Ağır Ceza Avukatı Ankara

Ağır Ceza Avukatı Ankara

agir ceza avukati

“Ağır ceza avukatı” terimi ile ilgili kanunda ve ilgili mevzuatta yer alan bir tanımı bulunmamaktadır. Bu deyim halk arasında oluşturulmuş bir kalıp olup Ceza Hukuku kapsamında yer alan suçlardan cezası gereği ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davalarda sanık müdafiliği yapan avukatlar için kullanılan bir sözdür. Avukatlık mesleğinde diğer birtakım mesleklerde olduğu gibi alanlara ayrılma ve bu alanlarda branşlaşma gibi bir durum söz konu olmamaktadır. Ağır ceza avukatı gayri resmi bir tabir olmakla birlikte ağır ceza davalarına bakan avukatlara verilen bir tanımlamadır. Yargının en önemli unsurlarından biri savunulma hakkıdır, savunulma hakkının en önemli aktörü de ceza avukatıdır. Ağır ceza mahkemesinin yargılama görevi içerisinde olup olmadığı 5235 sayılı yasanın 12. Maddesinde kriterlere göre belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Bunlar

 • Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
 • Yağma suçu
 • Kasten adam öldürme suçu
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 • Taksirle ölüme neden olma
 • Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
 • İşkence
 • Parada Sahtecilik
 • Nitelikli Dolandırıcılık
 • İrtikap suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • Resmî belgede sahtecilik suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç)
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Ağır ceza avukatı olabilmek için asıl olarak yapılması gereken hukuk fakültelerinde 4 yıllık bir lisans eğitimini tamamlamak, ardından yasal avukatlık stajının yapılması ve baro kayıt olarak avukatlık ruhsatına sahip olmaktır. Avukatlar sahip oldukları bu ruhsat sayesinde her türlü hukuki uyuşmazlığınızda size vekillik edebilme hakkına sahip olurlar. Bu sayede ise ağır ceza mahkemelerinde görülen dava sayılarının fazla olması sebebiyle kendilerine ağır ceza avukatı diyebilmektedirler. Görüldüğü üzere ağır ceza avukatı nedir sorunuzun yanıtı ile avukat nedir sorusunun yanıtı birbirinin aynısıdır.

agir ceza avukati kime denir
agir ceza avukati kime denir

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır ceza avukatı gibi bir tanımlama, ağır ceza avukatı ceza yargılamalarında kanunda ön görülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan ağır ceza mahkemesinde, sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yapan avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Yargının en önemli safhalarından biri savunmadır. Savunulma hakkının başrolü ise avukatlıktır. Avukatlık mevcut Türk hukukuna ilişkin sistemde, yargı önünde, gerçek veya tüzel kişilerin soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki savunulma hakkını icra eden, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici meslek grubudur. Avukatlık mesleğinde diğer birtakım mesleklerde olduğu gibi alanlara ayrılma ve bu alanlarda branşlaşma gibi bir durum söz konu olmamaktadır.

Bu deyim daha çok halk arasında oluşturulmuş bir kalıptır. Bu yüzden ağır ceza avukatı tabiri gayri resmi bir tabirdir. Halk arasında ağır ceza avukatı tabiri ceza hukuku kapsamında yer alan suçlardan cezası gereği ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davalarda sanık müdafiliği yapan avukatlar için kullanılan bir sözdür. Bu tür avukatlar özel hukuk yerine ceza hukuk ve infazına ilişkin dava ve hukuki konularla ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmayı tercih etmiş avukatlar grubudur. Ceza avukatı kapsamında değerlendirilen avukatlarda tıpkı diğer avukatlar gibi vatandaşın savunulma hakkını icra eder. Diğer avukatlardan sıyrılan tarafları direkt olarak kişinin özgürlüğü söz konusu olan davalarla ilgilenmeleridir.

sorularına yanıt vermeye çalıştığımız yazımızda ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan ve niteliği ile cezaları bakımından değerlendirildiklerinde daha fazla cezalarla sonuçlanan davaların ağır ceza davaları, bu davalara bakan avukatların ise ağır ceza avukatı olarak adlandırıldıklarından bahsettik.
Yazımız ceza avukatı ile ilgili olarak verilecek bilgilerle devam edecektir.

