Ceza Hukuku

Ceza Avukatı

Ceza hukuku; suçların ve faillerin ortaya çıkarılıp, yargılanması ve yaptırım uygulanması hususundaki esasları gösterir. Sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirler ve suçun hukuki sonucu olarak işleyenleri cezayla tehdit eder. Ceza hukukunun amacı da hukuki değerlerin korunması , insanların davranış normlarına uygun hareket etmelerinin sağlanması olduğu söylenebilir. Ceza hukuku, hakların korunması vasıtasıyla toplumun mutluluğunun gerçekleşmesine ve hukuki barışın korunmasına hizmet eder. Ankara ceza avukatı ve ağır ceza avukatı son zamanlarda çok aranan fakat az bulunan avukatlardır.

Ceza davası savcının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir.

Ceza hukukuna ilişkin temel kanunumuz 1 Haziran 2005 tarihinde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yerine yürürlüğe konulan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. Bu temel kanun yanında başka kanunlarda yer alan ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

Gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.

Ceza yargılaması; şüpheli ve sanığın hakları korunarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Yani bir suç işlendiği iddiasının doğruluğunun kanunda belirtilen usullerle araştırıldığı bir süreçtir. Önemle belirtilmelidir ki, bu süreç şüphelinin ve sanığın haklarını hukuka aykırı olarak ihlal etmeden maddi gerçeğe ulaşılarak sonlandırılması, bazı araçlara başvurulmasını gerekli kılmaktadır. Hiç şüphesiz, bu araçların başında koruma tedbirleri olarak adlandırılan tedbirler gelmektedir.

Ceza Avukatı Kime Denir?

Ceza Kanunun amacı, bireylerin hak ve özgürlüklerini bir taraftan sınırlarken, diğer yandan da saldırılara karşı korumaktır. Ceza hukuku bu şekilde insanlar arasındaki ilişkileri düzenler ve toplumsal düzeni sağlar.

Ceza avukatı savunduğu kişinin tahliye ve devamında beraatini sağlamaya yönelik savunma yapar. Avukat; tahliye veya beraat sağlanamadığı, suçun sabit olduğu durumlarda ise en az ceza ile davanın sonuçlandırılması için hukuki bilgi ve deneyimlerini ortaya koyan kişidir. Savcılık aşamasında ve mahkeme yani kovuşturma aşamasında sürecin mutlak suretle uzman ceza avukatı veya ağır ceza avukatı tarafından yürütülmesi sizlerin menfaatine olacaktır.

Ceza hukuku; suç olarak nitelenen insan davranışlarını, bunlara uygulanacak yaptırımları, uygulama koşullarını, hukuki sonuçlarını inceleyen ve belirleyen kurallar bütünüdür.

Ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Bu sebeple ceza avukatları, ağır ceza avukatları, Ankara ceza avukatları veya Ankara ağır ceza avukatları şeklinde bir tanımlama yoktur. Ancak toplumda ceza davalarına bakan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Her ne kadar branşlaşma olmasa da uzmanlaşma mümkündür. Bu da sürekli ceza davalarına bakan avukatların uzmanlaşmasına yardımcı olmaktadır.

Ceza avukatı aşağıda belirtilen suç tiplerinin tutukluluğa itirazı, adli kontrol kararına itirazı, savcılık ve kolluk sorgusunda ifade alınmasına katılma, adli sicil kaydının silinmesi, infaz aşamasında yaşanan sorunları çözme, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri gibi durumlarda avukatlık hizmeti verir.

Ceza davaları soruşturma aşamasında şikayet veya ihbar ile başlar. Şikayet dilekçesinin hazırlanması veya şikayet için savcılığa sözlü başvuru yapılması durumunda ceza avukatı ile süreci yürütmeniz ileride yaşayacağız sıkıntıların önüne geçecektir. Zira ileride bu hataların telafisi olmayabilir. Aynı şekilde adli kontrol kararına itiraz, tutukluluğa itiraz veya kovuşturma aşamalarında profesyonel hukuki destek alınması özgürlüğünüz için önemlidir ve zaruridir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara avukatı ceza yargılamasına, savcılık yani soruşturması aşamasından itibaren dahil olarak; mahkeme yani kovuşturma aşaması, istinaf, temyiz aşamalarından, yargılamanın sonuna hükmün kesinleşmesi ve infazı dahil olmak üzere her aşamada müvekkillerimizin ihtiyaç duydukları hukuki desteği maddi ve manevi açıdan karşılar. Ceza avukatı Türk Ceza Kanunu ve diğer suç ihtiva eden kanunlarda belirtilen suç tiplerinin yargılanması aşamasında görev yapar. Bu suçlar;

