0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Vekalet Ücreti Hesaplama – Avukat ve İcra

icra vekalet ucreti hesaplama
vekalet ucreti hesaplama

Vekalet ücreti hesaplama programı ile hızlıca vekalet ücreti hesaplayabilirsiniz. Programda yer alan konu, mahkeme ve tutarı girdikten sonra hesapla butonuna basınız. Size vekalet ücretini hesaplayarak bildirecektir. 2023 yılında yapılan güncel değişikliğe göre hesaplama yapmaktadır.

 

 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Faiz Hesaplama
 • Vekalet Ücreti
Stopajlı/Stopajsız
KDV Oranı
Tutar

 

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesine göre hazırlanan yukarıdaki vekalet ücreti hesaplama aracına istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız. (Not: Bu hesaplama, 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılmıştır. Tamamen GÜNCELDİR.) Vekalet ücreti halk arasında avukatlık ücreti olarak da bilinmektedir. Vekalet ücreti tutarı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 1136 sayılı Avukat Kanunu’nun 164.maddesi avukatlık ücretinin tanımını içermektedir. Bu maddeye göre avukatlık ücreti, avukat tarafından gerçekleştirilen hukuki yardımın bedeli olarak alınan değerlerdir. Avukatlık ücret tarifesi her yıl güncellenir. Vekalet ücreti ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Nispi vekalet ücreti: Nispi vekalet ücreti, oransal hesap yapılacak demektir. Yani dava konusu para miktarı veya dava konusu şeyin değeri üzerinden yüzdesel oran şeklinde hükmedilecek vekalet ücreti şeklindedir.
 • Maktu vekalet ücreti: Maktu vekalet ücretinde ise konusuna göre sabit bir miktar öngörülmüş olması söz konusudur. Her yıl TBB tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen iş ve işlemlere karşılık hak kazanılan asgari vekalet ücreti miktarlarına göre ortaya konulacaktır.

Notere, avukata, mahkemeye ödenecek ücretler, türüne ve yılına göre değişkenlik arz etmektedir.  Her yıl Resmi Gazetede güncellenerek yayınlanmaktadır. Avukatlık vekalet ücreti her dava veya işte avukatın savunduğu kişiden talep ettiği ücrette denir. Peki, vekalet ücreti tam olarak nedir, avukatların vekalet ücreti hesaplaması nasıl yapılır? Biz de bu yazımızda 2023-2024 yılı için geçerli olan vekalet ücretleri inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra konuya ilişkin merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Konu hakkındaki sorularınızı sayfanın en altındaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

avukat vekalet ucreti hesaplama
avukat vekalet ucreti hesaplama

Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

1. Bölüm

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 2.300,00 TL

Takip eden her saat için 1.300,00 TL

 1. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 4.800,00 TL

Takip eden her saat için 2.500.00 TL

 1. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 4.800.00 TL

Takip eden her saat için 2.300.00 TL

 1. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 3.600.00 TL
 2. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri 4.400.00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 19.00.00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirket devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşme1er 11.400.00 TL

2. Bölüm

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi iş1erin takibi için 3.800.00 TL
 1. a ) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 6.300.00 TL b ) İpotek tesisi ve fekki gibi işlem1er de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 1.300.00 TL
 1. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onaylanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili  ruhsat  ve imtiyazların  alınması,  devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi iş1erin takibi için 31.900.00 TL
 2. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 12.900.00 TL
 3. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde;

a) Duruşmasız ise 63.300,00 TL

b) Duruşmalı ise 109.400,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret bu tarifesinin 3. kısmına göre belirlenir.

6502 sayılı Kanunun 70. maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin 3. kısmına göre belirlenir. Ancak 3. kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 3.200,00 TL

3. Bölüm

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1136 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

 1. Yapı kooperatiflerinde 10.500,00 TL
 2. Anonim şirketlerde 15.800,00 TL

Takip edilen dava, takip ve iş1erdc bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

4. Bölüm

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Söz1eşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 15.800,00 TL

Takip edilen dava, takip ve iş1erdc bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

2. Kısım

1. Bölüm

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: a) Duruşmasız ise 4.700,00 TL b) Duruşmalı ise 5.900.00 TL
 2. Ortaklığın giderilmesi satış memurluğunda memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 7.600,00 TL
 3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 17.400,00 TL
 4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL b) Duruşmalı ise 20.900.00 TL
 5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 8.700,00 TL

2. Bölüm

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600,00 TL
 2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200.00 TL
 3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800.00 TL
 4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 7.400.00 TL
 5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza iş1eri için 5.600.00 TL
 6. Ceza soruşturma evresinde talep edilen işler için 5.300.00 TL
 7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL
 8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000.00 TL
 9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000.00 TL
 11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.000.00 TL
 12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 15. Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 11.700,00 TL
 16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL b) Duruşmalı ise 20.900.00 TL
 17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için a) İlk derecede görülen davalar için 16.500,00 TL b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 10.200.00 TL c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 20.400,00 TL
 18. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 19. Yargıtay’da görülen hesap yargılamaları için 32.000.00 TL
 20. Danıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 21. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 17.100,00 TL
 22. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 19.800.00 TL
 23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için a) Yüce divan sıfatıyla bakılan davalar 67.700,00 TL b) Bireysel başvuru Duruşmalı ise 18.800,00 TL Duruşmasız ise 37.600,00 TL c) Diğer dava ve işler 38.000.00 TL

3. Kısım

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İlk 200.000,00 TL için % 16,00
 • Sonra gelen 200.000,00 TL için % 15,00
 • Sonra gelen 400.000,00 TL için % 14,00
 • Sonra gelen 600.000,00 TL için % 11,00
 • Sonra gelen 800,000,00 TL için % 8,00
 • Sonra gelen 1,000.000,00 TL için % 5,00
 • Sonra gelen 1,200.000,00 TL için % 3,00
 • Sonra gelen 1,400.000,00 TL için % 2,00
 • 5,600.000,00 TL’den yukarısı için % 1,00

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama

İcra vekalet ücreti nispidir. Üstte belirtilen orandan icra vekalet ücreti hesaplaması yapılır. Örnek: 4.000.000,00 TL için vekalet ücreti hesaplama;

 • İlk 200.000,00 TL için % 16,00 = 32.000,00 TL
 • Sonra gelen 200.000,00 TL için % 15,00 = 30.000,00 TL
 • Sonra gelen 400.000,00 TL için % 14,00 = 56.000,00 TL
 • Sonra gelen 600.000,00 TL için % 11,00 = 66.000,00 TL
 • Sonra gelen 800,000,00 TL için % 8,00 = 64.000,00 TL
 • Sonra gelen 1,000.000,00 TL için % 5,00 = 50.000,00 TL
 • Sonra gelen 800.000,00 TL için % 3,00 = 24.000,00 TL

Toplam Asgari Vekalet Ücreti: 322.000,00 TL

Not: Bu hesaplama, 21 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılmıştır.

Avukat Vekalet Ücreti

Vekalet ücreti avukatla müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus her yıl yayınlanan ve güncellenen Türkiye Barolar Birliği’nin avukatlık asgari ücret tarifesinin altında herhangi bir vekalet ücreti anlaşması yapılamaz. Bu vekalet ücretinden ayrı mahkemelerin de haklı çıkan tarafa karşı tarafça yükletilecek vekalet ücreti de söz konusudur. Vekalet ücreti maktu olması durumunda 2023 yılı için hükmedilecek miktarlar şu şekildedir;

 • İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600,00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200.00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800.00 TL
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 7.400.00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza iş1eri için 5.600.00 TL
 • Ceza soruşturma evresinde talep edilen işler için 5.300.00 TL
 • Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000.00 TL
 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000.00 TL
 • Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.000.00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 11.700,00 TL
 • İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL b) Duruşmalı ise 20.900.00 TL
 • Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için a) İlk derecede görülen davalar için 16.500,00 TL b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 10.200.00 TL c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 20.400,00 TL
 • Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 • Yargıtay’da görülen hesap yargılamaları için 32.000.00 TL
 • Danıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 • Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 17.100,00 TL
 • Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 19.800.00 TL
 • Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için a) Yüce divan sıfatıyla bakılan davalar 67.700,00 TL b) Bireysel başvuru Duruşmalı ise 18.800,00 TL Duruşmasız ise 37.600,00 TL c) Diğer dava ve işler 38.000.00 TL

Vekalet ücreti nispi ve maktu olarak hükmedileceği gibi avukatlık kanunu gereğince buradaki avukatlık ücreti avukata aittir. Vekalet ücreti hesaplaması maktu ise Asgari Ücret Tarifesine göre; nispi ise üstte belirtilen oradan hesaplanır. Vekalet ücreti hesaplama yapmak için programı kullanabilirsiniz. Asgari ücret tarifesine Resmi Gazete’de bu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230921-4.htm

vekalet ucreti hesaplama 2022

vekalet ucreti hesaplama 2023

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplama

Buna karşı vekalet ücreti de denilmektedir. Fakat önemle belirtmekte fayda vardır. Karşı vekalet ücreti dava miktarını geçemez ve karşı vekalet ücreti kısmen ret kısmen kabul durumunda kabul edilen miktardan fazla olamaz. Ama tamamen davanın reddedilmesi durumunda dava değerini geçmemek üzere vekalet ücreti hesaplamasına göre hükmedilir. Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesaplama yapılırken 2 hususa dikkat edilmelidir. İlki reddedilen tutar vekalet ücreti, kabul edilen miktarın vekalet ücretinden fazla olamaz. İkinci husus ise dava tamamen reddedilirse tamamı üzerinden karşı vekalet ücreti çıkacaktır.

800.000,00 TL vekalet ücreti hesaplaması;

 • İlk 200.000,00 TL için % 16,00 = 32.000,00 TL
 • Sonra gelen 200.000,00 TL için % 15,00 = 30.000,00 TL
 • Sonra gelen 400.000,00 TL için % 14,00 = 56.000,00 TL

Toplam Asgari Vekalet Ücreti: 118.000,00 TL

Not: Bu hesaplama, 21 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılmıştır. İdare hukuku avukatı ve ceza avukatı konusunda alınacak avukatlık hizmetinde bu sınırın altına inilemez. Fakat üstünden kararlaştırılabilir. Vekalet ücreti hesaplama yapmak için programı kullanabilirsiniz. Bu yazımızda; vekalet ücreti ne kadar, vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır, vekalet ücreti miktarı neye göre belirlenir, avukatlık ücreti en fazla ne kadar olabilir sorularının cevaplarını sizlere verdik.