Ağır Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ağır ceza avukatı olabilmek için asıl olarak yapılması gereken hukuk fakültelerinde 4 yıllık bir lisans eğitimini tamamlamak, ardından yasal avukatlık stajının yapılması ve baro kayıt olarak avukatlık ruhsatına sahip olmaktır. Türkiye’de 87 tanesi Devlet, 45 tanesi ise vakıf üniversitelerine bağlı olmak üzere toplamda 4 yıllık hukuk eğitimi vermekte olan 132 adet fakülte bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde her ilde en az bir tane hukuk fakültesi eğitim vermektedir. Bu fakültelerdeki eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan hukuk fakültesi öğrencileri, hukuk fakültesi diplomalarını aldıktan sonra yapmaları zorunlu olan yasal avukatlık stajını tamamlarlar. Bu stajın ilk 6 ayı bağlı bulundukları baronun sınırları içerisindeki çeşitli adliyelerde yapılıyorken ikinci 6 aylık bölümü ise meslekte en az 5 yılını doldurmuş kıdemli avukatların yanında yapılmak zorundadır. Adliye stajının 6 aylık süresi içerisinde stajyer avukatlar;

 • 15 gün: Cumhuriyet Savcılığı
 • 1 ay: Asliye Ceza Mahkemeleri
 • 1 ay: Ağır Ceza Mahkemeleri
 • 1,5 ay: Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • 15 gün: Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • 1 ay: İcra Mahkemeleri
 • 15 gün: Bölge İdare Mahkemesi’nde staj görmektedirler.

Gördükleri bu staj dönemini başarılı bir şekilde tamamlayan ve gerekli evrakları tamamlayan stajyer avukatlar ettikleri avukatlık meslek yemini ile birlikte Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği ve hem TBB’den hem de bağlı oldukları barodan aldıkları sicil ile kuruluşa kaydolarak mesleklerini icra edebilir hale gelirler.

Avukatlar sahip oldukları bu ruhsat sayesinde her türlü hukuki uyuşmazlıkta gerçek ve tüzel kişilere vekillik edebilme hakkına sahip olurlar. Ağır ceza avukatı nedir sorusuna yanıt olarak internette yapılan arayışlar bu sebeple, aslında avukat nedir sorusunun yanıtını içermektedir. Mesleğe başlayan avukatlar icra, iş, aile, ticaret ve ceza gibi birçok konuda hukuki destek sağlayabilirler. Ancak aldıkları dosya yükü ile orantılı olarak istemeden de olsa uzmanlaştıkları bazı alanlar olabilmektedir. Ağır ceza avukatı sıfatı da bunlardan bir tanesidir. Avukatlık yapmaya başlamalarıyla beraber ceza hukuku ve infazına ilişkin alanlarda uzmanlaşmayı tercih eden avukatlar halk arasında ”Ceza Avukatı” veya “Ağır Ceza Avukatı” unvanına sahip olurlar. Görüldüğü üzere ağır ceza avukatı nedir sorusunun yanıtı ile avukat nedir sorusunun yanıtı birbirinin aynısıdır.

agir ceza avukati umur yildirim
agir ceza avukati umur yildirim

Ağır Ceza Hukuku

Ağır ceza hukuku kapsamındaki davalar ağır ceza mahkemeleri tarafından görülür. Cezası bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Bir suçun ağır ceza mahkemeleri tarafından bakılıp bakılmayacağına karar verilirken suç vasfı ve cezası gibi unsurlara bakılarak karar verilir. Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve ceza süresi en az 10 yıl olan suçlar ağır ceza mahkemeleri tarafından yargılanır. Ağır ceza hukuku genel olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz sürecinden oluşmaktadır. Ağır ceza mahkemesi kapsamına giren davalarda uzmanlaşan avukatlara halk tabiriyle “Ağır Ceza Avukatı” denilmektedir. Bu tabirin her ne kadar resmi olarak bir değeri olmasa da Ağır ceza avukatına sıfatına sahip avukatlar ağır ceza alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Ağır ceza hukuku;

