raporu alması gerekmektedir.

Özellikle belirtmek gerekir ki; polislik göz derecesi sebebiyle elenen adaylar sadece Ankara İdare Mahkemesi nezdinde dava açabilir. Aksi durumda yetkisiniz kararı verilecektir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde bulunan Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması başlıklı EK-3’ün 7 numaralı kısmında yer alan Göz Hastalıkları bölümünde ilgili şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

“Göz hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan veya sonradan organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.

1)Görme ve diskromatopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmemektedir.

2)İzole, periferik ve noktasal olan katarakt sağlam kabul edilmektedir. Periferik, yüzeysel ve küçük olan korneal nefelyonlar sağlam kabul edilir.

3)Okullara alınacak öğrencilerde; refraksiyon kusuru sayısal değerlerinin toplamı her iki gözde ayrı ayrı;

  • Miyoplarda (sferik +silendirik) -2 diyoptriyi geçemez.
  • Hipermetroplarda(sferik +silendirik)+1 diyoptriyi geçemez.
  • Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
  • Düzeltmeden sonra her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20’de 16 olmak zorundadır.
  • Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10’da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün görme gücü, düzeltmeden sonra 10’da 10(tam) olmak zorundadır.”

Polis Meslek Yüksek Okulunda Göz Muayenesi Ne Zaman Yapılır?

Polis meslek yüksekokulu sınavları gerçekleştirilirken mülakat günü evrakların elden teslim edildiği sırada ilk göz muayenesi yapılmaktadır. Burada gerçekleştirilen ilk göz muayenesinde yalnızca, bireyler için önemli olan bir diğer şart olan renk körlüğü rahatsızlığı olup olmadığına bakılmaktadır. Renk körlüğü bulunmayan bireyler, sınavda başarılı oldukları koşulda, intibak eğitimleri sonrasında yukarıda belirtilen şartlara ilişkin bir göz muayenesine gireceklerdir. Yukarıda yer alan şartları taşımayan bireylerin sağlık raporları ise olumsuz bir rapor olacaktır.

POMEM Göz Muayenesi Sonrasında Elendim, Ne Yapmalıyım?

Pomem, Pmyo veya Paem’den göz derecesi sebebiyle elenen adayların 60 günlük dava açma süresi vardır. Bu süre okuldan ilişiklerinin kesilmesi veya ön sağlıkta elenmelerine dair kararın kendilerine tebliğ ile başlar. Şayet bu süre geçirilirse dava açma hakkınız son bulacaktır.

60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü olup dava şartıdır.

Adaylar sık sık bu sorunun cevabını araştırmaktadırlar. Göz muayenesi nedeniyle elenme işlemi idari bir işlem olmak üzere, bu işlemin iptal edilmesi adına bir yargı süreci yürütülmesi gerekmektedir. Şayet böyle bir durum yaşıyor iseniz, teknik terimler içeren ve uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeniyle yürütmek istediğiniz yargı sürecinde öncelikle en iyi idare hukuku avukatı ile bu süreci yürütmeniz lehinize bir durum yaratacaktır. Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, göz muayenesi nedeniyle elenmenizin gerçekleşmesinden sonra, 60 gün içerisinde bu işleme karşı bir idari yargı sürecini başlatabilirsiniz.  

Başa dön tuşu