 • Soykırım (Tck 76)
 • İnsanlığa karşı suçlar (Tck 77)
 • Örgüt (Tck 78)
 • Göçmen kaçakçılığı (Tck 79)
 • İnsan ticareti (Tck 80)
 • Kasten öldürme ve nitelikli hali (Tck 81-82)
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (Tck 83)
 • İntihara yönlendirme (Tck 84)
 • Taksirle öldürme (Tck 85)
 • Kasten yaralama (Tck 86)
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (Tck 87)
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (Tck 88)
 • Taksirle yaralama (Tck 89)
 • Organ veya doku ticareti (Tck 91)
 • İşkence ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence (Tck 94-95)
 • Eziyet (Tck 96)
 • Çocuk düşürtme (Tck 99)
 • Cinsel saldırı (Tck 102)
 • Çocukların cinsel istismarı (Tck 103)
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki (Tck 104)
 • Cinsel taciz (Tck 105)
 • Tehdit (Tck 106)
 • Şantaj (Tck 107)
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Tck 109)
 • Konut dokunulmazlığının ihlali (Tck 116)
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma (Tck 123)
 • Hakaret (Tck 125)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (Tck 132)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal (Tck 134)
 • Hırsızlık ve nitelikli hırsızlık (Tck 141)
 • Yağma (Tck 148)
 • Mala zarar verme (Tck 151)
 • Güveni kötüye kullanma (Tck 155)
 • Dolandırıcılık (Tck 157)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Tck 188)
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (Tck 191)
 • Resmi belgede sahtecilik (Tck 204)
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (Tck 216)
 • Bilişim alanında suçlar (Tck 243-246)
 • Zimmet (Tck 247)
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (Tck 309 ve devamı)

Türk Ceza Kanunu’nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

Ankara Ceza Avukatı Ve Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı Ücretleri

Kişiler günlük hayatlarında bazen kasten bazen ise taksir ile suça karışabilir. Aynı şekilde bir suçun mağduru olabilir. Bu nedenle suçun mağduru veya şüphelisi olmanız durumu fark etmeksizin hukuki bir prosedür hakkınızda yürütülecektir. Tam da bu noktada ceza avukatı faktörü devreye girmektedir. Avukatı sürecin en doğru şekilde yürütülmesi için 3’lü hukuk ayağında savunma kısmında haklarınızı koruyacaktır. Ceza avukatı kovuşturma evresinde sanık veya müşteki fark etmeksizin hak kaybına uğramanızı engeller.

Ceza avukatı ücretleri her avukat tarafından kendi bilgi ve birikimlerine göre belirlenir. Fakat devlet tarafından alt sınır belirlenir. Bu alt sınırdan düşük ücret talep edilmesi yasaklanmıştır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 yılı için Asliye Ceza Mahkemesi için 3.400,00 TL, Ağır Ceza Mahkemesi için 6.810,00 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu ücretler alt sınırdır. Ücret belirlenirken taraflar özgürdür. Unutmamak gerekir ki; iyi biz hizmet her zaman külfetlidir.

En İyi Avukatlar Listesi

Kişiler herhangi bir ceza davasıyla karşı karşıya kaldığında tedirgin olur, endişelenir. Bunun sebebi ceza davasının büyüklük veya küçüklüğüne göre hapse girme korkusu veya maddi olarak ödeme yapma korkusudur.  Bu sebeple ceza davalarına bakan avukat seçimi yaparken dikkatli ve titiz davranmalısınız.

Herkes hayatında bir defa hastaneye düştüğü gibi hukuki desteğe de ihtiyaç duyar. Bu sebeple en iyi avukat ile çalışmanız hayatınızda bir defa karşılaştığınız durumdan en az zarar ile çıkmanızı sağlayacaktır. İşinizi şansa bırakmadan en iyi ceza avukatlar listesini bularak çalışmanız gelecekte yaşayabileceğiniz hak kayıplarının önüne geçecektir.

En iyi avukatlar listesi sizin için tüm hukuki süreci dikkatlice yönetir. Sizlerin beraat alması veya en az ceza alması için mahkemede savunmanızı yapar. Aynı şekilde müşteki vekili olarak görev alacaksa hak kayıplarını önler ve sanığın hak ettiğini cezayı alması için hukuki destek sağlar. En iyi avukatlar listesi ile çalışmanız sizi hukuksal olarak güçlü kılacaktır. Ceza avukatı davanın başlangıcından itibaren sizlerin haklarını koruyan, davayı sağlam temellere oturtan ve davanın her aşamasını dikkatle ve özenle takip eden avukattır.

Başa dön tuşu