 • Bilişim suçlarıyla bağlantılı ve ilişkin davaları
 • Tutuklanmaya itiraz davalarını veya başvurularını
 • İstinaf, kararın düzenlenmesi ya da temyiz başvurusunu
 • İnfaz hukuku, cezaevi ya da karara yönelik kaynakların soruşturulma davalarını
 • Tahliye taleplerini
 • Yakalanma, arama kararı, gözaltı ve el koyma kararlarına yönelik davaları
 • Devlete karşı casusluk, veri çalma ve sır paylaşımlarına karşı açılan davaları
 • Cumhurbaşkanlığına yönelik yapılan saldırı, suikast ve hakaret davalarını
 • Kişi ya da kişileri yaralama, öldürme veya tehdit davalarını
 • Şiddet, alı koyma ve işkence davalarını kapsar.

Ağır ceza mahkemelerinde toplam 3 adet hakim bulunur. Bu hakimlerden bir tanesi mahkeme başkanıdır. Diğer ikisi ise üye hakimlerdir. Ceza yargılamasına konu olan suçlar ikiye ayrılır. Bunlar şikayete bağlı suçlar ve şikayet gerekmeksizin soruşturma açılabilecek suçlardır. Ceza davalarında süreç soruşturma dosyasına savcılı suç işlendiğine ilişkin bir kanaatte ise atılı suçla ilgili bir iddianame düzenlemesiyle birlikte başlar. Bu iddianame ile savcılık şüphelinin cezalandırılmasını mahkemeden talep eder. Savcılık suçun işlenmediği kanaatindeyse “Kovuşturmaya yer olmadığına” ilişkin karar verebilir.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza avukatı nelere bakar diye merak ediliyorsa öncelikle verilmesi gereken bilgi ağır ceza mahkemelerinde hangi suçlara ilişkin yargılamaların yapıldığı olmalıdır. Türk Ceza Kanunu’nda konusu suç teşkil eden fiiller ve bu suçlara verilecek cezaların alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Bu sınırlar kapsamında yargılamalar asliye ceza mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. “Ağır ceza avukatı nedir?”  sorusunun cevabı aslında ağır ceza avukatının baktığı dosyalarda saklıdır. 5235 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlıklı kısmında Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesi uyarınca …ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir” denmiştir.

Ceza mahkemeleri kişi veya kişilerin “suç” kavramı aracılığıyla toplumun huzurunu bozmalarının incelenmesi ve bu suçtan ötürü cezalandırılarak tolumdan uzaklaştırılmalarını inceler. Ağır ceza avukatları kişilerin işlemiş oldukları suça ilişkin davalarda savunma haklarını yerine getirerek mahkemenin mevcut suç ve suçlu sıfatına düşen kişiye yönelik değerlendirmeler yapmasını sağlar. “..Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar” ın ağır ceza mahkemelerinde görüleceği belirtilmiştir. Ağır ceza avukatı ise bu hüküm çerçevesinde ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davalarla ilgilenen avukatlara takılan bir sıfattır. Resmiyette bir anlam ifade etmemekle birlikte ağır ceza avukatı diye hitap edilen avukatlar;

 • Kasten öldürme,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Zimmet,
 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Parada sahtecilik,
 • Hileli iflas,
 • Nitelikli yağma,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Rüşvet,
 • Organ ve doku ticareti,
 • İşkence,
 • Cinsel saldırı,
 • Çocukların cinsel istismarı,
 • İntihara yönlendirme,
 • İnsan ticareti,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar
 • İnsanlığa karşı suçlar ile ilgili davalarla ilgilenen avukatlardır diyebiliriz.

