0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Mamak Avukat ve Hukuk Bürosu

11mamak avukat hukuk burosu

Mamak avukat ve hukuk büroları, Ankara Mamak bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Mamak bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar.

Kovuşturma evresi, iddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder. Bu evrede iddianameyi kabul eden mahkeme, iddianameye konu fiille ilgili sanığı yargılayarak bu fiili işleyip işlemediği hususunda bir karara varır. Mahkeme tarafından verilen karara karşı gidilen denetim yolları olan istinaf ve temyizde kovuşturma kapsamındadır.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara ilinde kurulmuş olmakla birlikte ülkemizin pek çok ilinde, özellikle de İstanbul, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa ve Van gibi büyük şehirlerde bulunan hukuk büroları ile koordineli şekilde çalışmaktadır. Büromuz her türlü ulusal ve uluslararası alanda hizmet vermektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Mamak Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Mamak Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Mamak Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Mamak ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Mamak ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.

mamak avukat ucretleri
mamak avukat ucretleri

Mamak Avukat Ücreti

Mamak avukat ücreti, müvekkil ile Mamak avukat arasında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir. Adalet Bakanlığı, her sene güncellediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Fakat belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli ücretler değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır. Orada belirtilen ücret sadece en düşük avukat ücretidir.

Mamak avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Kayyım ve Veraset Davaları 7.815,00 TL
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 10.000,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Vesayet ve Kayyım Davaları 10.190,00 TL
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 10.190,00 TL
 • Tenfiz 14.000,00 TL
 • Evlat Edinme Davası 10.190,00 TL
 • Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 12.190,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Terkin ve Mirasta İade Davaları 15.625,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Tespit İstemleri 7.815,00 TL
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 15.315,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 13.625,00 TL
 • YİDK Karar İptali Davası 7.690,00 TL
 • Hükümsüzlük Davası 13.315,00 TL
 • Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 17.125,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 7.815,00 TL
 • 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 7.315,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 7.815,00 TL
 • Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 4.190,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 22.625,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 14.315,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 19.000,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 11.315,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 9.790,00 TL
 • Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 6.690,00 TL
 • Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 38.315,00 TL
 • Bireysel Başvuru Duruşmalı 25.625,00 TL
 • Bireysel Başvuru Duruşmasız 15.315,00 TL
 • Diğer İşler 25.625,00 TL
 • Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 17.125,00 TL
 • Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 11.500,00 TL
 • Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak);
 • Sermaye Şirketleri (A.Ş.) 13.190,00 TL
 • Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) 10.000,00 TL
 • Şirket Pay Devri 7.500,00 TL
 • Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 20.815,00 TL
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 5.500,00 TL

Ankara Mamak Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Mamak ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Mamak İş Hukuku Avukatı

Ankara Mamak bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesi İşçiyi işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması.
davaya hazırlık
Davanın Açılması İş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin, hazırlanması, dava dosyasına delillerin eklenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklar Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi davalar. işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklar İş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal Uyuşmazlıklar Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler

Mamak Boşanma ve Aile Avukatı

Mamak boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi Boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava Süreci Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava Sonrası Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması.

Mamak Ceza Avukatı

Ankara Mamak bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma Aşamasında Şikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma Aşamasında Ceza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf

ve Temyiz Süreci

İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi,
denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Mamak Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK, Şirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim Suçları, Bilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesi, İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar Yönetimi, Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Mamak Yabancılar Avukatı

Mamak bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinler Oturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim Kararları, Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki Hizmetler Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Mamak Gayrimenkul Avukatı

Mamak ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul Davaları Ortaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları vs
Tapu İşlemleri İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleri İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Mamak İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Mamak bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibi İlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleri Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İcra Davaları İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

Mamak Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Mamak ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlık Şirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
Dava Takibi Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Mamak İdare Hukuku Avukatı

Mamak ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Mamak Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Mamak avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlar İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat) İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Mamak Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Mamak ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Mamak avukat; Mamak bölgesinde avukatlık ve hukuki hizmet sunan avukata denir.

En iyi şeklinde bir tanımla Avukatlık Kanunu kapsamında yapmak mümkün değildir. Önemli olan işini en doğru, dürüst ve hızlı şekilde yapan avukat ile davanızı yürütmektir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın