agir ceza avukati ankara

Ankara’nın en iyi ağır ceza avukatı kimdir? diye merak edip siteme geldiniz. Bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara

Ankara ağır ceza avukatı, maddi ve hukuki gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturma aşamasının icra edilmesini ve bu süreçte çeşitli ceza muhakemesi işlemlerinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ceza yargılaması da soruşturma aşamasıyla başlayıp kovuşturma aşamasıyla devam eden ve sonlana bir süreçtir. Suç şüphesinin yetkili makamlarca öğrenilmesi ile başlayan ve iddianamenin kabulü ile son bulan evreye soruşturma aşaması denilmektedir. Kovuşturma evresi ise iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen aşamaya denmektedir. Ankara ağır ceza avukatı size hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında hukuki destek verecek avukattır.

agir ceza avukati ücreti

Ankara ilinde Ankara ve Batı Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesi vardır. Ankara adliyesi Sıhıye Adliyesi olarak da bilinir. Ankara Adliyesinde 35 tane Ağır Ceza Mahkemesi vardır. Ankara Batı Adliyesinde ise 3 tane Ağır Ceza Mahkemesi vardır.

Ceza avukatı arıyorsanız bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/ceza-avukati/

Sanık, kovuşturmanın başlamasından sonra şüphelinin aldığı isimdir. Sanıklık, hüküm kesinleşinceye kadar geçen aşamada suç şüphesi altında bulunan kovuşturulanın içinde bulunduğu hukuki statüyü ifade etmektedir. Şüpheli soruşturma aşaması için sanık kovuşturma aşaması için kullanılan bir kavramdır. Sanık için ceza davası artık ciddi tehlikeler taşımakta, ceza alma durumuyla karşı karşıya kalmayı ifade eder. Hakkınızda bu şekilde ciddi bir suçlamanın, dolayısıyla da ceza almanız olasılığının yükseldiği bu aşamada Ankara ağır ceza avukatı seçiminiz sizin için hayati önem taşıyacaktır.

Batı Adliyesi Ağır Ceza Mahkemeleri iletişim numaralarına buradan ulaşabilirsiniz. http://www.ankarabati.adalet.gov.tr/Menuler/Telefon%20Rehberi/Agirceza_rehber.html

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kanunlarımıza göre suç teşkil eden eylemler, bunların maddi ve manevi unsurları, hangi mahkemede yargılanacakları ve cezalarının neler olduğu bellidir. Buna cezaların kanuniliği adı verilmektedir. Ankara ağır ceza avukatı ise tüm bu bilgilere hakim olmalı ve size verilmesi muhtemel cezanın en adil oranda verilmesini, mümkünse tahliyenizi ve hatta beraat etmenizi sağlayabilmelidir. Bu da ancak ve ancak avukatınızın yetkin ve deneyimli bir hukukçu olması ile mümkün olabilir. Ağır ceza mahkemeleri hangi davalara bakar sorunuzun cevabı aşağıda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre listelenmiştir.

 • Soykırım (TCK m.76)
 • İnsanlığa karşı suçlar (TCK m.77)
 • Örgüt (TCK m.78)
 • İnsan ticareti (TCK m.80)
 • Kasten öldürme ve nitelikli hali (TCK m.81-82)
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (TCK m.83)
 • İntihara yönlendirme (TCK m.84/4)
 • Taksirle öldürme (TCK m.85/2)
 • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama (TCK m.87/4)
 • Organ veya Doku Ticareti (TCK m.91/4-8)
 • İşkence (TCK m.94)
 • Çocuk düşürtme (TCK m.99/3)
 • Cinsel saldırı (TCK m.102/2-5)
 • Çocukların cinsel istismarı (TCK m.103/1-2-6)
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK m.104/2-3)
 • Cebir (TCK m.108)
 • Nitelikli hırsızlık (TCK m.142/3)
 • Yağma (TCK m.148)
 • Nitelikli yağma (TCK m.149)
 • Nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158)
 • Hileli iflas (TCK m.161)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK m.188)
 • Parada sahtecilik (TCK m.197/1)
 • Resmi belgede sahtecilik (TCK m.204/2)
 • Zimmet (TCK m.247)
 • İrtikap (TCK m.250/1-2)
 • Rüşvet (TCK m.252)
 • Yalan tanıklık (TCK m.272/6-8)
 • TCK Dördüncü Kısım Dördüncü Bölüm – Devletin güvenliğine Karşı Suçlar
 • Haksız Gözaltı ve tutuklama nedeniyle tazminat davaları
 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz

agir ceza avukati ucreti

Ankara Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Son olarak herkesin merak ettiği Ankara ağır ceza avukatı ücretleri ne kadardır? Sorusunun cevabı avukata, emeğine, tecrübesine ve davanın niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Kasten öldürme dosyası ile hakaret davasında sarf edilen emek ve çabanın aynı olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda ücretin de aynı olmayacağı söylenebilir. Fakat ceza avukatı veya  ağır ceza avukatı Ankara ile çalışmak istiyorsanız paradan ziyade yapılacak iş sizler için önemli olmalıdır.

Ağır ceza avukatı ücretleri hakkında araştırma yaparken hayatınızı değiştirebilecek önemde bir temsilci arayışında olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalısınız. Zira ceza hukuku hürriyeti bağlayıcı yaptırımları ve kamusal haklarınızdan mahrum bırakması yönüyle hakkınızda hem cezai hem de hukuki sonuçlar doğuracaktır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık bu zorlu ve profesyonel destek gerektiren zamanınızda ağır ceza avukatı Ankara olarak yanınızda olacaktır.

agir ceza mahkemesi

Soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denir. Soruşturma bir şüphe üzerine başlar. Bu şüphe, somut olaylara ve hayatın olağan akışına uygun basit şüphe veya başlangıç şüphesidir. Basit şüphe, dayandığı emareler itibariyle ispat gücü yetersiz, basit, sayıca az olan şüphedir. Fakat soruşturmanın başlatılması için yeterlidir. Soruşturma aşamasının başlaması için gerekli olan basit şüphenin belli bir kişiye yönelmiş olması gerekir. Soruşturma aşaması başladığında ise Ankara ağır ceza avukatı arayışınız için hem çok avantajlı bir il hem de sayıca çok olmaları nedeniyle dikkatli seçim yapmak zorunda olduğunuz biz şehirdir. Bir şüphelinin varlığından söz edilebilmesi için bu kişinin kimliğinin belli bir ölçüde belirlenmiş olması gerekir.

Neden Ankara Ağır Ceza Avukatı İle Çalışmalıyım?

Ankara ağır ceza avukatı üstte maddeler halinde sayılan suç tipleri ile ilgili olarak yeterli tecrübe ve birikime sahip olmalıdır. Bir ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu suç tipi ilgili olarak, çok hızlı, etkili, analitik ve sonuca etkili güçlü çözüm yolları üretmelidir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık tecrübe ve birikimi ile iletişimi her zaman en üst seviyede tutarak gerekli bilgilendirmelerde müvekkillerine bulunarak süreci yönetir. Karşılıklı güven için süreci en doğru şekilde yürütür.

Dürüstlük en önemli ilkesidir. Söz konusu olayın irdelenmesini tek bir ağır ceza avukatı ile değil konusunda uzman birden fazla ağır ceza avukatı ile yapar.Böylece Bu şekilde doğru ve etkili çözüm yoluna ulaşır.

Ankara Ağır Ceza Avukatları Listesi

Ceza yargılaması, Ankara ağır ceza avukatının ceza muhakemesinde aktif olarak katılımını öngörmüş, birçok işlemin Ankara ağır ceza avukatı devrede olmaksızın yapılmasını kabul etmemiştir. Bu şekilde, adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak; iddia, savunma ve yargılama faaliyetlerinin büyük ölçüde avukatınızın katılım ve iş birliğiyle gerçekleştirilmesini amaçlamıştır.

law

Ankara ağır ceza avukatları listesi, Ankara’daki ceza hukuku alanında faaliyet gösteren avukatları kast etmektedir. Avukatlık mesleğinde branşlaşma ve belirli tek bir alanda faaliyet gösterme gibi bir durum bulunmamaktadır ancak kabul etmek gerekir ki ceza hukuku alanına giren suç tipleri hakkındaki dosyalarının yoğunluğu fazla olan avukatların bu alanda sizi daha iyi temsil edecektir.

Ankara ağır ceza avukatları listesi size çok sayıda bir avukat seçeneğini önünüze getirirken, yapmanız gereken sizi en iyi şekilde temsil edecek olan avukatı seçebilmek olacaktır. Ceza yargılaması, bireysel savunma makamında yer alan şüpheli veya sanığın savunmasını yapan ağır ceza avukatı ; müdafi, şüpheli ve sanık dışında kalan, örneğin katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi temsil eden ceza avukatı ise vekil olarak nitelendirmiştir.