Ağır Ceza Avukatı ve Ceza Avukatı Arasındaki Farklar

Ağır ceza avukatı halk arasında ceza hukukunda uzmanlaşmış kişilere verilen unvan olması gibi ceza avukatı unvanının da aynı şekilde resmi bir karşılığı yoktur. Ceza avukatı ve ağır ceza avukatı arasındaki farkların net bir şekilde açıklandığı bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Ağır ceza avukatları, ceza avukatlarının alanına giren konulara da genellikle hâkimdirler. Çünkü ağır ceza avukatları da ceza avukatlarının ilgilendiği ceza hukukuna ilişkin maddelerdeki dava konularına bakmaktadırlar. Aralarındaki tek fark ağır ceza avukatları ceza avukatlarına göre yaptırımı daha büyük davalarla daha çok ilgilenmektedir.

Ceza avukatlarının ilgilendiği davalar İcra ceza mahkemeleri, Sulh ceza mahkemeleri, Asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girer. Asliye ceza mahkemelerinin ele aldıkları davaların cezaları 10 yıl ve daha azdır. Ağır ceza avukatlarının ilgilendiği davalarsa genellikle Ağır ceza mahkemesinin görev alanındadır. Ağır ceza mahkemeleri ceza davalarına bakan asliye mahkemelerinin en yükseğidir. Asliye ceza mahkemeleri bir hakimlidir. Ancak ağır ceza mahkemelerinde bir başkan, iki üye ve bir savcı bulunur.

agir ceza avukati ucretleri maas
agir ceza avukati ucretleri maas

Ağır Ceza Avukatı Ücretleri (Maaşları)?

Ağır ceza avukatlarının aldığı ücretler baktıkları dosyanın içeriğine ve kapsamına göre değişmektedir. “Ağır Ceza Avukatı Ne Kadar Kazanır?” sorusunun yanıtı bu nedenle bir kesinlik arz etmemektedir. Baroların her yıl yayınlamış olduğu asgari ücret tarifesi uyarınca ayrı ayrı her mahkeme için burada görülecek davalardan alacakları ücret belirlenmektedir. Bu tarifeye göre ise her avukat emeğine karşılık gördüğü ücreti müvekkilden talep edecektir. Talep edilen ücretlerde çok büyük dalgalanmalar görülmekle birlikte, asıl düşünülmesi gereken müvekkil hakkında yürütülen ve hürriyeti bağlayıcı birtakım cezalar içeren suçlamalara ilişkin olarak kişiyi savunacak avukatın yeterli deneyim ile bilgi birikime sahip olup olmadığı hususu olmalıdır. Asgari ücret tarifesine göre en az ağır ceza avukatı ücretleri şu şekildedir;

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL

Ağır ceza avukatı, kişi hakkında hürriyeti bağlayıcı cezalar meydana getirecek suçlamalarla ilgili müvekkilini savunacak ve hukuken ona destek verecek olan avukattır. Ağır ceza avukatı ne kadar kazanır diye araştırılmadan önce ilk yapılması gereken bu avukatın benzer dosyalarda elde ettiği başarıların neler olduğuna bakmak olmalıdır. Zira haksız yere alınacak olan bir ceza kişinin hayatını değiştirebilir. Aynı zamanda kişi hakkında hükmedilecek olan bir hapis cezası kişiyi çok farklı bir yere sürükleyebilir. Kişinin kendisini savunması için seçeceği ağır ceza avukatı bu sebeple hayati önem taşımaktadır. Bu bilince sahip olmaksızın yanlış bir tercihle avukat seçimi yapıldığında bu durum önüne geçilemez hale gelebilir. Ağır ceza avukatı ne kadar kazanır sorusunun cevabı ise tek bir dosya için dosyanın içeriğine göre 30.000TL ile 1.000.000 TL hatta belki daha fazlasına denk gelebilir. Zira öncesinde de belirttiğimiz gibi bu hususta belirleyici faktör olan iki şey vardır;

 • Dosyanın ağırlığı ve zorluğu
 • Her avukatın kendi takdiriyle belirlenen emeğinin karşılığı olduğu düşünülen miktar

Asgari ücret tarifesi barolar tarafından yayınlanmaktadır. Ancak avukatlık serbest piyasasına göre bu ücretler şekillenmektedir. Kişi bu süreçte avukatının hak ettiği ücreti vermekten kaçınmamalıdır. Fakat avukatın fahiş para istediği durumlarda ise emsaller araştırılmalıdır. Ağır ceza avukatları ne kadar kazanır sorusu kişi hakkında devam eden yargılamanın ve isnat edilen suçun birtakım özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. İsnat edilen suçun cezasının artması demek kişinin hürriyetinin kısıtlanması olasılığının artması anlamına gelmektedir. Hal böyleyken ağır ceza avukatları ne kadar kazanır sorusunun cevabı dosyanın durumu ile şekillenecektir.

Ankara Ağır Ceza Avukatları

Ankara ağır ceza avukatları Ankara’da faaliyet gösteren ve 4 yıllık hukuk eğitimini tamamladıktan sonra yasal avukatlık stajını da yapmış olan avukatları nitelendirmektedir. Ceza davaları konusu suç teşkil eden fiilleri, bu fiilleri gerçekleştiren şahıslara verilecek cezaları konu edinmektedir. Ceza davalarını yürüten avukatlara ise halk arasında ceza avukatı adı verilmektedir. Bu tanım mevzuatta ya da kanunda yer alan bir tanım olmamakla beraber avukatlık mesleğinde belirli bir alanda uzmanlaşma ve o alanda bir sıfat edinme hali bulunmamaktadır. Ankara ağır ceza avukatları kişinin yalnızca Ankara’da olması durumunda değil Türkiye’nin hangi şehrinde olursa olun bahse konu ceza davasını yürütebilmektedir.

Çıkarılacak vekâletname ile Ankara ağır ceza avukatları Türkiye’nin dört bir yanından isteyen herkesi temsil edebilir hale gelecektir. Ceza davasında sanığın avukatı sanık müdafii ismini alırken mağdurun avukatıysa katılan vekili adını alacaktır. Ceza davasının görüldüğü il neresi olursa olsun Ankara ceza avukatları isteyen herkesi savunmaya devam edebilecektir. Ankara ceza ve ağır ceza avukatları ağır ceza ya da asliye ceza mahkemelerinde görülen ve Türk Ceza Kanunu özel hükümler bölümünde yer alan suçlara ilişkin yargılamada kişiyi soruşturma ve kovuşturma evrelerinde temsil edecektir. Bu yargılama sonucunda müvekkilin hak ettiği en adil cezanın alınmasını, beraat ya da tahliye edilmesini sağlayacak olan avukattır.

Bu sebeple ağır ceza avukatı ve Ankara ceza avukatları sizin için büyük önem arz etmektedir. Ceza davalarında bir diğer husus ise olay ile ilgili tüm somut delillerin ortaya konmasını sağlamak, kişi hakkında gerçekleştirilen ve belki de sonunda hürriyeti bağlayıcı bir ceza alabileceği bu davada savunmanın en iyi şekilde yapılması gerekliliğidir. Bu kapsamda arayış içerisinde olan kişi yargılamada tüm yararlı yolları kullanmalı, yapılması gereken işlemlerin yapılmaması durumunda istemde bulunmalıdır. Hatta gerekirse zorla yaptırmalıdır. Kendisine göre en uygun avukatı seçmek de oldukça önemlidir. Çünkü ceza davaları kişinin hayatını değiştirecek türden davalardır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık