Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu

Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu

kecioren avukat hukuk burosu

Keçiören avukat ve hukuk büroları, Ankara Keçiören bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Keçiören bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukatlık mesleği yargılamanın önemli bir unsurudur. Avukatlık mesleği dayanağını 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan almaktadır. Avukatlık mesleği için ön koşul; hukuk fakültesi mezunu olmak, avukatlık stajını tamamlamak dışında avukatlık mesleğine kabulü engelleyen bazı hususların avukat uhdesinde gerçekleşmemesine bağlı olmasından mütevellit; toplum nazarında avukat bir güven unsuru olup, bir tür kamu hizmeti ifa etmektedir.

polatli avukat kadim hukuk
avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk Bürosu olarak faaliyete başlayan büromuz, hukuksal alanda yaptığımız çalışmalar ile müvekkillerimizin sorunlarına pratik, kalıcı ve yenilikçi çözümlerle, profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir. Zamanın gereği olarak müvekkillerimize en hızlı ve en etkin çözüm sunmak adına, Manisa, Bursa, Kırşehir, Yozgat, Mardin ve Şırnak gibi şehirlerimizde bulunan hukuk büroları ile koordineli şekilde hareket edilmektedir. Kadim Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin yurt dışındaki hukuki ihtilaflarının çözümü hususunda yabancı hukuk büroları ile işbirliği içerisinde faaliyet göstermeyiz. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Keçiören Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Keçiören Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Keçiören Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Keçiören ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Keçiören ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
kecioren avukat ucretleri
kecioren avukat ucretleri

Keçiören Avukat Ücreti

Keçiören avukat ücreti, müvekkil ile Keçiören avukat arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir. Ankara Barosu, her sene güncellediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli ücretler değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır. Orada belirtilen ücret sadece tavsiye ücret niteliğindedir.

Keçiören avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Vesayet ve Kayyım Davaları 10.190,00 TL
 • Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 11.690,00 TL
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • Önalım (Şufa) Davaları 15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 •  Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 •  Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 •  Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 •  İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 12.190,00 TL
 • Tenfiz 14.000,00 TL
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 7.815,00 TL
 • Bedel Artırımı Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 7.815,00 TL

Ankara Keçiören Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Keçiören ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Keçiören İş Hukuku Avukatı

Ankara Keçiören bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİşçiye iş akdinin devamı sırasında işveren tarafından dikte edilen, iş sözleşmesine aykırı hususlar ve akabinde yapılacaklar hususunda hukuki destek sunulması, istifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması.
dava açmadan önce hazırlık.
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. İşçinin alacağının tahsili bakımından gereklilik halinde işverenin tedbire haiz olan mallarına ilişkin önlemlerin alınması,  dava dosyasına delillerin eklenmesi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi davalar, işçiye işveren tarafından teminat için imzalatılan senetlerden kaynaklanan ihtilafların giderilmesi işlemleri,
işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, işverenin ihale ile aldığı işlerde sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının takibi,
fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi.
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler, işçinin sendika üyelik aidatından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Keçiören Boşanma ve Aile Avukatı

Keçiören boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiTerk nedeniyle boşanma davası için gerekli ön hazırlıkların tamamlanması, Açılacak ayrılık, boşanma, nafaka, eşya alacağı, velayet davası gibi davalarla ilgili olarak delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, tarafları aynı olan birbirleriyle bağlantılı davaların koordineli bir şekilde ilerlemesinin sağlanması,
nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası.
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması, boşanan kadının eski eşinin soyadını kullanmasının engellenmesi için gerekli işlemler.

Keçiören Ceza Avukatı

Ankara Keçiören bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaMüvekkilin kolluk kuvvetlerinde alınan ifadeleri ve Cumhuriyet Savcılığı’nda alınan ifadelerinin takibinin yapılması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi,  sanık açısından etkin savunma yapılması, bir kısım adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi.
İstinaf ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,  hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi, müvekkil sanığın cezaevi nakil taleplerinin gereğinin yerine getirilmesi.

Keçiören Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması, KVVK’a aykırı veri paylaşanlarla ilgili hukuki sürecin takibi.
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler. SCH’nin bu hususta verdiği karara itiraz sürecinin takibi.

Keçiören Yabancılar Avukatı

Keçiören bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması, mevcut izinlerle ilgili süre uzatma işlemlerinin yapılması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, vize ihlali durumunda verilen cezaya ilişkin hukuki başvurunun takibi.
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri için gereken koşullar ve başvuru merciileri konusunda müvekkillere hukuki destek sağlanması, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Keçiören Gayrimenkul Avukatı

Keçiören ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıHakkı olmayan yere tecavüz suçu davası, ortaklığın giderilmesi, Kamulaştırmasız el atma davası, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri,  Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, sükna hakkı tesisi ve ilgili işlemlerin takibi,
Gayrimenkul alım ve satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi, murislerin kendi aralarında taşınmaz hisse devri sözleşmeleri.

 

Keçiören İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Keçiören bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takip, örnek-14 tahliye taahhüdünden kaynaklanan icra takibi.
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, borçlunun alacaklı olduğu başka icra takip dosyalarında hacze iştirak talebinde bulunmak, istihkak iddiası durumunda dava açılması ve sürecin takibi.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, tahliye davası, itirazın geçici kaldırılması davası,
sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

Keçiören Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Keçiören ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, faaliyet alanlarına özgü yapılması gereken işlemler, sözleşmeler ve ihtilaf durumunda izlenecek süreçler hakkında bilgi verilmesi, şirketlerin kendi personeli ile ilgili yürütecekleri süreç hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi.
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş kapsamındaki davalarla ilgili zorunlu arabuluculuk süreci ve akabindeki dava sürecinin takibi.  Şirketlerin konkordato, iflas ve yeniden ihya davalarının takibi.

Keçiören İdare Hukuku Avukatı

Keçiören ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Keçiören Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Keçiören avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarHukuka aykırı idari işlemin yürütmeyi durdurma talepli iptali davası,
yürütmeyi durdurma kararı verilmesi işleminin icraası işlemleri, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri.
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdari işlemin iptali davası kararı gereği açılan tazminat davalarının takibi, doğrudan idari kurum aleyhine açılacak tazminat davalarının takibi.

Keçiören Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Keçiören ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık